17 Ιουν 2017

Πανθρησκειακὸ διάγγελμα φιλίας ἀπὸ 22 θρησκευτικοὺς ἡγέτες!

Ἡ θρησκεία συχνὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς μιὰ δύναμη ἡ ὁποία προκαλεῖ διχασμὸ ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Ὡστόσο, οἱ κορυφαῖοι θρησκευτικοὶ ἡγέτες τοῦ κόσμου ἑνώθηκαν γιὰ νὰ παρουσιάσουν ἕνα διαφορετικὸ ὅραμα σχετικὰ μὲ τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργεῖ στὸν κόσμο ἡ θρησκεία.
Σε μιὰ σπάνια κίνηση, 22 θρησκευτικοὶ ἡγέτες- ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τὸν Δαλάι Λάμα- ἀπηύθυναν μια κοινὴ ἔκκληση τὴν Τετάρτη, ζητώντας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀκολουθήσουν μιὰ ἁπλὴ συμβουλή: Νὰ γίνουν φίλοι μὲ ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν.
«Ἡ συμβουλὴ μας εἶναι νὰ κάνετε φίλους πιστοὺς ὅλων των θρησκειῶν» εἶπε ὁ ἀγιατολὰχ Σαγὶντ Φαντὲλ ἇλ Μιλανί, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ....
ὑψηλόβαθμους σιίτες μουσουλμάνους κληρικοὺς τῆς Μ. Βρετανίας, σὲ βίντεο.
«Προσωπικὲς ἐπαφές, προσωπικὲς φιλίες, τότε μποροῦμε νὰ ἀνταλλάξουμε ἕνα βαθύτερο ἐπίπεδο ἐμπειριῶν» εἶπε ὁ Δαλάι Λάμα.
Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐπέλεξε νὰ μιλήσει γιὰ τὴ μακρά του φιλία μὲ τὸν Ἀργεντινὸ ραββίνο Ἄμπραχαμ Σκόρκα, ποὺ ἐπίσης ἐμφανίστηκε στὸ βίντεο.
«Ἡ θρησκευτική μου ζωὴ ἐμπλουτίστηκε μὲ τὶς ἐξηγήσεις του, ἔγινε πολὺ πιὸ πλούσια» εἶπε ὁ Φραγκίσκος γιὰ τὸν Σκόρκα. «Καὶ φαντάζομαι πὼς τὸ ἴδιο συνέβη καὶ σὲ αὐτόν».
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶπε πὼς "καλούμαστε νὰ κοιτάξουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον στὰ μάτια ὥστε νὰ δοῦμε πιὸ βαθιὰ καὶ νὰ νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν ὀμορφιὰ τοῦ Θεοῦ σὲ κάθε ἀνθρώπινο πλάσμα".
Τὸ «Κάνετε Φίλους» (Make Friends) εἶναι μιὰ πρωτοβουλία τοῦ Elijah Interfaith Institute, ἑνὸς διαθρησκευτικοῦ ὀργανισμοῦ μὲ γραφεῖα στὸ Ἰσραὴλ καὶ τὶς ΗΠΑ. Σε ἀνακοίνωση, οἱ διοργανωτὲς εἶπαν πὼς ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἐγχειρήματος εἶναι νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἰδέα πὼς οἱ ἄνθρωποι βλέπουν τὶς θρησκεῖες τῶν ἄλλων μὲ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης ἢ ἀποστροφὴ- καὶ ἐν δυνάμει νὰ μειώσει τὴ βία ποὺ ἀσκεῖται στὸ ὄνομα τῆς θρησκείας.
Ὁ ραββίνος Dr. Ἄλον Γκόσεν- Γκότσταϊν, διευθυντὴς τοῦ ἰνστιτούτου, εἶπε πὼς τὸ ἐγχείρημα παρουσιάζει μιὰ νέα θεολογικὴ ὀπτική, μία ἡ ὁποία ὑπογραμμίζει τὴν ἀνάγκη γιὰ φιλία ἀνάμεσα στὶς θρησκεῖες.
«Δὲν μποροῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε πὼς στὰ βιβλία πολλῶν θρησκειῶν μπορεῖς νὰ βρεῖς κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι πολὺ ἀνοιχτά, ἀκόμα καὶ ἐχθρικά, ἀπέναντί σε ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν» ἀναφέρει σὲ ἀνακοίνωση. «Ὁπότε, ὅταν οἱ πιὸ σημαντικοὶ ἡγέτες τοῦ κόσμου ζητοῦν φιλία, πρακτικὰ ἀγκαλιάζουν ἕναν τρόπο πίστης καὶ ἀπορρίπτουν ἕναν ἄλλο».
Οἱ 22 ἡγέτες ποὺ συμμετέχουν στὴν ἔκκληση ἀντικατοπτρίζουν ἕνα μεγάλο φάσμα θρησκευτικῶν πεποιθήσεων- Σίχ, Βουδισμό, Ἰνδουϊσμό, Ἰσλάμ, Ἰουδαϊσμὸ καὶ Χριστιανισμό. Ὁ κάθε ἡγέτης συνεισέφερε μὲ μιὰ προσωπικὴ δήλωση, εἰδικὰ γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ.
Περισσότερα βίντεο ἀπὸ τοὺς ἡγέτες, μὲ ὑποτίτλους σὲ διαφορετικὲς γλῶσσες, εἶναι διαθέσιμα στὸν λογαριασμὸ YouTube τοῦ Make Friends.
«Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ὡραῖα του νὰ περνᾶς χρόνο μὲ ἀνθρώπους ποὺ διαφέρουν ἀπὸ ἐσένα εἶναι ὅτι ἀνακαλύπτεις πόσα κοινὰ ἔχεις. Οἱ ἴδιοι φόβοι, οἱ ἴδιες ἐλπίδες, οἱ ἴδιοι προβληματισμοὶ» εἶπε ὁ ραββίνος Λόρδος Τζόναθαν Σάκς, πρώην ἀνώτατος ραββίνος τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.

3 σχόλια:

 1. Ολα τα κοροϊδα του Σατανά μαζεμένα...Πατριάρχα!!!! τρέξε να γλιτώσεις!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αρκείται ο πεινασμένος με ένα πιατάκι διαθρησκειακής σούπας (με πολλά ληγμένα ή χαλασμένα υλικά). Εμείς προτιμάμε το βασιλικό δείπνο...
  Κάποιοι δούλοι όμως προτιμούν να αφήνουν το παλάτι του Βασιλιά και δουλεύουν έξω στους δρόμους στο καύσωνα και στη βρωμιά μοιράζοντας το 'τίποτα' στους συνδούλους, χωρίς να τους καλέσουν και αυτούς στο παλάτι του φιλάνθρωπου Δεσπότη.
  Γεωργία Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΑΠΑΣ ΡΑΒΙΝΟΙ ΙΣΛΑΜ ΒΟΥΔΑΣ........ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;;;;
  ΚΡΙΜΑ.ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.ΣΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΩΝΩΝ ΜΑΣ.
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.