20 Νοε 2021

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ἀπόλυτος ἀρνητής τῆς λογικῆς - Χώρισε τούς πολῖτες σέ 3 κατηγορίες

Στό διάγγελμα του ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ὡς ἀρνητής τῆς λογικῆς, χωρίζοντας τούς πολῖτες σέ τρεῖς κατηγορίες καί μεγαλώνοντας τό χάσμα τοῦ διχασμοῦ.
Ἄν κάποτε ἡ Ἑλλάδα εἶχε φανεῖ στόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ ὡς «ἕνα ἀπέραντο φρενοκομεῖο», πόσο περισσότερο θά ταίριαζε αὐτή ἡ ἱστορική φράση γιά τήν κατάσταση πού ἔχει ἔρθει ἡ χώρα σήμερα, ἔτσι ὅπως τήν κατάντησαν οἱ πολιτικές πού ἐφαρμόζει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης;

Στό χθεσινό διάγγελμα, ἕνας αὐτοθαυμαζόμενος πρωθυπουργός ἐκτός τόπου καί χρόνου προσπάθησε... (ὄχι ἐπιτυχῶς εἶναι ἡ ἀλήθεια) νά βγάλει τρελό ἕναν ὁλόκληρο λαό. Ὁ πρωθυπουργός πού οὐσιαστικά γέννησε τόν διχαστικό ὅρο «ἀρνητής», παρουσιάστηκε ὡς ἀπόλυτος ἀρνητής τῆς αὐτοκριτικῆς, τῆς σύνεσης, τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, ἀκόμα καί τῆς ἴδιας τῆς λογικῆς.

Σά νά περιέγραφε ἄλλη χώρα...
Ὄχι μόνο δέν εἶπε λέξη γιά τή παταγώδη ἀποτυχία τῆς διαχείρισης τῆς πανδημίας, ἄλλα μόνο πού δέν χτύπησε ἐπαινετικά τόν... ὦμο του, ἰσχυριζόμενος πώς ὑπάρχουν ἀχρείαστες ἀπώλειες «παρά τήν ἄρτια ἐκστρατεία» πού ὀργάνωσε ἡ κυβέρνηση. Ὁ πρωθυπουργός της «ἀριστείας» ἔδωσε ἄριστα στόν ἑαυτό του καί μετέθεσε τίς εὐθύνες (γιά ἀκόμη μιά φορά) στόν ἑλληνικό λαό.

Τό κατά πόσο εἶναι «ἄρτια» μιά ἐκστρατεία πού πέρασε μέσα ἀπό λίστες Πέτσα καί καραβιές χρημάτων πού δόθηκαν σέ ΜΜΕ καί ὄχι στήν οὐσιαστική ἐνίσχυση τοῦ ΕΣΥ, εἶναι ἕνα ζήτημα. Καί ἄν προσθέσουμε καί τήν αἰχμή τῆς... ἀρτιότητας, ἕναν Ἄδωνι Γεωργιάδη νά ὠρύεται λέγοντας «μή σώσεις νά ἐμβολιαστεῖς», τότε ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἐκστρατεία κανονικοῦ φρενοκομείου.

Μάθαμε πώς τό δημόσιο σύστημα ὑγείας ὄχι μόνο δέν ὑποβαθμίζεται, ἄλλα... ἐνισχύεται. Μέ 7.000 ὑγειονομικούς μεῖον, μέ πρόχειρη λειτουργία ἤ ἀπενεργοποίηση ΜΕΘ Covid, μέ διπλάσια θνητότητα σέ ΜΕΘ ἀπό τόν εὐρωπαϊκό μέσο ὅρο, μέ ἄσχετες εἰδικότητες νά ἀναλαμβάνουν ἐπείγοντα περιστατικά, ἄλλα πάντως ἀναβαθμίζεται.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔκανε διάγγελμα γιά... τρεῖς κατηγορίες πολιτῶν
Τό «συμπολῖτες μου» πού χρησιμοποίησε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στήν ἀρχή κάθε θεματικῆς ἑνότητας τοῦ διαγγέλματος, οὐσιαστικά δέν ἀπευθύνεται στό σύνολο ἰσότιμων πολιτῶν ἑνός δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, ἄλλα σέ πολῖτες τριῶν κατηγοριῶν. Τριῶν λογιῶν.

Στούς πολῖτες Α' κατηγορίας, τούς ἐμβολιασμένους. Κλείνοντας τους τό μάτι μέ τήν ἀπουσία μέτρων περιορισμοῦ τῆς διασπορᾶς σέ κλειστούς χώρους καί συνεχίζοντας ἕνα ἄκρως ἐπικίνδυνο κυβερνητικό «κανάκεμα» εἰς βάρος τῆς δημόσιας ὑγείας. Παρόλο πού οἱ εἰδικοί ὁλοένα καί περισσότερο ζητοῦν τό αὐτονόητο, δηλαδή νά διενεργοῦν τέστ καί οἱ ἐμβολιασμένοι, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπιλέγει νά ξαναπαίξει τό καμένο χαρτί τῶν πανδημιοκρατικῶν «προνομίων», στηρίζοντας τα ὡς τό τέλος.

Μετά πᾶμε στούς πολῖτες Α' κατηγορίας μέ... ἐρωτηματικό καί ἀντίστροφη μέτρηση γιά νά βρεθοῦν στή... Β' κατηγορία. Βρίσκονται σέ πιθανή ζώνη... ὑποβιβασμοῦ. Αὐτοί εἶναι οἱ ἐμβολιασμένοι ἄνω τῶν 60 πού ἄν δέν λάβουν τη 3η δόση μέσα σέ 7 μῆνες ἀπό τη 2η, χάνουν τά πανδημιοκρατικά «προνόμια». Ἐδῶ τελειώνουν τά κανακέματα καί ἐμφανίζεται τό πραγματικό πρόσωπο τοῦ ὠμοῦ ἐξαναγκασμοῦ. Τό συνταγματικό δικαίωμα ἐλεύθερης μετακίνησης ἔχει ἡμερομηνία λήξης 7 μηνῶν.

Καί τέλος πᾶμε στούς κατεξοχήν πολῖτες τοῦ ὑγειονομικοῦ «ἀπαρτχάϊντ», τή Β' κατηγορία. Αὐτή πού ἡ κυβέρνηση ἀγαπᾶ νά μισεῖ. Οἱ μή ἐμβολιασμένοι πολῖτες πού γιά ἀκόμη μιά φορά εἰσέπραξαν ὅλο τό ἀνάθεμα. Μιά ἀκόμη προσθήκη τιμωριῶν σέ ἕνα πογκρόμ ἐκδικητικῶν μέτρων πού στοχεύουν σέ κοινωνικό καί οἰκονομικό στραγγαλισμό.

Ὁ καταναγκασμός παραμένει τό πρῶτο «ὅπλο» τῆς κυβέρνησης
Ἀντί γιά πειστικότητα, ὁ πρωθυπουργός παρουσίασε ἕνα μενοῦ ἀπό ἐκβιαστικά διλήμματα. Ἐν ὄψει ἑορταστικῆς περιόδου, ἀπέκλεισε τούς ἀνεμβολίαστους ἀπό ὁποιοδήποτε κτήριο φέρει στέγη. Ἐκτός ἀπό τό σπίτι τους, τά φαρμακεῖα καί τά καταστήματα τροφίμων. Ἄτυπο lockdown δηλαδή, γιά νά μή κρυβόμαστε πίσω ἀπό τίς λέξεις.

Σάν «φιλόστοργος» ἡγέτης ἀπαγόρευσε τήν εἴσοδο ἀνεμβολίαστων στά γυμναστήρια (μᾶλλον τό νά μένουν ἀγύμναστοι εἶναι... γιά τό καλό τους), τούς ἀπέκλεισε ἀπό μουσεῖα, σινεμά καί θέατρα (ἀφοῦ εἶναι πολῖτες... Β' κατηγορίας τί νά τόν κάνουν τόν πολιτισμό ἄλλωστε;) καί ἀσφαλῶς διατήρησε τό ὑποχρεωτικό τέστ γιά ἀνοιχτούς χώρους στήν ἑστίαση, μέ τίς θερμοκρασίες νά πλησιάζουν στό μηδέν (καί αὐτό γιά τό καλό τῆς δημόσιας ὑγείας).

Καί βέβαια ἄς μήν ἐπαναλάβουμε τί τεράστια πτώση τζίρου φέρνουν στήν ἀγορά τά μέτρα πού ἐφαρμόζει ἡ κυβέρνηση κυρίως στήν ἑστίαση καί στό λιανεμπόριο, καί μάλιστα στή χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δέν σεβάστηκε οὔτε τήν πίστη τῶν χριστιανῶν
Ὅμως δέν σεβάστηκε οὔτε κἄν τό θρησκευτικό συναίσθημα τῶν χριστιανῶν καί ἀπαίτησε τέστ στούς ἱερούς ναούς. Μή ἔχοντας οὔτε στοιχειώδη ἐπαφή μέ τή φύση μιᾶς ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι «νοσοκομεῖο» ψυχῶν καί σωμάτων πού στέκεται ἐκεῖ γιά νά τούς δέχεται ὅλους ἀνεξαιρέτως.

Δέν δίστασε νά ἐμφυτεύσει ἐκβιαστικά διλήμματα, ἐπιχειρῶντας νά θέσει ὑπό ὁμηρία ἀκόμα καί τήν πίστη τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἡ ὀρθοδοξία ὅμως δέν δέχεται διαχωρισμούς, γιατί ἀκριβῶς ἀποκαλύφθηκε στόν κόσμο γιά νά τούς καταργήσει. Μπορεῖ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης νά ἀρέσκεται στή σαλαμοποίηση τῆς κοινωνίας, ἄλλα στό ὀρθόδοξο ποίμνιο δέν ὑφίστανται «κατηγορίες».

Σέ αὐτό τό προκλητικό διάγγελμα λοιπόν, κυριάρχησε ἡ παρουσίαση τῶν νέων... κατηγοριῶν, ἡ ἀποποίηση εὐθυνῶν, τό «δείξιμο μέ τό δάχτυλο», τά ἐπικοινωνιακά τεχνάσματα καί οἱ ἐξαναγκασμοί «γιά τό καλό σας». Καί κυρίως ἡ ἄρνηση κάθε ἴχνους λογικῆς...

8 σχόλια:

 1. O κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (attica nea) ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η χωρα κυβερναται πλεον ανοιχτα απ τον διεθνη σατανισμο.
  Καλη μετανοια σε ολους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δυστυχῶς τό μετανοησόμετρο δείχνει περίπου μηδέν! δέν λέει νά ξεκολλήση ἡ βελόνα

   Διαγραφή
 3. Μακράν ο πιο ασεβής πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας. Δυστυχώς εξαπάτησε πολλούς πιστούς οι οποίοι τον ψήφισαν και, αλίμονο, αρκετοί απ' αυτούς θα τον ξαναψηφίσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ρε παιδιά, εμβολιαστειτε για να μην πιέζετε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να κάνουμε εμβόλιο κάθε 4 μήνες, ενώ μπορεί να ασθενησουμε και να μεταδώσουμε; Λένε ότι θα περάσει η ασθένεια ελαφρότερα. Αληθεύει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις


  1. Οτι αληθευει βρισκεται μεσα στο Ευαγγελιο.

   Διαγραφή
 6. Το ατομο χρηζει ιατρικης παρακολουθησεως. Ειναι για δεσιμο. Αυτο μπορει να το καταλαβει ευκολα κ ενας αρχαριος ψυχιατρος που μολις πηρε πτυχιο.
  Νομιζει πως με τα υποχρεωτικα εμβολια, τις εμμονες του, τα πιστοποιητικα που προωθει, τα qr code,τα σκαναρισματα που επιβαλλει λες κ ο ανθρωπος ειναι προιον σουπερ μαρκετ,θα επιτυχει κατι.

  Ολα αυτα θα πληρωθουν εν καιρω τω δεοντι.,διπλά κ τρίδιπλα. Αλλα τοτε θα ναι αργα γι αυτον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.