20 Ιουλ 2014

Διπρόσωπος καὶ ἄθλια ὑποκριτὴς ὁ Ἐρντογάν

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός, Ταΐπ Ἐρντογάν, ὁ μεγάλος κατήγορος τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ τὶς βιαιότητές του στὴν λωρίδα τῆς Γάζας, ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ὁ μεγάλος «ἐκλεκτός» των Ἑβραίων καὶ τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ. Ἐνῶ συνεχίζει τὶς καταδικαστικὲς δηλωσεις του πρὸς τὸ Ἰσραήλ, ἀποκλειστικὰ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου καὶ ὄχι μόνο, ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ σημερινὸς ἡγέτης τῆς Τουρκίας καὶ ἐπίδοξος ἑπόμενος πρόεδρός της, εἶναι ἕνα ἀπό τα… μεγαλύτερα στηρίγματα τοῦ Ἰσραήλ. Ἄλλωστε δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ πρὶν ἀπὸ τρεῖς δεκαετίες ὁ τελείως ἄγνωστος τότε σὲ ὅλους Ἐρντογάν, ἀνέβηκε μὲ τόση ταχύτητα ὅλα τα ἀξιώματα γιὰ νὰ διεκδικεῖ σήμερα μὲ μεγάλες ἀξιώσεις τὸν προεδρικὸ θῶκο τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας.
- Στὶς 16 Ἰουλίου τοῦ 2002, λίγους μῆνες δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 3 Νοεμβρίου 2002 ποὺ ἔβγαλαν τὸν Ἐρντογάν γιὰ πρώτη φορὰ νικητὴ ἀλλάζοντας τὸ πολιτικὸ σκηνικό της Τουρκίας, ὁ Ἐρντογάν εἶχε πάει στὶς ΗΠΑ. Ἐκεῖ  παρουσιάστηκε στὸ πασίγνωστο καὶ πανίσχυρο «Ἰνστιτοῦτο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας» τῶν Ἑβραίων, τὸ γνωστὸ ὡς JINSA, καὶ ἐκεῖ πῆρε τὴν «ἔγκριση» γιὰ νὰ ἀνέλθει στὴν....
ἐξουσία στὴν Τουρκία.
- Στὶς 10 Ἰουλίου τοῦ 2003 καὶ ἐνῶ εἶχε σταθεροποιηθεῖ στὴν ἐξουσία, ψηφίζει γιὰ πρώτη φορὰ νόμο ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς Ἰσραηλινοὺς νὰ ἀγοράζουν ἐκτάσεις στὴν  νοτιανατολικὴ Τουρκία. Τὸν νόμο αὐτὸ εἶχε καταγγείλει τότε σὰν ἀντισυνταγματικό, ὁ βουλευτὴς τῆς περιοχῆς τῆς Οὔρφας, Mehmet Atilla Maras, ἀλλὰ ἡ καταγγελία του ἀπορρίφτηκε ἀμέσως ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση. 
- Τὸ 2004 ὁ Ἐρντογάν ξαναπάει στὶς ΗΠΑ, αὐτὴ τὴν φορὰ σὰν πρωθυπουργὸς καὶ παρουσιάζεται στὸ Ἀνώτατο Ἀμερικανόεβραϊκο Συμβούλιο ὅπου καὶ βραβεύεται. Ὁ Ἐρντογάν εἶναι ὁ μόνος ξένος πολιτικὸς ποὺ ἔχει βραβευτεῖ ἀπὸ τὸ Ἀμερικανόεβραϊκο Συμβούλιο.
- Στὶς 15 Ἰουλίου τοῦ 2004 ὑπογράφεται στὴν Ἄκυρα ὑπόμνημα ἀπελευθέρωσης εἰσαγωγῆς γεωργικῶν προϊόντων ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, πλήττοντας ἔτσι καίρια τὴν τουρκικὴ γεωργικὴ παραγωγή.
- Στὶς 30 Αὐγούστου 2004, κλιμάκιο τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης ἀποτελούμενο ἀπὸ τοὺς ὑπουργοὺς τοῦ Ἐρντογάν, Omer Celik, Egemen Bakis καὶ Mevlut Cavusoglu,  πραγματοποιεῖ τριήμερη ἐπίσκεψη στὸ Ἰσραήλ.  Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη αὐτὴ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐρντογάν, Omer Celik, εἶχε κάνει τὴν σκανδαλώδη δήλωση στὴν τουρκικὴ βουλὴ ὅτι οἱ βιαιότητες τοῦ Ἰσραὴλ κατὰ τῶν Παλαιστινίων εἶναι ἀπάντηση στὴν τρομοκρατία τῶν Παλαιστινίων.
- Τὴν ἰδία χρονιὰ μὲ παρέμβαση τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργίας τῆς Τουρκίας, Sami Gocu, δίνεται ἡ δυνατότητα στὸ Ἰσραὴλ νὰ κάνει ἐπενδύσεις στὴν νοτιανατολικὴ Τουρκία καὶ νὰ δημιουργήσει πρότυπες γεωργικὲς μονάδες. Παράλληλα παραχωρεῖται χαριστικὰ στὸ Ἰσραὴλ ἔκταση 40 χιλιάδων στρεμμάτων στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰκονίου γιὰ τὴν πραγματοποίηση στρατιωτικῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀσκήσεων σὲ συνεργασία μὲ τὶς ΗΠΑ.
- Στὶς 6 Δεκεμβρίου τοῦ 2004, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν σύγχρονη ἱστορία τῆς Τουρκίας γιορτάζεται ἐπίσημα στὴν Ἄγκυρα ἡ μνήμη τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ παγκόσμιου Σιωνιστικοῦ κινήματος, Θεόδωρου Χέρτσλ. Παράλληλα ἐκεῖνες τὶς μέρες ὑπογράφεται γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐνέργειας τῆς Τουρκίας, Hilmi Guler, μὲ τὸ Ἰσραηλινὸ συνάδελφό του, Binyamin Ben Elizer, συμφωνία ἐνεργειακῆς σύνδεσης Τουρκίας Ἰσραὴλ μὲ ἐνεργειακοὺς ἀγωγοὺς ποὺ θὰ μεταφέρουν πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο ἀπὸ τὴν Τουρκία πρὸς τὸ Ἰσραήλ (αὐτὸ μας ἐνδιαφέρει ἄμεσα).
-Τὴν ἴδια χρονιὰ δίνεται μὲ σκανδαλώδη τρόπο στὸ Ἰσραὴλ ἡ κυριότητα τοῦ Check Point τοῦ ραγδαία ἀναπτυσσόμενου τουρκικοῦ διαδικτύου.
- Στὶς 1 Μαΐου τοῦ 2005 ὑπογράφεται συμφωνία μὲ τὸ Ἰσραὴλ γιὰ τὴν προμήθεια ἰσραηλινῶν μὴ ἐπανδρωμένων κατασκοπευτικῶν ἀεροσκαφῶν, τύπου Heron, ὕψους 200 ἑκατομμυρίων δολαρίων. Τὴν ἴδια περίοδο ὑπογράφεται συμφωνία ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν τουρκικῶν ἁρμάτων μάχης, τύπου M60, (οἱ συμφωνίες αὐτὲς ἀντιμετώπισαν μετέπειτα πολλὰ τεχνικὰ προβλήματα).
- Στὶς 6 Σεπτεμβρίου 2005 τὸ Ἰσραὴλ πραγματοποιεῖ αἰφνίδια ἀεροπορικὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ ἀτομικοῦ κέντρου τῆς Συρίας. Τὰ ἰσραηλινὰ ἀεροπλάνα γιὰ τὴν ἐπίθεση αὐτὴ χρησιμοποίησαν τὸν τουρκικὸ ἐναέριο χῶρο.
- Ἡ τουρκικὴ κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ φιλίας Τουρκίας-Ἰσραήλ, τὴν περίοδο ποὺ ἔγινε τὸ γνωστὸ ἐπεισόδιο τοῦ Ἐρντογάν στὸ Νταβός, (ποὺ πρόσβαλε δημόσια τὸν Ἰσραηλινὸ πρόεδρο), μὲ στήριξη τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης ἀριθμοῦσε 361 μέλη ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη ἐπιτροπὴ φιλίας Τουρκίας- Παλαιστίνιων, μόνο 60 βουλευτές.  
- Στὶς 13 Φεβρουαρίου τοῦ 2009 ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἐκδίδει εἰδικὴ  ἐγκύκλιο γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τυχὸν μποϊκοτὰζ σὲ ἰσραηλινὰ προϊόντα ἐξ’ αἰτίας των τότε ἐπιθέσεων τῶν Ἰσραηλινῶν κατὰ παλαιστινιακῶν στόχων.
- Στις 26 Μαΐου τοῦ 2009 ἀνατίθεται στὸ Ἰσραὴλ τὸ στρατηγικῆς σημασίας ἔργο τῆς ἀποψίλωσης τῶν ναρκῶν ἀπὸ μιὰ μεγάλη ἔκταση στὴν νοτιοανατολικὴ Τουρκία. Γιὰ τὸν  λόγο αὐτὸ ὁ πρέσβης τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἄγκυρα, Gaby Levy, ἐπισκέφτηκε τὴν πόλη Οὔρφα καὶ μιλώντας στοὺς τοπικοὺς παράγοντες τόνισε χαρακτηριστικὰ πὼς ἡ περιοχὴ τῆς Οὐρφας εἶναι μιὰ ἱστορικὴ ἑβραϊκὴ περιοχή.
- Μόλις δυὸ ἑβδομάδες μετὰ ἀπὸ τὴ ἰσραηλινὴ ἐπίθεση στὸ Mavi Marmara, ὅπου βρῆκαν τὸ θάνατο οἱ Τοῦρκοι ἀκτιβιστές, ἡ Τουρκία ἄρει τὸ βέτο της στὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ γίνει μέλος τοῦ ΟΑΣΑ.
- Τὴν ἴδια περίοδο μετὰ τὴν ἰσραηλινὴ ἐπίθεση στὸ Mavi Marmara, ἡ τουρκικὴ βουλὴ ψηφίζει νόμο ποὺ προωθεῖ τὴν βελτίωση τῶν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἰσραήλ. 
- Στὶς 14 Ἰουνίου τοῦ 2010, ἐνῶ ὁ Ἐρντογάν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ κατέκρινε δημόσια μὲ ἔντονο ὕφος τὸ Ἰσραήλ,  ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἔκανε γνωστὸ  ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ὁ κύριος προμηθευτὴς τοῦ Ἰσραὴλ σὲ φυσικὸ ἀέριο. Τὴν ἴδια χρονιὰ γίνεται γνωστὸ πὼς στὴν μεγάλη νατοϊκὴ βάση ραντὰρ στὴν περιοχὴ Kurecik, κοντὰ στὴν πόλη Μαλάτεια, εἶχαν ἄμεση πρόσβαση οἱ Ἰσραηλινοί. 
- Στὶς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 2012 ἡ Τουρκία ἄρει τὸ βέτο της γιὰ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἰσραὴλ σὲ νατοϊκὲς ἀσκήσεις στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο. 
- Στὶς 10 Ἰουνίου τοῦ 2013, ὁ ἀρχηγὸς τῆς MOSSAD, Tamir Pardo, πραγματοποιεῖ μυστικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἄγκυρα ὅπου συναντᾶται μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ΜΙΤ, Hakan Fidan. Ἡ συνάντηση αὐτὴ συνδυάστηκε μὲ γεγονότα τοῦ Gezipark ποὺ εἶχαν ἐκραγεῖ τότε στὴν Τουρκία. Ὅπως ἀναφέρεται ὁ ἀρχηγὸς τῆς MOSSAD εἶχε στὴν «τσάντα» του «ἔξυπνους» τρόπους ἀντιμέτωπής των Τούρκων διαδηλωτῶν ἀπὸ τὴν ΜΙΤ. 
- Σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 2013 ὁ τουρκικὸς ἐναέριος χῶρος ἦταν ἀνοιχτὸς γιὰ τὰ ἰσραηλινὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη γιὰ νὰ πραγματοποιοῦν ἐπιθέσεις στὸ συριακὸ ἔδαφος ἐνῶ ὁ ἐμφύλιος ἦταν σὲ ἐξέλιξη. Σύμφωνα μὲ ἀποκαλύψεις τοῦ ρωσικοῦ τύπου, οἱ Ἰσραηλινοὶ εἶχαν χρησιμοποιήσει τουρκικὰ  ἀεροδρόμια γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὸν  βομβαρδισμὸ ποὺ εἶχαν κάνει τότε  στὶς ἀποθῆκες ὁπλικῶν συστημάτων στὴν πόλη τῆς Λατάκειας τῆς Συρίας . Ὅπως ἀποκάλυψε τότε τὸ ἀραβικὸ περιοδικό, El Minor, μιὰ ἑβδομάδα πρὶν γίνει ὁ βομβαρδισμὸς αὐτός, ἐκπρόσωπος τῆς ΜΙΤ, τῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Κατάρ καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ λεγόμενου  «Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ τῆς Συρίας», εἶχαν μυστικὴ συνάντηση στὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ προετοιμαστοῦν κατάλληλα  οἱ βομβαρδισμοὶ αὐτοί.
- Δεκαπέντε μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ ἰσλαμιστῆ πρόεδρου τῆς Αἰγύπτου, Μοχάμεντ Μορσί, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΜΙΤ τοῦ εἶχε στείλει προειδοποίηση ὅτι θὰ τὸν ἀνατρέψουν οἱ στρατηγοί. Οἱ πληροφορίες ποὺ εἶχε ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΜΙΤ ἦταν ἀπὸ τὶς ἰσραηλινὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες. 
- Παρὰ τὶς ὑποτιθέμενες τεταμένες σχέσεις τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴν Τουρκία, ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Zaman, στὶς 19/7/2014, ἀποκάλυπτε ὅτι οἱ ἐμπορικὲς συναλλαγὲς τὸν δυὸ χωρῶν ἔχουν παρουσιάσει τεράστια ἄνοδο τοὺς τελευταίους μῆνες μὲ σαφεῖς τάσεις νέας ἀνόδου γιὰ τὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα. 
- Τέλος ἀποκαλύψεις τῆς ἐφημερίδας Aydinlik, (10/7), ἀναφέρουν ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ὁ μεγάλος προμηθευτὴς σὲ καύσιμά το Ἰσραὴλ γιὰ νὰ μποροῦν τὰ ἰσραηλινὰ ἀεροπλάνα νὰ πραγματοποιοῦν τὶς ἐπιθέσεις τους στὴν λωρίδα τῆς Γάζας.
Σὲ ὅλα αὐτά, τὸ μεγάλο ἐρώτημα ποὺ μένει στὴν δική  μας πλευρὰ εἶναι πὼς μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη σὲ ἕνα τόσο διπρόσωπο καὶ μεγάλο ὑποκριτή, ὅπως εἶναι ὁ ἡγέτης τῆς γειτονικῆς χώρας τὴν ἴδια περίοδο ποῦ αὐξάνονται συνεχῶς οἱ τουρκικὲς προκλήσεις σὲ ὅλα τα ἐπίπεδα;

1 σχόλιο:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ21 Ιουλίου 2014 - 12:34 π.μ.

  Ο Ερντογάν είναι ο εκλεκτός της Δύσης, διότι εκφράζει το λεγόμενο "μετριοπαθές" Ισλαμικό μοντέλο που θέλουν να επιβάλλουν σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο.

  Φυσικά εμείς γνωρίζουμε ότι το "μετριοπαθές" Ισλάμ είναι μια μεγάλη ανοησία. Το Ισλάμ είναι από την φύση του βίαιο και απάνθρωπο - μια δαιμονική αίρεση - και δεν μπορεί ποτέ να είναι "μετριοπαθές".

  Αλλά οι χαχόλοι της Δυτικής "κοινής γνώμης" πιστεύουν ότι υπάρχει και "μετριοπαθές" Ισλάμ.

  Ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται τα αντιαμερικανικά και αντιεβρα'ι'κά αισθήματα των ισλαμικών τουρκικών μαζών και εξαπολύει κούφιες συνθηματολογίες για εσωτερική κατανάλωση.

  Στα παρασκήνια όμως εξακολουθεί να είναι το καλό παιδί των ΗΠΑ - Ισραήλ.

  Θυμίζει πολύ τον Ανδρέα Παπανδρέου του ημετέρου "σοσιαλιστικού" ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του '80, που φώναζε "ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ" και συγχρόνως ανανέωνε την παραμονή των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα...

  Πολιτικός απατεών μεγάλης ολκής.

  Ο μόνος που έχει καταλάβει τι εστί Ερντογάν, είναι ο Βλαδίμηρος Πούτιν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.