22 Ιουν 2024

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ στενὸς δρόμος δέχεται αὐτοὺς πού θλίβονται, πού στενάζουν, πού δὲν βαστάζουν τίποτα ὑλικό, παρὰ αὐτὰ μόνον τὰ φορτία, τὰ ὁποία διά μέσου τοῦ δρόμου αὐτοῦ εἶναι δυνατὸν νὰμεταφερθοῦν, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴν φιλανθρωπία, τὴ καλωσύνη, τὴν ἐπιείκεια. Ἄν βαστάζεις αὐτὰ τὰ φορτία, εὔκολα θὰ μπορέσεις νὰ μπεῖς στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.