24 Νοε 2021

Μάχη τῆς Ἀράχωβας, ὁ Καραϊσκάκης συντρίβει τούς Τούρκους καί σώζει τήν ἐπανάσταση στήν Ρούμελη

Τοῦ Βασίλη Σαϊσάνα, Ἱστορικοῦ

Στίς 18 Νοεμβρίου κατά τήν διάρκεια τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης ξεκινάει ἡ καθοριστική μάχη τῆς Ἀράχωβας μία ἀπό τίς κρισιμότερες γιά τήν διατήρηση καί τήν συνέχιση τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα στήν Στερεά Ἑλλάδα στήν ὁποία διαφάνηκαν οἱ στρατιωτικές καί ἡγετικές ἀρετές τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἐκείνη τήν περίοδο βρισκόταν σέ κρίσιμο σημεῖο καί ἀντιμετώπιζε τόν κίνδυνο κατάρρευσης καθώς Ἰμπραήμ καί Κιουταχής μέ τίς ἐπιχειρήσεις τους σέ Πελοπόννησο καί Στερεά Ἑλλάδα εἶχαν καταφέρει καίρια στρατηγικά πλήγματα κατά τῶν Ἐπαναστατῶν. Ἡ κατάσταση ἔγινε ἀκόμα πιό κρίσιμη καθώς ὁ Κιουταχής ξεκίνησε τήν πολιορκία τῆς Ἀθήνας ἑνός ἐκ τῶν τελευταίων προπυργίων τῆς ἐπανάστασης στήν Ρούμελη σφίγγοντας ἔτι περισσότερο τόν κλοιό.

Ὁ Καραϊσκάκης ἀντιλαμβανόμενος τόν κίνδυνο πού διέτρεχε ἡ ἐπανάσταση ἀποφασίζει νά ἐκστρατεύσει στήν Στερεά Ἑλλάδα μέ σκοπό τήν...

παρεμπόδιση τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν δυνάμεων τοῦ Κιουταχή ἀπό τόν Βορρᾶ καί νά προκαλέσει ταυτόχρονα ἀντιπερισπασμό ἀναγκάζοντας τόν Ὀθωμανό Στρατηγό νά ἀποσπάσει στρατιωτικές δυνάμεις ἀπό τήν πολιορκία τῆς Ἀθήνας καί νά τίς στείλει ἐναντίον του, ἐξασθενίζοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν στρατιωτική δύναμη τῶν πολιορκητῶν. Ὁ Ἕλληνας στρατηγός μέσω τῆς ἐκστρατείας του σκόπευε νά τονώσει τό ἠθικό τῶν ἐπαναστατῶν στίς περιοχές τῆς Ρούμελης, ἀναζωπυρώνοντας τό ἀγωνιστικό τους πνεῦμα πού εἶχε καμφθεῖ ἀπό τίς ἐπιτυχίες τῶν Τούρκων.

Τό Ἐκστρατευτικό Σῶμα τοῦ Καραϊσκάκη μαζί μέ ἄλλα σώματα Ρουμελιωτῶν καί Σουλιωτῶν πού ἦλθαν πρός ἐνίσχυση, ἀρχικά πολιόρκησαν τούς Τούρκους πού εἶχαν ὀχυρωθεῖ στήν περιοχή τῆς Δoμβραίνας. Μόλις οἱ Ὀθωμανοί πληροφορήθηκαν τήν ἐμφάνιση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατεύματος στήν περιοχή ἔστειλαν ἀπό τήν Λιβαδειά τόν Μουστάμπεη μέ δύναμη 2.000 ἐπίλεκτους Τουρκαλβανούς καί 200 ἱππεῖς γιά νά τερματίσει τά σχέδια τοῦ Καραϊσκάκη ἀνακόπτοντας τήν πορεία του. Ὁ Καραϊσκάκης ἀφοῦ δέν ἐπετεύχθη μία ἀποφασιστική νίκη στήν Δομβραίνα ἀπέναντι στούς πολιορκημένους Τούρκους πού στό μεταξύ εἶχαν ἐνισχυθεῖ ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ Μουστάμπεη, ἀποφασίζει νά λύσει τήν πολιορκία καί νά κινηθεῖ ταχύτατα μέ κατεύθυνση δράσης τήν στρατηγικῆς σημασίας, περιοχή τῆς Ἀράχωβας. 

Ἡ κατάληψη τῆς Ἀράχωβας εἶχε σπουδαία στρατηγική σημασία γιά τήν ἐξέλιξη καί τήν πορεία τῶν ἐπιχειρήσεων καθώς παρεῖχε στόν κάτοχό της συγκριτικό προβάδισμα ἔναντι τοῦ ἀντιπάλου. Ὁ Καραϊσκάκης εἶχε ἀντιληφθεῖ τά πλεονεκτήματα τῆς περιοχῆς καί καταλαμβάνει τήν Ἀράχωβα πρίν ἀπό τούς Ὀθωμανούς πού ἐπίσης στόχευαν στόν ἔλεγχό της. Οἱ Τοῦρκοι τοῦ Μουστάμπεη αἰφνιδιασμένοι ἀπό τήν ταχύτατη κίνηση τοῦ Καραϊσκάκη δέν τόλμησαν νά εἰσέλθουν στήν πόλη καί ὀχυρώθηκαν στό ὕπαιθρο, σέ ὑψώματα τοῦ Παρνασσοῦ καί γύρω ἀπό τήν Ἀράχωβα.

Οἱ Ἑλληνικές Δυνάμεις κατάφεραν νά περικυκλώσουν καί νά παγιδεύσουν ἀπό ὅλες τίς πλευρές τούς Ὀθωμανούς πού ἦταν ἐκτεθειμένοι στό ὕπαιθρο ἔχοντας ἐπιπλέον νά ἀντιμετωπίσουν καί τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες τῆς περιοχῆς σέ ἀντίθεση μέ τούς Ἕλληνες πού βρίσκονταν προστατευμένοι στήν Ἀράχωβα. Ὁ Καραϊσκάκης εἶχε ἀποκλείσει ὅλες τίς διαδρομές ἀπό τίς ὁποῖες θά μποροῦσε νά σταλεῖ βοήθεια πρός τούς Τούρκους ἐνῶ ἀπέκρουσε καί ἔνοπλα σώματα ἀπό διάφορες τουρκικές φρουρές πού ἔσπευσαν νά βοηθήσουν τίς δυνάμεις τοῦ Μουστάμπεη ὅταν ἔμαθαν γιά τόν ἐγκλωβισμό τους. Στό Ζεμενό ἀποκρούστηκε σῶμα ἀπό περίπου 800 στρατιῶτες ὑπό τόν Ἀλβανό Ἀμπντουλά καί ἄλλο σῶμα πού ἦλθε ἀπό τή Δαύλεια. Ὁ ἴδιος ὁ Καραϊσκάκης συμμετεῖχε στίς συγκεκριμένες συγκρούσεις ἐμψυχώνοντας τούς πολεμιστές του.

Ἡ κατάσταση γιά τούς Τούρκους εἶχε γίνει ἀφόρητη καθώς μετροῦσαν ἀπώλειες ἀπό τίς συνεχῶς ἐπιδεινούμενες καιρικές συνθῆκες καί ἀπό τήν ἔλλειψη ἐφοδίων ἐνῶ οἱ Ἕλληνες εἶχαν σφίξει ἀκόμα περισσότερο τόν κλοιό. Οἱ Τοῦρκοι ἀποφασίζουν ἔξοδο μέσα ἀπό τίς ἑλληνικές θέσεις τήν 24η Νοεμβρίου ἀφοῦ προηγουμένως ἀπέρριψαν τούς ὅρους παράδοσης πού ἔθεσε ὁ Καραϊσκακής μέ τούς ὁποίους ζητοῦσε νά παραδώσουν τόν ὁπλισμό τους καί νά ἐγκαταλείψουν τά Σάλωνα (Ἀμφισσα) καί τή Λιβαδειά. Οἱ Τοῦρκοι ἐπιχείρησαν τήν ἔξοδο ἐν μέσω χιονοθύελλας μέ κατεύθυνση τόν Παρνασσό. Μόλις τούς ἀντιλήφθηκαν οἱ Ἕλληνες τούς ἐπιτέθηκαν μέ ὁρμή καί τούς ἐξόντωσαν σχεδόν ὁλοκληρωτικά. Ἡ μάχη ἔγινε μέ γιαταγάνια καί μαχαίρια, καθώς τό χιόνι πού ἔπεφτε ἀχρήστευσε τά ὄπλα τῶν πολεμιστῶν. Ἡ ἔξοδος τῶν ἀποχωρούντων Τούρκων ἐξελίχθηκε σέ σφαγή. Ὅλο σχεδόν τό στρατιωτικό σῶμα τῶν Τούρκων ἐξολοθρεύτηκε ἀπό τούς Ἕλληνες καί τήν παγωνιά. Οἱ ἀπώλειες τῶν Ἑλλήνων πολεμιστῶν ἦταν σχεδόν μηδαμινές.

Τήν ἑπομένη τῆς μεγάλης μάχης ὁ Καραϊσκάκης ἔστησε σ’ ἕνα λόφο πού ἦταν ὁρατός ἀπό τό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν, τρόπαιο σέ σχῆμα κώνου μέ 300 κεφάλια τῶν Τούρκων καί μέ τήν ἐπιγραφή: «Τρόπαιον τῶν Ἑλλήνων κατά τῶν βαρβάρων Ὀθωμανῶν ἀνεγερθέν κατά τό 1826 ἔτος Νοεμβρίου 24· Ἐν Ἀράχωβα». Συγχρόνως, ἔστειλε στήν κυβέρνηση, πού ἕδρευε στήν Αἴγινα, τά κεφάλια τοῦ Μουστάμπεη καί τοῦ κεχαγιάμπεη, καθώς καί 12 αἰχμάλωτους Τούρκους ἀξιωματικούς. Ὁ Καραϊσκάκης ἀνήγγειλε τή θριαμβευτική νίκη στήν κυβέρνηση μέ ἐπιστολή, τήν ὁποία ὑπέγραψαν ὅλοι οἱ ὁπλαρχηγοί καί οἱ ἀξιωματικοί πού συμμετεῖχαν στήν μάχη. Τά ὀνόματα τῶν 100 περίπου Ἑλλήνων ὁπλαρχηγῶν πού ἀγωνίστηκαν, διέσωσε ὁ ἀγωνιστής, συγγραφέας καί πολιτικός Νικόλαος Σπηλιάδης (1785-1862) ἀπ’ τά ὁποία ξεχωρίζουν αὐτά τῶν Β. Μπούσγου, Σπυρομήλιου, Νικηταρά, Χατζή-Μιχάλη Νταλιάνη, Γ. Δυοβουνιώτη, Δήμ. Μακρή, Λάμπρου Βεΐκου, Κ. Τζαβέλα, Μήτρου Βάγια, Χρ. Περραιβοῦ, Ἄν. Χορμόβα, Δημοτσέλιου κ.α. Ἡ νίκη στήν Ἀράχωβα ἦταν καθοριστική γιά τήν ἐπιβίωση τῆς Ἐπανάστασης στήν Στερεά Ἑλλάδα καί δέν θά εἶχε ἐπιτευχθεῖ χωρίς τήν ἀριστοτεχνική καθοδήγηση τοῦ στρατηγοῦ Γεώργιου Καραϊσκάκη.

cognosco

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.