29 Αυγ 2021

Στέλιος Πέτσας: «Σᾶς κόβουμε τὸ εἰσόδημα γιὰ νὰ ἐμβολιαστεῖτε» – Ὠμὴ ὁμολογία στυγνοῦ ἐκβιασμοῦ ἀπὸ ὑπουργό!

Στέλιος Πέτσας:
Σὲ αὐτὸ τὸ ἐφιαλτικὸ σκηνικὸ ποὺ βιώνουμε ἐδῶ καὶ 19 μῆνες, ἡ θεματολογία παραμένει πάντα ἴδια. Εἶναι ὁ τρόμος. Ἡ τρομοκρατία συγκεκριμένα. Οἱ πρωταγωνιστὲς μόνο ἀλλάζουν κάθε μέρα γιὰ νὰ ἀνανεώνεται ἡ ἀτμόσφαιρα. Ἔχουμε τὸ ἐπιβαλλόμενο κλίμα τρόμου ἀπὸ εἰδικούς, ἀκαταδίωκτους καὶ μή, ποὺ παρελαύνουν ἀπὸ τὰ κανάλια σὲ «βάρδιες», καὶ βεβαίως ἔχουμε καὶ τοὺς...
πολιτικοὺς γυρολόγους.

Ἐχθές ήταν ὁ Βασίλης Κικίλιας, ἄλλες φορὲς εἶναι ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης, ὁ Βασίλης Κοντοζαμάνης, ὁ Ἄκης Σκέρτσος, εἴχαμε καὶ τὴν Ἀριστοτελία Πελώνη ποὺ τὴν «ἔφαγε» ὁ «μίνι-ἀνασχηματισμὸς» καὶ ἄλλους ποὺ δὲν βλέπουν τὴν ὥρα νὰ παίρνουν σειρά. Σήμερα ἦταν ἡ μέρα τοῦ Στέλιου Πέτσα.

Μίλησε το πρωὶ στὴν ἐκπομπὴ «…Ἀπὸ τὶς Ἔξι» καὶ πραγματικὰ ὑπερέβαλε ἑαυτὸν σὰν ἄψογος ἐκπρόσωπος ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ἕναν λαὸ ὑπὸ ὁμηρία.

Στις δηλώσεις του, ἔσπασε κάθε ρεκὸρ χυδαίου ἐκβιασμοῦ, κατατρομοκράτησης καὶ ἀνοιχτῆς προσβολῆς τῶν πολιτῶν, ξεχνώντας ἐντελῶς πὼς αὐτοὶ τὸν ἔβαλαν στὴν καρέκλα ποὺ κάθεται. Ἀνάλγητος, προκλητικός, ἀναιδής, ἰσοπέδωσε κάθε ἔννοια πολιτικοῦ πολιτισμοῦ.

Σχολιάζοντας το κατάπτυστο μέτρο του νὰ πληρώνουν οἱ ἀνεμβολίαστοι πολῖτες ἀπὸ τὴν τσέπη τοὺς τὰ ὑποχρεωτικὰ test εἶπε:

«Ὅταν 8 – 9 μῆνες προσπαθοῦμε νὰ πείσουμε τοὺς συμπολῖτες μας νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο, τὰ ὁποία ἔχουμε διαθέσει δωρεάν, κάποια στιγμὴ θὰ πρέπει νὰ προστατεύσουμε καὶ τὰ χρήματα τῶν φορολογουμένων καὶ νὰ δώσουμε σαφὲς κίνητρο στοὺς ἀνεμβολίαστους νὰ τὸ κάνουν. Τὸ νὰ πληρώνει κανεὶς τὸ rapid test ἀπὸ τὴν τσέπη τοῦ εἶναι ἕνα ἐπιπλέον κίνητρο γιὰ νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο καὶ ὄχι νὰ εἶναι ὁ ἐλεύθερος χρήστης, ὁ “τζαμπατζής” ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ τὶς δωρεὰν τὶς δομές, ὅταν κάποιοι ἄλλοι πληρώνουν γι’ αὐτό. Πρέπει νὰ ἀναλάβει καὶ αὐτὸς ἕνα κόστος».*****

Ὁ ὑπουργός που μὲ λίστα του, μπούκωνε μὲ ζεστὸ χρῆμα τὰ μέσα ἐνημέρωσης μὲ ἑκατομμύρια, μᾶς μιλᾶ γιά… προστασία τῶν χρημάτων τῶν φορολογουμένων πολιτῶν. Ἂν ἦταν ἀνέκδοτο, θὰ ἦταν ἐξαιρετικὰ κακόγουστο. Ἄλλα δὲν εἶναι.

Ἀποκαλεὶ «κίνητρο» τὸ νὰ πληρώνει ὁ πολίτης ἀπὸ τὴν τσέπη τοῦ τὸ rapid test. Βαφτίζει «κίνητρο» τὸν ἐκβιασμό! Αὐτὴ εἶναι ἡ «ὀρθὴ πολιτικὴ» τῆς Νέας Ἐποχῆς. Μὴ νομίζεις πὼς σὲ ἐκβιάζω, ὅταν σὲ ἀναγκάζω νὰ κάνεις κάτι ποὺ δὲν θές. Κίνητρό σου δίνω! Καὶ ἂν στὸ μέλλον σὲ πετάω καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ δημόσια νοσοκομεῖα, ἂν δὲν εἶσαι ἐμβολιασμένος, κίνητρο θὰ εἶναι καὶ αὐτό!

Και τι νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ «τζαμπατζής»; Χυδαιότητα γιὰ τὴν ὁποία κάθε πολιτικὸς περασμένων γενεῶν, θὰ ντρεπόταν καὶ μόνο στὸ ἄκουσμά της. Τόσο μικροὶ πολιτικοὶ ἔχουν γίνει σήμερα. Δὲν κρατοῦν οὔτε τὰ προσχήματα πιά. Δὲν μποροῦν νὰ κρύψουν τὴν ἀπέχθεια ποὺ νοιώθουν γιὰ τὸν μισὸ πληθυσμὸ τῆς χώρας.

Ὁ κ. Πέτσας με τὴν ἀσφάλεια τῆς ἐξουσίας του καὶ τοῦ παχυλοῦ μισθοῦ του, ἀποκαλεῖ τζαμπατζῆ ἕναν στοὺς δύο Ἕλληνες, λὲς καὶ δὲν φορολογοῦνται οἱ μὴ ἐμβολιασμένοι, λὲς καὶ δὲν συμβάλουν οἰκονομικὰ γιὰ νὰ σταθεῖ ὄρθιο τὸ τσακισμένο ΕΣΥ, ποὺ διαλύεται ἀπὸ τὴν παρέα τοῦ κ. Πέτσα. Προστατεύει τὰ λεφτὰ τῶν φορολογούμενων, τιμωρώντας μὲ ἀνεργία καὶ οἰκονομικὴ αἱμορραγία, φορολογούμενους!

Ὄσους πεισαμε-πείσαμε, μᾶς λέει ὁ ὑπουργός. Δὲν ἔχει σημασία ποὺ τὰ κάναμε ὅλα θάλασσα στὴν ἐκστρατεία ἐνημέρωσης, στὰ ἀνόητα καὶ ἀναποτελεσματικὰ μέτρα ποὺ ἐφαρμόσαμε, στὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας ποὺ καταφέραμε. Τέρμα ἡ πειθὼ μὲ λογικὰ ἐπιχειρήματα. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνο… «κίνητρα» καὶ δέος!

Ἀπείθαρχοι πολιτες ποὺ τολμᾶτε νὰ ὑπερασπίζεστε τὴν αὐτοδιάθεση τοῦ σώματός σας, τέρμα τὰ λόγια. Ποιο Σύνταγμα; Ποιὲς διεθνεῖς συμβάσεις γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα; Ποιὲς πανανθρώπινες ἀξίες; Νὰ τὰ ξεχάσετε αὐτά. Δὲν θὰ χάσουμε ἄλλο τὸν καιρό μας μαζί σας. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τιμωρία. Μαστίγιο καὶ καρότο που εἶπε καὶ ὁ Ἄκης Σκέρτσος!

«Τὸ νὰ χάσει κανεὶς τὸ εἰσόδημά του εἶναι ἕνα πολὺ ἰσχυρὸ κίνητρο νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο», συνέχισε ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἀναπτυξης καὶ Ἐξαναγκασμοῦ, ἀφήνοντας ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο ὑποχρεωτικότητας τῶν ἐμβολιασμῶν καὶ σὲ ἄλλες ὑπηρεσίες ὅπως σὲ ἐκπαιδευτικούς, ἀστυνομικοὺς καὶ στρατιωτικούς.

Ἀμφιβάλει κανεις πλέον, πῶς ἡ προαιρετικότητα στὸν ἐμβολιασμὸ εἶναι ἕνα τεράστιο παραμύθι ποῦ πούλησε ἡ κυβέρνηση; Μᾶς τὸ λένε χωρὶς περιστροφὲς πλέον. Μιλᾶμε γιὰ ὠμὴ ὁμολογία. Ἢ ἐμβολιάζεσαι ἢ χάνεις τὸ εἰσόδημά σου καὶ μένεις στὸν δρόμο! Δημοκρατικὰ πράγματα!

Καὶ παρακάτω συνέχισε: «Ἔχει σημασία νὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιταχύνουμε τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ τὰ κίνητρα ποὺ δόθηκαν χθὲς εἶναι ἱκανοποιητικὰ γιὰ νὰ ἔχουμε μία αὔξηση ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα τῶν 30.000 ἐμβολιασμῶν τὴν ἡμέρα ποὺ εἶναι σήμερα. Πρέπει νὰ χτίσουμε ὅσο τὸ δυνατὸν ὑψηλότερο τεῖχος ἀνοσίας πρὶν νὰ χειροτερεύσει ὁ καιρός».

Τά… «κίνητρα», δηλαδὴ ἡ ἐπιχείρηση… «μαχαῖρι στὸν λαιμὸ» τῶν πολιτῶν, ποὺ ἀνακοινώθηκε χθὲς ἀπὸ τὸν Βασίλη Κικίλια, ἱκανοποίησαν κάπως το δημοκρατικὸ αἴσθημα του Στέλιου Πέτσα.

Παρόλα αυτα δὲν ἐφησυχάζει. Ἀγωνία γιὰ νὰ χτιστεῖ τὸ τεῖχος ἀνοσίας πρὶν χειροτερεύσει ὁ καιρός. Μέχρι νὰ μπεῖ τὸ φθινόπωρο καὶ ὅσο ἔχει καλοκαιρία, μπορεῖ νὰ καιγόμαστε ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη τῆς χώρας ἀπὸ τὶς mega-fires (ποὺ λέει καὶ ὁ πρωθυπουργός), ἄλλα δὲν ἔχει καμία σημασία. Τὸ μεγάλο στοίχημα εἶναι τὸ τεῖχος ἀνοσίας πρὶν χαλάσει ὁ καιρὸς καὶ ‘ρθοῦν τὰ πρωτοβρόχια.

Μπορεί εκατονταδες ἐπιστήμονες στὸν κόσμο νὰ ἔχουν αποκλεισει τὴ δυνατότητα τείχους ἀνοσίας, μπορεῖ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰσραὴλ νὰ καταρρίπτει ἐκκωφαντικὰ αὐτὸ τὸ ἀφήγημα, ἄλλα γιὰ τὸν κ. Πέτσα καμία σημασία δὲν ἔχουν ὅλα αὐτά. Τὸ ποίημα πρέπει νὰ εἰπωθεῖ. Καὶ πές, πὲς , πές, ὅλο καὶ κάτι θὰ μείνει.

Ἄλλωστε οἱ τιμωρίες, οἱ ἐκβιασμοί, οἱ προσβολὲς καὶ ὁ ψυχολογικὸς πόλεμος… «τζάμπα» εἶναι γιὰ τὸν κ. Πέτσα. Δὲν τοῦ στοιχίζουν τίποτα. Οὔτε καν στοιχειῶδες φιλότιμο…

2 σχόλια:

 1. Τζαμπατζής και άχρηστο ανεπάγγελτο σκουπίδι είσαι εσύ και όλη η πολιτική φάρα.
  Που όλα τα έχετε Τ Ζ Α Μ Π Α ακόμα και το χαρτί που σκουπίζεται τον πισινό σας.
  Λοιπόν ρεμουλαδόροι της κοινωνίας προσέξτε καλά, έχετε μειώσει την νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια του Έλληνα...
  Και να γνωρίζεται πως πολλά συγχωρούνται αλλά όχι τα πάντα, ειδικά όταν πρόκειται για την νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια του Έλληνα.
  Ελλιπέστατοι και παρείσακτοι, προσέξτε καλά.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἄλλωστε οἱ τιμωρίες, οἱ ἐκβιασμοί, οἱ προσβολὲς καὶ ὁ ψυχολογικὸς πόλεμος… «τζάμπα» εἶναι γιὰ τὸν κ. Πέτσα. Δὲν τοῦ στοιχίζουν τίποτα. Οὔτε καν στοιχειῶδες φιλότιμο…

  Δεν στοιχιζουν τιποτα,τωρα. Την παρουσα στιγμη.
  Ξερει κανεις ή μπορει να πει με σιγουρια το ιδιο για το μελλον ;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.