31 Ιαν 2022

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ κόλακας μακαρίζει αὐτοὺς ποὺ ζοῦν πλούσια καὶ ἀπρεπὴ ζωὴ καὶ θαυμάζει αὐτοὺς ποὺσπαταλοῦν τὸν πλοῦτο τους σὲ ἀσωτίες. Ἐπαινεῖ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτονται καὶἐγκωμιάζει τὰ ἔργα τῶν χεριῶν τους. Τὴν ἔλλειψη ἐγκράτειας τὴ λέει ἀρετὴ καὶ τὴχειρότερη ἀνοησία ἀποκαλεῖ ἐπιστήμη καὶ σοφία.
Ἅγιος Νεκτάριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.