30 Νοε 2021

Καταστροφή γιά τή δημόσια ὑγεία: Ὁδηγία γιά ἀναστολή ἀκόμα καί ἔκτακτων χειρουργείων στό «Ἱπποκράτειο»!

Βουλευτής τῆς ἀντιπολίτευσης παρουσίασε ἔγγραφο πού ἐστάλη στό «Ἱπποκράτειο» νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης, καί δίνεται ὁδηγία γιά ἀναστολή ἀκόμα καί τῶν ἔκτακτων non covid χειρουργείων!
Ἀναστολή χειρουργείων: Δύο ἔγγραφα πού ἀποδεικνύουν τήν καταστροφή τοῦ δημόσιου συστήματος Ὑγείας στή Θεσσαλονίκη, ἔφερε στό φῶς ἡ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Δῶρα Αὐγέρη. Δέν ἔχουν περάσει πολλές μέρες ἀπό τότε πού δόθηκε ὁδηγία τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας (μέ ὑπογραφή τῆς Μίνας Γκάγκα), ὅπου τά non covid χειρουργεῖα ἀναστέλλονται κατά 80%.

Τότε ἡ Μίνα Γκάγκα εἶχε σπεύσει (ἀνεπιτυχῶς) νά... μαλακώσει τίς ἀντιδράσεις, σημειώνοντας πώς δέν θά σταματήσουν τά χειρουργεῖα γιά ὀγκολογικά περιστατικά ἤ γιά τροχαία.

Καί τώρα, σέ μιά ἀκόμη χειρότερη - γιά τή δημόσια ὑγεία- ἀπόφαση, στάλθηκε ἔγγραφο στό «Ἱπποκράτειο» νοσοκομεῖο τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό την 4η ΥΠΕ, ὅπου ἀναστέλλονται ἀκόμα καί τά ἔκτακτα χειρουργεῖα (!) γιά δύο βασικές αἰτίες: Λόγῳ ἔλλειψης κλινῶν ΜΕΘ καί λόγῳ ἔλλειψης ἀναισθησιολόγων καί νοσηλευτῶν!

Μάλιστα στό ἐν λόγῳ ἔγγραφο πού ἐμφάνισε ἡ βουλευτής, ἀναγράφεται πώς ὅλα τά περιστατικά πού ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς ἔκτακτα καί προγραμματισθεῖ γιά χειρουργεῖα, ἀναβάλλονται μέχρι εἴτε τήν ὕφεση τῆς ἔντασης τῆς πανδημίας (!) εἴτε μέχρι νά ἔρθει ἐπιπλέον προσωπικό (γιατροί, ἀναισθησιολόγοι καί νοσηλευτές), ὥστε νά μποροῦν νά ἐξυπηρετηθοῦν τά περιστατικά! Ὡς τότε, δύο ἀναισθησιολόγοι παραμένουν γιά νά ἀντιμετωπίζουν περιστατικά «ἄμεσης παρέμβασης».

Παραμένει ἄγνωστο ἄν παρόμοια ἔγγραφα ἔφτασαν καί σέ ἄλλα δημόσια νοσοκομεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἄλλα καί μόνο τά ὅσα ἀποφασίζονται στό «Ἱπποκράτειο» ἀρκοῦν γιά νά φανερώσουν τό ἀποτύπωμα τῆς καταστροφῆς.

Ἡ δημόσια ὑγεία μετατρέπεται σέ σύστημα ἀντιμετώπισης μίας μόνο νόσου, ἐνῶ σέ κάποια νοσοκομεῖα σταματοῦν ἀκόμα καί τά ἔκτακτα χειρουργεῖα, μέ ό, τί αὐτό συνεπάγεται γιά τήν ὑγεία τῶν ἀσθενῶν πού περιμένουν νά ἐγχειριστοῦν. Ἡ ἀντιμετώπιση σοβαρῶν νοσημάτων πηγαίνει πίσω, καί ἡ παραμέληση τούς μετατρέπεται σέ ὡρολογιακή βόμβα πού ἀπειλεῖ ἄμεσα τίς ζωές χιλιάδων πολιτῶν.

Ἀναστολή χειρουργείων καί διακομιδές ἀσθενῶν σέ ἰδιωτικές κλινικές
Τήν ἴδια στιγμή πού τά δημόσια ἱδρύματα τῆς εἶναι φρακαρισμένα καί καταρρέουν, οἱ ἰδιωτικές κλινικές λαμβάνουν «πελατεία» μέ διακομιδές ἀσθενῶν μέσῳ του ΕΚΑΒ.

Τό δεύτερο ἔγγραφο πού ἐπέδειξε στό Facebook ἡ Δῶρα Αὐγέρη, ἔφτασε σέ ὅλα τά νοσοκομεῖα τῆς Θεσσαλονίκης καί περιέχει ὁδηγίες γιά τή μεταφορά non Covid ἀσθενῶν σέ 6 ἰδιωτικά νοσοκομεῖα τῆς συμπρωτεύουσας. Καί μέ νοσήλια πού ἀσφαλῶς πληρώνονται ἀπό τό δημόσιο!

Στό ἔγγραφο συστήνεται ὁ θεράπων ἰατρός κάθε ἀσθενῆ (δημόσιου νοσοκομείου), νά ἔρχεται σέ ἐπικοινωνία μέ τό Κέντρο Ἐπιχειρήσεων τοῦ ΕΚΑΒ, ὥστε νά κανονίζεται ἡ διακομιδή του σέ κάποια ἰδιωτική κλινική, ἐφόσον τό δημόσιο νοσοκομεῖο δέν ἔχει διαθέσιμη κλίνη ἤ γιατρό ἀνάλογης εἰδικότητας.

Βλέπουμε λοιπόν πώς στό δημόσιο σύστημα κυριαρχεῖ ἕνα χάος μέ ἐλλείψεις προσωπικοῦ, λιγοστές ΜΕΘ καί ἀναστολή ἀκόμα καί σέ ἔκτακτα χειρουργεῖα. Καί ἀπό τήν ἄλλη, οἱ ἰδιωτικές κλινικές ἐπωφελοῦνται ἀπό αὐτή τήν τραγική κατάσταση, ὅπου ὁ (φορολογούμενος) πολίτης μήν ἔχοντας πού νά ἀπευθυνθεῖ γιά τήν ὑγεία του, καταλήγει στόν ἰδιώτη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.