21 Ιουν 2024

Τὸ νέο «εὐαγγέλιον» τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἀμερικῆς διδάσκει δικό του «εὐαγγέλιο», ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἐρωτικὰ πάθη (καὶ ὄχι μόνο), μὲ τὰ ὁποῖα ὁ διάβολος ὑποδουλώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καταστρέφει! Φτάνει μάλιστα στὴν κατάντια νὰ ἀρνεῖ­ται τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ τὰ στηλιτεύει καὶ νὰ λανσάρει «ἄλλη», ἡ ὁποία τὰ δέχεται καὶ τὰ θωπεύει! Δεῖτε τὰ ἀπίστευτα ἀφηγήματά του: 
«… τὸ καινοφανὲς ἐπιχείρημα καὶ πραγματικὰ ἀπίστευτο κριτήριο ποὺ χρησιμοποιοῦν κάποιοι, ὅτι δηλαδὴ πρέπει νὰ διαχωρίζουμε τοὺς ἀνθρώπους μὲ βάση τὴν ἐρωτική τους ζωή, δὲν εἶναι Ὀρθοδοξία, δὲν λογίζεται κἄν ὡς μία ἀνθρώπινη στάση. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀνάγουμε τὴ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴν ἐρωτικὴ ζωὴ τοῦ καθενὸς στὸ μοναδικὸ κριτήριο εἴτε γιὰ νὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε εἴτε γιὰ νὰ τὸν ἀπορρίψουμε. Αὐτὰ εἶναι πρωτόγνωρα πράγματα καὶ θὰ ἔλεγα... ὅτι στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀπόρροια ἑνὸς εἰσαγόμενου δυτικοῦ πουριτανισμοῦ. […] Ἔτσι φτάσαμε, καὶ στὴν Ἑλλάδα, σὲ αὐτὸ τὸ ἀκραῖο φαινόμενο, νὰ γίνεται ἡ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ ἑνὸς ἀνθρώπου κριτήριο γιὰ ὁποιαδήποτε διάκριση σὲ ἐπαγγελματικό, κοινωνικὸ ἢ πολιτικὸ χῶρο, ἀκόμα καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία. Εἶναι ἐντελῶς ἀντιχριστιανικὸ καὶ ποτὲ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς δὲν ζύγισε κανένα ἄνθρωπο σύμφωνα μὲ τὴν ἐρωτική του συμπεριφορὰ» (Πηγή: lifo.gr/)! 
Διαγράφει ὁ τραγικὸς ἐτοῦτος ἐπίσκοπος, μὲ μία μονοκονδυλιά, τὶς ἑκατοντάδες βιβλικὲς ἀναφορὲς στὶς ἐρωτικὲς παρεκτροπές, ὡς ἔσχατες πτωτικὲς καταστάσεις, τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων, τὸν ἀπόστολο Παῦ­λο, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει κατηγορηματικὰ ὅτι, οἱ ἀμετανόητοι ἀνώμαλοι, «Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορ. 6,9)! Δὲν εἶναι μόνο ἀξιοκατάκριτος, ἀλλὰ καὶ ἀξιολύπητος!
ἐφημερίδα: orthodoxostypos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.