23 Ιουλ 2014

Ὁ «ἀντίχριστoς» τοῦ… ἀντιχρίστου

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ σκηνικό τς καταστροφῆς ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν μεγάλη ἄπατ τς λεγόμενης καὶ ἀμερικανοκίνητης Ἀραβικῆς Ἄνοιξης, τὸ 2010, (Ἀραβικὴ Ἄνοιξη 2010–2014, ὀνομάστηκε ἕνα κύμα διαδηλώσεων καὶ διαμαρτυριῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴ Βόρεια Ἀφρικὴ ποὺ ἐκδηλώθηκε ἀπὸ τὶς 18 Δεκεμβρίου τοῦ 2010), εἶχε δυὸ συγκεκριμένους στόχους. Ὁ ἕνας ἦταν τὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μὲ βασικὸ στόχο τὴν ἐνεργειακὴ ἀπεξάρτηση τῆς Δύσης ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ τὸ Ἰρᾶν καὶ ὁ ἄλλος, ὁ ἴδιος Ρῶσος πρόεδρος, Βλαδιμὴρ Πούτιν. 
Ἡ «παράσταση» ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν Τυνησία, Λιβύη, Αἴγυπτο, κορυφώθηκε στὴν Συρία μὲ τὸν αἱματηρὸ ἐμφύλιο πόλεμο, συνεχίστηκε μὲ τὴν ἐμφάνιση καὶ ἐπέλαση στὸ Ἰρὰκ τῶν Τζιχαντιστῶν, (βλέπε πρακτόρων τῶν ΗΠΑ, Κατάρ καὶ Τουρκίας). Οἱ Τζιχαντιστές, σὰν τὸ πιὸ μαχητικὸ ὄργανο τῆς Νέας Τάξης στὴν περιοχή, εἶχαν σὰν κύρια ἀποστολὴ καὶ τὸ πέτυχαν, νὰ παρεμβληθοῦν μεταξύ τς Βαγδάτης, Δαμασκοῦ καὶ τοῦ βορείου Ἰράκ. Ὅλο αὐτὸ σκηνοθετήθηκε ἀφενὸς γιὰ νὰ ἀκυρωθοῦν τὰ ὅποια σχέδια τῆς ἐνεργειακῆς σύνδεσης Ἰρᾶν-Ἰρὰκ καὶ Συρίας καὶ ἀφετέρου καὶ κυρίως γιὰ νὰ μεταφέρουν ἀπρόσκοπτα μὲ τὴν μεσολάβηση τῶν Κούρδων τοῦ βορείου Ἰρὰκ καὶ τῆς Τουρκίας, τὸ πετρέλαιο τοῦ Ἰρὰκ στὰ τουρκικὰ λιμάνια τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὶς....
ΗΠΑ καὶ κυρίως στὸ Ἰσραήλ. Παράλληλα μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἄρχισε νὰ προχωρεῖ καὶ τὸ σχέδιο τῆς ἄμεσης πλαγιοσκόπησης τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία εἶναι ὁ κύριος προμηθευτὴς τῆς Εὐρώπης σὲ φυσικὸ ἀέριο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχει ἄμεση ἐξάρτηση ἀπὸ ἕνα βασικὸ ἀστάθμητο παράγοντα, ὅπως εἶναι ἡ Ρωσία τοῦ Πούτιν.  Ἐδῶ ὁ στόχος αὐτοῦ του «θεάτρου» ἦταν ἡ ἀκύρωση τοῦ σχεδίου ὑλοποίησης τοῦ ἀγωγοῦ South stream, ἕνας ἀγωγὸς ποὺ ἀναβαθμίζει ἄμεσα στρατηγικὰ τὴν χώρα μας καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ τὸν περίφημο τουρκοαζερικὴς ἐπιρροῆς ἀγωγό, ΤΑΡ, ποὺ ὑποβάθμιζει καὶ ἐνεργειακά, ἀλλὰ κυρίως καὶ στρατηγικὰ τὴν Ἑλλάδα. Τώρα ἡ «παράσταση» συνεχίζεται μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς κατάρριψης τοῦ μαλαισιανοῦ ἀεροσκάφους στὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία.  Τὸ ἐπίμαχο   σημεῖο στὴν ὑπόθεση αὐτή, εἶναι ὅτι ἡ ναζιστικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου ἔστειλε σκόπιμά το ἀεροπλάνο αὐτὸ στὴν ἐμπόλεμη ζώνη γιὰ νὰ μπορέσει στὴ συνέχεια νὰ κατηγορήσει τοὺς Ρώσους τῆς περιοχῆς, ποὺ σφαγιάζονται ἐπὶ μέρες καὶ κανένας διεθνὴς παράγοντας δὲν εἶχε   ἐνδιαφερθεῖ γιὰ αὐτὴ τὴν σφαγή, ὅτι αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀδιαμφισβήτητοι ἔνοχοί τς κατάρριψης. Νὰ θυμίσουμε ὅτι τὸ ἄλλο μαλαισιανο ἀεροπλάνο χάθηκε χωρὶς κάνεις νὰ μᾶς πεῖ τί ἔγινε ἐνῶ καὶ στὴν περίπτωση αὐτή, (ὅπως καὶ στὴν ἄλλη),  τουλάχιστον πέντε δυτικοὶ δορυφόροι κατέγραφαν τὰ πάντα σχετικὰ μὲ τὴν πορεία του. Γιατί ἔκρυψαν τὴν ἀλήθεια;
Ἀλλὰ ὅπως ἀναφέραμε καὶ στὴν ἀρχή, ὁ βασικὸς στόχος εἶναι ἡ Ρωσία τοῦ Πούτιν. Ὅλες οἱ κινήσεις τοῦ Ρώσου προέδρου τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅπως ἡ μεγάλη του στήριξη στὴν ἀναζωογόνηση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας, ἡ ἀπαγόρευση τῶν ξένων ΜΚΟ, (ποὺ δροῦσαν ὑπονομευτικά), οἱ νομικὲς διώξεις τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν ὀργανώσεων, ἀλλὰ κυρίως ἡ ἀπαγόρευση λειτουργίας ξένων τραπεζῶν ποὺ ὑπονόμευαν τὸ ρωσικὸ τραπεζιτικὸ σύστημα, ἔδειξαν πὼς προβάλλονταν σὰν ἕνα ἀνάχωμα στὴν ἐπέλαση τῆς Νέας Τάξης. Ἡ τελευταία κίνηση τοῦ Πούτιν νὰ προχωρήσει στὴν δημιουργία ἑνὸς νέου ΔΝΤ ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν BRICS,  (Βραζιλία, Ρωσία, Ἰνδία, Κίνα, Νότιος Ἀφρική), ἦταν ἡ ἀποκορύφωση τῆς «ἀνταρσίας» τοῦ Ρώσου προέδρου. Ἀμέσως μετά, (σύμπτωση;;),  εἴχαμε τὴν κατάρριψη τοῦ μαλαισιανοῦ ἀεροπλάνου γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ Δύση θέλησε νὰ ρίξει τὴν βαριὰ εὐθύνη στὴν Ρωσία. Ἡ κίνηση αὐτὴ τοῦ Ρώσου προέδρου μὲ τὴν ὁμάδα τῶν BRICS, εἶχε κυριολεκτικὰ ἐξοργίσει τὰ ἀμερικανικὰ «σκοτεινὰ» κέντρα ποὺ πνέουν μένεα ἐναντίον του. Τὸ «πάθημα» τῆς Συρίας ὅπου ὁ Πούτιν σταμάτησε τὴν προγραμματισμένη ἐπέμβαση τῶν Ἀμερικανῶν καὶ στὴ συνέχεια ἡ ἀνάκτηση τῆς Κριμαίας ἀπὸ τὴν Ρωσία, εἶναι ἄλλα δυὸ ἀσυγχώρητα «παραπτώματα» τοῦ Πούτιν γιὰ τοὺς Ἀμερικανούς.  Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Νέα Τάξης ἀναγκάστηκε νὰ ὑποχωρήσει καὶ νὰ ἀκυρώσει κάποια σχέδια της. Ὅπως ἀποκαλύπτει καὶ μιὰ τουρκικὴ ἀντισιωνιστικὴ ἐφημερίδα, ἡ Milligazete, (20/7/2014), ἐπικαλουμένη πηγὲς ἀμερικανικῶν ΜΜΕ, ἡ περίφημη οἰκογένεια τῶν Ρότσιλντ,  ἡ μεγάλη οἰκογένεια ποὺ ἐλέγχει ἄμεσά το ΔΝΤ, ἔχει ἐπικηρύξει τὸν Ρῶσο πρόεδρο γιατί γιὰ πρώτη φορὰ στὴν παγκόσμια ἱστορία κλονίζονται τὰ οἰκονομικά της συμφέροντα καὶ ἡ φιλοδοξία της νὰ ὑποτάξει ὅλο τὸν πλανήτη στὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων. Γι’ αὐτὸ καὶ πολλοὶ στὴν Μόσχα ἀναρωτήθηκαν μήπως ὁ πραγματικὸς στόχος τῆς κατάρριψης στὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία ἦταν τὸ ἴδιο  το ἀεροπλάνο τοῦ Ρώσου προέδρου, ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγο εἶχε περάσει πολὺ κοντὰ ἀπὸ τὴν περιοχή.
Ἀλλὰ τὸ θέμα ἔχει καὶ τὴν μεταφυσική του διάσταση, καθὼς τέτοιες μεταφυσικὲς διαστάσεις ἐπηρεάζουν πολὺ τὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη καὶ καλλιεργοῦνται σκόπιμα ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα. Ὅσοι παρακολουθοῦν ἀμερικανικὴ τηλεόραση θὰ γνωρίζουν ὅτι ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς πρώτης δεκαετίας τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνα, τὰ μεγαλύτερα δορυφορικὰ ἀμερικανικὰ θρησκευτικὰ κανάλια, ὅπως πχ. τὸ GOD TV, τὸ DayStar  τὸ Christian Television, τὸ The Family Channel κ.α. ἔκαναν ἀλλεπάλληλες ἐκπομπὲς  μὲ μακροσκελεῖς ἀναλύσεις ἀφιερωμένες στὸν νέο τότε πρόεδρο τῆς Ρωσίας ποὺ τὸν παρουσίασαν σὰν τὸν ἀναμενόμενο Ἀντίχριστο. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα εἶναι  καὶ ἡ πρωτοφανὴς δήλωση ποὺ ἔκανε στὶς 5 Μαΐου 2014, ὁ Σουηδὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Κὰρλ Μπίλντ, (ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ πρωθυπουργὸς τῆς Σουηδίας (1991-1994), εἶναι τακτικὸς θαμώνας τῆς Λέσχης Bilderberg, τοῦ Council on Foreign Relations, (CFR) καὶ τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχιτέκτονες τῆς πολιτικῆς τῆς Ε.Ε. γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς «νεκροθάφτες» τῆς ἑνωμένης Γιουγκοσλαβίας), πὼς ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἄμεση ἀπειλὴ γιὰ τὸν δυτικὸ πολιτισμὸ καὶ  πὼς τὸ πρόβλημα εἶναι πὼς ἡ Ρωσία… εἶναι ὀρθόδοξη χώρα. Τὸ μεγάλο μισὸς ποὺ καλλιεργεῖται στὶς δυτικὲς χῶρες κατὰ τοῦ Πούτιν καὶ τῆς Ὀρθόδοξης ταυτότητάς του, ἔχει ἀπὸ τὴν μιὰ σὰν ἀφετηρία τὸ σκληρὸ καὶ ἀρρωστημένο θρησκευτικὸ πουριτανικὸ προφὶλ τῶν Προτεσταντικῶν σέκτων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὴν ἔμφαση πάνω στὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα», τὶς «δημοκρατικὲς διαδικασίες», τὴν ἐλευθερία τῶν ὁμοφυλόφιλων, τὰ φεμινιστικὰ κινήματα ποὺ κηρύττουν πὼς ὁ Πούτιν εἶναι στυγνὸς δικτάτορας χειρότερος ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν Στάλιν.  Ὅποιοι ἀκόμα νομίζουν πὼς στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Γερμανία ὑπάρχει ἐλευθερία πληροφόρησης, δυστυχῶς ἀπατοῦνται οἰκτρά. Ἕνα τεράστιο καὶ καλὰ ὀργανωμένο σύστημα ΜΜΕ μὲ μεγάλες δυνατότητες παραπληροφόρησης, κατασκευῆς πλαστῶν βίντεο, δημιουργίας τεχνητῶν εἰδήσεων, ἔχει στήσει μιὰ τρομερὴ ἐκστρατεία, ἐδικὰ μετὰ τὴν ἀλλαγὴ στὴν Οὐκρανία, δυσφήμησης τοῦ Ρώσου πρόεδρου ποὺ τὸν παρουσιάζουν σὰν ἡ «μάστιγα τῆς ἀνθρωπότητας» καὶ σὰν ἡ παγκόσμια ἀπειλὴ γιὰ τὴν εἰρήνη.
Ὅλα αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσουν σὲ μεγάλο βαθμὸ καθὼς ὅπως φαίνεται, ὁ ἀντίχριστος παίζει πολὺ ὄμορφα παιχνίδια ἀντιστρέφοντας τὸ μαῦρο σὲ ἄσπρο καὶ τὴν μέρα σὲ νύχτα. Κατηγοροῦν τὸν Πούτιν γιὰ τὴν ἐπέμβασή του στὴν Κριμαία, ὅταν οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν σπάσει ρεκὸρ στρατιωτικῶν ἐπεμβάσεων σὲ ξένες χῶρες χωρὶς νὰ ρωτήσουν κανένα. Νικαράγουα, Σομαλία, Ἀφγανιστᾶν, Ἰράκ, εἶναι μερικὰ μόνο ἀπὸ τὰ λίγα παραδείγματα τῆς «θεόπνευστης»  δράσης τῶν Ἀμερικανῶν βουτηγμένη στὸ αἷμα καὶ στὴν καταστροφή. Ὅταν τὸ Ἰσραὴλ κάθε λίγο καὶ λιγάκι ἐπεμβαίνει σὲ ξένα ἐδάφη χωρὶς νὰ ρωτήσει κανένα. Ὅταν ἡ Τουρκία κατέχει ἀκόμα παράνομα ἐδάφη τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ποὺ εἶναι καὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν κάνουν τίποτα, ἢ πιὸ σωστὰ ἐνισχύουν τοὺς φανατικοὺς ἰσλαμιστὲς νὰ κουρελιάζουν τὰ ἐπίσημα σύνορα σφάζοντας τοὺς χριστιανοὺς στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ νὰ ἀπειλοῦν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, ἐνῶ ὁ Θεός, ὅπως ὑποστηρίζουν,  δὲν τοὺς εἶπε τίποτα γιὰ νὰ πολεμήσουν κατά… τοῦ Ἰσραήλ! 
Τὸ πρόβλημα ὅμως σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι πὼς στὴν δική μας τὴν χώρα μᾶς κυβερνᾶ σήμερα ἕνα διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἔχει ὑποταχτεῖ πλήρως στὶς ἐπιταγὲς τῶν ξένων ἀφεντικῶν ποὺ ἐξυπηρετοῦν μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης.  Ἐξ’ οὐ καὶ ὁ ἀδυσώπητος πόλεμος κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ἀλλεπάλληλα νομοσχέδια ποὺ πλήττουν ἄμεσα τὶς θρησκευτικὲς ἀξίες καὶ διαλύουν τὴν παραδοσιακὴ παιδεία μας. Ὅσοι διαφωνοῦν, σύμφωνα μὲ τὸ καινούριο ἐφεύρημα τοῦ νέου, (γνωστοῦ ἀγνωστικιστῆ καὶ σαϊεντολόγου), ὑπουργοῦ Παιδείας, (ποὺ πρόσφατα τὸν ὑποδέχτηκαν μετὰ βαΐων καὶ κλάδων στὸν Ἅγιο Ὅρος), εἶναι ζηλωτὲς καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐξαφανιστοῦν γιὰ τὴν «πρόοδο» καὶ τὸ γενικὸ καλό. Ἔτσι ἡ Ἑλλάδα  σύμφωνα μὲ τὸν κύριο αὐτὸ καὶ τοὺς συνυπουργούς του, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τοὺς ζηλωτές, τοὺς ἀναχρονιστές,  αὐτοὺς ποὺ ἐπιμένουν στὴν «ὀπισθοδρομικὴ διδαχὴ» τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησιᾶς, θὰ βαδίσει τὸν δρόμο τῆς «μεγάλης Προόδου». Ζήτω λοιπὸν ἡ Νέα Τάξη καὶ στὴν χώρα μας, ἐνάντια πρωτίστως καὶ στὸν διαφημιζόμενο… ἀντίχριστο ἀντίπαλό της. Ἀλλοίμονό μας!

2 σχόλια:

 1. Ευχαριστώ αδελφοί μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ26 Ιουλίου 2014 - 1:41 π.μ.

  "Πόλεμος πατήρ πάντων μεν εστί, πάντων δε βασιλεύς" - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ

  Είναι φανερό ότι ο Άξονας του Σκότους - Δυτικοί Φραγκοσιωνιστές και Ισλαμιστές Τζιχαντιστές - προσπαθούν με κάθε τρόπο να σύρουν την Ρωσία σε πόλεμο.

  Προκαλούν την υπομονή του Πούτιν, ελπίζοντες πως τώρα μπορούν να νικήσουν την Ρωσία.

  Τώρα, πριν υλοποιηθεί το κολοσσιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα του Πούτιν - ύψους 600 δις δολαρίων - που θα κάνει την Ρωσία πρακτικά ανίκητη μετά το 2020.

  Θέλουν λοιπόν διακαώς τον πόλεμο οι εκπρόσωποι του Σκότους .

  Και θα τον έχουν. Σύντομα.

  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.