18 Ιουλ 2014

Nὰ περιμένετε να 'ρθεῖ ἡ τρίτη καταστροφὴ

Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης
 στὸ Κελλὶ τῶν Καρυῶν “Τυπικαριό”
Γράφει   Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ποιὰ ΜΑΝΑ θηλάζει τὴν Ἑλλάδα;  Γιατί ἡ Ἑλλάδα χύνει τὸ γάλα;
- Βρὲ Δούκα, ποιός σου τὰ λέει αὐτὰ τὰ λόγια;
-  Ἡ Μαυροφόρα ποὺ κάθεται δίπλα μου, μοῦ λέει νὰ σᾶς πῶ: "Θὰ ἔρθουν ἀνίατες ἀρρώστιες. Θὰ γίνουν πόλεμοι. Νὰ μετανοήσετε. Ἂν δὲν μετανοήσετε, νὰ περιμένετε νὰ ρθεῖ  ἡ Τρίτη καταστροφή".
- Ποιὰ θὰ εἶναι, Δούκα, αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφὴ μὲ ρώτησε ὁ Μάρκος.
- Ποῦ νὰ ξέρω, Μάρκο, τί εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφή; Αὐτά μου λένε νὰ σᾶς πῶ, αὐτὰ λέω.
Στὶς 8 Σεπτεμβρίου  τοῦ 1959  συνέβησαν  πάνω στὶς Καρυὲς-Θερμης Λέσβου καὶ ἄλλα πράγματα συγκλονιστικὰ  ἀφετηρία σημαντικῶν καὶ ἀπρόβλεπτων ἐξελίξεων. (Σὲλ 137 ἀπὸ τὸ βιβλίο ¨ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ,  Μητροπολίτου Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου κ.κ Δημητρίου Α' ἔκδοση 2013  Σπαράγματα καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίο "Σημεῖον Μέγα" τοῦ Φώτη Κόντογλου  Α' ἔκδοση 1962)
Ποῖος θηλάζει τὴν Ἑλλάδα; Η ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ στὴν ὁποία ψέλνουμε… "Στην κοιλιά σου δέχθηκες τὸν ΘΕΙΟ ΛΟΓΟ, καὶ κράτησες αὐτὸν ποὺ κρατάει τὰ πάντα. Μὲ τὸ γάλα ἔθρεψες αὐτὸν ποὺ μ’ ἕνα του νεῦμα τρέφει ὅλη τὴν οἰκουμένη.  (Νεοελληνικὴ μετάφραση Ὠδή η',  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ, "εκ ταύτης γὰρ πηγάζεις μυστικῶς, τὸ γάλα τῶν ἀΰλων δωρεῶν, καὶ ἐκτρέφεις τὰς καρδίας καὶ τὰς....
ψυχάς, τῶν πίστει ἐκβοώντων σοί", ἀπὸ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς Γαλακτοτροφούσης).
Ποιὸς χύνει τὸ γάλα τῶν αὔλων δωρεῶν ΤΗΣ; Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη.  Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό.  Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, τὴν παράδοσή μας, τὴν γλώσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός.  Οἱ ἀδιάφοροι περνοῦν γιὰ φιλελεύθεροι ἄνθρωποι, γιὰ ἄνθρωποι ποῦ ζοῦνε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, ποῦ ἔχουν γιὰ "πιστεύω" τὴν καλοπέραση, τὸ εὔκολο κέρδος, τὶς εὐκολίες, τὶς ἀναπαύσεις, κι ἃς μὴν ἀπομείνη τίποτα ποῦ νὰ θυμίζη σὲ ποιὸ μέρος βρισκόμαστε,  ἀπὸ ποῦ κρατᾶμε, ποιοὶ ζήσανε πρὶν ἀπὸ μᾶς στὴν χώρα μας. 
Ἡ ξενομανία μᾶς ἔγινε τώρα σωστὴ ξενοδουλεία, σήμερα περνᾶ γιὰ ἀρετή,  κι ὅποιος ἔχη τούτη τὴν ἀρρώστεια πιὸ βαρειὰ παρμένη, λογαριάζεται γιὰ σπουδαῖος ἄνθρωπος. Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα παζάρι ποῦ πουλιοῦνται ὅλα, σὲ ὅποιον θέλη νὰ τὸ ἀγοράση. Καταντήσαμε νὰ μὴν ἔχουμε ἀπάνω μας τίποτα ἑλληνικό, ἀπὸ τὸ σῶμα μᾶς ἴσαμε τὸ πνεῦμα μας.  Τὸ μασκάρεμα ἄρχισε πρῶτα ἀπὸ τὸ πνεῦμα, καὶ ὕστερα ἔφθασε καὶ στὸ σῶμα.  Περισσότερο ἀντιστάθηκε σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ὁ λαὸς καὶ βαστάξε καμπόσο, μὰ στὸ τέλος τὸν πῆρε τὸ ρεῦμα καὶ πάει καὶ αὐτός.  Μάλιστα εἶναι χειρότερος ἀπὸ τοὺς γραμματισμένους.  Τώρα μαϊμουδίζει τὰ φερσίματα καὶ τὶς κουβέντες ποῦ βλέπει στὸν κινηματογράφο, ἔγινε ἀφιλότιμος καὶ ἀδιάντροπος. 
Ἐνῶ πρῶτα ξεχώριζε ἀπὸ ἄλλες φυλές, γιατί ἦταν σεμνός, φιλότιμος, ντροπαλός, καλοδεκτικός, τώρα ἔγινε ἀγνώριστος.  Τὰ ὄμορφα χαρακτηριστικά του, σβήνουνε μέρα μὲ τὴν μέρα.  Καὶ οἱ λιγοστοὶ ποῦ διατηροῦνε ἀκόμη λίγα σημάδια ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, παρασέρνονται σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ἀπὸ τοὺς πολλούς, ποῦ εἶναι οἱ ἔξυπνοι, οἱ συγχρονισμένοι, οἱ μοντέρνοι, ἀλλὰ ποῦ εἶναι στ  ἀληθινὰ οἱ ἀναίσθητοι καὶ οἱ ἀποκτηνωμένοι. 
Οἱ καλοὶ ντρέπονται γιατί εἶναι καλοί, συμμαζεμένοι καὶ μὲ ἀνατροφή. Οἱ ἄλλοι τοὺς λένε καθυστερημένους.  Συμπαθητικὸς ἄνθρωπος δύσκολα βρίσκεται πιὰ σήμερα στὸν τόπο μας.  Ἡ μόδα εἶναι νὰ εἶναι κανεὶς ἀντιπαθητικός, κρύος, ἄνοστος καὶ μάγκας. Μάλιστα ὅπως ὅλα φραγκέψανε, φράγκεψε καὶ ὁ μάγκας. (agiosioannisprodromos.blogspot.gr)
¨ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ἀπὸ ἕνα Σοφὸ Πραγματικὸ Ρωμιὸ , τὸν κὺρ Φώτη τὸν Κόντογλου.¨ 
Τώρα ποῦ βλέπουμε τὴν ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ νὰ πλησιάζει τὴν αὐλή μας, τί θὰ κάνουμε;
Τὸ Παγκόσμιο κακὸ εἶναι μὴ ἀναστρέψιμο καὶ οἱ ἐπικυρίαρχοι "αὐτοῦ το αἰῶνος τοῦ ἀπατεώνος" ὁδηγοῦν τὰ πράγματα γιὰ εὐρύτατες πλανητικὲς συμφορές.
Ἡ Γῆ μυρίζει ΘΑΝΑΤΟ καὶ ὁ Θάνατος ὀσμίζεται τὴν ΓΗ.
Καμμένη σάρκα παντοῦ σε ἀεροπλάνα ποὺ πέφτουν ἀπὸ προβοκάτσιες, σὲ πεδία μαχῶν, σὲ ἀνατινάξεις βομβῶν σὲ πολυσύχναστα μέρη, σὲ ἀνεξήγητα δυστυχήματα κ.ἃ πολλὰ
Στὸ κανδήλι  τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας στέρεψε τὸ λάδι  καὶ δίνει τὶς τελευταῖες μικρὲς φωτεινὲς σπίθες του.
Καὶ ἐμεῖς σὰν Ἑλλάδα ποὺ θηλάζαμε γνήσιο πνευματικὸ γάλα, τὸ χύναμε γιὰ νὰ τραφοῦμε μὲ τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὰ πάσης φύσεως κοινωνικὰ ναρκωτικὰ .
Καὶ ἀπὸ τρυφεροὶ στὴν Ψυχὴ γίναμε δαιμονικὰ ἀπολειφάδια  ἑνὸς πολιτισμοῦ ποὺ θέλει τεχνολογικὰ νὰ ξεπαστρέψει τὴν ἀνθρωπότητα.
Τὸ   λάκτισμα γιὰ τὴν Τρίτη Καταστροφὴ δόθηκε πρὶν δυὸ μέρες μόλις τελείωσε τὸ παγκόσμιο ¨κλοτσοσκούφι¨ .
 Η ΑΠΛΗΣΤΙΑ τῶν Ἐθνῶν ποὺ ἔκαναν ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια το χρῆμα ¨θεὸ¨ καὶ τὸν προσκυνοῦν μέσα στοὺς ναοὺς τῶν χρηματιστηρίων γέννησε μιὰ νέα  παγκόσμια τράπεζα ἀνάπτυξης, ἀνταγωνιστῆ τῆς παλαιᾶς.
¨H ἀπόφαση τῶν χωρῶν BRICS νὰ δημιουργήσουν Τράπεζα Ἀνάπτυξης (Development Bank) ἀναδεικνύει τὴν ἀδυναμία καὶ τὰ προβλήματα τοῦ παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης, κυρίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς ΗΠΑ.
Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ διάσημος οἰκονομολόγος Jim O'Neill, πρώην πρόεδρος τῆς Goldman Sachs Asset Management, οἱ χῶρες BRICS ἀποφάσισαν νὰ δημιουργήσουν Τράπεζα Ἀνάπτυξης ὡς ἀπάντηση στὶς ἀμερικανικὲς ἀδυναμίες.
Νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ πὼς ὁ Jim O'Neill εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐφηῦρε στὸν ὄρο ΒRICS γιὰ τὶς ἑξῆς χῶρες: Βραζιλία, Ρωσία, Ἰνδία καὶ Κίνα. 
"Ἡ ἀπόφαση γιὰ ἵδρυση Τράπεζας Ἀνάπτυξης ἀναδεικνύει τὴν ἑξῆς πραγματικότητα: Ὑπάρχει μιὰ μόνιμη ἔνδειξη πὼς ἡ παγκόσμια διακυβέρνηση εἶναι ἕνα χάος... Ἡ παγκόσμια διακυβέρνηση δὲν ἀκολουθεῖ τὸν ρυθμὸ τῆς ἀνάπτυξης τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας", ἐπισημαίνει ὁ Jim O'Neill. (bankingnews.gr/)
Ἃς πάρουμε τὰ κουπάκια ἢ τὰ κανάτια τῶν ψυχῶν μας Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες καὶ ἃς μὴν ξαναζητιανέψουμε ἔξω ἀπὸ τὶς τοκογλυφικὲς ἀγορὲς ποὺ σὲ λίγο θὰ περιγράφονται ὅπως ἀνωτέρω μὲ τὴν ἔνδειξη ¨παγκόσμια διακυβέρνηση- ἕνα χάος.
Μὲ αὐτὰ τὰ κουπάκια καὶ τὰ κανάτια  μᾶς ἃς πλησιάσουμε ταπεινὰ τὴν ΜΑΝΑ τοῦ ΘΕΟΥ νὰ μᾶς τὰ ξαναγεμίσει μὲ τὸ πνευματικὸ γάλα τῶν αὔλων δωρεῶν της καὶ σὰν ΜΑΝΑ νὰ συνεχίσει νὰ μᾶς Γαλακτοτροφεῖ στὶς δύσκολες μέρες ποὺ ἔρχονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.