28 Δεκ 2021

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ἤ παίρνει θέση καί ἀποπέμπει τόν βλάσφημο Μόσιαλο ἤ εἶναι συμμέτοχος στήν ἐλεεινή βλασφημία!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ξεκάθαρα πράγματα: Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης πού ὡς τώρα σιωπᾶ, ὀφείλει νά ἀπομακρύνει τόν Ἠλία Μόσιαλο ἀπό τά καθήκοντα τοῦ. Εἰδάλλως ἀποδέχεται καί αὐτός τή χυδαία βλασφημία τῆς Παναγίας!
Μπορεῖ ὅποιοι πιστεύουν πώς ἔχουμε ἕνα καλά δομημένο, ἀξιοκρατικό καί σοβαρό σύστημα «εἰδικῶν» στό τιμόνι τοῦ ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας, νά ἔπεσαν ἀπό τά παχουλά σύννεφα τούς καί νά ἐξεπλάγησαν μέ τή διεστραμμένη βλασφημία πού... ἀνάρτησε ὁ Ἠλίας Μόσιαλος.

Ἄλλα ὅσοι πιστοί ἔχουν παρακολουθήσει τήν πορεία τοῦ συγκεκριμένου καθηγητῆ ἔστω τά τελευταῖα δύο χρόνια, σέ καμία περίπτωση δέν πιάστηκαν στόν ὕπνο. Ἀηδίασαν, ναί. Ἀγανάκτησαν, ναί. Θίχτηκαν, ναί. Ἄλλα ἔχουν γνώση πάνω στίς θέσεις τοῦ Ἠλία Μόσιαλου.

Ὁ Μόσιαλος παραμένει... Μόσιαλος

Ἦταν ὁ ἴδιος «εἰδικός» πού ἔλεγε στόν κόσμο νά ἀποφεύγει τή Θεία Κοινωνία καί πώς θά πρέπει οἱ πιστοί νά κοινωνοῦν «μέ διαφορετικό καί ἀσφαλῆ τρόπο», ἐνῶ ὑποβίβαζε τό Μυστήριο λέγοντας πώς εἶναι ἁπλά μιά «διαδικασία ἀνανέωσης τῆς πίστης». Ἦταν ὁ ἴδιος «εἰδικός» πού συχνά - πυκνά ἀνακατευόταν ἐκεῖ πού δέν τόν ἔσπερναν, χώνοντας τήν μύτη του σέ θέματα ἐκκλησιαστικῆς τάξης, πρωτοστάτης στή χριστιανοφοβική προπαγάνδα πού ἐξαπολύθηκε (κυρίως) τό 2020.

Ἄρα ὁ Μόσιαλος, μέ τήν ἐμετική ἀνάρτηση πού ἔκανε, ἀπέδειξε πώς παραμένει... Μόσιαλος. Αὐτός ἦταν καί αὐτός συνεχίζει νά εἶναι. «Ἄξιος» ἐκπρόσωπος μιᾶς ἄθεης καί ἀντίχριστης νέο - σοβιετίας, πού στηρίζει ὡς τέλους τό ρατσιστικό παραλήρημα τοῦ. Δῆθεν εὐρωπαϊστής, πού εἰσάγει τό ἔρεβος τοῦ νέο - σκοταδισμοῦ, λειτουργῶντας ὡς «μπαλαντέρ» προσπαθειῶν γιά ἀποχριστιανισμό τῆς χώρας

Ὁ καθηγητής ἀνάρτησε ἕνα διαδικτυακό σκουπίδι γιά νά μᾶς φανερώσει τή διαστροφή μέ τήν ὁποία ἀντιλαμβάνεται τά Χριστούγεννα. Ἔκανε μιά (ἀπέλπιδα) προσπάθεια νά ἁπλώσει ἕνα νέφος δυσωδίας, στή μοσχοβολιά τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν. Δέν εἶχε οὔτε κἄν τό αἴσθημα εὐθιξίας νά ψελλίσει ἕνα στοιχειῶδες συγγνώμη, παρά περιορίστηκε σέ νέες Μοσιαλο - λογίες. Ἄλλα ἀναμενόμενο ἦταν καί αὐτό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ἀποδέχεται ἤ ἀποδοκιμάζει τή βλασφημία;

Αὐτό πού ἀποτελεῖ αἶσχος καί ὄνειδος δέν εἶναι τόσο οἱ τερατολογίες τοῦ Ἠλία Μόσιαλου, ὅσο το ὅτι ὁ καθηγητής παραμένει ἀκόμα στή θέση του. Ἐνῶ ἔπρεπε νά εἶχε ἀπομακρυνθεῖ μέ συνοπτικές διαδικασίες. Συνεχίζει νά εἶναι ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδας σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς γιά ζητήματα τῆς πανδημίας καί νά συμπεριφέρεται σάν «εἰδικός» πού θά «πρέπει» νά τόν πάρει στά σοβαρά ὁ κόσμος!

Καί ὄχι μόνο δέν ἔχει ἀπομακρυνθεῖ, ἄλλα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τηρεῖ σιωπή συνενοχῆς γιά τό θέμα. Δέν ἔχει προβεῖ σέ καμία κίνηση καί πρός τό παρόν λειτουργεῖ προστατευτικά πρός τόν βλάσφημο καθηγητή. Παρότι ἀρκετοί κυβερνητικοί ἐκδήλωσαν τήν ἔντονη δυσαρέσκεια τούς καί εἶπαν πώς ὁ Μόσιαλος δέν ἔχει πλέον οὔτε κατάλληλο ἔρεισμα, οὔτε ἐκτόπισμα γιά νά συνεχίσει αὐτό πού κάνει.

Ἕνας ἐπιστήμονας πού βλασφήμησε χυδαῖα τήν Παναγία καί φέρθηκε μέ ἄθλιο κοινωνικό ρατσισμό πρός τούς χριστιανούς, ἀφοῦ τό ἔκτρωμα πού ἀνέβασε ὑπονοοῦσε πώς οἱ Χριστιανοί πιστεύουν σέ ἕνα «παραμύθι», παραμένει στήν καρέκλα του. Καί ἀπό ἐκεῖ ὑποτίθεται πώς θά... ἐνημερώνει τούς πολῖτες γιά νά τούς πεῖ τί;

Βλασφημῶ τά ἱερά σου, χλευάζω τήν πίστη σου, εἰρωνεύομαι ἐσένα τόν ἴδιο, σέ θεωρῶ ἀνόητο καί θῦμα μιᾶς ἀπάτης, ἄλλα κάτσε λίγο νά σέ ἐνημερώσω γιά τόν κορονοϊό; Εἴμαστε σοβαροί;

Ἄν ἔβγαινε ὁ ὁποιοσδήποτε ἀπό θέση κρατικῆς εὐθύνης, νά βλασφημήσει παραμονές μεγάλης θρησκευτικῆς ἑορτῆς ἕνα ἱερό πρόσωπο τῆς ἀνάλογης θρησκείας (ἐκτός τῆς Ὀρθοδοξίας) θά εἶχε ξεσπάσει δικαιωματιστικός τυφῶνας!

Ὄχι μέρες, ἄλλα οὔτε ὧρες δέν θά μέτραγε στή θέση του, ὁ ὑβριστής! Καί τώρα; Πού ὑβρίστηκε ἱερό πρόσωπο τῆς Ὀρθοδοξίας; Πού εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος; Πού εἶναι εἶναι τά ἀντανακλαστικά τῆς κυβέρνησης γιά τήν ἄθλια ρητορική μίσους; Γιατί ὁ Ἠλίας Μόσιαλος εἶναι ἀκόμα στή θέση του; Ὁ σεβασμός στίς θρησκευτικές πεποιθήσεις εἶναι μόνο γιά τίς ὑπόλοιπες θρησκεῖες;

Ὁ πρωθυπουργός ὀφείλει νά πάρει θέση

Εἶναι γεγονός πώς ὅσο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει νά κρατᾶ σέ ὁποιαδήποτε θέση τόν Ἠλία Μόσιαλο, τό βάρος τῆς ἐλεεινῆς βλασφημίας κατά τῆς Παναγίας μεταφέρεται στούς ὤμους του.

Ὁ καθηγητής εἶναι ἐπιλογή τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁπότε ὅσο τόν καλύπτει εἶναι σάν νά ἀποδέχεται τή βλασφημία. Ὅσο ὁ πρωθυπουργός προστατεύει τόν κ. Μόσιαλο, ἀφήνει ἐντελῶς ἀπροστάτευτη τήν ὑπόληψη του, ἡ ὁποία θά καταρρέει μέρα μέ τή μέρα.

Ὅσο παραμένει ἀμέτοχος, δίνει «σῆμα» πώς σέ αὐτή τή χώρα, ὁ ὁποιοσδήποτε συμπλεγματικός πού βρίσκεται σέ θέση κρατικῆς εὐθύνης, μπορεῖ νά βλασφημεῖ τήν Παναγία χωρίς τό κράτος νά δίνει δεκάρα τσακιστή.

Τό κόμμα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀρέσκεται νά «ψαρεύει» σέ δεξαμενές θρησκευόμενων ἀνθρώπων, «πουλῶντας» σεβασμό στήν Ὀρθοδοξία, ἄλλα δείχνοντας συνεχῶς ἀνακόλουθες θέσεις καί ἀποφάσεις (πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων).

Ἄν ἐπιλέξει λοιπόν νά δώσει το «ἐλευθέρας» σέ τέτοιες χυδαῖες βλασφημίες, τότε καί ὁ κόσμος θά καταλάβει πολύ καλά μέ τί κόμμα, μέ τί ἡγέτη καί κυρίως μέ τί ἄνθρωπο ἔχει νά κάνει...

20 σχόλια:

 1. Συγχαίρω γιά το άρθρο, αλλά κ.Ἀνδρώνη " ὁ κόσμος ΔΕΝ θά καταλάβει πολύ καλά μέ τί κόμμα, μέ τί ἡγέτη ἔχει νά κάνει...". Ασφαλώς διαφωνεί με τον Elia Mosia αλλά το δόγμα ανήκομεν εις την Δεξιάν είναι πολύ ισχυρό. Η απάντηση έτοιμη: αν ήταν ο Τσίπρας θα ήταν ακόμα χειρότερα.
  Θα δούμε τα γνωστά εκκλησιαστικά έντυπα και ιστολόγια να κατακεραυνώνουν τον Μόσιαλο, αλλά τσιμουδιά γιά τον πρωθυπουργό !!! (είναι δικός μας !!!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Ειναι δικος τους" ο πρωθυπουργος; Ξερουν οι ανθρωποι αυτοι οτι ο πρωθυπουργος εχει ως ατυπο συμβουλο το γνωστο Βασιλακη της "μαστιγας του Θεου"; Το ξερουν;

   Διαγραφή
  2. Ambelain μην του δίνεις σημασία, ο 1:45 λέει ανυπόστατα πράγματα και κάνει αριστερή προπαγάνδα

   Διαγραφή
  3. Γιά τον ανώνυμο 4:40 π.μ.: αριστερή προπαγάνδα ! είσαι πολύ φτηνός στις ετικέτες. Εκκλησιαστικό ιστολόγιο με αφορμή την απαγόρευση (ΝΑΙ !!!)της θείας
   λειτουργίας αντί να ελέγξει τον θαμώνα της Bildeberg , κατακεραύνωσε τους άθεους Μπολσεβίκους για ό,τι έκαναν το 1917 !! ΕΛΕΟΣ !!!

   Μόνο ένας «θρησκευόμενος» Σοσιαλισμός μπορεί να εμποτίσει τη σύγχρονη κοινωνία με μια τέτοια δυναμική, αν και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι περισσότερο ένα όνειρο παρά απτή πραγματικότητα-ένα όνειρο που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό παρά μόνον αν ο κόσμος βιώσει μια πλήρη πνευματική αναγέννηση. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΡΝΤΙΑΓΕΦ Ορθόδοξος Ρώσος φιλόσοφος. Λόγω της κριτικής του στην αθεία και στην ανελευθερία εξορίζεται από τη Ρωσία

   Διαγραφή
  4. Δεν εδωσα ετικετα, απλώς ειπαψτην αλήθεια. Αφού εισαι επηρεασμενος απο τις ιδεες του υλιστικου σοσιαλισμου και νομιζεις οτι μπορεις να τον εφαρμόσεις με την εργαλειοποιηση της ορθοδοξίας και τον υποβιβασμό της σε σοσιαλιστική πολιτική θεωρία. Γιατί δεν το παραδέχεσαι;;; Είναι πολλοι στην αριστερά σαν και εσένα

   Διαγραφή
 2. Μια από τα ίδια είναι και αυτός που μας έκατσε για πρωθυπουργός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτοί μεν την δουλειά τους κάνουν και ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις και απαιτήσεις.
  Το πρόβλημα είναι δικό μας.
  Λέω λοιπόν αντί να συζητάμε μήπως θα ήταν προτιμότερο να πετάξουμε άπαξ και διά παντός από τους ναούς όλες τις πολιτικές ορτινάτσες.
  Και επιτέλους να επανέλθουμε στην τάξη ως χριστιανοί και Έλληνες!!!!
  Τι;;; εγώ έχω τις ψευδαισθήσεις;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ρε παιδιά τον λιγότερο δακο τον ξεχάσατε? Δεν μας έλεγαν ψηφίστε ΝΔ να φύγει ο Σύριζα? Να δω στις επόμενες εκλογές τι θα πούνε να ψηφίσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε,αγαπητή ΔΙΣ και αγαπητοί αδελφοί. Ρίξτε και κανένα αφορισμό. Τι άλλο περιμένετε λοιπόν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, κανένας χριστιανός πιστεύει ότι η Κυρία Θεοτόκος συνέλαβε στα σπλάχνα Της την Υπόσταση του Θεού-Λόγου με τον κρίνο. Ο Πατήρ με ευδοκία, ο Υιός με αυτουργία και το Πνεύμα το Άγιο με συνεργεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ:με τη συγκατάθεση της Κυρίας Θεοτόκου.

   Διαγραφή
 7. Ποια είναι μεγαλύτερη Βλασφημία.Του αθεου Μοσιαλου η του Ν. Ιωνίας Γαβριηλ; Βοηθήστε να καταλάβω αδελφοί..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μην ξεχάσετε λοιπόν, όλοι εσείς που δηλώνετε πιστοί και οπαδοί της νουδούλας, όποτε γίνουν εκλογές, να τους ξαναψηφίσετε για να μη βγει ο άθεος ο Τσίπρας. Και δεν υποστηρίζω φυσικά τον Τσίπρα, απλώς θλίβομαι με την ανοησία και την υποκρισία πολλών που ενώ δηλώνουν πιστοί, εξακολουθούν να στηρίζουν αυτό το πανάθλιο κόμμα που διαχρονικά υφαρπάζει τις ψήφους των ορθοδόξων χριστιανών και των πατριωτών κοροϊδεύοντάς τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχουν 5 πιστοί βουλευτές να ζητήσουν την απομάκρυνση του βέβηλου (ΒρωΜόσιαλου,όπως ορθά επωνομάστηκε); Ούτε ένας ;;;;!!!

   Διαγραφή
  2. Η ΝΔ δεν έγινε κυβέρνηση επειδή την ψήφισαν οι πιστοί(λες και είναι πολλοί), κατάλαβε το επιτέλους!!! Μας κούρασες. Η ΝΔ δεν έχει ανάγκη την Εκκλησία, ψάχνει αλλού, εκεί που είναι οι πολλοί, δηλαδή στην αριστερά, τους λοατκι και τους λαθρομετανάστες ισλαμιστές

   Διαγραφή
  3. Δεν ισχύει αυτό που λες. Η επίσημη διοικούσα εκκλησία φοβούμενη μην κόψει την χρηματοδότηση των κληρικών ο Τσίπρας, έβγαλε ορντινα να ψηφίσουν κληρικοί και πιστοί ΝΔ. Η μεγάλη δεξαμενή ψήφων της ΝΔ είναι οι πιστοί. Είπαμε ο λιγότερος δακος...

   Διαγραφή
  4. Γιά τον 4:45 π.μ. : το 70-80 % των πιστών ανήκει στη θεούσα Δεξιά και στα ακροδεξιά μορφώματα. Δακρύζουν με τις επιστολές του Χριστού που διαθέτει ο Βελόπουλος !!!

   Διαγραφή
  5. Δεν υπήρξε ποτε ακροδεξια στην Ελλαδα. Σύνελθε και σταματα πια με την κομουνιστικη προπαγανδα του θρησκευομενου σοσιαλισμου. Οι σύγχρονοι νεοδημοκρατες ψηφοφοροι δεν ενδιαφερονται για ιδεολογίες ουτε για θρησκειες

   Διαγραφή
  6. Δεν ισχυει αυτο που λες.μΟ φανατισμος σου δεν σεψαφηνερι ναψδεις καθαρα. Το πασοκ 40 χρονια οι πιστοι δεν το ψηφιζαν ;;; Και μετα οι ιδιοι πιστοι δεν ψηφιζαν συριζα;;; Για παραδειγμα η Κρητη που ψηφιζει πασοκ και συριζα ειναι νησι αθεων μηπως;;;;; Οχι βεβαια!!!! Οι κρητικοι ειναι φανατικοι με την πιστη μας αλλα ψηφιζουν παντα την αριστερα. Μην σκεφτεστε τοσο απλοικα

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.