27 Ιουν 2019

Προεκλογικές ὁμιλίες στὴν Βόρειο Ἤπειρο σέ ὀρθόδοξους ναούς! Ὅπως βεβηλώνονταν ἀπ΄ τοὺς Ὀθωμανοὺς κατακτητὲς καὶ ἀπ΄ τοὺς ἄθεους κομουνιστὲς τοῦ Χότζα...

ΤΙΡΑΝΑ. Αυστηρή κριτική ἄσκησε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας σέ ὑποψηφίους δημάρχους τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος γιά τήν πραγματοποίηση προεκλογικῶν συγκεντρώσεων καί ὁμιλιῶν σέ ὀρθόδοξους ναούς χωρίς ἄδεια τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν. «Ἡ χρήση ἱερῶν ναῶν γιά πολιτικές δραστηριότητες προσβάλλει τίς θρησκευτικές εὐαισθησίες», ἀνέφερε σέ ἀνακοίνωσή της ἡ Μητρόπολη Ἀπολλωνίας καί Φίερι. Τήν Κυριακή, ὁ μητροπολίτης Ἀπολλωνίας εἶπε μιλώντας ἀπό ἄμβωνος ὅτι ἡ ἀξιοποίηση ναῶν γιά τέτοιους σκοπούς ἀποτελεῖ ἱεροσυλία. 
Ἡ ἀντιπαράθεση ξέσπασε μετά τήν προεκλογική ὁμιλία τοῦ μέλους τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος καί δημάρχου τοῦ Τεπελενίου, Τερμέτ Πέτσι, στόν ὀρθόδοξο ναό τοῦ Λέκελ. Μία ἡμέρα ἀργότερα, ἡ δήμαρχος τοῦ Ρόσκοβετς καί μέλος τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος, Μαϊλίντα Μπούφι, παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη στό προσκείμενο στόν πρωθυπουργό Ἐντι Ράμα...
ἰντερνετικό δίκτυο ERTV. 


Ἡ κ. Μπούφι βρισκόταν στό ἐσωτερικό παλαιοῦ ὀρθόδοξου ναοῦ ἐνόσω μιλοῦσε στήν ἀλβανική τηλεόραση παρουσιάζοντας τήν προεκλογική της πλατφόρμα. 

Οἱ σχέσεις μεταξύ τῆς κυβέρνησης τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος καί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας εἶναι τεταμένες ἀπό τό 2015, ὅταν οἱ Ἀρχές προχώρησαν στήν κατεδάφιση ναοῦ στό χωριό Δέρμη τοῦ Δήμου Χειμάρρας, χαρακτηρίζοντας τήν ἐκκλησία «παράνομο κτίσμα». Ἡ κατεδάφιση προκάλεσε τήν ὀργή τῶν ὀρθόδοξων κατοίκων, ἀλλά καί τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν, ὅπως ἀναφέρει σέ ἄρθρο της ἡ ἰστοσελίδα Balkan Insight. 

Κράτος καί Ἐκκλησία εἶναι συνταγματικῶς διακριτά ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀλβανίας ἀπό τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία καί συγκεκριμένα τό 1912. 
Ἡ ἀπογραφή τοῦ 2011 ἔδειξε ὅτι 56,7% τῶν Ἀλβανῶν εἶναι μουσουλμάνοι, 10% ρωμαιοκαθολικοί καί 6,75% ὀρθόδοξοι.
kathimerini
Τὸ ἀποτελείωσαν: βεβηλώνουν ἱστορικοὺς ναοὺς γιὰ κομματικὲς συγκεντρώσεις
Τὰ κατορθώματα τῶν ἐπίλεκτων τῆς ὁμάδας τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα ...ξεπερνοῦν κάθε προηγούμενο. Γιὰ φόβο Θεοῦ οὔτε λόγος ἀλλὰ οὔτε τὴν ἰσχύουσα νομοθεσία τοῦ κράτους δὲν σέβονται πλέον.
Τοὺς ἔχει ὅλους ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἐξωθήσει σὲ μία ἄθλια ἄμυλα ποιὸς νὰ διαπράξει τὴ χειρότερη πράξη βεβήλωσης Ὀρθόδοξου ἱεροῦ ναοῦ γιὰ ἔχουν τὴν εὔνοιά του στὴν καριέρα. Ἀλίμονο ὅμως διότι παίζουν μὲ τὴ φωτιὰ κυριολεκτικά!
Χθὲς Σάββατο τὸ ἀπόγευμα ὁ Δήμαρχος Τεπελενίου, φανατικὸς στρατιώτης τοῦ Ράμα, διοργάνωσε τὴν συγκέντρωση τῶν ὀπαδῶν του ἐντός τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία στὸ Λέκλι! Καὶ στὴ συνέχεια ἀκόμη πιὸ ἀδίστακτος ἀνήρτησε φωτογραφίες καὶ κείμενο καυχόμενος γιὰ τὸ κατόρθωμά του.

Τὰ ΜΜΕ τῆς χώρας βουίζουν σήμερα γιὰ τὴν ἀκραία αὐτὴ ἱερόσυλη πράξη ἐνῶ ἀντιδροῦν πολιτικοὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους πολιτικοὺς χώρους.
Ἔνοχη σιωπὴ ἀπ΄ τὸ Ράμα ποὺ μόνο συμπτωματικὰ ὄχι βρίσκεται σὲ περιοδεία στὴν περιοχή! Ἀναλόγως ἄλλη παλικαρά του στὴν περιοχὴ τῆς Μουζακιᾶς, ὑποψήφια στὸ Δῆμο Ροσκοβέτσι ἔκανε κομματικὴ ἐκδήλωση στὸ Ναὸ τοῦ χωριοῦ Κουργιανί.
Ὁ ἴδιος ὁ Ράμα μὲ τὴ σαδιστικὴ συμπεριφορὰ εἶχε σήμερα συγκέντρωση στὴν Πρεμετή, λίγα μόλις μέτρα ἂπ τὸ Ναὸ τῆς Παναγίας. Πρὶν 6 χρόνια ἄλλος Δήμαρχος ἐκεῖ ὠθούμενος ἂπ τὸ ἀφεντικὸ τοῦ εἶχε διώξει ἀπ’ τὸ κτίριο τοὺς πιστοὺς ἐνῶ εἰκόνες καὶ ἱερὰ σκεύη πετάγονταν στὰ αὐτοκίνητα σκουπιδιῶν...

Ὁ ἴδιος ὁ Ράμα γιὰ νὰ τοὺς ἐγκαρδιώνει παραπέρα πῆρε ὅλη τὴν εὐθύνη πάνω του γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου στοὺς Δρυμάδες.
Ἡ Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ παρέλαβε τὴ σκυτάλη καὶ ἐπέτρεψε ὡς σὰ νὰ εἶναι δικά της πασαρέλες μόδας καὶ συναυλίες ἀκατάλληλης μουσικῆς ἐντὸς ναῶν τῶν Ὀρθόδοξων ἐνοριῶν...
Τὸ δὲ Ἰνστιτοῦτο Πολιτιστικῶν Μνημείων κουβάλησε Οὐνίτες νὰ ἱερουργήσουν προκλητικὰ στὸ Λάμποβο τοῦ Σταυροῦ.
Ἔτσι λοιπὸν ὁ Δήμαρχος Τεπελενίου εἶχε ποὺ νὰ ἀναφερθεῖ...

Ὁ πυρετὸς τῶν μονοκομματικῶν ἐκλογῶν δὲν ἀφήνει τίποτε ὄρθιο πλέον. Οὔτε τοὺς Ναοὺς ποὺ ἡ ἱστορία μαρτυρᾶ ὅτι βεβηλώνονταν ἀπ΄ τοὺς Ὀθωμανοὺς κατακτητὲς καὶ ἀπ΄ τοὺς ἄθεους κομουνιστὲς τοῦ Χότζα.
Πρόκειται γιὰ ὕπουλα μέσα ποὺ ὁ Ράμα καὶ ἡ ὁμάδα του χρησιμοποιεῖ ὄχι ἁπλὰ γιὰ νὰ δημιουργεῖ ὀχλήσεις στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης κοινότητας ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴ χλευάζει καὶ καταπιέζει!

Ἐκτίθεται ὅμως περισσότερο διότι ὅλα τὰ συμβάντα ἔχουν καταγραφεῖ σὲ ἐπίσημες ἔγκυρες ἐκθέσεις διεθνῶν ὀργανισμῶν καὶ θὰ τὰ βρεῖ μπροστά του!

Εἶναι σὲ λάθος τόπο καὶ χρόνο νομίζοντας ὅτι θὰ μπορέσει νὰ δημεύσει ἐκ νέου τούς Ὀρθόδοξους ναοὺς καὶ νὰ καταστείλει τὴν ἐλευθερία πίστεως...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.