22 Ιαν 2022

Γαλλικό Δικαστήριο δικαίωσε ἀσφαλιστική ἑταιρεία, ἡ ὁποία ἀρνήθηκε νά ἀποζημιώσει θανόντα ἀπό τό ἐμβόλιο ἀσφαλισμένο πελάτη, ἰσχυριζόμενη πῶς: "Οἱ παρενέργειες ἑνός πειραματικοῦ ἐμβολίου δημοσιοποιοῦνται, καί ὁ πελάτης τό ἔκανε οἰκειοθελῶς"

Στή Γαλλία, ἕνα δικαστήριο ταύτισε τόν ἐμβολιασμό μέ τήν αὐτοκτονία, παίρνοντας τό μέρος μιᾶς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρείας πού ἀρνήθηκε νά πληρώσει χρήματα στήν οἰκογένεια ἑνός ἀσφαλισμένου ἑκατομμυριούχου πού πέθανε ἀπό ἐμβολιασμό.
Ἡ ὑπόθεση προκάλεσε τεράστια ἀπήχηση στήν κοινωνία. Ἕνας ἡλικιωμένος ἐπιχειρηματίας πού πέθανε ἀπό ἐμβολιασμό, πού ἐπιβεβαιώθηκε ἐπίσημα, ἀσφάλισε τή ζωή του γιά πολλά ἑκατομμύρια. Ὡστόσο, μετά τόν θάνατό του, οἱ συγγενεῖς... ἔμειναν χωρίς τίποτα, γράφει Unser Mitteleuropa.

Στή Γαλλία, μεγάλη ἀπήχηση προκάλεσε ἡ περίπτωση ἑνός πλούσιου ἡλικιωμένου Παριζιάνου ἐπιχειρηματία πού ἀσφάλισε τή ζωή του γιά πολλά ἑκατομμύρια καί πέθανε ἀπό τόν ἐμβολιασμό κατά τοῦ COVID. Ἡ ἀσφαλιστική ἑταιρεία ἀρνήθηκε νά πληρώσει χρήματα στούς συγγενεῖς τοῦ θανόντος καί τό δικαστήριο ἔκρινε ὅτι ἡ ἑταιρεία εἶχε δίκιο. Ταυτόχρονα, ἡ ἀσφαλιστική ἑταιρεία ὑποστήριξε τήν ἄρνησή της ἀκριβῶς ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ θάνατος ἐπῆλθε ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ: ἡ λήψη πειραματικῶν φαρμάκων καί θεραπειῶν (συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ κορωνοϊοῦ) ἐξαιρεῖται ἀπό τό συμβόλαιο. Ἡ ἐτυμηγορία τοῦ δικαστῆ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Οἱ παρενέργειες ἑνός πειραματικοῦ ἐμβολίου δημοσιοποιοῦνται καί ὁ ἀποθανών δέν θά μποροῦσε νά ἔχει δηλώσει ἄγνοια ὅταν ἔπαιρνε οἰκειοθελῶς τό ἐμβόλιο. Δέν ὑπάρχει νόμος ἤ κανονισμός στή Γαλλία πού νά ἀπαιτεῖ νά ἐμβολιαστεῖ. Ἑπομένως, ὁ θάνατός του εἶναι στήν πραγματικότητα αὐτοκτονία. Τό Δικαστήριο ἀναγνωρίζει τά προσόντα ἑνός ἀσφαλιστῆ πού θεωρεῖ νομικά τή συμμετοχή στό πείραμα τρίτης φάσης, ἡ ἔλλειψη ἀποδεικτικῶν στοιχείων τοῦ ὁποίου δέν ἔχει ἀποδειχθεῖ, ὡς ἡ ἑκούσια ἀνάληψη θανατηφόρου κινδύνου πού δέν καλύπτεται ἀπό τή σύμβαση, λαμβάνοντας ὑπόψη τις δηλωμένες παρενέργειες , συμπεριλαμβανομένου τοῦ θανάτου καλύπτεται καί ἀναγνωρίζεται νομικά ὡς αὐτοκτονία. Ἡ οἰκογένεια ἄσκησε ἔφεση. Ὡστόσο, ἡ ὑπεράσπιση τοῦ ἀσφαλιστῆ ἀναγνωρίζεται ὡς εὔλογη καί συμβατικά δικαιολογημένη, καθώς αὐτός ὁ γνωστός κίνδυνος θανάτου θεωρεῖται νομικά αὐτοκτονία, ὁ πελάτης εἰδοποιήθηκε καί συμφώνησε νά διακινδυνεύσει οἰκειοθελῶς τή ζωή του χωρίς νά ἀναγκαστεῖ νά τό πράξει.Ἡ ἀσφαλιστική ἑταιρεία σημείωσε ὅτι ἡ αὐτοκτονία, ὅπως καί ὁ θάνατος ἀπό ἕνα πειραματικό φάρμακο, δέν εἶναι ἀσφαλισμένο γεγονός. Ὁ δικηγόρος τῆς οἰκογένειας τοῦ Carlo Alberto Brusa δημοσίευσε τό ὑλικό τῆς ὑπόθεσης στά κοινωνικά δίκτυα καί ἐξέφρασε τήν ὀργή του γιά μιά τέτοια ἀπόφαση. Φαίνεται ὅτι οἱ ἀσφαλιστές θά σταματήσουν πλέον νά πληρώνουν ἀσφαλιστήρια συμβόλαια ζωῆς σέ μεγάλη κλίμακα, καθώς ὁ κίνδυνος θανάτου ἀπό τόν ἐμβολιασμό οὐσιαστικά ἐμποδίζει τή σύμβασή τους, καθιστῶντας τό ἄκυρο.

Μετά τή δημοσίευση παρόμοιων περιπτώσεων στή Γαλλία, κάτι ἀνάλογο ἀκούστηκε καί ἀπό τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὁ Paul Graham, Senior Vice President for Policy Development στό American Life Insurers Council, λέει:

«Οἱ ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες ζωῆς μπορεῖ νά ἀρνηθοῦν νά πληρώσουν γιά τά ἐμβολιασμένα ἄτομα ἐπειδή τά ἐμβόλια Covid εἶναι «ἰατρικά πειράματα. Κατά τή λήψη ἀπόφασης γιά τήν καταβολή ἀποζημίωσης λαμβάνεται ὑπόψη ἐάν ὁ ἀσφαλισμένος ἔχει λάβει ἐμβόλιο κατά τοῦ COVID. Τά συμβόλαια ἀσφάλισης ζωῆς εἶναι πολύ ξεκάθαρα σχετικά μέ τό πῶς λειτουργοῦν τά συμβόλαια καί ποιοί λόγοι, ἐάν ὑπάρχουν, μποροῦν νά ὁδηγήσουν σέ ἄρνηση πληρωμῆς. Τό ἐμβόλιο γιά τόν COVID-19 δέν εἶναι ἕνα ἀπό αὐτά. Ἡ ἀξιολόγηση τῆς ἀσφαλιστικῆς ἱκανότητας ἑνός αἰτοῦντος δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τό καθεστώς ἐμβολιασμοῦ ἑνός ἀτόμου."Τό δημοσίευμα σημειώνει ὅτι, κατόπιν αἰτήματος, οἱ ἐγχώριες ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες ὑπόσχονται νά μήν ἐξαρτήσουν τά ὀφέλη ἀπό τό κατάλληλο καθεστώς ἐμβολιασμοῦ, τόσο γιά ὅσους ἔχουν ἐμβολιαστεῖ ὅσο καί γιά ἐκείνους πού δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ. Ὅλοι ὅμως γνωρίζουν ὅτι οἱ ἀγωνιστές τοῦ ἐμβολιασμοῦ ζητοῦν νά τιμωρηθοῦν οἱ μή ἐμβολιασμένοι ὡς πρός τό κόστος ἐάν παραμείνουν στό νοσοκομεῖο. Οἱ πληροφορίες ἀπό τή Γαλλία στό ἄρθρο ἀναφέρονται στίς ἀναφερόμενες πηγές καί σέ πληροφορίες πού παρέχονται ἀπό τή Nicole Delepin, πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς Παιδιατρικῆς Ὀγκολογικής Ἰατρικῆς στό Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, στόν ἱστότοπο Riposte Laïque.


1 σχόλιο:

  1. Όλοι είναι ανεύθυνοι απέναντι στον κορονοϊό και οι μόνοι υπεύθυνοι είναι οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να κάνουν πράξη αυτό που τους έχει επιβληθεί από τους ανεύθυνους!!! Χαχαχα! Μεγάλα κορόιδα οι υπεύθυνοι!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.