29 Σεπ 2013

Πρόταση στὸ κοινοβούλιο τῆς Σκωτίας νὰ δηλώνουν οἱ δικαστὲς ἐὰν εἶναι Μασῶνοι!


Ἕνας 69χρονος Σκωτσέζος, ὁ Tom Minogue ἀπὸ τὸ Dunfermline, ζήτησε ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο τῆς Σκωτίας, ἡ Σκωτία νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τῆς Νορβηγίας, ποὺ ἀπαιτεῖται οἱ δικαστὲς νὰ δηλώνουν ἂν εἶναι μέλη Μασονικῶν Στοῶν. Ὁ Tom Minogue ἔχει ξεκινήσει ἕνα αἴτημα μὲ τὸ ὁποῖο ζητεῖ τὰ μέλη τοῦ νομικοῦ συστήματος νὰ εἶναι ἀναγκασμένα νὰ δηλώνουν ἂν εἶναι Μασόνοι.  Ὁ Minogue πιστεύει ὅτι θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ οἱ φορεῖς λήψης δικαστικῶν ἀποφάσεων, ὅπως δικαστές, ἔνορκοι στὰ δικαστήρια, διαιτητὲς καὶ ὅλα τὰ μέλη τῶν δικαστηρίων στὴν Σκωτία, νὰ δηλώσουν ἐὰν εἶναι μέλη μυστικοπαθῶν ὀργανώσεων.

Πιστεύει ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρχει διαφάνεια ὡς πρὸς τὸ ἐὰν οἱ ἄνθρωποι σὲ αὐτὲς τὶς θέσεις εἶναι μέλη μυστικῶν ἐταιριῶν, στὶς ὁποῖες «ζητοῦνται ἀδελφικὲς προτιμήσεις γιὰ τοὺς ‘ἀδελφοὺς’ ἔναντι τῶν ‘μὴ-ἀδελφῶν’, ἢ ὀργανισμοὺς ποὺ ἔχουν συντάγματα ἢ στόχους ποὺ εἶναι προκατειλημμένοι ἐναντίον ὁποιασδήποτε θρησκείας ἢ φυλῆς».

Ἔχει κάνει ἔκκληση γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς μητρώου γιὰ τὰ ἐν λόγω μέλη ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ ἐξεταστεῖ ἀπὸ τὸν ἐναγόμενο, διάδικο ἢ ἐνάγοντα ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀσκήσει τὰ....
δικαιώματά του σὲ μία δίκαιη δίκη. Ὑπάρχει προθεσμία γιὰ τὸ κοινὸ μέχρι τὶς 30 Ὀκτωβρίου γιὰ νὰ ἐγγραφεῖ.

Μέχρι στιγμῆς τὸ αἴτημά του (ΡΕ01491) τὸ συνυπογράφουν πάνω ἀπὸ 800 πολίτες, νομικοὶ καὶ ἀκαδημαϊκοί.

Ὁ κ. Minogue, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται ὅτι χρησιμοποιήθηκε «μασονικὴ ἐπιρροὴ» ἐναντίον τοῦ κατὰ τὴ διάρκεια μίας ὑπόθεσης στὸ Δικαστήριο Sheriff Dunfermline στὰ τέλη τοῦ 1990, δὲν εἶναι παράξενο ποὺ ζητᾶ διαφάνεια. Τὸ 2000 ὑπέβαλε μία παρόμοια ἀναφορὰ στὸ Κοινοβούλιο τῆς Σκωτίας.

Ἀφοῦ ἐξετάστηκε γιὰ περισσότερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἡ ἀναφορὰ "ἀπορρίφθηκε χωρὶς λόγο". Στὴν ἰστοσελίδα του, ὁ κ. Minogue ἀναφέρεται στὶς «διαβρωτικὲς» ἐπιπτώσεις τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ στὴν ζωὴ τῶν Σκωτσέζων. Καὶ προσθέτει: "Λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἐπικράτηση τῶν τεκτόνων σὲ ὅλους τους τομεῖς τῆς ζωῆς δὲν μὲ ἐκπλήσσει τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν τὶς ἴδιες ἀπόψεις μὲ ἐμένα δὲν τὶς προβάλλουν ἀνοιχτά.

"Τοὺς μασόνους δὲν τοὺς νοιάζει ἄλλωστε. Ὡστόσο, ἔχω μείνει ἔκπληκτος γιὰ τὸ ὅτι ποτὲ δὲν φαίνεται νὰ γίνεται κάτι θετικὸ γιὰ τὴν Μασονία".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.