27 Μαΐ 2019

Πρόωρες ἐκλογὲς - Τί σημαίνουν γιὰ τὶς σχέσεις τῆς πολιτείας μὲ τὴν Ἐκκλησία - Ποιὲς ἐξελίξεις δρομολογοῦνται

Ἡ ἑπομένη τῶν αὐτοδιοικητικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν ἐκλογῶν, βρίσκει τὴν χώρα σὲ νέα προεκλογικὴ περίοδο, μετὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ πρόωρη προσφυγὴ στὶς κάλπες. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο παρακολουθοῦν στενὰ τὶς ἐξελίξεις καθὼς μένει νὰ διαφανεῖ ἂν οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἔχει ἐξαγγείλει ἡ κυβέρνηση τόσο γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τὴν ἐκκλησία, ὅσο καὶ σχετικὰ μὲ τὸν ποινικὸ κώδικα, θὰ ἐπισπευσθοῦν στὸ χρόνο ποὺ ἀπομένει, ἢ ἂν θὰ μεταφερθοῦν στὴν ἑπόμενη κυβέρνηση. 
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα τῶν ἀλλαγῶν στὸν Ποινικὸ Κώδικα, ὅπως ἀνέφερε καὶ στὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθέν της. 
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι μὰ βάση τὸ ἀρχικὸ σχέδιο ἀπὸ τὸν νέο Ποινικὸ Κώδικα...

καταργοῦνται ἄρθρα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ βλασφημία θρησκειῶν, τὴν περιύβριση τῶν νεκρῶν, κ.λπ. Συγκεκριμένα, καταργοῦνται: 


– κακόβουλη βλασφημία καὶ καθύβριση μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο τὸ Θεὸ καὶ θρησκεία (ἄρθρα 198-199), 
– περιύβριση νεκρῶν ἢ μέλη του ἢ τὴν τέφρα του (ἄρθρο 201) 

Καὶ μένει νὰ διαφανεῖ ἂν οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς θὰ ἰσχύσουν καὶ στὸ νέο σχέδιο στὸ ὁποῖο ἔχει καταλήξει ἡ κυβέρνηση μετὰ τὴν δημόσια διαβούλευση. 
Ἡ κατάργηση τῶν ἐν λόγω ἄρθρων ἔχει προκαλέσει ἀντιδράσεις ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπίσημη παρέμβαση τόσο τῆς Ἱεραρχίας, ὅσο καὶ ἱερέων ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ μιλοῦν γιὰ προσπάθεια στόχευσης τῆς θρησκείας καὶ τῆς πατρίδας. 
Πληροφορίες ἀπὸ τὸ Μαξίμου τονίζουν ὅτι ἡ μεταρρύθμιση τοῦ ποινικοῦ κώδικα δὲν ἀποκλείεται νὰ πραγματοποιηθεῖ ἀκόμα καὶ πρὶν ἀπὸ τὶς πρόωρες ἐκλογές, χωρὶς ἀκόμα νὰ ἔχουν γίνει γνωστὲς οἱ λεπτομέρειες τοῦ τελικοῦ κειμένου. 

Ἡ ἴδια πηγὴ τόνισε ἐπίσης, στὸ Πρακτορεῖο Ὀρθοδοξία ὅτι ἡ κυβέρνηση μελετᾶ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ μὴν προχωρήσει τελικὰ μὲ τὸ σχέδιο νόμου γιὰ τὶς σχέσεις τῆς πολιτείας μὲ τὴν ἐκκλησία, καὶ τὸ ἐργασιακὸ καθεστὼς τῶν Ἱερέων μὴ θέλοντας νὰ προκαλέσει περαιτέρω ἔνταση. Πάντως, στελέχη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος δὲν ἔχουν παύσει νὰ ἀσκοῦν πιέσεις ὥστε νὰ κλείσει καὶ αὐτὸ τὸ θέμα. 
Μένει λοιπόν, νὰ διαφανεῖ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ποιὲς ἐπιλογὲς θὰ γίνουν ἀπὸ πλευρᾶς Μαξίμου σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ φλέγοντα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία ἐν γένει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.