21 Νοε 2021

To δικτατορικό διάγγελμα τῆς 18ης Νοεμβρίου 2021: Προπαγανδιστικό σεμινάριο προώθησης τοῦ ὑγειοναζισμοῦ

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης
Ἕνα ἀκόμη ἄθλιο σόου προπαγάνδας παίχτηκε χθές στά μάτια ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων ἀπό τόν δικτάτορα τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος ξεροκατάπινε κάθε τρεῖς καί λίγο.
Μίλησε γιά ἔξαρση τοῦ τέταρτου κύματος καί ὄχι γιά πέμπτο κῦμα, ὅπως προφήτευαν οἱ χαρτορίχτρες καί οἱ τσιγγάνες τοῦ προπαγανδιστικοῦ μηχανισμοῦ του.
Μέ βάση ποιά ἐπιστημονικά κριτήρια ὁρίζεται ἡ ἔξαρση ἑνός κύματος καί μέ βάση ποιά ἡ εἴσοδος σέ ἕνα αὐτοτελές, νέο κῦμα;
Σέ τί διαφέρει ἕνα πέμπτο κῦμα ἀπό τήν ἔξαρση ἑνός ἤδη ὑπάρχοντος κύματος;
Γιά νά δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα, καί προπάντων γιά νά δικαιολογήσει τή συνέχιση τῆς πανδημίας τό τέλος τῆς ὁποίας εὐαγγελιζόταν μέ τόν €μβολιασμό, ἐπικαλέσθηκε τή μετάλλαξη Δέλτα, πού ὑποτίθεται ὅτι ἐπιβράδυνε τόν ἐπίλογο... τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἐπίλογο γιά τόν ὁποῖο μᾶς μιλοῦσε πρίν ἀπό μῆνες μέ βεβαιότητα καί αὐτοπεποίθηση.
Ὁ ἀόρατος σεναριογράφος πού ἔχει γράψει τό θεατρικό ἔργο τῆς πανδημίας, ζηλεύοντας τή δόξα τοῦ Νίκου Φώσκολου ἀπό τίς ἐπιτυχημένες σειρές Καλημέρα Ζωή καί Λάμψη, ἔπρεπε μέ κάποιον τρόπο νά ἐμπνευστεῖ τά νέα ἐπεισόδια πού θά κρατήσουν τόν κόσμο κλειδωμένο στά σπίτια του (νέο lockdown) ἤ ἐν πάσῃ περιπτώσει κοινωνικῶς ἀποκλεισμένο (ἤδη ἰσχῦον ἄτυπο lockdown γιά τούς ἀνεμβολίαστους).
Φαντασιώθηκε πάλι ὅτι ἔχουμε πόλεμο ἀνάμεσα στόν κορωνοϊό καί στούς πολῖτες, ὑπονόησε ξανά ὅτι τό ἐμβόλιο εἶναι τό ὅπλο τῆς κοινωνίας καί ἔτσι κατέληξε στήν ἐκτός τόπου καί χρόνου φράση του:
«Παντοῦ τό €μβόλιο δίνει τή νίκη στόν ἄνθρωπο καί ὄχι στήν ἀσθένεια, στήν ὑγεία καί ὄχι στόν πόνο, στήν ἐλευθερία καί ὄχι στούς περιορισμούς»!
Ποῦ τήν εἶδε αὐτήν τήν καθολική νίκη, ὅταν κάθε μέρα μᾶς τρομοκρατοῦν μέ τήν αὔξηση τῶν κρουσμάτων καί τῶν θανάτων καί ἐνῶ οἱ ἴδιοι οἱ δικοί τους γιατροί, ὅπως π.χ. ἡ κ. Θεοδωρίδου, παραδέχονται ὅτι ἔπεσαν ἔξω στίς ἐκτιμήσεις τους γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ €μβολίου;
Καί προπάντων, πού εἶδε τή νίκη τῆς ἐλευθερίας, ὅταν πλέον ἡ καθημερινή μας ζωή ἔχει γίνει κόλαση, ὑλοποιούμενη μόνο ὑπό προϋποθέσεις, ἰδίως τῆς χρήσης μάσκας καί τῆς διενέργειας διαγνωστικοῦ ἐλέγχου;
Ὁ σύγχρονος Ἐφιάλτης τῆς Ἑλλάδας ζεῖ σέ αὐτόν τόν κόσμο ἤ σέ κάποιον ἄλλον πού εἶναι ἀποκύημα τῆς φαντασίας του;
Θεωρῶντας ξανά ὅτι ἀπευθύνεται σέ βρέφη, μᾶς μίλησε σάν νά ἀπήγγειλε στίχο ποιήματος μέ ὁμοιοκαταληξία. Ἀκοῦστε τί εἶπε:
«Ὅπου ὁ €μβολιασμός πρό-χωρεῖ ὁ ἰός ὑπο-χωρεῖ».
Αὐτό ὅμως δέν εἶναι στίχος ποιήματος ἀλλά σύνθημα!
Ἕνας γνήσιος προπαγανδιστής μιλάει μέ ἁπλά λόγια, ὥστε ἡ προωθούμενη ἰδέα νά ἐντυπωθεῖ στό μυαλό τοῦ βρεφοποιημένου πολίτη ὅσο εὐκολότερα γίνεται.
Μᾶς ἀνακοίνωσε ὅτι 1,5 ἑκατομμύριο πολιτῶν συμπλήρωσαν 6 μῆνες ἀπό τόν €μβολιασμό τους καί ὅτι, ἄν καί προστατευμένοι, γίνονται πιό εὐάλωτοι, καθώς ἔχουν λιγότερα ἀντισώματα.
Πῶς τό ξέρει αὐτό;
Δέν τό ξέρει, γι' αὐτό ἐπικαλέσθηκε τήν αὐθεντία τῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία «προειδοποιεῖ ὅτι μέ τόν καιρό ἡ ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ μας ἐξαντλεῖται, συνεπῶς γίνεται καθοριστική καί ἡ ἐνισχυτική δόση τοῦ €μβολίου».
Τό τέχνασμα γνωστό: Τσουβάλιασε καί πάλι ὅλους τούς πολῖτες στόν ἴδιο σάκο, ἀδιαφορῶντας γιά τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ ἐξατομικευμένου ὀργανισμοῦ, προκειμένου νά προπαγανδίσει τήν τρίτη δόση.
Τό ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι, ἤδη ἀπό τόν Αὔγουστο, ὅταν ἐμφανίσθηκε ὁ μπασκετμπολίστας στίς ὀθόνες μας γιά νά ἀνακοινώσει τά νέα ἰατροφασιστικά μέτρα, ἡ ἀναλογία ἀνεμβολίαστων καί ἐμβολιασμένων πού βρίσκονται στίς ΜΕΘ εἶναι ἀταλάντευτα κολλημένη στόν ἴδιο ἀριθμό: 9 στούς 10!
Χωρίς νά ἐπικαλεσθεῖ κανένα ἀποδεικτικό στοιχεῖο τρομοκράτησε τούς πολῖτες λέγοντας ὅτι ὅσοι νοσοῦν σοβαρά, εἴτε δέν ἐμβολιάστηκαν καθόλου, εἴτε δέν ἐνίσχυσαν τήν ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ τους μέ τήν ὑπενθυμιστική (sic) δόση.
Ἐπανέλαβε δέ τήν παγιωμένη προπαγανδιστική του φράση ὅτι «πρόκειται περί πανδημίας ἀνεμβολίαστων», τήν ὥρα πού κυκλοφοροῦν ἀνεξέλεγκτα παντοῦ μόνο οἱ ἐμβολιασμένοι καί ὄχι οἱ ἀνεμβολίαστοι!
Φυσικά δέν παρέλειψε νά ἀναφέρει τόν μπαμπούλα τῶν διασωληνώσεων ἀποφαινόμενος ὅλως αὐθαιρέτως ὅτι, ἄν εἴχαμε τά ποσοστά ἐμβολιασμένων τῆς Πορτογαλίας, τότε θά εἴχαμε πέντε φορές λιγότερες διασωληνώσεις.
Κλασική τακτική ἑνός ἄθλιου προπαγανδιστῆ πού παραποιεῖ τήν πραγματικότητα, ἐπικαλούμενος ἕνα μόνο παράδειγμα ἄλλης χώρας, χωρίς νά ἐπιχειρεῖ συγκριτική ἀνάλυση τῶν στοιχείων πού προέρχονται καί ἀπό ἄλλες χῶρες.
Ψευδεῖς εἰδήσεις ὅμως δέν εἶναι μόνο ἐκεῖνες πού περιέχουν μόνο ψέματα ἀλλά καί ἐκεῖνες πού περιέχουν μισοαλήθειες («τό πινέλο τοῦ ζοφεροῦ δέν πιάνει ποτέ στό μαῦρο». Χρειάζονται ἀλήθειες ἀκόμη καί γιά νά πεῖς ψέματα, ἔλεγε ὁ Ἐλύτης). Ἐκεῖνες πού φωτίζουν μόνο τή μιά ὄψη τοῦ φεγγαριοῦ καί ἀφήνουν ἀθέατη τήν ἄλλη. Αὐτές ἀκριβῶς εἶναι οἱ παραποιημένες ἤ παραπλανητικές εἰδήσεις (βλ. Πλειό, Παραποιημένες εἰδήσεις. Ὁ μετασχηματισμός τῆς προπαγάνδας στήν κοινωνία τῆς ἐνημέρωσης, ἐκδ. Gutenberg, 2021).
Ἐν συνεχείᾳ μνημόνευσε γιατρούς καί νοσηλευτές, οἱ ὁποῖοι μέ ὑπεράνθρωπες προσπάθειες κρατοῦν ἑτοιμοπόλεμες τίς δομές ὑγείας, δεσμευόμενος νά σταθεῖ δίπλα τους.
Στόν θαυμαστό ἀνάποδο κόσμο μας, στέκομαι δίπλα σημαίνει πετάω κλοτσηδόν. Ἄλλωστε αὐτό ἔκανε μέ τούς ἥρωες τοῦ πρώτου κύματος τῆς πανδημίας, τούς ὁποίους ἀργότερα ἐπιβράβευσε μέ τό δῶρο τῆς ἀναστολῆς καθηκόντων!
Τόλμησε νά μιλήσει γιά χτίσιμο τοῦ νέου ΕΣΥ πού στόν θαυμαστό ἀνάποδο κόσμο σημαίνει γκρέμισμα τοῦ ΕΣΥ, τό ὁποῖο ἤδη διέλυσε βγάζοντας στόν δρόμο γιατρούς καί νοσηλευτές πού τόλμησαν νά ὑπερασπιστοῦν τό αὐτεξούσιό τους, ἀρνούμενοι νά ἐκτεθοῦν στόν κίνδυνο τῶν παρενεργειῶν τῶν πειραματικῶν σκευασμάτων.
Τόλμησε νά πεῖ ὅτι σήμερα χρειαζόμαστε καθαρό μυαλό καί ἑνότητα, τήν ὥρα πού μέ τόν ἐλεεινό τρόπο διακυβέρνησης τῆς χώρας ἔχει προκαλέσει ἀσύλληπτη σύγχυση στόν πολίτη, ὁ ὁποῖος βεβαίως μέ αὐτόν τόν τρόπο γίνεται πιό εὐάλωτος στόν φόβο καί ἄρα εὐκολότερα χειραγωγήσιμος.
Δέν ντράπηκε νά μιλήσει γιά ἑνότητα, τήν ὥρα πού ἔχει σπείρει τή διχόνοια στούς Ἕλληνες χωρίζοντάς τους σέ δύο στρατόπεδα πού σφάζονται μεταξύ τους, ὥστε νά μπορεῖ ἐκεῖνος ἀνενόχλητος νά κυβερνᾶ ὡς ἀπόλυτος μονάρχης.
Ἡ τακτική του «διαίρει καί βασίλευε» εἶναι δημοφιλής τόσο στά πολεμικά ἐγχειρίδια ὅσο καί σέ αὐτά τῆς προπαγάνδας. Ὅταν ὁ ἀντίπαλος εἶναι διαιρεμένος, νικᾶται εὐκολότερα.
Εἶπε ἀκόμη:
«ἡ Ἑλλάδα θρηνεῖ ἀπώλειες γιατί δέν ἔχει τά ποσοστά ἐμβολιασμοῦ ἄλλων χωρῶν καί αὐτό παρά τήν ἄρτια ἐκστρατεία πού ὀργάνωσα».
Ώπα ρέ μεγάλε, χαλάρωσε λίγο! Ποιός νομίζεις ὅτι εἶσαι; Τήν ἔχεις δεῖ Ἰάσονας πού πάει νά πάρει τό χρυσόμαλλο δέρας;
Ἐσύ ὀργάνωσες τήν ἀργοναυτική ἐκστρατεία ἤ τά μεγάλα ἀφεντικά σοῦ ἀπό τά ὁποῖα παίρνεις ὁδηγίες νυχθημερόν;
Καί ποῦ τήν εἶδες τήν ἄρτια ὀργάνωση;
Μιά κυβέρνηση παλιάτσων μέ χιτλερικό μουστάκι πῶς μπορεῖ νά ὀργανώσει ἄρτια μιά ἐκστρατεία;
Μάθετε πρῶτα πῶς διακρίνεται ἡ προσφορά προνομίων ἀπό τήν ἐκτόξευση ἀπειλῶν καί ἐλᾶτε μετά νά κάνετε ἀπολογισμό δεξιοτήτων!
Μάθετε πρῶτα νά χειρίζεστε τούς πολῖτες σάν ἀνθρώπους καί ὄχι σάν πειραματόζωα καί ἐλᾶτε μετά νά κοκκορευτεῖτε ὅτι ὀργανώσατε ἄρτια τήν ἐκστρατεία σας.
Ἐκεῖ ὅμως πού ὁ δικτάτορας ἔπιασε ταβάνι ἐμπαιγμοῦ ἦταν ἡ ἐπίκληση ἑνός συμβολαίου ἀνάμεσα στό κράτος καί τούς πολῖτες.
Φαίνεται ὅτι κουράστηκε νά διαβάζει καθημερινά τήν Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση τοῦ Κλάους Σβάμπ καί εἶπε νά τό ρίξει λίγο στό Κοινωνικό Συμβόλαιο τοῦ Ζάν-Ζάκ Ρουσσώ.
Εἶπε:
Κυβέρνηση καί κοινωνία ὑπογράψαμε μαζί ἕνα συμβόλαιο τιμῆς γιά νά μήν ξανακλείσουμε μέ ἀσπίδα τό €μβόλιο καί πρέπει νά τηρήσουμε αὐτούς τούς ὅρους τῆς συμφωνίας!
Πότε καί ἀπό ποιούς πολῖτες ὑπεγράφη αὐτό τό συμβόλαιο;
Προφανῶς ἡ γελοία αὐτή πολιτική μαριονέτα εἶχε στό μυαλό της τό συμβόλαιο πού ἔκανε μόνο μέ ἐκείνους πού ἔχαψαν τό παραμύθι του καί πῆγαν καί τρυπήθηκαν, νομίζοντας ὅτι θά ἔπαιρναν πίσω την ἐλευθερία τους.
Στόν ἀνάποδο κόσμο μας, αὐτός πού διέψευσε τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐμβολιασμένων, οἱ ὁποῖοι πίστεψαν ὅτι θά €μβολιασθούν καί θά ἐπιστρέψουν στήν παλιά κανονικότητα (ἀλλά τώρα βλέπουν ὅτι πρέπει νά ἐμβολιάζονται διαρκῶς ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα), ἔρχεται νά μᾶς κουνήσει τό δάχτυλο χρεώνοντάς τους παραβίαση τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου!
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ πρωθυπουργικός ἠθοποιός μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι τίς τελευταῖες ἑβδομάδες κλείστηκαν 350.000 ραντεβού γιά πρῶτο ἐμβολιασμό. «Αὐτό δείχνει», εἶπε, «ὅτι ἡ προτροπή καί ἡ ἐνθάρρυνση ἔχουν μεγαλύτερη ἀπό τούς γενικούς ἀφορισμούς περί ὑποχρεωτικότητας».
Ἄλλο ἕνα προπαγανδιστικό πυροτέχνημα: Ἀπέδωσε τήν αὔξηση τῶν ραντεβού στήν προτροπή καί τήν ἐνθάρρυνση ἀλλά ὄχι στά δρακόντεια μέτρα ἐναντίων τῶν ἀνεμβολίαστων, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νά φυτοζωοῦν στό περιθώριο τῆς κοινωνίας.
Μέ δεδομένο δέ ὅτι τά μέτρα ἐναντίον τῶν ἀνεμβολίαστων εἶναι δρακόντεια, στήν πραγματικότητα ὁ ἐμβολιασμός ἔχει καταστεῖ ἐμμέσως ὑποχρεωτικός, ἀφοῦ γιά πολλούς ἀνεμβολίαστους πολῖτες ἡ καθημερινή ζωή τείνει νά μετατραπεῖ σέ ἕνα ἀνυπόφορο βασανιστήριο.
Ἀκοῦστε ἐπίσης μέ ποιόν τρόπο προσπαθεῖ νά πείσει τούς μέχρι τώρα ἀνένδοτους ἀνεμβολίαστους νά τρυπηθοῦν: Ἐνεργῶντας τρομολαγνικά ὡς ἄλλος Εὐαγγελάτος πού στήν ἐκπομπή του μιλᾶ μέ φόντο τά κρεβάτια τῆς ΜΕΘ, κάλεσε τούς διστακτικούς νά μιλήσουν μέ τούς ἀνεμβολίαστους πού νόσησαν καί εἶδαν τόν θάνατο κατάματα στή μοναξιά ἑνός κρεβατιοῦ τῆς ἐντατικῆς. Οὔτε ὁ Steven King ὡς συγγραφέας μυθιστορήματος τρόμου δέν θά μιλοῦσε μέ τόσο μελοδραματισμό.
Ταυτοχρόνως, ὅμως, ὁ Ἐφιάλτης χρησιμοποίησε καί μιά φράση ἡ ὁποία θέλει τεράστια προσοχή.
Εἶπε ὅτι, ἄν οἱ ἀνεμβολίαστοι ἐμβολιαστοῦν, τότε ἡ ζωή τους θά γίνει ἐπιτέλους πιό εὔκολη, χωρίς πρόσθετους περιορισμούς καί οἰκονομικές ἐπιβαρύνσεις, δίπλα στούς ἀνθρώπους τους καί ἄνετα μέσα στήν κοινωνία.
Σέ αὐτήν ἑπομένως τή φράση ὑποκρύπτεται μιά χυδαία ἀπειλή καί μιά ὁμολογία. Ἡ ἀπειλή εἶναι ὅτι ὅποιοι δέν €μβολιαστούν θά ἔρχονται συνεχῶς ἀντιμέτωποι μέ νέα μέτρα, τά ὁποῖα θά σφίγγουν ὁλοένα καί περισσότερο τόν κλοιό τῆς ὑγειονομικῆς τυραννίας.
Ἡ δέ ὁμολογία εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὅλα τά περιοριστικά μέτρα πού ἔχουν ληφθεῖ ἐναντίον τῶν ἀνεμβολίαστων δέν ἀποσκοποῦν στήν ὑγειονομική θωράκιση τῆς χώρας ἀλλά στήν τιμωρία τους πού ταυτοχρόνως ἀποτελεῖ ἀπόπειρα κάμψης τῆς ἀντίθετης βούλησής τους.
Ἄραγε τί ἐννοοῦσε ὁ Ἐφιάλτης, ὅταν εἶπε ὅτι ὅποιοι €μβολιασθούν θά συνεχίσουν νά εἶναι δίπλα στούς ἀνθρώπους τους μέσα στήν κοινωνία;
Ποιό σχέδιο ἔχει ἐκπονηθεῖ ἐναντίον τῶν ἀνεμβολίαστων;
Μήπως ἔχουν σκοπό νά μᾶς κλείσουν σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ὅπως ἔκανε στούς Ἑβραίους ὁ Χίτλερ;
Ἡ νέα ἐπίθεση ἐναντίον τῶν ἀνεμβολίαστων συνίσταται στόν ἀποκλεισμό τούς ἀπό τά σινεμά, τά θέατρα, τά μουσεῖα ἤ τά γυμναστήρια, δηλ. ὅλες τίς κλειστές αἴθουσες.
Ἐντελῶς ξεδιάντροπα, κοροϊδεύοντάς μας μέσα στά μοῦτρα μας, εἶπε ὅτι αὐτός ὁ νέος ἀποκλεισμός εἶναι μιά ἄμεση ἐνέργεια προστασίας καί ἀσφαλῶς μιά ἔμμεση προτροπή νά €μβολιαστούν.
Εἶναι πλέον προφανές ἀκόμη καί γιά ἕνα πεντάχρονο ὅτι αὐτή ἡ κυβέρνηση ἐμπαίζει ἀνενδοίαστα ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀφοῦ ἐντελῶς προπαγανδιστικά βαφτίζει ἀφ' ἑνός τήν τιμωρία προστασία καί ἀφ' ἑτέρου τήν ψυχολογική βία προτροπή!
Ἐπίσης, πρίν ἀπό δύο μόλις ἑβδομάδες ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Ἐφιάλτης ἐκεῖνος πού ἔλεγε στή συνέντευξη πρός τόν κ. Πρετεντέρη καί τήν κ. Τζίμα ὅτι «οἱ ἐκκλησίες εἶναι ἀνοιχτοί χῶροι λατρείας» (συμπληρώνοντας καλποθηρικά ὅτι «ἴσως ὁ κ. Τσίπρας δέν ἔχει αἰσθανθεῖ τήν ἀνάγκη νά μπεῖ σέ μιά ἐκκλησία γιά νά ἀνάψει ἕνα κερί») καί ὅτι «δέν ὑπάρχει κάποιος στήν πόρτα νά ἐλέγξει τούς πιστούς. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἄν ὑπάρχει ἕνας τρόπος ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου αὐτοῦ θά τό συζητοῦσα. Ἀλλά τό ζήτημά μας ἐδῶ δέν εἶναι οἱ ἐκκλησίες, εἶναι ἡ πολιτικοποίηση τοῦ ζητήματος τῆς πανδημίας».
Γιά νά ἀπορρίψει μάλιστα τή θέσπιση ὑποχρεωτικῶν τέστ στίς ἐκκλησίες, εἶπε ὅτι «ἡ ἔκφραση τῶν θρησκευτικῶν μας πεποιθήσεων εἶναι μιά πράξη ἡ ὁποία ἔχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά», ὑπονοῶντας ὅτι ἐξαιτίας καί αὐτῶν τῶν χαρακτηριστικῶν δέν μπορεῖ νά θεσπισθεῖ ὑποχρεωτικό τέστ γιά τήν εἴσοδο στούς ναούς.
Τώρα ὅμως τόν ἀκούσαμε νά μᾶς λέει ὅτι οἱ πιστοί πού δέν θά ἔχουν €μβολιαστεί θά πρέπει νά προσκομίζουν ἀρνητικό ἐργαστηριακό τέστ.
Φυσικά ἐπικαλέσθηκε τήν ἐγκύκλιο τῆς πουλημένης Ἱερᾶς Συνόδου τήν ὁποία «καλοῦνται τώρα νά ἐπιτηροῦν οἱ φορεῖς της ἀλλά καί, δειγματοληπτικά, ἡ Πολιτεία».
Ἄρα, μέσα σέ δύο ἑβδομάδες ἔλυσε τό ἐλεγκτικό πρόβλημα πού τοῦ κρατοῦσε δεμένα τά χέρια καί διασφάλισε ὅτι στίς εἰσόδους τῶν ναῶν θά ὑπάρχει ἕνας ἀντίχριστος γκεσταμπίτης πού θά διενεργεῖ τόν βλάσφημο ἔλεγχο;
Φυσικά καί ὄχι! Τό πρόβλημα δέν ἦταν ποτέ ἡ ἀδυναμία ἐλέγχου στήν εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας. Ἁπλῶς, ἡ κυβέρνηση ἤθελε νά πάει ὅσο πιό ὁμαλά γινόταν στούς περιορισμούς σέ βάρος τῶν πιστῶν καί, σέ συνεννόηση μέ τόν προδότη τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, καθώς καί τόν σαλτιμπάγκο ἀρχηγό τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης, τόν Τσίπρα, πού δέν ἔχει καμία τσίπα, νά παίξουν παιχνίδια καλοῦ καί κακοῦ μπάτσου.
Βαίνοντας πρός τήν ὁλοκλήρωση τοῦ διαγγέλματός του ὁ Ἐφιάλτης ἔβγαλε μιά ἀπίστευτη προπαγανδιστική κορώνα κοροϊδεύοντας τούς Ἕλληνες πολῖτες:
«Πρόκειται», εἶπε, γιά «ἐπιλογές ἐνθαρρυντικές καί ὄχι κατασταλτικές. Μέ διάθεση πειθοῦς καί ὄχι ἀντιπαράθεσης πού γεννᾶ διχασμούς καί κοινωνικούς αὐτοματισμούς».
Δέν ἔχω ξαναδεῖ στή ζωή μου μεγαλύτερο ὑποκριτή, φαρισαῖο καί θεομπαίχτη: Ἐνῶ αὐτός καί ἡ κυβέρνησή του προκάλεσε ἕναν τερατώδη διχασμό ἀνάμεσα στούς ἐμβολιασμένους καί τούς ἀνεμβολίαστους, δέν αἰσχύνθηκε νά δηλώσει ὅτι τά μέτρα δέν διέπονται ἀπό πνεῦμα ἀντιπαράθεσης πού γεννᾶ διχασμούς.
Τέλος, μᾶς κάλεσε «νά ἀκούσουμε τή φωνή τῆς πραγματικότητας γύρῳ,γύρω μας, τόν θρῆνο γιά τήν ἔγκυο καί τά νέα παιδιά πού χάσαμε».
Ἕνας πρωθυπουργός πού λέει τόσα ψέματα στόν ἑλληνικό λαό δέν ἔχει τήν παραμικρή ἀναστολή νά μιλήσει γιά φωνῆ τῆς πραγματικότητας!
Τήν ὁποία φροντίζει ὁ ἴδιος νά συσκοτίζει στρέφοντας τόν προβολέα μόνο πάνω στούς θανάτους ἀπό τόν κορωνοϊό καί ταυτοχρόνως μένοντας μουγκός γιά τούς θανάτους ἤ ἔστω τίς σοβαρές παρενέργειες ἀπό τόν ἐμβολιασμό.
«Αὐτοί πού πίστεψαν τά ψέματα», εἶπε, «ἔζησαν τή φρίκη τῆς ἐντατικῆς». Ὁ ψεύτης τολμᾶ νά μιλᾶμε γιά ψέματα! Ἀλλά καί γιά φρίκη στήν ἐντατική πού προκλήθηκε τεχνηέντως ἀπό τήν ἐφαρμογή ἀπάνθρωπων πρωτοκόλλων.
Ἐπιπλέον, μᾶς κάλεσε «νά γυρίσουμε τήν πλάτη στόν φόβο καί σέ κάθε τσαρλατάνο πού γιά τή δική του δημοσιότητα καί προβολή ἐμπορεύεται τήν ἄγνοια».
Πῶς εἶναι δυνατόν νά μᾶς ζητᾶ νά μή φοβόμαστε ὅταν τά ΜΜΕ, πού, μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, εἶναι ἀπολύτως ἐλεγχόμενα ἀπό τήν κυβέρνησή του, καλλιεργοῦν ἕνα πρωτοφανές κλίμα ὄχι ἁπλῶς φόβου, ἀλλά τρόμου;
Πῶς εἶναι ἐπίσης δυνατόν νά μᾶς ζητᾶ νά γυρίσουμε τήν πλάτη σέ κάθε τσαρλατάνο, ὅταν ἀπό ἀμέτρητους τσαρλατάνους ἀποτελεῖται τό ἴδιο τό μάπετ σόου πού μᾶς κυβερνᾶ;
Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὅμως μιά ἄλλη φράση πού εἶπε ὁ Ἐφιάλτης λίγο πρίν βάλει τελεία στό ἀπορριμματοφόρο καί ἐμετικό διάγγελμά του:
«Ἡ ἀπειθαρχία στίς ἐκκλήσεις τῶν εἰδικῶν δέν εἶναι πράξη ἀντίστασης στό κράτος ἀλλά ὑποχώρηση τῆς λογικῆς καί τοῦ κοινοῦ συμφέροντος».
Μιλῶντας γιά ἀντίσταση, ὁ Ἐφιάλτης παραδέχθηκε ἐμμέσως κάτι πολύ σημαντικό: τήν ἀνάγκη τοῦ πολίτη νά κάνει ἀντίσταση ἐνάντια σέ μιά ἰατροφασιστική κυβέρνηση πού προσιδιάζει πλέον σέ ναζιστικό καθεστώς.
Γιά πολλοστή δέ φορά, ὁ Ἐφιάλτης πιπίλησε τήν καραμέλα τῆς αὐθεντίας τῶν εἰδικῶν. Ἡ ἐπίκληση στήν αὐθεντία τους εἶναι ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικό τῆς αὐταρχικῆς προπαγάνδας.
«Τό λένε οἱ εἰδικοί, βγάλτε τόν σκασμό». «Σκῦψτε τό κεφάλι καί κάντε ὅ,τι σᾶς λέω ἐγώ»!
Καί μόνο αὐτή ἡ μονότονη θεοποίηση τῶν εἰδικῶν θά ἔπρεπε νά εἶναι ἀρκετή γιά νά ἀφυπνίσει κάθε σοβαρό ἐπιστήμονα, ὁ ὁποῖος πῆγε καί τρυπήθηκε. Γιατί αὐτός γνωρίζει ἄριστα ὅτι ἡ ἐπιστήμη προχώρησε καί προχωρᾶ μόνο μέσα ἀπό τή διαρκῆ ἀμφισβήτηση τῶν πάντων, ὄχι ἀπό τή δουλική υἱοθέτηση τῆς πληροφορίας πού πλασάρεται ὡς γνώση ταμποῦ. Ἄν ἴσχυε τό ἀντίθετο, τότε ὅλες οἱ διδακτορικές διατριβές θά ἦταν συρραφή καί ἀντιγραφή ὅσων ἔχουν γραφτεῖ ἀπό τίς αὐθεντίες. Ἄρα θά ἦταν ἀπορριπτέες ἐλλείψει πρωτοτυπίας.
Πολῖτες πού δέχονται ἀμάσητα ὅσα τούς πουλάει ἡ κυβέρνησή τους δέν εἶναι πολῖτες ἀλλά κοπρῖτες. Ἔτσι ὅμως μᾶς θέλουν οἱ Μητσοτάκηδες, γιά νά λυμαίνονται ἀνενόχλητοι τήν ἐξουσία: ΚΟΠΡΙΤΕΣ, ΟΧΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἐφιάλτης ζήτησε νά ἐπιστρατεύσουμε τή σχέση ἐμπιστοσύνης πολιτείας καί πολιτῶν πού φέρνει θαυμαστά ἀποτελέσματα, ἀκολουθῶντας τίς ὁδηγίες τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ κράτους.
Ποῦ βρίσκει ἄραγε τό σθένος αὐτός ὁ παραληρηματικός θεομπαίχτης νά ζητᾶ ἐμπιστοσύνη ἀπό πολῖτες πού ἐπί 20 μῆνες τους ἔχει βγάλει τό λάδι, τούς ἔχει κάνει τή ζωή ποδήλατο καί τούς ἔχει μετατρέψει σέ ὑπάκουα πειραματόζωα, προσφεύγοντας πότε σέ ψευδεπίγραφα προνόμια καί πότε σέ ἀπροκάλυπτα μαστίγια;
Δεῖτε σᾶς παρακαλῶ τούς δύο πυλῶνες τοῦ σύγχρονου ὁλοκληρωτισμοῦ: ἀπό τή μιά ὁ αὐταρχικός ἡγεμόνας καί ἀπό τήν ἄλλη ὁ ἐπιστήμονας, ἀμφότεροι στό ἀπυρόβλητο, ἐξ οὗ καί τά ἀκαταδίωκτα. Οἱ ὁδηγίες τοῦ κράτους καί τῆς ἐπιστήμης στίς ὁποῖες ἀναφέρθηκε ὁ Ἐφιάλτης στήν οὐσία δέν εἶναι ὁδηγίες ἀλλά θεϊκές ἐντολές σάν αὐτές πού παραδόθηκαν στόν Μωυσῆ.
Ὅσο λοιπόν αὐτοί μιλᾶνε γιά πράσινα πιστοποιητικά, ἐμεῖς θά πρέπει νά ἐλέγχουμε τά κόκκινα πιστοποιητικά τοῦ σύγχρονου ὁλοκληρωτισμοῦ πού μᾶς ἔλαχε νά τόν βιώνουμε στό πετσί μας.
Προτείνω αὐτό τό πρωθυπουργικό διάγγελμα νά διδάσκεται στίς πολεμικές σχολές γιά νά μαθαίνουν οἱ σπουδαστές τούς τί σημαίνει νά κυβερνιέται ἡ χώρα μᾶς ἀπό ἕνα προπαγανδιστικό φερέφωνο τῆς παγκόσμιας νεοταξίτικης ἐλίτ, τό ὁποῖο προσποιεῖται τόν πρωθυπουργό.
Στήν πραγματικότητα, τό ἄρθρο 191 ΠΚ, ἡ διάταξη τῆς προπαγάνδας, ράφτηκε ὡς νομικό κουστούμι γιά νά θωρακίσει τό δικτατορικό καθεστώς ἀπό τούς ἐραστές τῆς ἀλήθειας καί ταυτοχρόνως ἀπό τούς ἀμφισβητίες του.
Στόν θαυμαστό ἀνάποδο κόσμο ὅμως, ἡ ποινική διάταξη τῆς προπαγάνδας δέν προστατεύει ἀλλά ἐκθέτει τούς προπαγανδιστές.
Οἱ τελευταῖες λέξεις τοῦ πρωθυπουργικοῦ παπαγάλου ἦταν τρεῖς, ἡ ἑξῆς μία, ἐπαναληφθεῖσα εἰς τριπλοῦν:
€μβολιαστεῖτε, €μβολιαστεῖτε, €μβολιαστεῖτε!
Δέν μᾶς ἔφθανε δηλαδή ἡ προπαγάνδα του, ἐπιδόθηκε καί σέ πλύση ἐγκεφάλου.
Ὅπως λέει ὅμως ὁ διανοητικός πατέρας τῆς πλύσης ἐγκεφάλου Edward Hunter (Πλύσις ἐγκεφάλου, μτφ.: Ἀνδ. Ἀνανιάδης, ἐκδ. Νέος Κόσμος, Ἀθῆναι 1969, σελ. 146):
«ἔμαθα ὅτι μπορεῖς νά λυγίσης ἕναν ἄνθρωπο σωματικά ἤ πνευματικά, μά ὅταν ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔχει πάρει τήν ἀπόφασι νά ἐπιζήση, τότε εἶναι πολύ πιθανό πώς ὁ ἄνθρωπος αὐτός θά βγῆ στό τέλος νικητής».
Τούς λέμε λοιπόν:
Α νά χαθεῖτε, ἅ νά χαθεῖτε, ἅ νά χαθεῖτε!

2 σχόλια:

  1. Κε Βαθιώτη συνεχίστε την αφύπνηση.., είμαστε μαζί σας σε κάθε σωστό

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Προβλέπεται νομικά τιμωρία ποινή για κάτι που ΔΕΝ έκανε κάποιος; Εκτός αν είναι ίσως παράλειψη καθήκοντος σε επίπεδο επαγγέλματος. Αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που να είναι ποινικά κολάσιμο για την περίπτωση που δεν έγινε μια πράξη.(;;;;;)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.