27 Φεβ 2020

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Εἰσαγγελέας διέταξε ἔρευνα γιὰ χριστιανικὸ βιβλίο ποὺ γράφει ὅτι ὁ Θεὸς «ἐποίησεν άρσεν καὶ θῆλυ»

Ἡ Εὐαγγελικὴ Λουθηρανικὴ Ἐπισκοπὴ τῆς Φινλανδίας βρίσκεται ὑπὸ ἔρευνα ἀπὸ τὴν Γενικὴ Εἰσαγγελέα τῆς χώρας σχετικὰ μὲ τὴ δημοσίευση ἑνὸς βιβλιαρίου ποὺ ὑποστηρίζει τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία γιὰ τὴν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα καὶ ποὺ ὀνομάζει τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς «διαταραχή».

Ὁ κληρικὸς Juhana Pohjola (φώτο), κατηγορεῖται γιὰ «ὑποκίνηση μίσους ἐναντίον ὁμάδας» καὶ ἔχει κληθεῖ στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τοῦ Ελσίνκι γιὰ προκαταρκτικὴ ἔρευνα τὴν Τρίτη 11 Φεβρουαρίου.

Ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου τοῦ Λουθηρανικοῦ Ἱδρύματος Φινλανδία καὶ διαχειριστὴς τῆς ἱστοσελίδας του, ὁ Pohjola βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἔρευνας.
Τὸ 2004, τὸ ἵδρυμα δημοσίευσε ἕνα μικρὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Άρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς - Οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις ἀμφισβητοῦν τὴ χριστιανικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία». Ἡ ἐπισκοπὴ ἀνέφερε στὴν ἱστοσελίδα της ὅτι ὁ Pohjola "κατηγορεῖται ὅτι διένειμε αὐτὸ τὸ ὑλικὸ στὸ κοινὸ καὶ ὅτι τὸ διατήρησε διαθέσιμο στὸ...
διαδίκτυο".
Τὸ φθινόπωρο του 2019, ἡ Γενικὴ Εἰσαγγελέας Raija Toiviainen (φώτο), διέταξε ἔρευνα. Ὁ διορισμός της στὴ θέση αὐτὴ μόνο ἕνα χρόνο πρὶν μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει τὸ γεγονὸς ὅτι διέταξε τὴν ἔρευνα γιὰ ἕνα βιβλίο ποὺ δημοσιεύτηκε 15 χρόνια πρίν.
Μιλῶντας στὴν Διεθνῆ Λουθηρανικὴ Σύνοδο, ὁ Pohjola δήλωσε: «Ἡ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Εἰσαγγελέως νὰ διεξάγει μιὰ προκαταρκτικὴ ἔρευνα γιὰ τὴ δημοσίευσή μας εἶναι ἐκπληκτική, καθὼς πιστεύω ὅτι ἡ ἀστυνομία εἶχε ἤδη διενεργήσει διεξοδικὴ ἔρευνα καὶ εἶχε καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα ποινικὸ ἀδίκημα».

Συνέχισε: "Ἡ δική μας δουλειὰ εἶναι νὰ διδάσκουμε ἐν εἰρήνῃ ὁλόκληρο τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, συμπεριλαμβανομένου τοῦ γάμου ὅπως τὸν δημιούργησε ὁ Θεός".

Τὸ βιβλίο, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀγγλικῆς ἔκδοσής του, εἶναι ἀκόμα διαθέσιμο στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Λουθηρανικοῦ Ἱδρύματος. Γραμμένο ἀπὸ τὴν Päivi Räsänen, μιᾶς Φινλανδῆς βουλευτοῦ τοῦ κόμματος τῶν Χριστιανοδημοκρατών, ἀναφέρει: «Οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις θεωροῦνται σαφῶς ἐνάντια στὴ σεξουαλικότητα ποὺ δημιούργησε ὁ Θεός, ὄχι μόνο στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀλλὰ ἀκόμα πιὸ δυναμικὰ στὴν Καινὴ Διαθήκη».

Ἐνῶ τὸ "Άρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς" εἶναι βιβλίο ποὺ βασίζεται στὴν Ἁγία Γραφή, δὲν ἀφήνει ἀπέξω τὴ συζήτηση γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νόμο: "Ὅσο ἡ κοινωνία ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ἠθική, τόσο μεγαλύτερη γίνεται ἡ ἀνάγκη νὰ ἐξεταστοῦν τὰ συμπεράσματα τοῦ φυσικοῦ ἠθικοῦ νόμου ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πτώσης στὴν ἁμαρτία, ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει γίνει ἠθικὰ διεφθαρμένη καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει μιὰ τάση νὰ στρέψει τὸ φυσικὸ ἠθικὸ νόμο ἔτσι ὥστε νὰ ταιριάζει στὰ δικά της ἐγωιστικὰ συμφέροντα».

Τὸ βιβλίο τῆς Räsänen ἀμφισβητεῖ ἐπίσης τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι «ποὺ γεννιοῦνται ὁμοφυλόφιλοι».

"Ἀντίθετα, τὸ ἐπιστημονικὸ ὑλικὸ ἀποδεικνύει ἀπερίφραστα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι μιὰ διαταραχὴ τῆς ψυχο-σεξουαλικῆς ἀνάπτυξης", ἀναφέρει τὸ βιβλίο.
Ἡ Räsänen (φώτο), ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἰατρός, ὑποστηρίζει τὴ θέση της ἐπισημαίνοντας ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἐνῶ προσελκύονταν σεξουαλικὰ ἀπὸ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου τους ἄλλαξαν καὶ ἑλκύονται ἀπὸ ἄτομα τοῦ ἀντίθετου φύλου.

Σχετικὰ μὲ τὴν ὤθηση γιὰ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια νὰ υἱοθετοῦν καὶ νὰ μεγαλώνουν παιδιά, ἡ συγγραφέας σχολίασε: "Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας καταγεγραμμένη περίπτωση δύο γυναῖκες ἢ δύο ἄντρες νὰ ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ ἀναπαραχθοῦν. Ἔτσι, ἡ φύση δὲν παράγει «κατὰ λάθος» ἕνα παιδὶ μὲ δύο μητέρες ἢ δύο πατέρες. Ἡ «οὐδέτερη κατὰ τὸ φῦλο» γονεϊκότητα δὲν ὑποκαθιστᾶ τὴ μητρότητα καὶ τὴν πατρότητα ποὺ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴ τάξη τῆς δημιουργίας".

Τὸ βιβλίο πρόσθεσε ὅτι δὲν ὑπάρχει «ἀνθρώπινο δικαίωμα» στὸ νὰ ἔχεις παιδιά. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὑποστήριξε ἡ Räsänen, "τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα στοὺς δύο γονεῖς, μιὰ μητέρα καὶ ἕναν πατέρα, στὴν καθημερινή τους ζωή".

Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες, ἡ Räsänen ἐρευνήθηκε ἀπὸ τὶς φινλανδικές ἀρχὲς γιὰ τὸ tweet της ποὺ ἐπέκρινε τὴν Εὐαγγελικὴ Λουθηρανικὴ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας, ἐπειδὴ συμμετεῖχε σὲ ἕνα «pride» event.

"Ἡ ἀστυνομία μὲ ρώτησε ἂν θέλω νὰ ἀφαιρέσω τὸ tweet μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες. Ἀπάντησα ὄχι. Ρωτήθηκα γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς Ἐπιστολῆς πρὸς τοὺς Ρωμαίους καὶ αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦσα λέγοντας ὅτι ἡ πρακτικὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἶναι ἁμαρτία καὶ ντροπή. Ἀπάντησα ὅτι ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ σήμερα δὲν εἶναι «πολιτικὰ ὀρθὸ» νὰ λέμε ὅτι εἶναι ἁμαρτία ἡ ἐξάσκηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας», εἶπε.

Ἡ Räsänen ἐξήγησε ἐπίσης: "Ἔχουμε κάθε δικαίωμα νὰ μιλᾶμε καὶ νὰ κηρύττουμε αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή. Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία διασφαλίζεται τόσο στὸ Σύνταγμά μας ὅσο καὶ στὶς Διεθνεῖς Συνθῆκες γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα".

Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Φινλανδία, ἡ Räsänen εἶπε: "Κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι εἰδικὰ ὁ χριστιανισμὸς ποὺ δέχεται ἐπίθεση καὶ θὰ δεχθεῖ μεγαλύτερη ἐπίθεση στὸ μέλλον. Ζοῦμε σαφῶς σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση ὁ πυρῆνας τοῦ Χριστιανισμοῦ».

Ὡστόσο, ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ ἀστυνομικὲς ἔρευνες καὶ τὸ κλίμα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας "δὲν θὰ ὁδηγήσουν σὲ μιὰ αυτο-λογοκρισία μεταξὺ τῶν χριστιανῶν".

6 σχόλια:

 1. Το είχατε ξαναβάλει πριν λίγες ημέρες αν δεν κάνω λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5:29)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5:29)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η Πίστη μας είναι η ακλόνητη πυξίδα για την εδώ ζωή με προορισμό την άνω.
  Οι λουθηρανοί και όλοι όσοι, δυστυχώς, πλανώνται μακριά από την Ορθοδοξία, ίσως βλέπουν κάποια χαραμάδα φωτός μέσα από το σκοτάδι του κόσμου, όμως οι πράξεις και τα λόγια τους δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν προς επίρρωση της αλήθειας της Ορθοδοξίας. Μια απλή νύξη θα αρκούσε, δίχως τόσο εκτεταμένη αναφορά στο τι κάνουν οι αιρετικοί.
  Πράγματι, το αναρτήσατε και προχθές. Γιατί ξαναμπαίνει;
  Υπάρχει ανάγκη επανάληψης της πληροφορίας για να ορθοτομεί η Ορθοδοξία τον λόγο;
  Α.Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε πιο σύνθετα χρησιμοποιώντας και πολιτικούς όρους, αλλά με το πραγματικό τους περιεχόμενο, και όχι μονοδιάστατα.
  Η Νέα Εποχή είναι Αντίχριστη αλλά το γεγονός ότι το γνωρίζουμε δεν αρκεί. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και τις μεθόδους της, τη λογική και τη φιλοσοφία της.

  Από την περίοδο της Αναγέννησης και κυρίως του Διαφωτισμού, οι αντίχριστοι αρνητές της Χριστιανικής Ευρώπης και κυρίως της Ρωμιοσύνης σταμάτησαν να δρουν αποκλειστικά από το πεδίο της θρησκείας και παρήγαγαν φιλοσοφία, πολιτική σκέψη ,οικονομική σκέψη και κοινωνιολογία, ηθική και στις περισσότερες περιπτώσεις με τον μανδύα του υλιστή-άθεου ή άθρησκου. Δεν έχει σημασία αν συγκρούονται μεταξύ τους, αλλά ότι ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ακόμα και αν αυτό δεν φαίνεται εύκολα. Γιαυτό ονόμασαν την περίοδο που άρχισε η άρνηση του μεσαιωνικού Χριστιανισμού και της μεσαιωνικής πολιτικής και φιλοσοφίας ως Αναγέννηση.

  Όλοι αυτοί οι αρνητές, στην πολιτική και γενικά στα κοσμικά αυτοαποκαλούνται ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ και υπερηφανεύονται για αυτό. Δηλαδή οι Αριστεροί (που αρνούνταν τον Χριστιανικό πολιτισμό) ΠΡΩΤΟΙ υιοθέτησαν τον όρο. Επομένως οι υπερασπιστές αναγκάστηκαν να αποτελούν τη Δεξιά

  Η πολιτική και κοινωνιολογική έκφραση του Αντιχρίστου είναι η Αριστερά.
  Η Αριστερά αφού είναι ΑΡΝΗΣΗ λογικό είναι να έχει πάρα πολλά πρόσωπα ακόμα και αλληλοσυγκρουόμενα.
  Η Αριστερά και η Δεξιά δεν είναι οικονομικά συστήματα, αλλά αξιακά συστήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για νοοτροπίες οι οποίες οδηγούν τον καθένα μας σε διαφορετικά ηθικά και πολιτισμικά μονοπάτια.

  Δεξιά = Ελληνικές και Χριστιανικές αξίες ΜΑΖΙ = Ρωμιοσύνη

  Αριστερά = ΑΡΝΗΣΗ Ελληνικών ΚΑΙ Χριστιανικών αξιών, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με άμεση κατάργηση, είτε με αλλοίωση(=αίρεση)

  Αριστερά είναι : ο Φιλελευθερισμός, Μαρξισμός, φεμινισμός, Προτεσταντισμός, Πουριτανοί, Γαλλική Επανάσταση, Μάης 68, θεωρία φύλου, Μαρξιστικός Χριστιανισμός, Θρησκευτικός συγκρητισμός, πολιτισμικός συγκρητισμός Θεολογία απελευθέρωσης, Χριστιανοσοσιαλισμός, Χρηστιανοδημοκρατία, αντιχριστιανικός ελληνισμός, αντιελληνικός χριστιανισμός Σχολή Φρανκφούρτης, Αναρχισμός, Ρομαντισμός κα.
  Ακόμα και ο Φασισμός και ο Ναζισμός έχουν αριστερή αφετηρία και πρόκειται περισσότερο για αιρέσεις του Μαρξισμού, συνεπώς δεν είναι «άκρα δεξιά» (=πολύ δεξιά) όπως ύπουλα λέγεται από τους αριστερούς.
  Όλοι αυτοί, παρά τις αντιθέσεις τους, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. (…Συνέχεια)
  Δεν γίνεται να αγνοούμε τις πολιτικές έννοιες Αριστερά και Δεξιά διότι αυτό θέλουν και εκείνοι, να μην γνωρίζουμε την κοσμική μορφή που παίρνει ο αντιχριστιανισμός. Αυτό είναι ο λόγος που αποκαλούνται και προοδευτικοί (αντί για αριστεροί) ώστε οι (αριστερές-αντιχριστιανικές-ανθελληνικές) απόψεις τους να θεωρούνται νομοτέλεια και κανονικότητα. Έτσι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε μονοδιάστατοι (πχ εξήγηση των πάντων μόνο με το κριτήριο της θρησκείας), ενώ ο Αντίχριστος είναι τόσο πολυδιάστατος και χρησιμοποιεί κάθε μέσο (πολιτικό, φιλοσοφικό, κοινωνιολογικό, μόδα, φοιτητική εξέγερση, ανθρωπισμό κλπ)

  Επομένως δεξιές προσωπικότητες υπερασπιστές των αξιών της Ρωμιοσύνης στην Ελλάδα ήταν ο Καποδίστριας, ο Γούναρης, ο Δραγούμης, ο Περικλής Γιαννόπουλος, ο Πάγκαλος, ο Παπάγος, ο Μεταξάς

  Η ΝΔ ακόμα και να μην έπαιρνε εντολές από BILDERBERG λόγω της πολιτικής της φιλοσοφίας που είναι ο Πολιτικός Φιλελευθερισμός θα έλεγε και θα έκανε ακριβώς τα ίδια. Και αν δεν το πιστεύετε αυτό παρατηρείστε τους ανθρώπους γύρω σας. Σίγουρα θα όλοι ξέρουμε άτομα που δεν είναι αντίχριστοι, ούτε μασόνοι, ούτε υπάλληλοι του Soros και όμως οι απόψεις τους είναι ΙΔΙΕΣ με τη ΝΔ, τον Σύριζα, το Πασόκ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ, ΠΟΤΑΜΙ. Είναι ίδιες διότι όλοι αυτοί έχουν Αριστερή νοοτροπία και αυτά που λέει το αντίχριστο σύστημα ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία τους

  Επίσης το να λέει κάποιος ότι είναι με το Χριστό δεν μας λέει από ΜΟΝΟ του και πολλά για το τι θέση θα πάρει σε ένα ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δεν υπάρχει χριστιανική πολιτική. Διότι κάθε χριστιανός αντιλαμβάνεται τελείως διαφορετικά ποια πολιτική θέση σε ένα θέμα είναι η χριστιανική. Για παράδειγμα πάρα πολλοί χριστιανοί (απλοί πολίτες, ιερείς, θεολόγοι) θεωρούν χριστιανική θέση τα ανοικτά σύνορα.

  Εκείνο που υπάρχει είναι πολιτική που βασίζεται στη (αρχαία) Ελληνική πολιτική σκέψη σε συνδυασμό με Χριστιανικές αξίες

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.