20 Αυγ 2022

«Ἀφανίζει» σχολεῖα ἡ ὑπογεννητικότητα - Ὅπου κλείνει ἕνα σχολεῖο, μπαίνει ἀκόμα ἕνα καρφί στό φέρετρο τοῦ ἔθνους!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Δεκάδες σχολεῖα τῆς ἐπαρχίας βάζουν λουκέτο λόγῳ ἔλλειψης μαθητῶν - Ὥρα νά ἀφυπνιστοῦμε καί νά ξαναφέρουμε τίς χαρούμενες παιδικές φωνές πίσω στά θρανία.
«Ἀφανίζονται» τά σχολεῖα: Ὁ Βίκτωρ Οὐγκώ ἔγραψε πολύ σοφᾶ πώς ὅπου ἀνοίγει ἕνα σχολεῖο, κλείνει μιά φυλακή. Ὅμως, ὅπου κλείνει ἕνα σχολεῖο λόγῳ ἔλλειψης μαθητῶν, μπαίνει... ἀκόμα ἕνα καρφί στό φέρετρο ἑνός ἔθνους.

Ὁλοένα καί πιό ἔντονα ξεδιπλώνονται μπροστά μας τά τραγικά ἀπότοκα τοῦ δημογραφικοῦ μαρασμοῦ, μέ δεκάδες σχολεῖα νά βάζουν λουκέτο καί νά παραμένουν ἔρημα καί βουβά, χωρίς χαρούμενες παιδικές φωνές. Τό 2021 μόνο στήν Ἤπειρο μπῆκαν σέ ἀναστολή λειτουργίας 40 σχολεῖα καί ἀκόμα 38 σχολεῖα ἔκλεισαν στήν περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης.

«Καταιγίδα» λουκέτων στά σχολεῖα τῆς ἐπαρχίας
Φέτος στήν Πελοπόννησο συνολικά 31 δομές πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης παύουν τήν λειτουργία τους γιά τό σχολικό ἔτος 2022 - 2023, μέ ἀπόφαση τῆς Περιφερειακῆς Διεύθυνσης Ἐκπαίδευσης  τῆς Περιφέρειας. Ὁ λόγος; Πουθενά παιδιά γιά νά καθίσουν σέ αὐτά τά θρανία.

Ἀπό ἐλάχιστες ἕως ἀνύπαρκτες ἐγγραφές μαθητῶν σέ 6 Νηπιαγωγεῖα στήν Ἀρκαδία, 6 στή Λακωνία, 5 στήν Κορινθία, 3 στή Μεσσηνία. Τό ἴδιο καί σέ 11 Δημοτικά σχολεῖα σέ Ἀργολίδα (1), Ἀρκαδία (3), Κορινθία (2), Λακωνία (3) καί Μεσσηνία (2). Αὐτή εἶναι μόνο ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου σέ αὐτόν τόν δημογραφικό ἐφιάλτη, ἐφόσον 79 δημοτικά καί 267 νηπιαγωγεῖα ξεκινοῦν τή σχολική χρονιά μέ λιγότερους ἀπό πέντε μαθητές καί ἄρα μέ μαθηματική ἀκρίβεια ὁδηγοῦνται πρός τήν ἀναστολή λειτουργίας!

Σύμφωνα μέ σχετική ἔρευνα τοῦ ΙΟΒΕ, ἄν συνεχιστεῖ ἡ ἴδια τάση ὑπογεννητικότητας, μέχρι τό 2035 θά ἔχουν «ἐξαφανιστεῖ» 430.000 μαθητές, δηλαδή τό 1/3 ὅσων φοιτοῦν σήμερα!

Ἡ παροῦσα κυβέρνηση, ἄλλα καί οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις, συνεχίζουν νά στρουθοκαμηλίζουν μπροστὰ σέ αὐτήν τήν τεράστια ἀπειλή, αὐτό τό μέγιστο κοινωνικό καί ἐθνικό ζήτημα, πού μόνο θλίψη καί ἀπαισιοδοξία προκαλεῖ γιά τό μέλλον αὐτῆς τῆς χώρας.

Σύμφωνα μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 2021 «χάθηκαν» πάνω ἀπό 380.000 Ἕλληνες μέσα σέ 10 χρόνια, πού ἰσοδυναμεῖ μέ τό νά σβηστοῦν ἀπό τόν χάρτη ἡ Πάτρα, ἡ Λάρισα καί τά Ἰωάννινα μαζί! Καί ἀσφαλῶς αὐτή ἡ ἐρήμωση πού ἁπλώνεται σάν αὐτοεκπληρούμενη κατάρα στή χώρα μας, δίνει τό πρωταρχικό ἀποτύπωμα τῆς στόν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης.

Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἄλλες προτεραιότητες
Τήν ἴδια στιγμή οἱ πολιτικοί ὑπόσχονται καί διατυμπανίζουν δῆθεν «ἀνάπτυξη» καί «ἅλματα προόδου», ὅμως οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι καί τούς διαψεύδουν. Οἱ δῆθεν ἐπενδύσεις ἔρχονται, ἄλλα οἱ νέοι Ἕλληνες ἀπουσιάζουν. Ἡ Ἑλλάδα μετατρέπεται σέ ἕνα ἔθνος πού βγαίνει στή σύνταξη, γιά νά περάσει τά τελευταῖα χρόνια της μέχρι τόν ἐθνικό θάνατο.

Καί ἡ ἀγέννητη Ἑλλάδα, τό ἀμέτρητο πλῆθος τῶν ἀγέννητων παιδιῶν πού χάθηκαν σέ ἐκτρώσεις, ἁπλώνει βαριά τήν θανατερή σκιά στήν χώρα των ζώντων πού βάλθηκαν νά δολοφονοῦν τό μέλλον τους καί νά αὐτοκτονοῦν δημογραφικά. Ὁ δέ πρωθυπουργός βρίσκει «λύση» στήν εἰσαγωγή πληθυσμῶν, σά νά εἶναι ἡ Ἑλλάδα διαχωρισμένη ἀπό τούς Ἕλληνες, σά νά εἶναι χῶρος πού πρέπει ἁπλά νά πληρωθεῖ, καί ὄχι χώρα πού πρέπει νά ἀναστηθεῖ ΜΑΖΙ μέ τούς Ἕλληνες καί ΑΠΟ τούς Ἕλληνες.

Στήν ἀτζέντα τοῦ πρωθυπουργοῦ προέχουν τά δυτικόφερτα σχέδια γιά τήν χειραγώγηση καί τόν ἔλεγχο τῶν λαῶν, προέχει ἡ «πράσινη ἀνάπτυξη», ἡ ἐργαλειοποίηση πραγματικῶν καί ἀνύπαρκτων πανδημιῶν, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς «κλιματικῆς κρίσης» καί ἡ ψηφιοποίηση τοῦ κράτους.

Πυλῶνες μιά ἐξουσιαστικῆς μανίας πού ἐκπορεύεται ἀπό τό Νταβός καί ἐξυπηρετοῦν ἕνα σχέδιο πού ὄχι μόνο δέν στρέφεται πρός τήν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ κάθε χώρας, ἄλλα στοχεύει πρός τήν μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀρνητικῶν πληθυσμιακῶν ἰσοζυγίων μέ γενικευμένες μετακινήσεις πληθυσμῶν, πού θά δημιουργήσουν τόν κατάλληλο πολιτισμικό «χυλό» (ὅπως τόν ἀποκαλοῦσε ὁ μακαριστός Χριστόδουλος) ὥστε νά εὐδοκιμήσει ἡ παγκοσμιοποίηση καί ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξη.

Ἄν προσθέσουμε σέ αὐτήν τήν ἐξίσωση καί τήν κλιμακούμενη ἐνεργειακή κρίση, τήν ἐντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα, ἄλλα καί τήν μόνιμη ἀπειλή ξεσπάσματος ἑνός παγκόσμιου πολέμου, καταλαβαίνει κανείς πώς ἡ μάστιγα τῆς ὑπογεννητικότητας ὄχι ἁπλά δέν ἀναμένεται νά «φρενάρει», ἄλλα προβλέπεται νά γίνει κατά πολύ καταστροφικότερη.

Ὁ λαός μπορεῖ νά τό ἀντιστρέψει, ἄλλα θέλει;
Θά εἶναι μοιραῖο λάθος ἄν καθίσουμε ἄπραγοι σάν λαός καί περιμένουμε ἀπό τίς κυβερνήσεις νά λύσουν τό θέμα, διότι οὔτε τέτοια πρόθεση ὑπάρχει, οὔτε ἡ ὑπογεννητικότητα εἶναι θέμα πού λύνεται μόνο ἀπό «πάνω» πρός τά «κάτω». Εἶναι ζήτημα πού κυρίως ἐπαφίεται στή λαϊκή συνείδηση, στό αἴσθημα εὐθύνης τοῦ πολίτη γιά το κατά πόσο ἐνδιαφέρεται νά προσφέρει νέα ζωή στό κοινωνικό σύνολο καί ὑπόσταση στήν ἐπιβίωση τῆς χώρας του.

Ἡ ραγδαία ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς καί ἡ κατάρρευση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, μᾶς ἔχει ἀπομακρύνει ἀπό τό ἄφατο δῶρο τῆς τεκνογονίας πού πρόσφερε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο. Ἡ μαλθακότητα τῆς ἐποχῆς μας καί ἡ θεοποίηση τοῦ «ἐγώ», κάνει τούς νέους ἀπρόθυμους στό νά μποῦν στή διαδικασία τοῦ γονεϊκοῦ ρόλου, καί δημιουργεῖ ψυχολογική κόπωση σέ αὐτούς πού εἶναι ἤδη γονεῖς.

Ὅσο καί ἄν ψάχνουμε συνεχῶς νά ἀποδώσουμε τίς εὐθύνες ὁπουδήποτε ἀλλοῦ παρά σε ἐμᾶς τούς ἴδιους, ἡ πρωταρχική αἰτία γιά αὐτό τό γιγαντιαῖο φαινόμενο της ὑπογεννητικότητας, εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῆς καλοπέρασης.

Ἀπό τήν ἄλλη οἱ νέοι ἔχουν νά παλέψουν μέ τήν ἀνεργία, τήν ἀκρίβεια, τούς χαμηλούς μισθούς, τήν ἔλλειψη κρατικῆς βοήθειας πρός τή μητέρα. Ἀπολύτως ὑπαρκτά καί σημαντικά προβλήματα. Ὅμως ἄν ὑπῆρχε ἔντονη πρόθεση ἀπό τόν λαό νά χτυπηθεῖ ἡ ὑπογεννητικότητα, θά ὑπῆρχε καί ἡ ἀνάλογη πίεση πρός τό κράτος γιά νά λύσει αὐτά τά προβλήματα. Ὅμως εἴδατε καμία μαζική κίνηση διαμαρτυρίας γιά τήν προστασία τῆς ἀγέννητης ζωῆς; Τό ἀντίθετο. Τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης κατακλύζονται ἀπό ἄναρθρες κραυγές γιά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση αὐτῆς τῆς γενοκτονίας.

Ἔστω, ὅσοι ἔχουμε μείνει καί ἀντιλαμβανόμαστε τόν γκρεμό πού ἁπλώνεται μπροστά μας, εἶναι ὥρα νά δράσουμε. Ἀντί νά παρακολουθοῦμε ἄπραγοι τήν χώρα μας νά μετατρέπεται σέ ἕνα ἀπέραντο γηροκομεῖο, εἶναι ὥρα νά ἐμφυσήσουμε μέ κάθε τρόπο ξανά πρός τήν κοινωνία τήν ἀξία τῆς τεκνογονίας καί τῆς πολυτεκνίας, ὥστε νά γίνουμε ξανά συμμέτοχοι τῆς ἐθνικῆς μας συνέχειας καί νά ἀποκρούσουμε αὐτή τή μάστιγα πού ἀπειλεῖ νά κλείσει τό ἔθνος μας στό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας...

2 σχόλια:

 1. "εἶναι ὥρα νά ἐμφυσήσουμε μέ κάθε τρόπο ξανά πρός τήν κοινωνία τήν ἀξία τῆς τεκνογονίας καί τῆς πολυτεκνίας, ὥστε νά γίνουμε ξανά συμμέτοχοι τῆς ἐθνικῆς μας συνέχειας καί νά ἀποκρούσουμε αὐτή τή μάστιγα πού ἀπειλεῖ νά κλείσει τό ἔθνος μας στό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας..."
  Ήθελα να ξερά σε ποια οργανωμένη κοινωνική ομαδα απευθύνεται ο αρθρογράφος, ομιλωντας στον πληθυντικό.
  Και εννοώ τόσο τον δράστη όσο και τον αποδέκτη αυτού του εγχειρήματος.
  Αν και συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις του είναι λίγο πολύ γνωστές σε όλους τους συντηρητικούς κύκλους της χώρας . Αυτές οι επαναστατικές ιδέες απαιτούν επαναστατική διάθεση και οργάνωση. Λείπουν και τα δυο. Όποτε τουμπεκί και μην ξεχάσουμε όλοι να μπούμε στο gov να κάνουμε τα pass του μήνα. Ναι είμαι απαισιόδοξος και δεν θέλω άλλα λόγια. Επιστρέφω στο καβούκι μου. Συγνώμη αν ενόχλησα. Γεια σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἅμα στὸ κράτος ὑπάρχει σοβαρότητα δὲν θὰ ἐπέτρεπε τὶς ἐκτρώσεις ἔστω καὶ ἄθεο νὰ εἶναι γιὰ τὸν ἁπλουστατο λόγο ὅτι τὸ νεογέννητο αὐξάνει τὴν ἐγκατεστημένη ἰσχὺ καὶ τὸ ΑΕΠ.
  Π.χ. ὁ Ρονάλντο τῆς Πορτογαλλιας ἐπέζησε ἀπὸ ἔκτρωση!
  φόνος ἀσύστολος!
  ἔχωμε πακιστανους ἐδῶ,
  χὰ χὰ χά.......χὰ
  IQ;;;;;;;;; πόσο;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.