31 Αυγ 2021

Τὸν ἄρτον ἠμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἠμὶν τὸ καθ' ἡμέραν

Ἑρμηνευτικὸ σχόλιο στὸν στίχο, Λουκᾶ ια', 3, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας:
"Τὸν ἄρτον ἠμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἠμὶν τὸ καθ'ἡμέραν".
Ἴσως μερικοὶ νομίζουν πὼς δὲν ταιριάζει στοὺς ἁγίους τὸ νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ τὰ ἀναγκαία γιὰ τὸ σῶμα καὶ γι' αὐτὸν τὸν λόγο μεταφέρουν τὸ λεχθὲν μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ τὸ ἑρμηνεύουν ἀπὸ τὴν πνευματικὴ πλευρά. Καὶ βέβαια, λέει στοὺς μαθητές του νὰ ζητοῦν ὄχι τὸν ἄρτο τὸν ἐπίγειο, ὄχι τὸν σωματικό, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸν ποὺ ἔρχεται ἀπὸ... πάνω, ποὺ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ προσφέρει στὸν κόσμο τὴν ζωή. Ή, μὲ ἄλλα λόγια, στὴν ἀληθινὴ καὶ ἀσώματη οὐσία, δηλαδὴ στὴν ψυχή! Διότι αὐτή, ἐπειδὴ δὲν φθείρεται, εἶναι ἡ πραγματικὴ οὐσία. Καὶ ἐγὼ λοιπόν, θὰ μποροῦσα νὰ πῶ, χωρὶς κανέναν ἐνδοιασμό, ὅτι οἱ ἅγιοι θὰ ἔπρεπε νὰ ζητοῦν νὰ γίνονται κατεπειγόντως καὶ καθ' ὑπερβολὴ μέτοχοι τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Ἀλλὰ ἀξίζει νὰ δοῦμε καὶ τὸ ἄλλο, ὅτι καὶ ἂν ἀκόμα ζητοῦν κοινὸ ἄρτο, ἀπαλλάσσονται ἀπὸ κάθε μομφὴ γι' αὐτὸ ποὺ ζητοῦν. Διότι μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ζητοῦμε ἄρτο, δηλαδὴ τὴν καθημερινὴ τροφή, εἶναι ἀσφαλῶς φανερὸ πὼς δὲν τοὺς ἔχει ἀποκλείσει ἀπὸ τίποτε, ἀλλὰ τοὺς προτρέπει περισσότερο νὰ ἀσκοῦνται στὴν ἁγιωτική, στὴν πνευματικὴ πτωχεία. Διότι δὲν ἔχουν ἀνάγκη νὰ ζητοῦν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν, ἀλλὰ ὅσοι βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀνέχειας. Ἄν, λοιπόν, κάποιοι βρίσκονται σὲ τέτοια κατάσταση, ποὺ νὰ μὴν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε καὶ ἐνῷ ὁ Θεὸς τὰ γνωρίζει ὅλα, λένε: "δῶσε μας τὸν ἄρτο τὸν καθημερινό", θὰ φαινόταν σὰν νὰ τὸν εἰρωνεύονται μᾶλλον, παρὰ ὅτι θέλουν πραγματικὰ νὰ τὸν πάρουν".
(Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)

1 σχόλιο:

 1. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον

  Επιούσιος άρτος = ο άρτος ο επί της ουσίας, = τήν πνευματική μας κατάρτιση ΌΧΙ το Ψωμί.
  Τον Ιησού Χριστό τον είχε προφυτέψει η Σύβιλα η Ερυθραία…..
  “Εκ, πέντε πυρών, πεντάκης χιλίους άνδρας χωρτάσας (είχε πει)
  Εδω, πρέπει να κατανοήσουμε την έννοια του άρτου,
  Άρτος από το ΑΡΤΑΩ-αρτώ
  Στην εποχή του Ιησού Πυρός = σιταρένιο ψωμί εξ ου’ και δίπηρο το παξιμάδι, “χω-ρτάσας” = ΧΩ η ΓΗΣ = εδώ στη γη, και “ρτάσας” = αρτήσας
  Πέντε = ΠΑΝΤΑ
  Eάν προσθέσουμε την πρόθεση “Προς” μπροστα στη λέξη αρτήσας ‘εχωμαι Προσαρτήσας
  Εάν προσθέσουμε το “H” μπρωστά από το όνομα ΠΥΡΩΝ το νόημα αλλάζει και εχωμαι το όνομα Ηπείρων
  Το πέντε εννοεί τους Πάντες/πάντα (Ησιόδου Κοσμογονία)
  Oι πέντε πυροί, εννοεί τούς πέντε Ηπείρους της γης
  πεντάκης χιλίους άνδρας χωρτάσας = το ένα πέμπτο από κάθε χιλίους άνδρες τών πέντε ηπείρων προσαρτήσας

  Συμπέρασμα:
  Eκ τών πέντε “ΠΥΡΩΝ” Ηπείρων τής γής, η νέα θρησκεία του Ιησού Χριστού, θα προσαρτήσει το ένα πεμτο από πάντας τους κατοίκους
  Η προφητεία ήδη έχει γίνει γεγονός από την δεκαετία του 80 τότες, οι κατικοί της γης ήταν 6 δης, και οι χριστιανοί εξ’ αυτών 1.2 δης…ακρειβως το ένα πεμτο των κατοίκων της γης Χριστιανοί….!
  Τον άρτον υμών τον επιούσιον δος υμίν σήμερον = όδευσε μας τον άρτον τόν επί της ουσίας σήμερον… (εδώ και τώρα με δίχως καθυστέρηση)
  ΔΟΣ, από το Έω… έδός, οδός, Δος = όδευσe μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.