26 Ιουν 2024

Ἧττα ἐθνικῶν διαστάσεων τῆς ΝΔ στό ΕΛΚ: Δέν ἐπέτρεψαν στόν Μπελέρη νά ψηφίσει!

Τί συνέβη στίς ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη ἀντιπροέδρων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος «Ἀλβανικό θέμα» μέ τήν ἔνδειξη «corruption issue» τό θεωροῦν στίς Βρυξέλλες καί ἐπιδιώκουν τήν μή ἐγγραφή τοῦ Ἕλληνα εὐρωβουλευτῆ στό ΕΛΚ!– Ἡ πολιτική ἀποδυνάμωση τῆς ἑλληνικῆς Κεντροδεξιᾶς, ἡ ὁποία κατετάγη δέκατο σέ δυναμικότητα κόμμα μεταξύ τῶν ἀδελφῶν ἀπό πρῶτο πού ἦταν
Μέ κακούς οἰωνούς ἐγκαινιάστηκε ἡ νέα κοινοβουλευτική θητεία τῆς ΝΔ στό Εὐρωκοινοβούλιο καί στό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ἡ ἰσχύς της στό ἐσωτερικό αὐτῶν τῶν θεσμῶν ἔχει ὑποχωρήσει αἰσθητά μετά τίς κακές ἐκλογικές ἐπιδόσεις της στίς πρόσφατες εὐρωεκλογές. Δύο γεγονότα φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους... τό πιστοποιοῦν.

Τό πρῶτο: Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ἡ ἡγεσία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος δέν ἐπέτρεψε στόν ἔγκλειστο στίς ἀλβανικές φυλακές εὐρωβουλευτή τῆς ΝΔ Φρέντι Μπελέρη νά μετάσχει μέ ἠλεκτρονική ψῆφο στίς διαδικασίες γιά τήν ἀνάδειξη νέων ἀντιπροέδρων τοῦ ΕΛΚ! Σύμφωνα μέ μία ἐκδοχή, δέν τοῦ ἐπετράπη κἄν νά μετάσχει στήν ψηφοφορία μέ mail, σύμφωνα μέ ἄλλην ἀπέστειλε τελικῶς mail, τό ὁποῖο ὅμως δέν προσμετρήθηκε στό τελικό ἀποτέλεσμα! Ὅπως καί νά ’χει, πρόκειται γιά ἧττα ἐθνικῶν διαστάσεων, εἰδικῶς ὅταν συνοδεύεται ἀπό τήν πληροφορία ὅτι, στίς Βρυξέλλες, στίς τάξεις τῆς ἡγεσίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ τό θέμα Μπελέρη θεωρεῖται γιά τήν ὥρα ἀμειγῶς ἐσωτερικό τῆς Ἀλβανίας, θέμα διαφθορᾶς μάλιστα, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι ἀποδέχονται τό στημένο κατηγορητήριο τοῦ καθεστῶτος ἐναντίον τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου τῆς Χειμάρρας περί δωροδοκιῶν καί γιά τόν λόγο αὐτόν ἐπιδιώκεται ἡ μή ἐγγραφή του στίς τάξεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος.

Ἄν αὐτό κριθεῖ τελεσίδικα, σημαίνει βεβαίως ὅτι ἡ γερμανική πολιτική, πού ἐπιθυμεῖ ἄριστες σχέσεις μέ τήν Ἀλβανία τοῦ Ἔντι Ράμα, στήν πραγματικότητα δικαιώνει τίς θέσεις τοῦ προκλητικοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς γείτονος καί «ἀδειάζει» τήν ἑλληνική κυβέρνηση καί τόν Πρωθυπουργό, στό «πολιτικό ποινικό μητρώο» τοῦ ὁποίου θέλουν νά ἐγγράψουν ὅτι ἐξέλεξε Βορειοηπειρώτη εὐρωβουλευτή. Γεγονός πού δέν μποροῦν νά χωνέψουν τά Τίρανα καί τό πολεμοῦν παρασκηνιακά μέ κάθε τρόπο. Ἐάν καί ἐφ’ ὅσον δέν ἔγινε δεκτή ἡ ψῆφος τοῦ κύριου Μπελέρη καί δέν ἀντέδρασαν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς εὐρωομάδας τῆς ΝΔ στίς Βρυξέλλες, ἐγείρεται μέγα θέμα. Ὡστόσο αὐτό δέν εἶναι τό μοναδικό θέμα πού σκιάζει τίς σχέσεις τῆς Νέας Δημοκρατίας μέ τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σέ μιά κρίσιμη γιά τά ἐθνικά συμφέροντα περίοδο.

Τό δεύτερο εἶναι ἡ μή ἐκλογή τοῦ πρώην προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας Εὐάγγελου Μεϊμαράκη σέ θέση ἀντιπροέδρου τοῦ ΕΛΚ, ἡ ὁποία ἀρχικά ἐμφανίστηκε στά ἐσωτερικά μέσα ὡς «ἄδειασμά» του ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ὁ ὁποῖος φέρεται ὅτι δυσαρεστήθηκε ἀπό ἐπιλογές ἀποστασιοποίησής του κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς περιόδου. (Ὁ κύριος Μεϊμαράκης ἀπουσίασε ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ εὐρωψηφοδελτίου τῆς Νέας Δημοκρατίας διαφωνῶντας μέ τήν κεντροαριστερή ἀπολιτίκ κατεύθυνσή του, ἐνῶ λίγες μέρες πρίν τίς ἐκλογές τόνισε ὅτι ἡ ἀκρίβεια δέν εἶναι θέμα προτεραιότητας γιά τίς Βρυξέλλες). Σύμφωνα ὅμως μέ νεώτερη ἐκδοχή πού κυκλοφορεῖ καί ὑποστηρίζεται στούς διαδρόμους τῶν Βρυξελλῶν, ἡ μή ἐκλογή τοῦ κυρίου Μεϊμαράκη εἶναι ἀποτέλεσμα «ἀδειάσματος» τοῦ προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος κυρίου Βέμπερ πρός τήν ἴδια τήν ἡγεσία τῆς Νέας Δημοκρατίας, στήν ὁποία χρεώνει ὅτι ἐπιδιώκει τήν ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν στό ἀξίωμα τῆς προέδρου τῆς Κομμισσιόν.

Παρά τήν φαινομενική νηνεμία, στό ἐσωτερικό τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος ὑπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια γιά τό γεγονός, ἰδιαίτερα στήν γερμανική συνιστῶσα, ὅτι ἡ πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν ἐπιβάλλει δασμούς στά κινέζικα ἠλεκτρικά αὐτοκίνητα, μᾶλλον κατόπιν ἀτλαντικῶν ἐπιθυμιῶν καί παρά τίς ἀντιρρήσεις τῆς γερμανικῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας, ἡ ὁποία φοβᾶται ἀντίποινα ἀπό τό Πεκῖνο . Ἡ δυσαρέσκεια αὐτή ἐκφράστηκε ἤδη καί μέ τίς ψήφους πού ἔλαβε ἡ Οὔρσουλα στό συνέδριο τοῦ ΕΛΚ στό Βουκουρέστι, καθώς, ὅπως διαπιστώθηκε, τήν καταψήφισε τό 20% τῶν συνέδρων τοῦ κόμματος. Πλέον κανείς δέν ὁρκίζεται γιά τό τί θά συμβεῖ στήν μυστική ψηφοφορία πού θά γίνει στό Εὐρωκοινοβούλιο γιά τήν ἐπανεκλογή της. Στό πλαίσιο αὐτό, ὅποιος Εὐρωπαῖος ἡγέτης ἐμφανίζεται ὡς διαπρύσιος ὑποστηρικτής τῆς ἐπανεκλογῆς της δέχεται πυρά ἀπό τόν κύριο Βέμπερ, ὁ ὁποῖος δέν ξεχνᾶ ὅτι αὐτός ἦταν ἡ πρόταση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος γιά πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν τό 2019 ἀλλά τήν τελευταία στιγμή, μέ πρόταση Μακρόν καθ’ ὑπαγόρευση Μέρκελ ἀλλά καί μέ ὑποστήριξη τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἀπεσύρθη ἡ ὑποψηφιότητά του καί κέρδισε τό ἀξίωμα ἡ τέως ὑπουργός Ἄμυνας τῆς Γερμανίας. Τότε ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔπαιξε διπλό παιχνίδι. Ὑποστήριζε τόν κύριο Βέμπερ, ἀλλά στό τέλος τῆς κούρσας ὑποστήριξε τήν κυρία φόν ντέρ Λάυεν.

Τό ἐρώτημα πού τίθεται στήν παροῦσα συγκυρία εἶναι ἄν καί τώρα ὁ Πρωθυπουργός παίζει διπλό παιχνίδι στηρίζοντας τήν ἀπερχόμενη πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν ἀλλά καί παίζοντας τά χαρτιά γιά τόν ἑαυτό του στό παρασκήνιο ἐν ὄψει τῆς ὑποψηφιότητας Ντράγκι πού φέρονται ὅτι στηρίζουν οἱ ΗΠΑ. Διότι εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ἡ ἀποδυνάμωση τῆς Νέας Δημοκρατίας ὡς κόμματος στό ἐσωτερικό τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί ἄλλο πρᾶγμα ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ ἴδιου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος μέσα στήν προηγούμενη πενταετία ἔδωσε ἐπανειλημμένως ἐξετάσεις σέ κομβικά θέματα γιά τούς συμμάχους (ὄπλα στήν Οὐκρανία, γέφυρα διαλόγου μέ τήν Τουρκί , ἐμβόλια σέ ἀμερικανικές πολυεθνικές, πρόωρη ἀποπληρωμή τοῦ δημόσιου χρέους σέ ΔΝΤ, ἐξοπλισμοί καί παραγγελίες φρεγατῶν καί μαχητικῶν σέ Ἀμερικανούς καί Γάλλους, νομιμοποίηση μεταναστῶν, ἀτζέντα Μπλίνκεν γιά ΛΟΑΤΚ ). Ἐάν τυχόν, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ Σάρλ Μισέλ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ τόν Πρωθυπουργό ¨ αὐτονόητο διάδοχο τῆς κυρίας φόν ντέρ Λάυεν στήν Κομμισσιόν, ὁ κύριος Πρωθυπουργός παίζει διπλό παιχνίδι, τότε αὐτό, ἐάν δέν γίνει ἀντιληπτό ἐγκαίρως, δέν θά ἔχει κόστος γιά τόν ἴδιο, ἀλλά σίγουρα θά ἔχει κόστος γιά τό κόμμα του καί βεβαίως γιά τά ἐθνικά συμφέροντα.

Πολύ δέ περισσότερο ἄν πρόκειται γιά συμφωνημένο μετά τήν περυσινή συνάντηση τῶν Χανίων μέ τήν πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν διπλό παιχνίδι . («θά σέ στηρίξω, ἀλλά, ἄν ἀποτύχεις, θά στηρίξεις ἐσύ ἐμένα»). Καθώς ὁ γερμανικός παράγων θά ἐκτονώσει τήν δυσφορία του στόν Βορειοηπειρώτη εὐρωβουλευτή καί σέ ἄλλα ζητήματα δευτερευούσης σημασίας, ὅπως αὐτά πού ἀφοροῦν στήν ἐκλογή ἀντιπροέδρων τοῦ ΕΛΚ . Ἄν ὅμως αὐτά ἀποτύχουν καί συνδυαστοῦν μέ τυχόν μή ἐκλογή Ἕλληνα ἀντιπροέδρου στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέση πού παραδοσιακά καταλαμβάνουν Ἕλληνες εὐρωβουλευτές τά πολλά τελευταῖα χρόνια, σέ συνδυασμό μέ τήν μή ἐκλογή Μεϊμαράκη σέ θέση ἀντιπροέδρου τοῦ ΕΛΚ, αὐτό ἀθροιστικά θά εἶναι ἕνα πολύ ἰσχυρό πλῆγμα γιά τό γόητρο τῆς χώρας. Ὁ κύριος Βέμπερ δέν ξεχνᾶ, ὅπως ἔδειξε καί μέ τήν ἀποχή του στήν ψηφοφορία τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου γιά τό Κράτος Δικαίου στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ βουλευτές τῆς ἐπιρροῆς του ἀπό τό ΕΛΚ ἐπίσης ψήφισαν τό καταδικαστικό ψήφισμα γιά τήν ἑλληνική κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.