28 Φεβ 2020

Γιῶργος Κοντογιώργης: «Οἱ πολιτικοὶ ἔχουν μεταβάλει τὴν Ἑλλάδα σὲ χωματερὴ τῆς Διεθνοῦς τῶν ἀγορῶν καὶ εἶναι ὑπερήφανοι γι' αὐτὸ»

Γιῶργος Κοντογιώργης, Καθηγητὴς Πολιτικῆς Ἐπιστήμης
(...) Οἱ ἐφιαλτικὲς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε στὸ μεταναστευτικὸ σήμερα βεβαιώνει πέραν παντὸς ἄλλου τὸ ἀδιέξοδό της πολιτικῆς τάξης τῆς χώρας. Ἡ χώρα δὲν ἔχει οὔτε εἶχε μεταναστευτικὴ πολιτική, διότι ἡ πολιτικὴ τάξη δὲν ἔχει ὡς ἄξονα ἀναφορᾶς τὸ συμφέρον τῆς χώρας: τὴν κοινωνική της συνοχή, τὴν εὐημερία καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν.
Ἀπουσιάζει κάθε πολιτικὴ στὸ θέμα ποὺ νὰ συνεκτιμᾶ τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς δυνατότητες τῆς χώρας, τὶς διαδικασίες ἔνταξης καὶ ἐνσωμάτωσης, ὅπως συμβαίνει σὲ κάθε ἄλλη εὐνομούμενη χώρα.
Προβάλλουν τὴ “φιλανθρωπία” ὡς πολιτικὴ γιὰ νὰ συγκαλύψει τὴν ἰδεολογική της γύμνια, τὴν ἀντιπάθειά της πρὸς τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι μεταβλήθηκε ἐξ ἀντικειμένου σὲ “βαποράκι” ἐκτόνωσης τῶν κοινωνικῶν ἐντάσεων ποὺ προκαλοῦν ἡ διεθνὴς τῶν ἀγορῶν καὶ οἱ πολιτικὲς τοὺς παραφυάδες. Ἐξοῦ καὶ ἐπαίρεται ποὺ μεταβάλει τὴ χώρα σὲ “χωματερὴ” τοῦ παγκόσμιου “καπιταλισμού”, προσάπτοντας στὴν.... Εὐρώπη ὅτι δὲν κάνει τὸ ἴδιο.
(...) Σήμερα, Δεξιὰ καὶ Ἀριστερά, προσπαθεῖ νὰ διαμορφώσει ἕνα "ἀφήγημα" ποὺ θὰ λέει ὅτι, αὐτὸς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει τελειώσει -πρέπει νὰ τὸν τελειώσουμε- καὶ νὰ φτιάξουμε ἕνα νέο "ἐθνικὸ ἀφήγημα" μ' ἕναν ἄλλον λαό. Ἐκεῖ βρισκόμαστε σήμερα. Καὶ ἡ Διεθνὴς τῶν ἀγορῶν τοὺς προσφέρει μία μεγάλη βοήθεια γι' αὐτό. Γι' αὐτὸ καὶ μιλᾶνε γιὰ πολυπολιτισμική. Δὲν ἐννοοῦν μία πολυσημία τοῦ ἐθνικοῦ ποὺ θὰ ἀφομοιώνει καὶ ὅ,τι καινούργιο ἔρχεται -ἀφοῦ τὸ ἐπιλέξουμε- μέσα. Ἐννοοῦν μία πολυεθνικότητα ποὺ θὰ γίνει μονοεθνικότητα μὲ ἄλλον λαό. Ἐδῶ εἶναι τὸ κεντρικὸ ζήτημα. Δὲν ἔχετε παρὰ νὰ διαβάσετε ὅλη αὐτὴ τὴν ἀρθρογραφία περὶ φιλελευθερισμοῦ καὶ περὶ δημογραφικοῦ ζητήματος, ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἐπιλύσουν ὄχι μὲ πολιτικὲς τοῦ κράτους γιὰ τὴ γεννητικότητα καὶ μὲ πολιτικὲς τοῦ κράτους ποὺ δὲ θὰ ἐξορίζουν τοῦ Ἕλληνες ἢ ποὺ θὰ τοὺς ἐπαναφέρουν, ἀλλά, μὲ πολιτικὲς ποὺ θὰ διώχνουν τοὺς Ἕλληνες γιὰ νὰ ἐγκαθιστοῦν ἄλλους. "Τελείωσε ὁ μεῖζον Ἑλληνισμός, τώρα νὰ τελειώσουμε καὶ μ' αὐτὸν ποὺ μᾶς ἀντιστέκεται". (...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.