20 Ιουλ 2014

Ἡ νέα διοικητικὴ διαίρεση στὴν Ἀλβανία, οἱ Τσάμηδες καὶ οἱ ἀντιδράσεις μας γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο

Προτάσεις  γιὰ τὴν νέα διοικητικὴ διαίρεση τῆς χώρας  ἀπὸ τὰ κόμματα  καὶ τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, περίμενε ἡ Ἐπιτροπὴ Διοικητικῆς Διαίρεσης τῆς Ἀλβανίας. Συνεργασία μὲ τὴν ἀντιπολίτευση πρότεινε καὶ  Κυβέρνηση, μπροστὰ στὴν τόσο δύσκολη, γιὰ τὰ μέτρα τῆς χώρας, μεταρρύθμιση.
Ἀσφαλῶς καὶ οἱ δικοί μας ἔδωσαν τὶς δικὲς τους  προτάσεις. Στὴν μὴ δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων ἀπὸ δύο δήμων στὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα, ἐπέμεναν νὰ γίνει ἡ ἕνωση τῶν ἑλληνικῶν ἐπαρχιών  στοὺς Ἁγ. Σαράντα καὶ Ἀργυροκάστρο ὅπως ἔχει. Συμφώνησαν στὴν ἀρχὴ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, μάλιστα καὶ γιὰ τὴν ὀνομασία καὶ τὸ κέντρο τῶν νέων δήμων. Μέχρι ἐδῶ, ὅλα καλά.
Νὰ πού, ὅμως, οἱ ἀλβανοὶ ἐθνικιστές, μὲ πρωτεργάτες τοὺς Τσάμηδες, ἔβαλαν σὲ κίνηση θεοὺς καὶ δαίμονες γιὰ νὰ ἀνατρέψουν τὴν ἀρχικὴ προβλεψη  καὶ....
τοὺς ἀριθμούς  τοῦ νέου «Καλλικράτη».  Ἀπὸ τοὺς 225 ἐκπροσώπους δήμων καὶ ἐπαρχιῶν ποὺ ἔχει ἡ Ἀλβανία, οἱ 94 ψήφισαν ὥστε ὁ νέος ἀριθμὸς δήμων νὰ κυμαίνεται ἀπὸ 39-47. Οἱ 131 ψήφισαν γιὰ κύμανση 57-63, ἐνῶ τὸ κόμμα τοῦ PDI (τῶν Τσάμηδων) ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὁ ἀριθμὸς νὰ κυμαίνεται ἀπὸ 60-70. Πέρα τούτου, ἐξέφρασαν καὶ σχετικὲς τροποποιήσεις! Νὰ παραμείνει ξεχωριστὸς δῆμος ἡ Κονίσπολη μαζὶ μὲ τὰ τσάμικα χωριά, συμπεριλαμβάνοντας καὶ τὴν ἐπαρχία τῆς Τζάρας. Μέσα νὰ ἐνταχθοῦν καὶ δύο κοινότητες τῆς Λιβαδειᾶς: Τὸ Βαγκαλιάτι (Λ. Τάλλιο) καὶ τὸ Σωπίκι. Μερικὰ χωριὰ τῆς ἐπαρχίας Μεσοποτάμου, ὅπως ἡ Μουζίνα, ἡ Πετσά, τὸ Γαρδικάκι νὰ ἐνταχτοῦν στὸ δῆμο τοῦ Δελβίνου. Ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν ἐπαρχία τῆς Φοινίκης  τὸ Μαυρόπουλο νὰ περάσει μὲ τὸ δῆμο τοῦ Δελβίνου καὶ τὸ Βρωμερὸ μὲ τὸ δῆμο τῶν παραθαλασσίων καὶ ἡ Τσούκα μὲ τὸ δῆμο τῶν γ. Σαράντα. Ἕνα μοχθηρὸ σχέδιο γιὰ τὸν ἀφελληνισμὸ τῆς περιοχῆς.
Γνωρίζουμε ὅλοι μας πολὺ καλὰ γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῶν κοινοτήτων αὐτῶν καὶ τὶς προσπάθειες τοῦ Ζωγικοῦ καὶ Ἐνβερινο καθεστώτος  νὰ τὶς ἀλβανοποιήσει, πράγμα ποὺ συμβαίνει καὶ στὶς μέρες μας μὲ τὶς ἑκάστοτε ἀλβανικὲς κυβερνήσεις, ποὺ ἀρνοῦνται ν’ ἀναγνωρίσουν τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα αὐτῶν τῶν κοινοτήτων (Μουζίνα, Πετσά, Γαρδικάκι, Σωπίκι), ἐπεκτείνοντας, αὐτὴ τὴ φορά, τὸ κόμμα τῶν τσάμηδων τὴν ἀλβανικὴ ἐπιρροὴ σὲ μεγαλύτερο ἀριθμὸ ἑλληνικῶν χωριῶν. Ἡ κυβέρνηση σιωπᾶ, ἄρα συμφωνεῖ.
Σὲ συνέντευξη σὲ ἀλβανικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς βουλευτήςΑνδρεας Μάρτος,κατέκρινε τὴν πρόταση αὐτὴ καὶ τόνισε πὼς ἂν θὰ συμβεῖ αὐτό, ἂν καὶ εἶναι βουλευτὴς τῆς κυβέρνησης, θὰ τὸ καταψηφίσει. Αὐτὸ εἶναι πρὸς τιμή του.
Ἡ ἴδια δήλωση ἦρθε καὶ ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ ΚΕΑΔ καὶ βουλευτή Βαγγελη Ντοῦλε, προειδοποιώντας τους πὼς θὰ παραπεμφθοῦν στὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο ἂν δὲν σεβαστοῦν τὴν ἀκεραιότητα τῶν ἑλληνικῶν ἐπαρχιῶν. Ἦταν κατηγορηματικὸς καὶ γιὰ τὴν ἀποπομπὴ τῆς Χιμάρας ἀπὸ τὰ παραθαλάσσια καὶ τὴν ἕνωσή της μὲ τὰ χωριὰ τῆς Αὐλώνας.
Δὲ φτάνουν οἱ ὑφαρπαγὲς τῶν λιβαδιῶν καὶ τῶν οἰκοπέδων ἀπὸ τὶς δικές μας κοινότητες, δὲ φτάνει ἡ δημογραφικὴ ἀλλοίωση ποὺ ἔκαναν στὸ κομμάτι αὐτὸ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τώρα προσπαθοῦν νὰ τὸ τεμαχίσουν, νὰ τὸ ἀλλοιώσουν καὶ νὰ τὸ ἀλβανοποιήσουν.
Σκέφτονται τὸ νέο δῆμο νὰ τὸν ὀνομάσουν  «Δῆμος τοῦ Βούρκου», μὲ κέντρο τὴν Κρανιά. Ὄχι ὅτι τὸ ὄνομα εἶναι κακό, γιατί οἱ Βουρκάρηδες τὸ ἀπέδειξαν μὲ τὴν παλικαριά, τὴν λεβεντιά, τὴν ἐργατικότητα καὶ τὴν φιλοξενία τους, ἀλλὰ ἡ γεωγραφικὴ ἅπλα τοῦ δήμου εἶναι τέτοια ποὺ δὲν δικαιολογεῖ τὴν ὀνομασία αὐτή.  «Δῆμος τῆς Χαονίας», ἦταν ἡ πρόταση τοῦ ἐπάρχου τῆς Φοινίκης. Πολὺ λογικὸ καὶ πολὺ σωστό. Οἱ Χάονες, αὐτοὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἃς ἐπανέλθουν κι ἃς μᾶς ξυπνήσουν. Ως ἀναφορὰ γιὰ τὸ κέντρο, θὰ συμφωνοῦσα ξανὰ μὲ τὴν πρόταση τοῦ ἔπαρχου τῆς Φοινίκης, γιὰ τὴν Φοινίκη.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν γεωστρατηγική της τοποθεσία, τὸ κυριότερό μας συμφέρει να βγάλουμε στὸ φῶς, ν’ ἀναδείξουμε καὶ νὰ προβάλλουμε τὸν ἀρχαῖο πολιτισμό μας, τὴν ἀρχαία μας ἱστορία, ὄροι ποὺ πληροὶ στὸ ἀκέραιο ἡ Φοινίκη.
(ἀπὸ συνεργάτη τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ Β. Ἤπειρο)

1 σχόλιο:

  1. ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ;;
    Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΑΣ,ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ.....
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.