20 Ιουλ 2014

Οἱ τζιχαντιστὲς τῆς Οἰκονομίας καὶ τῶν Δρόμων

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ Ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω (Ἰω. 8,7)
Οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ποὺ ἐλέγχουν τὴν ἐπαρχία Ράκα τῆς Συρίας λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου μία γυναίκα ἡ ὁποία εἶχε κατηγορηθεῖ γιά… «μοιχεία», ὅπως ἀνέφερε ἡ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση Συριακὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σύμφωνα μὲ τὴν ὀργάνωση αὐτή, πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη «ἐκτέλεση» αὐτοῦ το εἴδους ποὺ διαπράττει τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος (ΙΚ) τὸ ὁποῖο ἵδρυσε πρόσφατα ἕνα «χαλιφάτο» στὰ ἐδάφη ποὺ ἐλέγχει, στὴν ἀνατολικὴ Συρία καὶ τὸ δυτικὸ Ἰράκ.
«Ἡ κατάσταση ἐδῶ ξεπερνάει κάθε φαντασία. Ὁ λιθοβολισμὸς εἶναι ἡ χειρότερη τιμωρία στὴν Ἱστορία. Ἡ οἰκογένεια αὐτῆς τῆς γυναίκας δὲν γνώριζε ὅτι ἐπρόκειτο νὰ τὴν ἐκτελέσουν» (ereunitiko.blogspot.gr)
Παράλληλη σκηνὴ ἀπὸ τοὺς "τζιχαντιστὲς τῆς οἰκονομίας". «Πῶς οἱ Ἕλληνες ὀλιγάρχες λεηλατοῦν τὸ κράτος τους», εἶναι ὁ τίτλος στὸ περιοδικὸ Focus ποὺ θεωρεῖ πὼς....
ἡ ἑπόμενη ὡρολογιακὴ βόμβα εντός τς ζώνης τοῦ εὐρὼ βρίσκεται στὸ ἑλληνικὸ τραπεζικὸ σύστημα.
«Τὰ ἑλληνικὰ δημοσιοοικονομικὰ μεγέθη φαίνονται νὰ καλυτερεύουν. Τουλάχιστον αὐτὸ ἰσχυρίζεται ἡ κυβέρνηση. Πρόκειται ὅμως γιὰ τὴν μισὴ ἀλήθεια. Ἕλληνες οἰκονομολόγοι δὲν ἔχουν  κουραστεῖ νὰ λένε πὼς ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση χειραγωγεῖ τὰ στοιχεῖα τοῦ προϋπολογισμοῦ», γράφει τὸ Focus.   Στὸ ἄρθρο γίνεται ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὰ τραπεζικὰ χρέη ποὺ ἔχουν δημιουργήσει οἱ μεγάλοι μιντιακοὶ ὅμιλοι οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται ἀπὸ τὸ Focus ὡς ἰδιοκτῆτες τῶν μεγάλων ἐφημερίδων, καθὼς καὶ ὡς μέτοχοι  ΜΜΕ.
Ὅπως ἀναφέρει τὸ ἄρθρο, ὅμως,  ὅλα τα λεφτὰ τοῦ κόσμου δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ σώσουν τοὺς Ἕλληνες ὀλιγάρχες. Γίνεται ἀναφορὰ εἰδικότερα στὴ διαπλοκὴ ἀνάμεσα στὰ  μέσα ἐνημέρωσης  καὶ  στὶς ἐργοληπτικὲς ἐταιρίες. (capital.gr, 18 Ἰουλίου 2014)
Ποιὰ γυναίκα δέχεται τὴν πετροβόλο ὀργή τους; Μὰ ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ καθημερινὸς Ἕλληνας  ποὺ "μοίχευσε" τόσα χρόνια μὲ τὸν ἄκρατο καπιταλισμό, τὰ διακοποδάνεια καὶ τὶς ἄλλες καταναλωτικὲς ὀρέξεις . Τί μᾶς "πετάνε" τα τελευταία χρόνια τα ΜΜΕ; Πέτρες ἐκφοβισμοῦ , λίθους ἀποπροσανατολισμοῦ καὶ πλίνθους συμμόρφωσης στὶς ἐπιταγὲς τῆς Τρόικας.
Σὲ αὐτὰ τὰ ἕξι χρόνια της ὕφεσης καὶ ἔχοντας ὅλο καὶ μεγαλύτερα βάρη στὴν πλάτη τους, δὲν ἦταν λίγοι οἱ πολίτες καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑποχρεώσεις τους. Κάποιες ἐπιχειρήσεις πληρώνουν τοὺς ὑπαλλήλους τους μὲ κουπόνια. Ἄλλες χρωστοῦν τακτικὰ μισθοὺς σὲ διάστημα ποὺ κατὰ μέσο ὄρο φτάνει τοὺς τρεῖς μῆνες. 
Τὴν ἴδια στιγμή, ἀναφέρει τὸ δημοσίευμα, οἱ πολίτες ποὺ χρωστοῦν στὴν ἐφορία ἢ στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα κινδυνεύουν μὲ συλλήψεις.
Πλέον πολλὰ τραπεζικὰ δάνεια δὲν ἐξυπηρετοῦνται. Μετριοπαθεῖς ὑπολογισμοὶ κάνουν λόγο γιὰ 75 ἕως 77 δισ. εὐρώ. (capital.gr 18 Ἰουλίου 2014). Καὶ ὅμως ἡ πετροβόλος ὀργὴ θὰ πάρει ΤΕΛΟΣ.
Μετὰ  τὴ  διανυκτέρευση  στὸ ὅρος  τῶν  Ἐλαιῶν, πρωὶ πρωὶ ὁ Κύριος γύρισε στὸ ναὸ τοῦ Σολομώντα  στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ δίδασκε σὲ πολυπληθὲς  ἀκροατήριο . Ξαφνικὰ οἱ δάσκαλοι τοῦ Νόμου καὶ οἱ Φαρισαῖοι φέρνουν μιὰ γυναίκα ποὺ τὴν εἶχαν πιάσει νὰ διαπράττει μοιχεία καὶ γεμάτοι ἐμπάθεια γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ πονηρὰ σκεπτόμενοι Τὸν προκαλοῦν νὰ πάρει θέση, ζητώντας νὰ Τὸν  παγιδέψουν, γιὰ νὰ βροῦν κατηγορία ἐναντίον Του. Προκειμένου  νὰ ἔχουν μᾶλλον καὶ τὸ λαὸ μὲ τὸ μέρος τους, προσποιοῦνται  τοὺς  πιστοὺς  στὸ  Μωυσῆ  καὶ ἐπικαλοῦνται τὸ  Νόμο του: ‘’ὁ  Μωυσῆς  στὸ νόμο  μᾶς ἔχει δώσει ἐντολὴ νὰ λιθοβολοῦμε  τέτοιου εἴδους  γυναῖκες. Ἐσὺ τί γνώμη ἔχεις;”. Ὁ  Χριστὸς  ἔκανε πὼς  δὲν ἔδινε σημασία.  Στην ἐπιμονή τους νὰ πάρει θέση, τοὺς εἶπε: ”ὅποιος  ἀνάμεσά σας  εἶναι ἀναμάρτητος  ἃς ρίξει πρῶτος  πέτρα  πάνω της”. Καὶ ἔκανε πάλι  πὼς ἀδιαφορεῖ γράφοντας κάπως  στὴν ἄμμο. Ὁ  λόγος Του εἶχε ἀπήχηση.  Άρχισαν ὅλοι νὰ  ἀφήνουν τὶς πέτρες  καὶ νὰ ἀποχωροῦν σιγὰ  σιγὰ  μὲ πρώτους τους γεροντότερους, ὥσπου ἔμεινε μόνη ἡ γυναίκα  καὶ ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος τῆς λέει:” Γυναίκα ποῦ εἶναι οἱ  κατήγοροί σου; Κανένας δὲ σὲ καταδίκασε;” . ”Κανένας, Κύριε” τοῦ  ἀπαντᾶ. ”Ούτε  καὶ ἐγὼ  σὲ καταδικάζω, ἀλλὰ πήγαινε  κι ἀπὸ δῶ  καὶ πέρα μὴν ἁμαρτάνεις  πια”, ἦταν  τὰ λόγια Του ποὺ ἔκλεισαν κιόλας αὐτὸ τὸ διδακτικότατο σκηνικὸ (Ἰω. 8, 1-11)
Λέτε νὰ ἀκούσουμε καὶ ἐμεῖς;
”ΕΛΛΑΔΑ  ποῦ εἶναι οἱ  κατήγοροί σου; Κανένας δὲ σὲ καταδίκασε;” ”Κανένας, Κύριε” τοῦ  ἀπαντᾶ. ”Ούτε  καὶ ἐγὼ  σὲ καταδικάζω, ἀλλὰ πήγαινε  κι ἀπὸ δῶ  καὶ πέρα μὴν ἁμαρτάνεις  πιὰ μὲ τοὺς τοκογλύφους”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.