31 Δεκ 2020

Μητρῶο ἀνεμβολίαστων στὴν Ἱσπανία - Μητρῶο ἐμβολιασμένων στὴν Ἑλλάδα: Σημειώσατε Χ στὸ φακέλωμα πολιτῶν

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
H εἴδηση πὼς στὴν Ἱσπανία οἱ ἀρχὲς θὰ τηρήσουν ἕνα μητρῶο μὲ τοὺς πολίτες ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἐμβολιαστοῦν κατὰ τῆς Covid-19, τὸ ὁποῖο θὰ μοιράζονται μὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, καταδεικνύει τὸν δυστοπικὸ δρόμο ποὺ ἑτοιμάζει ἡ ὑγειονομικὴ δικτατορία, ἡ ὁποία θὰ συσταθεῖ ἀπὸ πρόθυμα κράτη ποὺ ἐργαλειοποιοῦν στὸ ἔπακρο τὴν πανδημικὴ κρίση (καὶ ὅλες τὶς πανδημικὲς ἢ οἰκολογικὲς κρίσεις τοῦ μέλλοντος), γιὰ νὰ φέρουν εἰς πέρας τὴ νεοταξικὴ ἀτζέντα τους.
Ἐνῶ ἡ εἴδηση αὐτὴ γιὰ τὸ μητρῶο «ἀρνητῶν» τῆς Ἱσπανίας, ἀντιμετωπίστηκε μὲ μία προσποιητὴ ἔκπληξη ἀπὸ τὰ ἐγχώρια μέσα, ἡ κυβέρνηση  -ὅπως δηλώνουν τὰ στελέχη της- σκοπεύει νὰ παρέχει πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ σὲ ὅσους κάνουν... τὸ ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο θὰ καταχωρεῖται στὸ μητρῶο ἐμβολιασμοῦ τῆς ΗΔΙΚΑ.

Δηλαδή - μὲ ἁπλὰ λόγια - στὴν Ἱσπανία θὰ τηρηθεῖ μητρῶο μὲ τοὺς πολίτες ποὺ δὲν θὰ ἐμβολιαστοῦν καὶ στὴν Ἑλλάδα θὰ τηρηθεῖ μητρῶο μὲ τοὺς πολίτες ποὺ θὰ ἐμβολιαστοῦν. Εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πράγμα. Ὅσοι δὲν θὰ βρίσκονται καταχωρημένοι μέσα στὸ μητρῶο τῆς ΗΔΙΚΑ, θὰ σημαίνει πὼς δὲν θὰ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ, ἄρα οὐδεμία διαφορὰ θὰ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ το τεράστιο ὑγειονομικὸ φακέλωμα πού προανήγγειλαν στὴν Ἱσπανία.

Μήπως σκοπεύουν νὰ φτιάξουν καὶ μητρώα… πολιτικῶν φρονημάτων, μητρώα θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, μητρώα… ἀγανακτισμένων καὶ μητρώα διαδηλωτῶν, γιὰ νὰ δέσει καλύτερα τὸ γλυκό;

Ποινικολόγοι καὶ ἄλλοι εἰδικοὶ τοποθετήθηκαν σχετικὰ μὲ τὸ θέμα καὶ εἶπαν πὼς ὑπάρχει τεράστιος κίνδυνος νὰ ὁδηγηθοῦμε πρὸς πραγματικότητες ποὺ θὰ ὑπάρχει πλήρης παραβίαση τῶν εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων. Οἱ πολιτικοὶ (στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ) μπορεῖ νὰ σπεύδουν νὰ καθησυχάσουν τοὺς πολίτες γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ὑγειονομικῶν δεδομένων τους, ἄλλα κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει πειστικὰ τὸ πῶς αὐτὸς ὁ δυστοπικὸς κοινωνικὸς διαχωρισμὸς ποὺ ἑτοιμάζεται ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις, θὰ ἐνσωματωθεῖ στὴν καθημερινότητα χωρὶς νὰ στιγματίζονται οἱ πολίτες ποὺ γιὰ διάφορους λόγους ἀρνηθοῦν νὰ λάβουν τὸ ἐμβόλιο.

Ἤδη παρουσιάζονται ρεπορτὰζ στὰ ΜΜΕ ποὺ οἱ ρεπόρτερ… ἀναρωτιοῦνται ἂν οἱ «ἀρνητὲς» θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, νὰ μποῦν στοὺς κινηματογράφους ἢ ἂν θὰ μποροῦν νὰ ταξιδέψουν (ὅπως εἶπε καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης).

Αὐτό μποροῦμε ἄνετα νὰ τὸ ὀνομάσουμε και ψυχολογικὸ ἐκβιασμό, ἂν λάβουμε ὑπόψη πὼς διανύουμε περίοδο ποὺ τὸ κράτος προσπαθεῖ νὰ πείσει τοὺς πολίτες νὰ ἐμβολιαστοῦν (μὲ νέα καμπάνια ἑκατομμυρίων πρὸς τὰ κανάλια).

Καὶ μάλιστα ὅταν λέγονται τέτοια πράγματα ἐνῶ ἀκόμα καὶ οἱ εἰδικοὶ δὲν γνωρίζουν γιὰ πόσο καιρὸ χαρίζουν ἀνοσία τὰ ἐμβόλια ἢ ἂν ὁ ἐμβολιασμένος θὰ μπορεῖ νὰ μεταδώσει τὸν ἰὸ (ἀλλὰ δὲν θὰ νοσεῖ) ἢ ἂν θὰ μποροῦν νὰ ἀντιμετωπιστοῦν μὲ ἐπιτυχία ὅλες οἱ μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμφανιστοῦν στὸ μέλλον.

Ἂν λοιπόν ἐτοιμάζουν μία καθημερινότητα ποὺ ὁ πολίτης θὰ ἀποδιώχνεται ἀπὸ Μέσα Μεταφορᾶς, ἀπὸ ἐπιχειρήσεις καὶ θέσεις ἐργασίας, ἀπὸ ἑστιατόρια καὶ χώρους διασκέδασης κ.α, τότε γιὰ ποιὰ προστασία προσωπικῶν δεδομένων μιλᾶμε;

Ἂν εὐαγγελίζονται μία κοινωνία ποὺ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο κοινωνικὲς τάξεις, δηλαδή τούς… παρίες «ἀρνητὲς» ποὺ θὰ ζοῦν ὁλόκληρη τὴ ζωὴ τους κάτω ἀπὸ τὸ βάρος ἰσοβίων περιοριστικῶν μέτρων καὶ τὰ ὑπάκουα καὶ φρόνιμα «παιδιὰ» τοῦ συστήματος ποὺ θὰ δοξάζουν ὅ,τι σερβίρει μία κλειστὴ ὁμάδα… εἰδικῶν (ὑπὸ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης) καὶ θὰ καλοδέχονται μὲ ἀλαλαγμοὺς καὶ χωρὶς κανέναν σκεπτικισμὸ κάθε ταχὺ - σκεύασμα τῶν πανίσχυρων φαρμακοβιομηχανιῶν, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐλευθερία, τὴν ἄνεση καὶ τὴν καριέρα τους, τότε ποιὸς ἔχει ἄδικο νὰ μιλᾶ γιά ὑγειονομικὴ δικτατορία;

Καὶ πάνω σέ αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι πού ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νὰ σταθεῖ ὡς ἄγρυπνος φρουρὸς ἀπέναντι σὲ τέτοιες μεθοδεύσεις. Μὲ πρόσχημα τὴν πανδημία, τοὺς ἐμβολιασμοὺς, τὴν διάσωση τῆς ὑγείας καὶ τῆς οἰκονομίας, ἀνοίγεται μία νεοταξικὴ κερκόπορτα ποὺ ἂν δὲν προσεχτεῖ, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ὁδηγήσει σὲ ὄλεθρο.

Σήμερα προαναγγέλλουν μητρώα ἐμβολιασμῶν καὶ περιορισμοὺς γιὰ τοὺς «ἀρνητές», αὔριο τὰ μητρώα -χάριν εὐκολίας- θὰ ἐνσωματωθοῦν σὲ ἠλεκτρονικὲς κάρτες καὶ ἀργότερα σὲ βιοεμφυτεύματα.

Ἔχει τεραστια σημασία τὸ πῶς σπέρνουμε στὸ τώρα, γιὰ τὸ πῶς θὰ θερίσουμε στὸ τότε.

Ἡ «θρησκεία» τῆς ἐπιστήμης ποὺ βρίσκεται ὑπὸ πολιτικὴ ὁμηρία (καὶ ὄχι ὅλης τῆς ἐπιστήμης γενικῶς), γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας τὰ σκοτεινὰ σχέδιά της, ἐπιχειρεῖ νὰ θεοποιήσει τὴν ὑγεία.

Ὅμως δὲν ὑπάρχει ὑγεία χωρὶς Ἐλευθερία.

sportime

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.