9 Αυγ 2017

Βούτσης: Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος.

Σχόλιο: Ὁμοιότητα φρασεολογίας μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς παρατηροῦμε! Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σύμπτωση! Ἄραγε ποιὸς εἶναι ὁ μυστικὸς ἐνορχηστρωτὴς ποῦ τοὺς συντονίζει ὅλους; 
Στὴν ΕΡΤ φιλοξενήθηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Νίκος Βούτσης ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων ἐπιτέθηκε στὴ Νέα Δημοκρατία γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀσκεῖ ἀντιπολίτευση σημειώνοντας πὼς ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀμηχανία, περνᾶ στὴν νευρικότητα καὶ φθάνει στὴν ἐξαλλοσύνη.
Ἀναλυτικὰ ὁ κ. Βούτσης ἀναφορικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀριστείας ποὺ ἔχει προκύψει σημείωσε: «Ὅλοι ἔχουν ἐπίγνωση πὼς ὁ συναγωνισμὸς εἶναι μία ἔμφυτη καὶ δημιουργικὴ διαδικασία. Ἀλίμονο ἐὰν δημιουργοῦμε «σφραγίδες» γιὰ τὸν ἄριστο. Λέμε ὄχι στὶς σκιαμαχίες μέσα ἀπὸ ταμπέλες.
Ἡ ἀντιπολίτευση ποὺ ὑπῆρξε καὶ γιὰ τοὺς 3 ὑπουργοὺς παιδείας ἦταν πολεμική. Μιλᾶμε γιὰ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση σὲ λεπτὰ ζητήματα ποὺ δὲν πρέπει νὰ παίρνουν τέτοιες διαστάσεις. Ἡ ἐποχὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι βαθύτατα συντηρητική. Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ἀτζέντα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων χριστιανῶν» οὔτε «Πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια». Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση εἶναι γιὰ....
κάθε ἄνθρωπο κάτι ἰδιαίτερο. Εἴμαστε ἕνα σύγχρονο κράτος καὶ ὄχι «ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας». Οἱ παραδόσεις σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ κρατοῦνται ὅσο τὶς κρατάει ἡ ἐποχή τους».

Ἀναφορικὰ μὲ τὶς μαθητικὲς παρελάσεις σημείωσε: «δὲν πιστεύω πὼς εἶναι ὅτι καλύτερο. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ δὲν συμβαίνει πουθενὰ στὴν Εὐρώπη. Πιστεύω πὼς καὶ σὲ αὐτὸ τὸ θέμα θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσει ἕνας οὐσιαστικὸς διάλογος. Δὲν τὸ θεωρῶ μεῖζον γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σήμερα».

Ἀναφερόμενος στὰ ζητήματα τῆς Παιδείας ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τόνισε «εἴμαστε ἡ μόνη χώρα στὴν Εὐρώπη ποὺ ἔχουμε ὡς καθεστὼς τὸ φροντιστήριο καὶ δὲν φαίνεται νὰ μᾶς συνταράσσει τὸ συγκεκριμένο ζήτημα. Ἡ Παιδεία εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητη ὑπόθεση. Πρέπει νὰ ὑπάρξει ἐπιτέλους οὐσιαστικὴ συζήτηση γιὰ τὴν Παιδεία καὶ γιὰ τῆς Πανελλαδικὲς ἐξετάσεις ἀλλὰ καὶ γενικότερα γιὰ τὶς δομὲς ὅπως τὸ Λύκειο».

Σὲ ἐρώτηση ἀναφορικὰ μὲ τὴν παρέμβασή του στὶς ἐπιθέσεις τοῦ Ρουβίκωνα ὁ κ. Βούτσης σημείωσε: «ἡ εἴσοδος στὸν περιβάλλοντα χῶρο τῆς Βουλῆς δὲν εἶναι μία ἐνέργεια ποὺ γίνεται κάθε ἡμέρα. Ἔχει γίνει πολλὲς φορὲς στὴ Βουλὴ καὶ ὀρθῶς συνελήφθησαν. Στὸ παρελθὸν τῆς Βουλῆς δὲν ὑπῆρξε καμία σύλληψη καὶ τιμωρία καὶ στὴν ἐπιστολή μου πρὸς τὸν κ. Μητσοτάκη ὑπενθύμισα τέτοιες στιγμές. Στόχος εἶναι ἡ πρόληψη καὶ ἀποσόβηση. Μετὰ τὴν καταγραφὴ καὶ τὴν διασταύρωση τῶν στοιχείων ὅσων μετέχουν ἡ κατάληψη εἶναι πάντα ἡ ἴδια. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς στὸ μέλλον ἂν ὑπάρξουν στιγμὲς βίαιες πὼς δὲν θὰ ὑπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Τὸ ὅτι ὑπῆρξαν ἔξαλλες καὶ κυνικὲς δηλώσεις ἀπὸ μέλη τῆς ΝΔ παραπέμπει σὲ μία ἀντιπολίτευση ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀμηχανία, περνᾶ στὴν νευρικότητα καὶ φθάνει στὴν ἐξαλλοσύνη. Ρωτῆστε τὴ Νέα Δημοκρατία γιὰ τὸ τί συνέβη μὲ τὸν Ρουβίκωνα. Ἔχουν δικαίωμα νὰ φτιάχνουν ἀτζέντα ἀκόμη καὶ γιὰ ψηφοθηρία ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς».

Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχουν περιθώρια συνεργασιῶν μὲ τὸν χῶρο τῆς κεντροαριστερᾶς ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς σημείωσε πὼς «σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη ὑπάρχουν πολὺ ἐνδιαφέρουσες ἐξελίξεις εἴτε μιλᾶμε γιὰ κυβερνητικὰ σχήματα εἴτε γιὰ ἀντιπολιτευτικά. Ἐμεῖς θέλουμε αὐτὸ τὸ τοπίο νὰ ἀποτυπωθεῖ ὁπωσδήποτε στὶς μέλλουσες ἐξελίξεις γιὰ τὴ χώρα γιατί πιστεύουμε πὼς βγαίνοντας ἀπὸ τὴν ἐπιτήρηση θὰ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρξει μία σύγκλιση δυνάμεων».

Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ ἐὰν ἡ κυβέρνηση χρειάζεται ἀνασχηματισμὸ ὁ κ. Βούτσης σημείωσε πὼς δὲν πιστεύει πὼς ὑπάρχει σήμερα ἀνάγκη γιὰ ἀλλαγὴ προσώπων. «Χρειάζεται ἕνας πολὺ καλύτερος συντονισμὸς καὶ στὸ πεδίο τῆς καθημερινότητας καὶ μία συνειδητοποίηση καὶ ἕνα συμμάζεμα καὶ στὸ πεδίο τῆς ταχύτητας. Δὲν συμφωνῶ ἃς ποῦμε μὲ τὴν μὴ ἀξιολόγηση τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων».

Ἀναφορικὰ μὲ τὴν 3η ἀξιολόγηση ὁ κ. Βούτης σημείωσε: «ἡ γενικὴ ἐκτίμηση εἶναι πὼς θὰ εἶναι μία σύντομη διαδικασία. Κρατάω μία μικρὴ ἐπιφύλαξη γιὰ τὸ κατὰ πόσο θὰ συμβεῖ αὐτό. Εἶναι καλύτερα νὰ κάνει τὰ βήματά της ἡ πραγματικὴ οἰκονομία χωρὶς νὰ περιμένει τὴν 3η ἀξιολόγηση. Ἐφ’ ὅσων πάει καλὰ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία εἶναι πάντοτε στὸ τραπέζι νὰ ὑπάρξει ἐπαναδιαπραγμάτευση γιὰ τὰ ὑψηλὰ πλεονάσματα. Κατὰ τὴ γνώμη μου θὰ πρέπει νὰ ἐργαστοῦμε πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση».


Πηγή: http://www.skai.gr/news/politics/article/352837/voutsis-stin-ert-i-metamnimoniaki-ellada-den-borei-na-einai-taliban-tis-orthodoxias/#ixzz4pGUdutxC

12 σχόλια:

 1. Λέει τέτοια πράγματα και δεν αντιδρά κανένας!!! Τι κατάντια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κωνσταντίνος Ιωάν. Παπανικολάου11 Αυγούστου 2017 στις 6:49 μ.μ.

   Αγαπητέ Θοδωρή, στο παραλήρημα αυτό του αγράμματου πολιτικάντη απαντά η μόνη ειλικρινής πολιτική παράταξη, που αγωνίζεται με νύχια και με δόντια για να παραμείνει η Ελλάδα μας Ορθόδοξη: Η "Κοινωνία", παράταξη των συνεχιστών της πολιτικής του Ιωάν. Καποδίστρια. Διάβασε στον επίσημο ιστοτόπο της παρατάξεως το άρθρο με τίτλο:"Καταργείστε τους εαυτούς σας, όχι την λογική μας!". Αναφέρεται ακριβώς στις τρισάθλιες αυτές δηλώσεις. Στο σχόλιο της αναρτήσεως υπάρχει το ερώτημα: "Ἄραγε ποιὸς εἶναι ὁ μυστικὸς ἐνορχηστρωτὴς ποῦ τοὺς συντονίζει ὅλους;". Στο ερώτημα αυτό απαντά το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδος της "Κοινωνία", τεύχος 36,37 με τίτλο "Μασωνική η πολιτική της Ελληνικής Βουλής από το έτος 1902!". Η μασωνία από τόσο παλαιά έχει δικούς της ανθρώπους σε όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα του σάπιου πολιτικού συστήματος! Συνιστώ ανεπιφύλακτα σε σένα και σε όλους τους Ορθοδόξους Έλληνες να διαβάσουν το αποκαλυπτικό αυτό άρθρο. Είναι απολύτως τεκμηριωμένο!(Το συγκεκριμένο τεύχος, όπως και όλα τα τεύχη της εφημερίδος, υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της "Κοινωνία"). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πολιτική παράταξη "Κοινωνία" είναι η μοναδική που έχει αποκηρύξει επισήμως την μασωνία...
   Καλή Παναγιά να 'χουμε, πατέρες κι αδελφοί.

   Διαγραφή
 2. Τι να πει κανείς για το κατάντημα και το εμετικό παραλήρημα του κ. Βούτση (τρίτου τη τάξει πολιτειακού παράγοντα !).....
  Η νεομαρξιστική αντίχριστη λύσσα σε όλο της το μεγαλείο....
  Αλήθεια, ο "ευσεβής χριστιανός" κ. Π. Καμμένος τι έχει να πει και (κυρίως) να πράξει γι΄ αυτό το αίσχος ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 1.Ο ΒΟΥΤΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ!!!
  2.Ο ΒΟΥΤΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΕΘΝΟΣ ΚΡΆΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑ 97% ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
  ΟΠΟΤΕ Ο ΒΟΥΤΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΈΒΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ.
  ΕΊΝΑΙ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για εξηγήσεις καλείται ο Μητροπολίτης Κοζάνης μετά τις δηλώσεις για τη Βουλή. Οι δηλώσεις του Σεβασμιωτάτου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προέδρου της Βουλής και τη δυσφορία στο σύνολο της Εκκλησίας.
  Το θέμα αναμένεται λέει να συζητηθεί και στις επόμενες συνεδριάσεις της ΔΙΣ.
  Βρε φέρτε τον ΑΧΟΡΤΑΓΟ να ρουφήξει τα σκ..α από βουλή, που θα τον κάνετε τον Μητροπολίτη Κοζάνης ντα επειδή λέει τα πράγματα με το όνομα τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ταλιμπάν αθεοκομμουνιστές
  Μάλλον κρίνεις αρχιταλιμπάν Βούτση εξ ιδίων τα αλλότρια! Οι αληθινοί αρχιταλιμπάν είναι οι αθεοταλιμπάν.
  Αποδείξεις :
  Ξέρουμε όλοι ότι σε αθεϊστικα καθεστώτα έχουνε γίνει τα μεγαλύτερα εγκληματικά αίσχη :
  Δείτε πόσα εκατομμύρια δολοφονίες κάνανε οι άθεοι με τα αθεϊστικά καθεστώτα τους σε όλο τον κόσμο.
  Οι άθεοι είναι οι μεγαλύτεροι δολοφόνοι στην ιστορία της ανθρωπότητας!
  Αποδείξεις : Ο χειρότερος όλων των εποχών δολοφόνος ο Μάο Τσε Τούνγκ (Κίνα) σκότωσε 60 εκατομμύρια ανθρώπους, ο δεύτερος χειρότερος όλων των εποχών δολοφόνος ο Στάλιν σκότωσε 40 εκατομμύρια ανθρώπους, ο χίτλερ 30 εκατ., Πολ Πότ (καμπότζη) 1,7 εκατομύρια, Kim Il Sung (βόρειο κορέα) 1,6 εκατομμύρια, Μενγκίστου Χαϊλέ Μαριάμ (αιθιοπία) 1,6 εκατομμύρια, Γιόσιπ Μπροζ Τίτο (γιουγκοσλαβία) σκότωσε 550.000 ανθρώπους, Χο Τσι Μινχ (βόρειο βιετναμ) σκότωσε 200.000, κτλ. κτλ. κτλ.
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ, ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ ΤΑ ΠΙΟ ΦΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  dailymail.co.uk/home/moslive/article-2091670/Hitler-Stalin-The-murderous-regimes-world.html#submit
  Δικαίως είχε πεί και ο Ντοστογιέφσκι «ότι χωρίς Θεό, όλα επιτρέπονται» ! (ακόμα και οι δολοφονίες κτλ.)
  Αυτοί είναι οι πραγματικά απολίτιστοι, φανατικοί και φονταμενταλιστές. (αν σας πούνε και καλά οι άθεοι ότι δεν έχουν σχέση με όλα αυτά τα αισχρά αίσχη των άθεων πείτε τους, τότε γιατί εσείς οι άθεοι ποτέ επισήμως δεν καταδικάσατε όλα αυτά τα αίσχη και τα εκατομμύρια δολοφονίες που έχετε κάνει σε όλους τους θρησκευόμενους σε όλο τον κόσμο;!)
  Σαφέστατα βδέλυγμα είναι μόνο η ιστορία των αθέων με τα αθεϊστικά καθεστώτα, που όχι μόνο είναι γελοία, αλλά και απολύτως εγκληματική.
  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ : 1) ΠΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΟΠΟΥ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΟΧΙ ΑΠΛΑ Η ΣΑΤΥΡΑ!) ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ; ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ;
  2) ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ
  3) ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΡΕΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΙΣΤΗ ΣΕ ΘΕΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
  4) ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΤΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΑ ΑΘΕΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΑΛΙΝ, ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ, ΧΟΤΖΑ, ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΣΟΥΝΓΚ, ΚΤΛ. ΚΤΛ. ΚΤΛ. ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ; ΚΑΜΙΑ!
  ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΣΤΑ ΑΘΕΪΣΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΒΙΑΙΩΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΥΤΑ ΚΡΑΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΑΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.
  Τα αθεϊστικά καθεστώτα τύπου Στάλιν, Τσαουσέσκου, μάο τσε Τούνγκ κ.α., «αδιαφορούσαν»; ή πολεμούσανε εναντίων όσων πίστευαν σε οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία! Τόσες εκκλησίες γκρεμίσανε, και τόσους ανθρώπους δολοφονήσανε.
  Ακόμα και σήμερα στην αθεϊστική βόρεια κορέα, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα,και καταδιώκεται μέχρι θανάτου η πίστη σε Θεό και θρησκεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 6. Το κομμουνιστικό τζιχάντ, και μάλιστα το αγράμματο είναι άπαιχτο. Και ανίκητο σαν τη βλακεία.
  Ειδικά όταν είναι και τροτσκιστικό "made in agores" ή "made in Soros" ή "made in USA" ή 'made in MKO".
  Η "αριστερά" από την εποχή της πορτοκαλλί "επανάστασης" του Πολυτεχνείου, ξέρει πολύ καλά την διαφορά μεταξύ "καρριέρας της επανάστασης" και "επανάστασης της καρριέρας". Η δεύτερη αφήνει και πολύ γερό εισόδημα.
  Αγαπητέ φίλε να απαντήσω στις αηδίες που γράψανε οι διεστραμμένοι ταλιμπάν αθεοαναρχικοί.
  1) Η "ρουφιανιά" ιστορικά αναδημιουργήθηκε και διαδώθηκε από τον άθεοκομμουνισμό που αντιπροσωπεύει όλους αυτούς τους ταλιμπάν αθεοαναρχικούς που γράφουν και τα ψυχανώμαλα διεστραμμένα βοθροσυνθήματα τους! καθώς και στα άθεα καθεστώτα τους. Όπου όσοι ρουφιάνοι κομμουνιστές ρουφιάνεβαν όλους όσους δεν ήταν "πιστοί" στα αθεοκομμουνιστικά καθεστώτα τους, ανέβαιναν κλίμακες και θέσεις ενώ οι ρουφιανεβόμενοι τους εκτελούσαν ή τους φυλάκιζαν σε βαριά καταναγκαστικά έργα!
  2) Προσκυνημένοι είναι και φαίνονται αποδεδειγμένα οι αθεοαναρχικοί που εκτελούν ως φανατικοί ραγιάδες προσκυνημένοι τις εντολές των ανθρώπων "αφεντικών" τους και τα βρώμικα συμφέροντά τους, κάνοντας ως εντελοδόχοι και όλες αυτές τις αισχρότητες με τα βοθροσυνθήματα, τις καταστροφές στα σπίτια και στα καταστήματα των ανθρώπων που δουλεύουν καθώς και τις λεηλασίες.
  Όχι μόνοι είναι ραγιάδες προσκυνημένοι αλλά είναι αποδεδειγμένα και μεγαλοεγκληματίες απατεώνες!
  Μίλησε το κομμουνισταριό! σκοταδιστές αθεοταλιμπάν που ζείτε αποδεδειγμένα σε σκοταδισμό βαθύτατο....!
  Μίλησε ο αθεομουτζαχεντίν αθεοταλιμπάν που ούτε γιά λύπηση δεν είσαι πάλιοβλακα ξεφτυλισμένο σίχαμα! Μίλας εσύ γιά αθεοταλιμπάν αθεοπρόβατο που είσαστε οι άθεοι οι μεγαλύτεροι φονιάδες-δολοφόνοι περισσότερο από τους ταλιμπάν του αφγανιστάν και του πακιστάν και τους τζιχαντιστές του ISIS βρε αθεοτζιχαντιστή όταν εσείς οι άθεοι κάνατε τα μεγαλύτερα εγκλήματα φόνους στην ιστορία της ανθρωπότητας!
  Μιλάτε εσείς που έχετε αιματοκυλήσει όλο τον κόσμο αθεοφασίστες αθεοταλιμπάν ! Και λές βλακείες και εσύ και άλλος διότι τα εγκλήματα αυτά όχι μόνο δεν γίνανε στο όνομα της αθεϊας αλλά ούτε ήταν και άθεοι. Αυτοί οι συγκεκριμένοι ή ήταν αιρετικοί ή κατηγορούνταν για μάγισσες ή μάγοι, ποτέ δεν ήταν άθεοι αυτοί. Επίσης αυτούς πρέπει να κατηγοράς τους ρωμαιοκαθολικούς όπως τους κατηγορούμε εμείς που σκότωσαν και δολοφόνησαν και Ορθόδοξους Χριστιανούς και άλλους χριστιανούς.
  Τα περί ταλιμπάν να τα πείτε στον εαυτό σας αθεοκομμουνιστές, όταν στις αθεϊστικές χώρες όπως Βόρεια Κορέα, Κίνα κ.α. επιβάλλεται απανθρώπως και βιαίως ο αθεϊσμός όπως και παλαιότερα στην Σοβιετική Ένωση! Δηλαδή πολύ χειρότερα και από τους ταλιμπάν! Μέτα θέλετε και να σας σέβονται και να λέγεστε και πολιτισμένοι όταν δεν σέβεστε τίποτα και κανέναν. Αλλά άμα φίλε μου σε πειράξει και σε υβρίσει κανείς αλλά και την μητέρα σου και τον πατέρα σου λεκτικά τότε θα κινήσεις την αστυνομία γιά να μην σου πώ ότι ίσως εσύ στην έσχατη περίπτωση μπορεί και να θέλεις να τον χτυπήσεις ακόμα. Και γιά όλους εμάς ο Θεός Πατέρας μας είναι και θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ο στοιχειώδης σεβασμός εάν θέλουμε να λεγόμαστε τουλάχιστον πολιτισμένοι !
  Μίλησαν οι άθεοι σκοταδιστές γιά "σκότος". Οι όμοιοι τα όμοια ομιλούν!
  ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΘΕΪΣΤΙΚΗ ΒΡΩΜΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ!
  Ναι βέβαια το 3% των αθέων στην Ελλάδα που πιστεύει ότι ο γάιδαρος πετάει, όπως ότι το σύμπαν δεν το έφτιαξε ο Θεός, αλλά το έφτιαξε η σπόντα, και από μόνο το σύμπαν στον "αέρα" πετάει, η θεωρία του αθεϊσμού σκοταδισμού!
  Μίλησε η φασιστερά! σκοταδιστές αθεοταλιμπάν που ζείτε αποδεδειγμένα σε σκοταδισμό βαθύτατο....!
  Όχι μόνο είσαστε ταλιμπάν στο σύριζα και οι φασιστεροί αλλά και μουτζαχεντίν !!

  Σε σωστή αντιδιαστολή προς ταλιμπάν Βούτση. Δεν είμαστε αριστερό κομμουνιστικό κράτος. Είμαστε Σύγχρονο Ορθόδοξο Κράτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος11:12 μ.μ.
  1. Τα αθεϊστικά καθεστώτα τύπου Στάλιν, Τσαουσέσκου, μάο τσε Τούνγκ κ.α.

  Συμφωνώ απόλυτα.

  2.Για τα φασιστικά καθεστώτα ;

  Ντοκυμαντέρ https://www.youtube.com/watch?v=HQ9ueAa7sL8 FASCISM INC ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ

  3.Δεν είμαστε αριστερό κομμουνιστικό κράτος. Είμαστε Σύγχρονο Ορθόδοξο Κράτος.....

  Για το πρώτο δεν διαφωνώ. Για το δεύτερο αμφιβάλλω. Ζούμε μια μεταχριστιανική ειδωλολατρεία.

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ : Οι άθεοι είναι οι μεγαλύτεροι δολοφόνοι στην ιστορία της ανθρωπότητας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μιας και ξεκινήσαμε με τα ντοκιμαντέρ, δείτε αυτό :
   https://www.youtube.com/watch?v=nAQFxDJNCsM

   Είναι λίγο πολωμένο και περιέχει αρκετά ψευδή δεδομένα (ο αριθμός των Εβραίων που σκότωσε λόγω φυλής ΔΕΝ ήταν 6 εκατομμύρια αλλά μερικές χιλιάδες, δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη ότι το Zyklon B χρησιμοποιήθηκε για να θανατώσει Εβραίους αλλά αντίθετα ήταν πασίγνωστο ως αντιψειρικό φάρμακο της εποχής και είναι αναμενόμενο να είχαν ψεκαστεί με αυτό όλοι οι κρατούμενοι των Γερμανών, τα τάγματα των SS περιείχαν υπερβολικά μεγάλο ποσοστό Εβραίων, κ.α.), αλλά αξίζει τον κόπο μάλλον να το δει κάποιος. Ωστόσο, νομίζω ότι είχα βρει αρκετά καλύτερο το ντοκιμαντέρ ενός Τούρκου μωαμεθανού: https://www.youtube.com/watch?v=KZ1NdtONBas (The Disasters Darwinism Brought to Humanity - Harun Yahya). Αυτό νομίζω περιέχει περισσότερα στοιχεία από το άλλο και όταν το είχα πρωτοδεί, μου είχε αρέσει γιατί συνδύαζε ότι υπήρχε να συνδυάσεις για το θέμα...

   Και μερικά ακόμα που έχουν ενδιαφέρον:

   https://www.youtube.com/watch?v=IoSr_EtsUc4
   https://www.youtube.com/watch?v=tzj8iXiVDT8

   - Ένας άλλος ανώνυμος :P

   Διαγραφή

  2. Το ντοκιμαντέρ "FASCISM INC" είναι 100% αριστερή υστερία και παραλογισμός. Πρώτα από όλα, ο Χίτλερ προωθούσε τον σοσιαλισμό και σκεφτόταν και δρούσε σαν αριστερός:
   http://jonjayray.tripod.com/hitler.html
   Το να προσπαθείς να τον βγάλεις δεξιό επειδή από συμφέρον και μόνο στράφηκε σε πλούσιους (αν ισχύει κιόλας στα αλήθεια..) είναι καθαρή βλακεία.
   Βέβαια, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με δεξιά και αριστερά, γιατί πιστεύω ότι είναι μια διαφοροποίηση για αυτούς που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και τα δυο επιδιώκουν ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο πράγμα. Ο κόσμος μπορεί να έχει μικρές ομάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται για το χρήμα και ενεργούν με βάση αυτό, αλλά το μεγάλο και κύριο παιχνίδι ποτέ δεν ήταν για το χρήμα αλλά για παγκόσμια κυριαρχία και παγκόσμια δύναμη. Αυτό το παιχνίδι παίζουν αριστερά και δεξιά και πάντα προωθούν τα ίδια άτομα σε θέση παγκόσμιας κυριαρχίας - τους αφέντες τους (ένας από αυτούς είναι ο Σόρος).
   Έπειτα, το να αποκαλείς την οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε καιρό οικονομικής δυσχέρειας "άγρια επίθεση στην εργατική τάξη" χωρίς να τεκμηριώσεις την θέση σου (ή θεωρώντας την αυτόματα τεκμηριωμένη από δική σου χαζομάρα), είναι ψεύδος, αν όχι βλακεία. Και όταν η αριστερά μιλάει για "φτηνά εργατικά χέρια" που δημιουργούνται από πολιτικούς φιλο-καπιταλιστές και εκμεταλλεύονται από τους πλούσιους, ποτέ δεν αναφέρει ότι αυτά τα χέρια κατά κόρον παράγονται σε κομμουνιστικές χώρες (βλέπε Κίνα, πρώην κομουνιστική Βουλγαρία, CCCP, κ.α.) και όχι σε καπιταλιστικές! Και κάτι άλλο που δεν αναφέρει κανείς αριστερός είναι ότι οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι του κόσμου λένε ότι το τρέχον οικονομικό σύστημα δεν είναι καπιταλιστικό (όμοιο αυτού που είχε η Αμερική στις αρχές της, με το κράτος να κατευθύνει και να ελέγχει τις επιχειρήσεις), αλλά κάτι εντελώς το ανάποδο!

   Μετά, η δημοκρατία και το θέλημα του λαού θεωρείται ως ύψιστο και ιερό στο βίντεο. Αυτό δεν ισχύει και δεν ίσχυε ποτέ στην Ελλάδα. Για αρχή, η δημοκρατία προκειμένου να λειτουργήσει σωστά και όχι καταστροφικά έχει ως προαπαιτούμενη την σωστή μόρφωση των πολιτών (όχι τόσο με γνώσεις αλλά με καλλιέργεια) και αυτό ποτέ δεν υπήρχε στην σύγχρονη Ελλάδα (αλλά μάλλον και σχεδόν σε καμιά άλλη χώρα). Αν π.χ. εφαρμόζαμε δημοψήφισμα για το αν θα ελευθερωθούμε από τους Τούρκους με απόλυτη δημοκρατική διαδικασία, σήμερα θα ήμασταν ακόμα σκλαβωμένοι. Έπειτα, ο κάθε λαός έχει μια ιστορία και προγόνους στους οποίους η νέες γενιές έχουν τεράστια υποχρέωση. ΚΑΜΙΑ δημοκρατική διαδικασία δεν είναι (ούτε θα πρέπει να είναι) ικανή να εκτρέψει ένα έθνος από την πορεία που οι πρόγονοί του χάραξαν, ειδικά όταν αυτή είναι αποδεδειγμένα ιερή. Τέλος, είναι αστείο να ονομάζουμε δημοκρατία αυτό που έχουμε σήμερα, εμείς ή οποιαδήποτε άλλη χώρα (τι να πρωτο-γράψει κανείς εδώ). Απλά ξεφτιλίζουμε του προγόνους μας βαφτίζοντάς την έτσι. Αυτοί είχαν ένα πολύ καλύτερο/υγιέστερο δημοκρατικό σύστημα, αλλά ακόμα και αυτοί είχαν τεράστια προβλήματα, τέτοια που θα κάνουν τον Πλάτων να κρίνει αυτό το σύστημα αρνητικά.
   ....

   Διαγραφή
  3. ....

   Μετά λέει ότι οι "κινητοποιήσεις" αποτελούν πίεση στην κυβέρνηση ή στις επιχειρήσεις για να δικαιωθούν οι "κινητοποιημένοι". Αυτό είναι εντελώς χαζό και ακόμα και στο ελάχιστο ποσοστό που αυτό αληθεύει (κυρίως σε περιπτώσεις όπου γίνονται όμηροι όλοι οι πολίτες για τις ορέξεις κάποιας μικρής ομάδας που συχνά δεν προσφέρει τίποτα καλό στην κοινωνία για να έχει και απαιτήσεις), θα πρέπει να πάψει να ισχύει. Και για να γυρίσω την δημοκρατία που κηρύσσει η αριστερά στην μούρη της, θα ρωτήσω: ρώτησαν οι αριστεροί ποτέ τον λαό για το αν θέλουν να έχουν "κινητοποιήσεις" στην πόλη τους από τον ΟΑΣΘ, τους υπαλλήλους καθαριότητας, τους δημόσιους υπαλλήλους, τα ταξί, την ΕΡΤ, κτλ; Αυτό δεν είναι φασισμός; Ρώτησαν αν οι πολίτες πιστεύουν ότι τα λεφτά που πετάνε σε αυτούς θέλοντας και μη αξίζουν όντως το πέταμα;

   Θα μπορούσα μάλλον να γράφω ώρες ολόκληρες για τα στραβά αυτού του βίντεο, αλλά θα σταματήσω. Έτσι κι αλλιώς δεν κάθισα να το δω όλο γιατί δε με αφορά. Και δεν είμαι πλούσιος, ούτε δεξιός. Απλά αυτό τα παραμύθι περί αριστεράς και δεξιάς και των υποτιθέμενων τους διαφορών πρέπει να πάψει. Και οι δυο μεριές αποτελούνται κυρίως από καθάρματα ή άμυαλους, οι ιδεολογίες τους είναι καταστροφικές και ανόητες και αμφιβάλω εάν και οι ίδιες οι "ηγετικές μορφές" αυτών των παρατάξεων τις πιστεύουν (μάλλον τους αρκεί που τις πιστεύουν τα κορόιδα που τους ακολουθούν). Και στην πράξη και τα λεγόμενά τους φαίνεται ότι όλοι το ίδιο παιχνίδι παίζουν και τα ίδια ακριβώς συμφέροντα εξυπηρετούν από την ακροδεξιά έως την ακροαριστερά της Ελλάδας.

   Δε θέλω να ληφθεί το παρόν σχόλιο ως υβριστικό ή επιθετικό, απλά μάλλον γράφοντάς το βγαίνει διάχυτη η μεγάλη μου αηδία για τον άξονα δεξιάς-αριστεράς. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο στην πολιτική από το χιλιο-τραγουδισμένο σουξέ της κακίας ώρας με στίχο "ποιος θα φάει τα πιο πολλά". Αυτή η λογική δεν ανήκει σε Έλληνες, αλλά δε θα έπρεπε να ανήκει καν σε ανθρώπους.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.