28 Σεπ 2021

Ὅσιος Παΐσιος: Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ἦταν Ὀρθοδοξότατος. Οἱ Δυτικοὶ τὸν συκοφάντησαν, ἐπειδὴ καλλιέργησε τὸν ἡσυχασμό!

«Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», (2015) Βασιλικά Θεσσαλονίκης: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος».
Μία ἄλλη φορά ἕνας θεολόγος, ποὺ εἶχε σπουδάσει στὴν Γαλλία, ἐπέμενε ὅτι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ δὲν ἦταν Ὀρθόδοξος, ἐπειδὴ εἶχε διατελέσει Ἐπίσκοπος σὲ περιβάλλον νεστοριανῶν*. Ὁ Πατὴρ Παΐσιος προσπαθοῦσε νὰ τοῦ δώση νὰ καταλάβη ὅτι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ δὲν τὸν ἔπειθε, καὶ γι' αὐτὸ στεναχωρήθηκε πολύ. «Τόσο πολὺ πόνεσα, εἶπε, ποὺ ἂν μὲ χτυποῦσε ἕνας μὲ τσεκοῦρι στὸ κεφάλι, δὲν θὰ πονοῦσα τόσο. Μετὰ εἶδα καὶ ἕνα γεγονός. Γι' αὐτὸ λέω ὅτι, ὅταν πονάη κανεὶς γιὰ κάτι, ὁ Θεὸς μετὰ τὸν πληροφορεῖ• ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. Ἂν δὲν πονάη ἡ καρδιά, δὲν πληροφορεῖ ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ἀκρίβεια».
Ὁ Θεὸς λοιπὸν τὸν πληροφόρησε μὲ ἀκρίβεια γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα. Εἶδε σὲ ὅραμα νὰ περνοῦν ἀπὸ μπροστά του Ἱεράρχες• ἀνάμεσά τους ἦταν καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ, ὁ ὁποῖος στράφηκε πρὸς τὸ μέρος του καὶ τοῦ εἶπε: «Ναί, ἔζησα σὲ νεστοριανὸ περιβάλλον, ὑπῆρχαν στὴν ἐπαρχία μου αἱρετικοί, ἀλλὰ ἐγὼ ἤμουν Ὀρθόδοξος καὶ τοὺς πολέμησα». Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ... ὁ Ὅσιος διακήρυττε μὲ ἔμφαση: «Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ἦταν Ὀρθοδοξότατος». Ἐξηγοῦσε μάλιστα ὅτι οἱ Δυτικοὶ τὸν συκοφάντησαν ὡς μὴ Ὀρθόδοξο, ἐπειδὴ καλλιέργησε τὸν ἡσυχασμό. Γι' αὐτὸ καὶ τὸν ὀνόμαζε «ἀδικημένο Ἅγιο». Καὶ στὸ Μηναῖο, στὸ Συναξάρι τῆς 28ης Ἰανουαρίου, ποὺ εἶναι ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, εἶχε προσθέσει: «Καὶ Ἰσαὰκ τοῦ μεγάλου Ἠσυχαστοῦ καὶ πολὺ ἀδικημένου».

* Νεστοριανοί: Αἱρετικοί, ὀπαδοὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Νεστορίου, ὁ ὁποῖος ἠρνεῖτο τὴν ἑνότητα τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ (τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης) στὸ ἕνα πρόσωπό Του.

Μέ πρωτοβουλία τοῦ Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος εὐλαβεῖτο πολύ τόν ὅσιο Ἰσαάκ, συντάχθηκε ἡ ἀκολουθία του καί ἐπελέγη ἡ 28η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς ὀσιακῆς μνήμης του. (Πηγή: Ιερά Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἠμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου ἐπισκόπου Νινευΐ, Ἱερόν Κελλίον Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος, Καψάλα, Ἅγιον Ὅρος, σ. 5-6).

Ἁγιογραφία: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.