24 Σεπ 2013

Ἡ κ. Μέρκελ «κότα» κάνει τὸ εὐρὼ «αὐγὸ» ἢ τὸ αὐγὸ «εὐρὼ» κάνει τὴν κότα «Μέρκελ»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἄλλος γιὰ Χίο τράβηξε κι ἄλλος γιὰ Μυτιλήνη κι ἄλλος στῆς Σύρας τὰ στενὰ αἷμα καὶ δάκρυα πίνει...
Αὐτὸ τὸ ἄσμα πάει γάντι γιὰ τὴν σημερινὴ εὐρωπαϊκὴ πραγματικότητα μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι τὸ ἀκροστίχιο τὸ ἐφάρμοσαν μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Μήπως τὰ λέμε αὐτὰ γιατί ζηλεύουμε  ποὺ οἱ Γερμανοὶ ἔχουν καὶ τὴν κότα καὶ τὸ αὐγό; Καὶ φυσικά τούς ζηλεύουμε γιατί ἔχουν  ἕναν ἡγέτη ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ συμφέροντα τους ἐνῶ ἐμεῖς μὲ τοὺς δικούς μας τρῶμε συνέχεια ὀμελέτες δανεικὲς μὲ τσόφλια καὶ κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε καὶ τὸ κοτέτσι ποὺ ἔμεινε δίχως κότες. Ἐδῶ πρέπει νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὴν πρόρρηση τοῦ Ἰσαποστόλου καὶ Ἐθνάρχη μας  Πατρο- Κοσμᾶ "θὰ σᾶς βάλλουν φόρο στὶς κότες καὶ τὰ παραθυρα".
Σὰν Ἕλληνες διακατεχόμασθε ἀπὸ ἁγνὰ αἰσθήματα ἀπέναντι σὲ ὁποιοδήποτε λαὸ, ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ καθένας μπορεῖ ἐν γνώσει μας νὰ τσαλαπατάει τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ τὰ στοιχειώδη δικαιώματά μας.
Ἡ ἀνοχὴ πρὸς τὸ ὑφιστάμενο πολιτικὸ δυναμικό τς χώρας μας παίρνει τέλος. Ἂν κύριοι δὲν μπορεῖτε νὰ διαπραγματευθεῖτε γιὰ τὸ μέλλον μας καλύτερα νὰ παραιτηθεῖτε, μέχρις ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ τὸ γεωπολιτικὸ – γεωοικονομικὸ τοπίο ἔχει ξεκαθαρίσει πλέον μετὰ καὶ τὶς πρόσφατες Γερμανικὲς ἐκλογές.
Πρὶν ἕνα χρόνο ἡ κ. Μέρκελ ἔβαζε πλάτες γιὰ τὴν ἐκλογικὴ νίκη τοῦ κ. Ὀμπάμα καὶ φέτος...
ὁ κ. Ὀμπάμα ἔβαζε πλάτες γιὰ τὴν ἐπανεκλογὴ τῆς κ. Μέρκελ. Τί ὡραία ἀτμόσφαιρα! Τί σύμπνοια! Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι ὅλα αὐτὰ γινόταν μπροστὰ στὰ μάτια ἑνὸς ἡμιθανοῦς ἀσθενῆ ποὺ βρισκόταν στὸ θάλαμο τῆς οἰκονομικῆς καταστολῆς καὶ ἐξαθλίωσης ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ψευτοζωεῖ μὲ τὰ σωληνάκια τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς ΕΕ. Γιὰ ποῖον ἀσθενῆ μιλᾶμε; Μὰ  φυσικὰ γιὰ τὴν ἀφεντιά μας ποὺ βρέθηκε στὸ κρεβάτι τοῦ Ἐθνικοῦ ψυχορραγήματος.

Ἔτσι μαζὶ μὲ τὰ συγχαρητήρια στὴν κ. Μέρκελ, ἄντε καὶ καλὰ περαστικά μας , σχῆμα λόγου φυσικά.
Λένε ὅτι ὁ ΘΕΟΣ χαρίζει σὲ κάθε ἄνθρωπο μόνο αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντέξει σὰν δοκιμασία. Κατ΄ ἀντιστοιχία αὐτὸ ἰσχύει καὶ σὲ ἕνα δοκιμαζόμενο Ἔθνος καὶ μάλιστα σὰν τὸ δικό μας ποὺ μὲ δόλια μέσα τὸ ἔβαλαν στὴν ἐντατικὴ τῶν πειρασμῶν.

Πιστεύεται ἂν σὰν Ἔθνος μποροῦμε νὰ σηκώσουμε περισσότερο βάρος ποὺ ἔρχεται μὲ τὴν τρίτη ἐπανεκλογὴ τῆς κ. Μέρκελ; Ἡ ἀπάντηση βγαίνει ἀβίαστα καὶ ἀπὸ χείλη νηπίων καὶ γερόντων καὶ εἶναι ἕνα νέο μεγάλο ΟΧΙ, παρόμοιο μὲ τὸ ΟΧΙ τῶν Ἑλλήνων στὸν φασιστικὸ - ναζιστικὸ  ἄξονα τὸν Ὀκτώβρη τοῦ 40.
Σὰν Ἔθνος φτάσαμε στὸ ΑΜΗΝ τῶν δοκιμασιῶν καὶ τὸ ξέρουν καλὰ οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ οἰκονομικοὶ συνεταῖροι τους.
Ἄρα ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα πιστεύω ὅτι θὰ ἀλλάξουν ὅλες οἱ οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς στρατηγικὲς  ἀποφάσεις τῶν πατρώνων μας.

Δὲν πρόκειται νὰ μᾶς χαρισθοῦν οὔτε γιὰ ἕνα δεκάλεπτο, ἀλλὰ θὰ γίνουν σκληρότεροι στὸ πρόγραμμα τῶν μεταρρυθμίσεων γιὰ νὰ διαπιστώσουν πειραματικὰ  καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν παγκόσμια ἱστορία, πότε ἕνα Ἔθνος μπορεῖ νὰ σβήσει ἀπὸ τὸν χάρτη ἀποκλειστικὰ μὲ οἰκονομικὸ θάνατο.
Μετὰ ἀπὸ τρία καὶ μισὸ χρόνους ἀργοῦ θανάτου, θὰ τοὺς χαρίσουμε αὐτὴ τὴν εὐχαρίστηση;
Ἡ νεκρανάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ποὺ πιστεύει στὴν ΑΝΑΣΤΑΣΗ καὶ ζεῖ μέσα σὲ αὐτὴν τελικὰ θὰ τοὺς τρομάξει... καὶ ὄχι μόνο αὐτὸ διότι καὶ ἄλλες οἰκονομικὲς συγκυρίες θὰ τοὺς προσγειώσουν στὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα τὴν ὁποία καὶ αὐτοὶ  βιώνουν σήμερα εἰκονικά.

Τί εἶναι ἡ Γερμανία;
Εἶναι τὸ  κέντρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Οἰκονομίας.
Αὐτὸ τὸ κέντρο βάρους ἰσορροπεῖ τὴν ἀνάπτυξή του ἀποκλειστικὰ στὴν παραγωγὴ καὶ στὴν διάθεση βιομηχανικῶν ἀγαθῶν καὶ ἐν μέρει σὲ πολυσύνθετα τραπεζικὰ προιόντα.

Ἔχει πρῶτες ὕλες ἡ Γερμανία;
Ὄχι καὶ γι΄ αὐτὸ φρόντισαν νὰ φτιάξουν γιὰ τὴν χώρα αὐτὴ "τὶς κατάλληλες πρῶτες ὕλες" ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ κοινὸ νόμισμα τοῦ Εὐρώ.
Δικαιολογημένα θὰ ἀναρωτηθεῖτε ἂν ἡ Χώρα αὐτὴ "καίει ΕΥΡΩ" γιὰ νὰ κινήσει τὶς βιομηχανίες της. Φυσικὰ δὲν καίει Εὐρὼ, ἀλλὰ μαζεύει Εὐρὼ "καίγοντας" τὶς χῶρες κατεξοχὴν τοῦ νότου.
Στὴν πρώτη δεκαετία τῆς κυκλοφορίας του αὐτὸ τὸ νόμισμα ἔδωσε αὐτὸ ποὺ μποροῦσε νὰ δώσει. Ἰδιαίτερα σὲ ἐμᾶς ἔδωσε μία ἀπέραντη καὶ ἀκατανόητη εἰκονικὴ πραγματικότητα ποὺ ξεπερνοῦσε τὸ ὅριο τῆς βλακείας καὶ τῆς μειοδοσίας.
Γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ ὑφίσταται τὸ κοινὸ νόμισμα στὸ πλανητικὸ καλάθι τοῦ συναλλάγματος ἔπρεπε ἐπειγόντως νὰ βρεθοῦν "ἀσθενείς". Καὶ ἀμέσως βρέθηκαν μὲ τὴν κλινικὴ εἰσαγωγὴ τῆς Ἑλλάδας στὴν ἐντατικὴ τῶν μνημονίων.
Ὁ ἀσθενὴς αὐτὸς ἦταν ἕτοιμος νὰ ἀρρωστήσει πρὶν καν ἀρρωστήσει  καὶ γιὰ αὐτὸ σήμερα ἀποροῦμε γιὰ τὸ ξαφνικὸ κακὸ ποὺ μᾶς βρῆκε.
Ὅμως τὸ νόμισμα αὐτὸ γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν ὁμαλὴ πορεία τοῦ "ἔπρεπε νὰ ἔχει καὶ τὸν Γερμανὸ του" καὶ τὸν βρῆκε στὸ πρόσωπο τῆς κ. Μέρκελ καὶ τῆς ὁμάδας τῶν στενῶν συμβούλων της.

Νὰ γιατί στὴν χρονικὴ αὐτὴ συγκυρία ἡ χώρα αὐτὴ διαθέτει καὶ τὸ Αὐγὸ καὶ τὴν Κότα καὶ τὸ παραπάνω ἐρώτημα ποὺ τέθηκε σχῆμα λόγου λύνεται πολὺ εὔκολα. Αὐτὸ ὅμως πρὸς τὸ παρὸν γιατί δὲν μπορεῖ νὰ τραβήξει σὲ μάκρος ἄλλο ἡ  πλάνη τῶν λαῶν μὲ τὸ σερβίρισμα ξεφτισμένων σεναρίων πλασματικῆς οἰκονομικῆς εἰκονικότητας.
Ἀκόμη καὶ τὰ ἴδια τὰ τραπεζικὰ προϊόντα – ἐργαλεῖα τῶν νεοποχιτῶν ἔχουν ἐξαντληθεῖ καὶ τώρα παίζουν τὰ ρέστα τους  ποὺ καὶ αὐτὰ δὲν ἀντιστοιχοῦν σὲ πραγματικὲς ἀξίες.

Σήμερα ἡ κ. Μέρκελ στηρίζει τὸ εὐρώ.  Ἡ κότα σφίγγεται γιὰ νὰ βγάλει τὸ αὐγὸ ποὺ πολλὲς φορὲς ραγίζει ἡ σπάζει, ἀλλὰ ὅμως πρέπει νὰ φάει καὶ καλαμπόκι γιὰ νὰ στυλωθεῖ.
Ποῦ θὰ βροῦν καλαμπόκι ὅλες οἱ κότες τοῦ Βορρᾶ; Μὰ φυσικὰ στὸν ἡλιόλουστο νότο μὲ τὰ πλούσια ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς Ἀσθενοῦς κατὰ τὰ ἄλλα Ἑλλάδος ποὺ ἀντιστοιχοῦν μάλιστα σὲ πραγματικὲς ἀξίες ποὺ οἱ Γερμανοὶ τίς βλέπουν μόνο στὸν ὕπνο τους.

Εἶναι κρίμα τώρα ποὺ μᾶς ἔκαναν οἰκονομικὰ ἑτοιμοθάνατους μὲ τὴν ἐξαθλίωση καὶ τὴν δυσπραγία νὰ μαθαίνουμε πρώτη φορὰ ὅτι εἴμασθε κάτοχοι μίας τεράστιας περιουσίας καὶ ἡ θλίψη νὰ γίνεται μεγαλύτερη ὅταν μᾶς πληροφοροῦν ὅτι αὐτὴ τὴν περιουσία δὲν θὰ τὴν πάρουν τελικὰ οἱ φυσικοὶ ἀπόγονοί μας ἀλλὰ οἱ πρώην κατακτητές μας.

Στὴν Ἑλλάδα τὸ σχέδιο τῆς Παγκοσμιοποίησης ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ πάρει σάρκα καὶ ὀστᾶ, ὅμως μόνο μὲ τὰ ὀστᾶ του θὰ ἀπομείνει γιατί ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ θὰ τοῦ καταφάγει  τὶς οἰκονομικὰ αἰμοδιψεῖς  σάρκες του. Καὶ αὐτὸ θὰ τὸ δοῦμε σύντομα κατὰ τὸν πνευματικὸ νόμο ποὺ γράφτηκε γιὰ τοὺς ἰσχυρούς τς γς ἀπὸ ἀψευδῆ Εὐαγγελικὰ χείλη
"Κάθείλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινώντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς" [Λουκ. α' 45-54].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.