28 Ιουν 2024

Διαμαρτυρία Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης γιὰ τὸ Europride 2024

ΔΙΑΝΑΡΤΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ EUROPRIDE 2024 
Τὰ μέλη τῶν ὑπογραφόμενων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ ἀφορμή τήν διανυόμενη ἤδη ἑβδομάδα «ἑορτασμοῦ» τοῦ Europride στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, δηλώνουμε τόν ἀποτροπιασμό μας γιὰ τὴν βεβήλωση τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης ἀπὸ τίς «ἐκδηλώσεις ὑπερηφάνειας», μὲ τὶς ὁποῖες δυστυχῶς, συνάνθρωποί μας- εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀντὶ νὰ αἰσθάνονται ντροπή, ἐπαίρονται γιὰ τήν καταπάτηση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου καὶ τῆς φυσικῆς τάξεως.  
Στὶς ἐκδηλώσεις αὐτές, ποὺ ὅπως εἶναι γνωστό  χρηματοδοτοῦνται ἀφειδῶς ἀπὸ ξένες πρεσβεῖες καί πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά  κέντρα ἀποφάσεων,  ὄχι μόνο βεβηλώνεται βάναυσα τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ἔτσι  ὅπως τὸ ἔπλασε ὁ Δημιουργὸς τῶν ὅλων  Θεός, ἀλλὰ πολὺ συχνὰ ὅπως εἴδαμε καὶ στὸ παρελθὸν προσβάλλονται ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες χυδαῖα καί συνειδητὰ οἱ παραδοσιακὲς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, οἱ εἰκόνες τῶν ἁγίων μας ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα... (βλ. σύνθημα: Στὸ διάολο ἡ οἰκογένεια, στὸ διάολο ἡ Πατρίς, Ἡ Ἑλλάδα νὰ πεθάνει, νὰ ζήσουμε ἐμεῖς!).  
Ἐκφράζουμε κατ' ἀρχὴν τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν θλίψη μας γιατί σύσσωμη ἡ πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου (πλὴν λίγων ἐπαινετῶν ἐξαιρέσεων) σιωπᾶ ἢ ἀκόμη καὶ συστρατεύεται (βλ. Πανεπιστημιακά ἱδρύματα) μὲ τὴν συγκεκριμένη προπαγάνδα. 
Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας στηριγμένοι στὸν εὐαγγελικὸ ἀλλὰ καί φυσικὸ νόμο, ἔχουμε ἀκράδαντη πεποίθηση ὅτι ὁ κόσμος μας ὅπως τόν ἔπλασε ὁ Θεὸς εἶναι ΚΑΛΟΣ ΛΙΑΝ καὶ κατὰ συνέπεια, δὲν πρέπει νά ὑποχωρήσουμε ἀπὸ τὶς ἀξίες καὶ τὶς ἀρχὲς ποὺ συγκροτοῦν τὴν ὀρθόδοξη παράδοση γιὰ τὴν οἰκογένεια, ὡς τὸ ἀπαραίτητο κύτταρο τῆς κοινωνίας,
 
Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό  ζητοῦμε: 
1) Να καταργηθεῖ τὸ ἐπαίσχυντο νομοσχέδιο τοῦ γάμου ἀνθρώπων ἴδιου φύλου καὶ τῆς τεκνοθεσίας ἀπὸ αὐτοὺς καί 
2) Νὰ μὴν ξαναεπαναληφθεῖ τὸ gay pride στὴν πόλη μας! 
Ζητοῦμε μάλιστα νὰ γίνει δημοψήφισμα σὲ ὅλους τοὺς δήμους τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης γιὰ νὰ ἀποφασίσει ὁ ἴδιος ὁ λαὸς τῆς πόλης μας, (ποὺ στήν μεγάλη του πλειοψηφία διαφωνεῖ) τὴν κατάργηση  αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων. 
Παρατηρῶντας μὲ λύπη τὴν ἀπουσία ἀντίδρασης ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία κατά τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Pride σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη, ἀναλογιζόμαστε  πόσο θὰ ἀνέπαυε τούς πιστούς, ἂν η ἐκκλησία μας, ἀκολουθοῦσε τὸ παράδειγμα τῶν ἀντίστοιχων ἐκκλησιῶν τῆς Γεωργίας, Ρωσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας ποὺ ἐτέθησαν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀντιδράσεων στὴν προπαγάνδα τῶν ΛΟΑΤΚΙ.  Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο τοὐλάχιστον, νά χρησιμοποιοῦσε  τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ διαθέτει ὡς ἀνάχωμα στήν ξεδιάντροπη  σοδομιτική προπαγάνδα, δηλαδὴ τὴν τέλεση ἀγρυπνιῶν, τήν δημόσια διαφωνία της μὲ ἐγκύκλιο πρὸς τὸν λαὸ καθὼς καὶ τὴν πένθιμη κρούση τῶν κωδώνων, κατὰ τὴν ἡμέρα κορύφωσης τῶν ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεων.  
Βλέποντας παράλληλα τὴν ἐπίσημη κρατικὴ ἐξουσία νὰ ἀπαγορεύει "δημοκρατικά" κάθε ἀντίδραση στὴν προωθούμενη woke ἀτζέντα (βλ. καθολικὴ ἀπαγόρευση συγκεντρώσεων σὲ ΟΛΟ τὸ Δῆμο Θεσσαλονίκης κατά τὴ διάρκεια τοῦ ἐρχομένου Σαββάτου), αἰτούμεθα νὰ μὴν γίνονται δεκτοὶ μέ τιμὲς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία οἱ ἐχθροὶ τοῦ εὐαγγελικοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, πολιτικοί ἄρχοντες ποὺ ψήφισαν ἢ ἀπεῖχαν ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου νομοσχεδίου, καθὼς καὶ ὅσοι πολιτικοὶ συμμετέχουν ἤ συνευδοκοῦν στήν τέλεση τῶν «παρελάσεων ὑπερηφανείας». 
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ δείξουμε έμπρακτα τή διαφωνία μας  καὶ δὲν θά καταστοῦμε συνένοχοι διὰ τῆς σιωπῆς μας στὴν παραβίαση τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ στὴν ἀλλοτρίωση τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν παραδόσεων τοῦ Γένους μας. 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ: ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ: ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- 
Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ - Π.Α.Σ.Υ.Β.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝ. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ – Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΧΡΙΣΤ. ΟΡΘΟΔ. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι. ΗΣΥΧ. 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ" 


Σχετικές ναρτήσεις: 

1 σχόλιο:

  1. Διαμαρτυρία Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης γιὰ τὸ Europride 2024
    .
    Με όλον τον σεβασμό.... Διαμαρτυρία μητροπολίτη δεν είδα...Λεω εγώ τώρα. Ξυπνάτε ΕΛΛΗΝΕΣ.......

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.