28 Ιαν 2022

Ἡ Mεγάλη Eπανεκκίνηση εἶναι μιά προπανδημική ἀτζέντα πού «ἐπιβεβαιώθηκε» ὡς σχέδιο ἀνάκαμψης μετά τόν Covid.

Τό Twitter καί ὁ ἑταῖρος τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, τό Reuters, ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση εἶναι ἕνα σχέδιο οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης μετά τόν  Covid, ἀλλά ἡ ἀτζέντα προηγεῖται τῆς πανδημίας κατά πολλά χρόνια.
Ἡ Mεγάλη Eπανεκκίνηση εἶναι μιά ἀτζέντα πού ὑπάρχει πρίν τήν πανδημία, ἀλλά ὅταν «ἐπιβεβαιώνεται» ἀπό τό Twitter καί τόν ἑταῖρο τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (WEF), τό Reuters, μετατρέπεται σέ ἕνα σχέδιο οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης μετά τήν πανδημία Covid  - παρά τίς ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις τῶν μή ἐκλεγμένων παγκοσμιοποιητῶν γιά ἐπανεκκίνηση τῆς... παγκόσμιας οἰκονομίας, πολλά χρόνια πρίν ἀπό τήν πανδημία.

Χρησιμοποιῶντας ὡς πηγές τό Reuters καί τό BBC, τό Twitter ἰσχυρίζεται αὐτή τήν ἑβδομάδα ὅτι «Ἡ "Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση" εἶναι ἡ πρόταση τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ γιά τήν οἰκονομική ἀνάκαμψη μετά τόν Covid».
Ἡ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» εἶναι ἡ πρόταση τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ γιά τήν οἰκονομική ἀνάκαμψη μετά τόν Covid, ἀναφέρουν τό Reuters καί τό BBC.

«Αὐτό πού θέλουμε νά κάνουμε φέτος στό Νταβός [...] εἶναι νά πατήσουμε τό κουμπί τῆς ἐπανεκκίνησης». 
Klaus Schwab, 2014
Ὡστόσο, ἡ ἀτζέντα τῆς μή ἐκλεγμένης, παγκοσμιοποιητικής, μεγάλης ἐπανεκκίνησης γιά τήν ἀναμόρφωση τῆς κοινωνίας καί τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, στήν πραγματικότητα σχεδιάστηκε πολύ πρίν ἀπό τόν COVID.

Γιά ἀρχή, παρακάτω ὑπάρχει ἕνα βίντεο μέ τόν ἱδρυτή τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (WEF)¸τόν Klaus Schwab νά ζητᾶ  τό πάτημα τοῦ κουμπιοῦ τῆς ἐπανεκκίνησης τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας πρίν ἀπό σχεδόν ὀκτώ χρόνια, ὡς μέρος τῆς ἀτζέντας τοῦ Νταβός τό 2014.


Ὅταν ξεκίνησα νά γράφω τό «Χρονοδιάγραμμα τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» τόν Νοέμβριο τοῦ 2020, ἄκουγα πολλά γιά τή μεγάλη ἐπανεκκίνηση ὡς ἀπάντηση στήν πανδημία τοῦ COVID καί ἤθελα νά μάθω περισσότερα ἐπ' αὐτοῦ.

Ἡ ἔρευνα μοῦ μέ ὁδήγησε νά ἀντικρούσω αὐτό πού τό Reuters, τό Twitter καί τό BBC ἰσχυρίζονται τώρα - μετά ἀπό ἕνα καί πλέον χρόνο - ὅτι ἡ ἀτζέντα τῆς μεγάλης ἐπανεκκίνησης εἶναι ἕνα σχέδιο ἀνάκαμψης μετά τόν COVID.

Στό ἄρθρο τοῦ χρονολογίου, ἐπεσήμανα ὅτι ὅταν ὁ ἱδρυτής τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (WEF)¸ Κλάους Σβάμπ δήλωσε τόν Ἰούνιο τοῦ 2020 ὀτι: «Τώρα εἶναι ἡ ὥρα γιά μιά μεγάλη ἐπανεκκίνηση» τῆς κοινωνίας καί τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, πώς δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού τό ζήτησε.

Μεταξύ τοῦ 2014 καί τοῦ 2017, τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ (WEF) καλοῦσε κάθε χρόνο γιά ἀναδιαμόρφωση, ἐπανενεργοποίηση, ἐπανεκκίνηση καί ἐπαναφορά τῆς παγκόσμιας τάξης.


Τόν Μάϊο τοῦ 2018, τό WEF συνεργάστηκε μέ τό Johns Hopkins γιά τήν προσομοίωση μιᾶς φανταστικῆς πανδημίας - πού ὀνομάστηκε «CLADE X» - γιά νά διαπιστώσει πόσο προετοιμασμένος θά ἦταν ὁ κόσμος ἄν ἀντιμετώπιζε ποτέ μιά τέτοια κρίση.

Λίγο περισσότερο ἀπό ἕνα χρόνο ἀργότερα, τό WEF συνεργάστηκε καί πάλι μέ τό Johns Hopkins, καί μέ τό Ἵδρυμα Bill καί Melinda Gates, γιά νά ὀργανώσουν μιά ἄλλη ἄσκηση πανδημίας μέ τήν ὀνομασία «Event 201», τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019, ἡ ὁποία προσομοίωνε συγκεκριμένα μιά ἐπιδημία κορονοϊοῦ - λίγους μῆνες πρίν ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ COVID-19 στήν παγκόσμια σκηνή.«Ἡ πανδημία ἀντιπροσωπεύει ἕνα σπάνιο ἀλλά στενό παράθυρο εὐκαιρίας γιά νά προβληματιστοῦμε, νά ἑπαναπροσδιορίσουμε καί νά ἐπανεκκινήσουμε τόν κόσμο μας, ὥστε νά δημιουργήσουμε ἕνα πιό ὑγιές, πιό δίκαιο καί πιό εὔρωστο μέλλον» - Klaus Schwab, 2020

Μόνο μετά ἀπο τήν ἄφιξη τοῦ COVID-19 οἱ μή ἐκλεγμένοι παγκοσμιοποιητές ἀποφάσισαν ὅτι ὁ κόσμος ἦταν ἀρκετά χαοτικός γιά νά ξεκινήσουν ἐπίσημα τή Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση - μιά ἀτζέντα πού σχεδίαζαν ἐδῶ καί πολλά χρόνια.

Αὐτό ὡστόσο, δέν ἐμπόδισε αὐτούς πού «ἐπιβεβαιώνουν τά στοιχεῖα» (fact checkers) τοῦ Reuters νά ἰσχυριστοῦν ὅτι ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση δέν ἦταν τίποτα περισσότερο ἀπό ἕνα σχέδιο οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης μετά τόν COVID.

Ἀναφέρουν ποτέ οἱ λεγόμενοι «fact checkers» τοῦ Reuters στίς διαψεύσεις τους γιά τή Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση, ὅτι τό Reuters καί τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ εἶναι συνεργάτες γιά τήν ἀποκλειστική διανομή περιεχομένου;

Reuters partners with the World Economic Forum for exclusive content distribution on Reuters Connect

«Δέν ὑπάρχει καμία ἀπόδειξη ὅτι ἡ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» ἀποτελεῖ μέρος ἑνός δυσοίωνου σχεδίου τοῦ WEF γιά τόν ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων» - Reuters 'Fact Check' 2021

Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση στήν οὐσία ἀφορᾶ τόν ἐπαναπροσδιορισμό ὅλων τῶν κοινωνικῶν συμβολαίων καί τήν κατάργηση τοῦ παραδοσιακοῦ καπιταλισμοῦ τῶν μετόχων ὑπέρ τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν ἐνδιαφερομένων μερῶν - κάτι πού οἱ παγκόσμιες ἐλίτ, μέ τόν Schwab στό τιμόνι, προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν ἀπό τα ἐγκαίνια τοῦ WEF τή δεκαετία τοῦ 1970.

Γιά τούς μή ἐκλεγμένους παγκοσμιοποιητές τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, ἡ πανδημία COVID-19 ἀντιπροσώπευε μόνο ἕνα «στενό παράθυρο εὐκαιρίας» γιά νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή μιά μεγάλη ἀτζέντα ἐπαναφορᾶς, ἡ ὁποία προετοιμαζόταν γιά πολλά χρόνια.

Ὅταν τό Twitter, τό Reuters καί τό BBC ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ μεγάλη ἐπανεκκίνηση εἶναι ἕνα σχέδιο οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης μετά τόν COVID, δέν σᾶς λένε γιά μιά τεχνοκρατική ἀτζέντα πού περίμενε χρόνια γιά νά ἐκμεταλλευτεῖ μιά κρίση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.