27 Ιουν 2024

Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αὐτοεξευτελισμοῦ καὶ βλασφημίας: Τὸ ΑΠΘ ἀκυρώνει τὴν ἐπιστήμη καλῶντας τὰ «φοιτητ@» (!) στὸ Europride καὶ χλευάζει τὸν Ἅγιο Δημήτριο!

ΑΠΘ: Ἕνα πανεπιστημιακὸ ἵδρυμα ποὺ ἔχει προσφέρει στὴν κοινωνία λαμπροὺς ἐπιστήμονες, ἀκυρώνει κάθε ἔννοια ἐπιστήμης, γραμματικῆς καὶ λογικῆς! 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ἀκολουθῶντας πιστὰ τὴν ἀθεϊστικὴ woke ἀτζέντα τοῦ Νταβός, τὰ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια «διαπρέπουν» ὅλο καὶ περισσότερο στὸν αὐτοεξευτελισμό τους καὶ γίνονται θλιβερὰ παραρτήματα τοῦ λοατκισμοῦ. 
Κάποτε ἡ σφραγῖδα ἑνὸς ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου συνοδευόταν ἀπὸ κῦρος, καταξίωση, ἀξιοπιστία καὶ κοινωνικὴ ἀναγνώριση. Σήμερα μεγάλα Πανεπιστήμια τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Θεσσαλονίκης ἔχουν καταντήσει νὰ ἀναλαμβάνουν χρέη μαρκίζας γιὰ τὸν κόσμο τῶν ΛΟΑΤΚΙ καμπαρέ, καὶ νὰ διαφημίζουν τὶς γιορτὲς τῆς «ὑπερήφανης» ἀποκτήνωσης. 
Ἀσελγῶντας ἀσύστολα στὴν ἱστορία καὶ τὸ ἐπιστημονικὸ κῦρος τῶν Πανεπιστημίων, οἱ διοικήσεις τους στηρίζουν ἀπροκάλυπτα τὸν σκοταδισμό τῆς σαρκολατρείας... καὶ τὴν παράνοια τῶν 72 φύλων. 
Ὁ ὑγιῶς σκεπτόμενος κόσμος ἀντίκρισε μὲ ἀποτροπιασμὸ τὴν πολύχρωμη ἀφίσα τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ποὺ ἀναρτήθηκε γιὰ νὰ προσκαλέσει τὸν κόσμο στὶς ἐπίσημες δράσεις τοῦ ἱδρύματος στὰ πλαίσια τοῦ Europride ποὺ γίνεται στὴ συμπρωτεύουσα. Στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ ΑΠΘ (ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ λαμβάνουν χώρα σοβαρὰ δρώμενα ὅπως ὀρκωμοσίες, ἀναγορεύσεις, συνέδρια καὶ ἐκδηλώσεις ἐθνικῶν ἐπετείων), προβλήθηκε τὴν Τρίτη (25/6) τὸ ντοκιμαντὲρ «ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Ἡ Ἱστορία Μιᾶς Ἐπανάστασης (*Νὰ κοιμᾶμαι στὸ στῆθος του...)». 

Τὸ ΑΚΟΕ (Aπελευθερωτικὸ Κίνημα Ὁμοφυλόφιλων Ἑλλάδας) ὑπῆρξε τὸ πρῶτο κίνημα ὁμοφυλόφιλων στὴν Ἑλλάδα καὶ συστάθηκε τὸ 1977. Τὸ «Ἀμφὶ» ἦταν τὸ πρῶτο γκέϊ περιοδικὸ ποὺ κυκλοφόρησε στὴν Ἑλλάδα. Νὰ προσθέσω ὅτι τὸ ἐν λόγῳ ντοκιμαντὲρ προβλήθηκε καὶ στό – ἐξίσου ἁλωμένο ἀπὸ τὸν λοατκισμό – Φεστιβὰλ Ντοκιμαντὲρ Θεσσαλονίκης, ἐκεῖ ὅπου οἱ ΛΟΑΤΚΙ+ διαμήνυσαν πρὶν μερικοὺς μῆνες τὸ σύνθημα «Destroy Greece». 

Ὁ σκηνοθέτης τοῦ ντοκιμαντέρ, Ἰωσὴφ Βαρδάκης, ἔχει πεῖ σὲ συνέντευξη ὅτι ἀποφάσισε νὰ γυρίσει τὸ ντοκιμαντὲρ γιατί: «Ἡ ἱστορία δημιουργεῖ συνείδηση. Θέλω νὰ ἐλπίζω ὅτι γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιὲς θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ μάθουν πῶς ἦταν ἡ ζωὴ γιὰ τὰ ΛΟΑΤΚΙ+ ἄτομα στὴν Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια τοῦ 20οῦ αἰῶνα». 

Καταλαβαίνετε λοιπὸν γιατί σβήνεται ἐπιμελῶς ἡ ἑλληνορθοδοξία ἀπὸ τὰ κατάστιχα τοῦ κράτους. Γιατί ἡ ἱστορία δημιουργεῖ συνείδηση, ὅπως παραδέχονται καὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἰδεολόγοι τοῦ λοατκισμοῦ. Καὶ ἡ συνείδηση μὲ τὴ σειρά της δημιουργεῖ πνεῦμα συλλογικότητας καὶ δυνάμεις ἀντίστασης. Ἑπομένως ἡ συνείδηση τοῦ Ἕλληνα πρέπει νὰ σβήσει γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὴν πεθαμένη συνείδηση τοῦ ἀπάτριδου, ἀπολιτίκ, ἀπανθρωποποιημένου χυλοῦ ποὺ θὰ ἄγεται καὶ θὰ φέρεται ἀπὸ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ὑπογάστριών του. 

Καὶ αὐτὴ τὴν προπαγάνδα ἀποκτηνωμένης «συνείδησης» τὴν φιλοξενεῖ τὸ ἐπιφανέστερο Πανεπιστήμιο τῆς Μακεδονίας, τὸ ΑΠΘ. Τὸ ὁποῖο μάλιστα ὅπως μᾶς πληροφορεῖ στὴν ἀφίσα του, θὰ συμμετάσχει ἐπίσημα στὸ Europride μὲ μπλουζάκια «περηφάνειας» ποὺ τύπωσε εἰδικὰ γιὰ τὴ «γιορτή»! Μωρὲ μπράβο ζῆλος γιὰ τὰ Pride! Δὲν εἴδαμε ποτὲ τὸ ΑΠΘ νὰ τυπώνει μπλουζάκια γιὰ νὰ συμπαρασταθεῖ στοὺς φτωχοὺς φοιτητὲς ποὺ δὲν βρίσκουν νὰ βάλουν οὔτε ἕνα κεραμῖδι πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τους! 

Τὸ σῆμα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τό... ἀναπληρωματικό 
Μάλιστα στὴ φαιδρὴ αὐτὴ μπλούζα μὲ τὰ χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου, γιὰ νὰ ξεφορτωθοῦν τὸν «ἐνοχλητικὸ» Ἅγιο Δημήτριο ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἐπίσημο λογότυπο τοῦ ΑΠΘ, ἔβαλαν τὸ ἐναλλακτικὸ σῆμα τοῦ Πανεπιστημίου. 
Ἕνα «μασονοειδὲς» λογότυπο ποὺ δημιουργήθηκε τὸ 2017, δῆθεν γιὰ ἐφαρμογὲς ἐμπορικῆς χρήσης, ἐπειδὴ δὲν ἐρχόταν καλὰ στὶς πρυτανικὲς ἀρχὲς νὰ προωθοῦν τὸν Ἅγιο Δημήτριο (ἀλίμονο) στὰ διάφορα ἀξεσουὰρ ποὺ πωλοῦνται. Στὴν οὐσία τὸ νέο σῆμα δημιουργήθηκε γιὰ νὰ καταργηθεῖ κάποια στιγμὴ τὸ σῆμα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος. 

Τὸ ἐν λόγῳ σῆμα μὲ τὶς συγκεκριμένες γεωμετρικὲς συνθέσεις γραμμάτων, γιὰ κάποιον «περίεργο» λόγο θυμίζει... πύλη ποὺ ὁδηγεῖ σὲ στοά. Τυχαῖο ἄραγε; Σύμφωνα μὲ τὸ ΑΠΘ, τὸ λογότυπο ὀπτικοποιεῖ τὶς ἔννοιες: διαρκὴς κίνηση / ἐξέλιξη, διαφορετικότητα, σταθερότητα, συλλογικότητα. Αὐτὴ εἶναι μιὰ καθαρὰ νεοεποχίτικη κωδικοποίηση ἐννοιῶν, γιὰ ὅποιον γνωρίζει νὰ τὴ διαβάζει. 

Παρόλα αὐτὰ ἡ ἀφίσα τοῦ ΑΠΘ δὲν ἄφησε ἀμαγάριστο τὸν Ἅγιο Δημήτριο, τὸ ἁγιασμένο κόσμημα τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ οἱ Θεσσαλονικεῖς ὑπεραγαποῦν ἀλλὰ οἱ ἀρχι...Τέκτονες τῆς προπαγάνδας μισοῦν καὶ θέλουν νὰ τὸν ἀφανίσουν ἀπὸ τὴ συνείδηση τῆς πόλης. Στὸ προσκλητήριο γιὰ τὸ φεστιβὰλ τῆς ἀνωμαλίας, οἱ ἀθεόφοβοι καὶ βλάσφημοι κάφροι τοῦ ΑΠΘ ἔβαλαν φαρδύ – πλατὺ τὸ λογότυπο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Λὲς καὶ θὰ μποροῦσε σὲ καμία τῶν περιπτώσεων νὰ συνυπάρξουν τὰ ὅσα πρέσβευε ὁ Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος μὲ τὰ ὅσα πρεσβεύει ὁ πολύχρωμος βόθρος ἐξ Ἀμερικῆς! 

Καὶ εὔλογα θὰ ἀναρωτηθεῖ κανείς: γιατί στὸ μπλουζάκι ἔβαλαν τὸ ἀναπληρωματικὸ σῆμα καὶ στὸ κάτω μέρος τῆς ἀφίσας ἔβαλαν τὸν Ἅγιο Δημήτριο; Γιατί δὲν χρησιμοποίησαν μόνο τὸ ἐμπορικὸ σῆμα τοῦ 2017 παντοῦ; Ἦταν τυχαῖο; Ἀσφαλῶς καὶ ὄχι. 
Οἰκειοποιοῦνται τὴν ἀναγνωρισιμότητα τοῦ παραδοσιακοῦ σήματος γιὰ νὰ προσελκύσουν βλέμματα καὶ «πελατεία». Κλέβουν τὸ ἁγιασμένο κῦρος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου γιὰ νὰ προσδώσουν «κῦρος» στο πολύχρωμο καρναβάλι τους. Βλασφημοῦν τὶς ἀξίες τοῦ Ἁγίου ἀλλὰ θέλουν τὴν ἐπικοινωνιακὴ λάμψη του. Καὶ σκοπίμως θέλουν νὰ χλευάσουν καὶ νὰ ἀπαξιώσουν τὸν πολιοῦχο, γιὰ νὰ τὸν ἀποβάλλει ἡ πανεπιστημιακὴ κοινότητα στὸ τέλος. Οἱ μὲν ὑποστηρικτές τοῦ λοατκισμοῦ νὰ βγάζουν... σπυράκια μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου καὶ οἱ δὲ χριστιανοὶ Θεσσαλονικεῖς μὴν ἀντέχοντας νὰ βλέπουν τὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς «σφραγῖδα» στὶς ἀνωμαλίες, νὰ προτιμήσουν νὰ καταργηθεῖ τὸ σῆμα ἀπὸ τὸ ΑΠΘ. Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος καὶ τὰ κίνητρα. 

Τὸ νὰ τύπωναν τὸ λογότυπο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ΚΑΙ στὰ μπλουζάκια τῆς παρέλασης θὰ ξεσήκωνε σφοδρὲς ἀντιδράσεις, ὁπότε περιόρισαν τὴ βλασφημία τους στὴν ἀφίσα. 

Τά... φοιτητ@! 
Ἡ κατάπτυστη ἀφίσα τοῦ ΑΠΘ ἐμπεριέχει κι ἄλλη χυδαιότητα. Στὸ κείμενο τῆς πρόσκλησης ἀναγράφεται αὐτολεξεὶ ὅτι: «Ὅσα μέλη τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας τοῦ ΑΠΘ (προσωπικὸ καὶ φοιτητές/φοιτήτριες/φοιτητ@) ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν στὴν παρέλαση (σ.σ. τοῦ Europride) μποροῦν νὰ προμηθευτοῦν τὸ ἐπίσημο μπλουζάκι περηφάνειας τοῦ ΑΠΘ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προβολῆς του ντοκιμαντὲρ (σ.σ. γιὰ τὸ ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ) στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ ΑΠΘ». 

Ἂν ἡ ξεφτίλα εἶχε βραβεῖο, θὰ τὸ ἀπονείμαμε ἐδῶ. Τὸ πάλαι ποτὲ Πανεπιστήμιο – κόσμημα τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ ἀπὸ τὸ 1924 ἔχει βγάλει στὴν κοινωνία ἀναρίθμητους καταξιωμένους ἐπιστήμονες, Γιατρούς, Βιολόγους, Ἀρχαιολόγους, Φιλόλογους, Παιδαγωγοὺς καὶ Θεολόγους, νὰ κάνει λόγο σήμερα γιά... «φοιτητά»! 

Ἕνα ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἔχει τὸν ρόλο νὰ παράγει σωστοὺς ἐπιστήμονες, νὰ καταργεῖ τὴν ἐπιστήμη τῆς βιολογίας, νὰ καταργεῖ τὴ γραμματική, νὰ ἀσελγεῖ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, νὰ ἀκυρώνει τὸν εὐαγγελικὸ νόμο ὅτι «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός»! Καὶ δὲν ντρέπονται αὐτὲς οἱ θλιβερὲς Πρυτανικὲς Ἀρχὲς νὰ γράφουν ὅτι ὑπηρετοῦν τὴν «ποιότητα τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς ἔρευνας»! Τὴν ὑπηρετοῦν μὲ τά... «φοιτητ@»! Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἀπαξίωση ἑνὸς Πανεπιστημίου ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ τὸ διοικοῦν περισσότερο σὰν cheerleaders τοῦ συστήματος καὶ πολὺ λιγότερο σὰν συνειδητοποιημένοι ἀκαδημαϊκοὶ ποὺ φέρουν τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν τους. 

Αὐτὴν τὴν ἀφίσα, κυριολεκτικὰ ἀπὸ ὅπου καὶ νὰ τὴν πιάσεις, λερώνεσαι. Τὸ μόνο ἄμεμπτο σημεῖο της εἶναι ὁ Ἅγιος Δημήτριος, ποὺ ὅμως δὲν ἔχει καμία θέση σὲ αὐτὸ τὸ διαφημιστικὸ τερατούργημα. 

Ντροπὴ στὸν Ἐμπορικὸ Σύλλογο Θεσσαλονίκης 
Καὶ ἀφήσαμε γιὰ τὸ τέλος κάτι σχετικὸ μὲ τὸ Europride ποὺ δὲν ἀφορᾶ τὸ ΑΠΘ: τὴν ἐλεεινὴ ἀνακοίνωση τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ποὺ ζητάει ἀπὸ τοὺς καταστηματάρχες νὰ προσφέρουν «ἰδιαίτερα χαμηλὲς τιμὲς» καὶ «δελεαστικὲς προσφορὲς» στοὺς ἐπισκέπτες τοῦ Pride ποὺ ὑποτίθεται θὰ ἦταν... 40.000. Στὴν τελετὴ ἔναρξης τῆς γιορτῆς, δὲν ἦταν οὔτε 200 «πολύχρωμοι»... νοματαῖοι! Τρεῖς καὶ ὁ κοῦκος! Τόσοι τεμενάδες γιὰ τὸ τίποτα! Καὶ οἱ ἑπόμενες μέρες δείχνουν νὰ ἔχουν ἀπογοητευτικὴ συμμετοχὴ γιὰ ὅσους περίμεναν νὰ γοητευτοῦν ἀπὸ αὐτή. Τζάμπα εἶπε ὁ ΕΣΘ «καλωσῆρθε το πολύχρωμο δολάριο». Τζάμπα ξεφτιλίστηκε. 
Δὲν ἀκούσαμε ποτὲ τὸν ΕΣΘ νὰ δίνει τέτοια ντιρεκτίβα γιὰ χαμηλὲς τιμὲς π.χ. σὲ πολύτεκνες οἰκογένειες, σὲ φτωχὸ φοιτητόκοσμο, σὲ χαμηλοσυνταξιούχους ἢ σὲ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Μόνο γιὰ τὴν πελατεία τῆς ἀνωμαλίας εὐαισθητοποιήθηκε ἔτσι. Τί χυδαία ρατσιστικὴ διάκριση εἶναι αὐτή; Πόσο συστημικὸ ἀβαντάρισμα θὰ κάνετε ἀκόμα στὸ οὐράνιο τόξο; Πόσο ἀηδία θὰ καταντήσετε; Τί διαθέτει δηλαδὴ ὁ εὐρω... ὑπερήφανος ΛΟΑΤΚΙ+ ποὺ ἀξίζει χαμηλότερες τιμὲς ἀπὸ τὸν μέσο πολίτη; Τὸ ὅτι γιορτάζει τήν... ὀπή του χωρὶς τὴ ντροπή του; Ἡ ἔκπτωση τῆς ἠθικῆς εἶναι λόγος... ἐκπτώσεων στὰ μαγαζιά; Εἶναι λόγος γιὰ νὰ κάνουν σαλιαρίσματα οἱ καταστηματάρχες; Εἶναι λόγος νὰ βλέπουν τὰ ἀθῶα παιδάκια τῆς Θεσσαλονίκης ὅτι οἱ ἀνώμαλοι ἀντιμετωπίζονται σὰν πελατειακὴ «ἐλὶτ» τῆς κοινωνίας; 

Ντροπὴ γιὰ τέτοιες δουλικὲς καὶ διεστραμμένες νοοτροπίες. Ὁ κόσμος βλέπει καὶ κρίνει ὅτι ὅσοι ὑποστηρίζουν σκανδαλωδῶς τὰ πανηγύρια τῆς ἀποκτήνωσης, εἶναι κι ἐκεῖνοι γιὰ τὰ πανηγύρια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.