19 Ιουν 2017

Ὁ Πάπας στὴ Λέσβο: «μοναδικὸ παγκοσμίως οἰκουμενιστικὸ φαινόμενο»

Ὁ σεισμὸς στὴ Λέσβο: «μοναδικὸ παγκοσμίως γεωλογικὸ φαινόμενο». 
Διαβάζουμε στὶς εἰδήσεις τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀνακοίνωση τῶν σεισμολόγων ἐπιστημόνων γιὰ τὸ σεισμὸ στὴ Λέσβο. Τὸν χαρακτηρίζει ὡς «μοναδικὸ παγκοσμίως γεωλογικὸ φαινόμενο». Νὰ λοιπὸν καὶ ἕνα ἄλλο παγκόσμιο θλιβερὸ καὶ ὀδυνηρὸ πρωτεῖο, ποὺ μᾶς ἦρθε, μέσα σὲ ὅλες τὶς ἄλλες δοκιμασίες, τὶς ὁποῖες περνᾶμε αὐτὸν τὸν καιρό. Πόνος ἐπάνω στὸν πόνο!  Πῶς νὰ μὴν συσταλεῖ ὁ νοῦς, πῶς νὰ μὴν «ἔλθει εἰς ἐαυτόν», μετὰ ἀπὸ ἕνα τέτοιο χτύπημα; Πῶς νὰ μὴν σκύψει ἐπάνω στὸ γεγονός; Πῶς νὰ τὸ ἀντιπαρέλθει ἔτσι «ἐλαφρὰ τὴ καρδία»; 
Ναὶ εἶναι φυσικὸ φαινόμενο ὁ σεισμός. Καὶ ὅταν ἡ φύση χτυπάει μὲ τόση σφοδρότητα καὶ δείχνει τὴν ἄμετρη δύναμή της, προκαλεῖ τρόμο. Ἀφήνει κατάλοιπα, ποὺ δύσκολα φεύγουν ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ μὴ λησμονοῦμε πώς, τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, προηγήθηκε ἄλλο θλιβερότερο, πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, τὸ ὁποῖο ἄφησε κι ἐκεῖνο τὶς δικές του πληγὲς καὶ τὰ δικά του κατάλοιπα στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, ἀκολουθεῖ ἀβίαστα ὁ ἀνάλογος συσχετισμός: τοῦ «μοναδικοῦ παγκοσμίως γεωλογικοῦ φαινομένου», μὲ τὸ «μοναδικὸ παγκοσμίως οἰκουμενιστικὸ φαινόμενο», ποὺ προηγήθηκε στὶς 16 Ἀπριλίου τοῦ 2016, ὅταν ὁ Πάπας, μὲ....
τὴ συμφωνία καὶ τὴ συνοδεία τῶν «ἑπομένων τοῖς ἁγίοις πατράσιν» Ὀρθοδόξων ποιμένων, πάτησε τὸ πόδι του στὸ ἱερὸ νησὶ τοῦ Μεγάλου Ταξιάρχη καὶ τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης. 
Ἀλήθεια, πόσο δύσπιστος μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιος, ὥστε νὰ ἀντέξει καὶ νὰ ἀποφύγει τελικὰ τὴ συσχέτιση αὐτῶν τῶν δύο γεγονότων; Πόσο; Καὶ μάλιστα, ὅταν εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας; 
Μήπως ὁ σεισμὸς ἦταν μιὰ προειδοποίηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πρὶν ἔρθουν τὰ χειρότερα; Διότι, μ` αὐτὰ ποὺ βλέπουμε νὰ συμβαίνουν σ` ὅλο τὸν κόσμο, δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε βέβαιοι πὼς δὲν θὰ συμβοῦν καὶ σὲ μᾶς καὶ μάλιστα μὲ μεγαλύτερη δριμύτητα. Αὐτὸ ποὺ μένει στὸν καθένας νὰ κάνουμε δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ προσωπική μας διὰ τῆς βίας καὶ διὰ βίου ἐπιστροφὴ στὴ ζωὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. 

Ἰδοὺ ἡ εἴδηση: 

Πηγή: Protagon Team 17 Ἰουνίου 2017, 10:53 

Παγκόσμιο γεωλογικὸ φαινόμενο ὁ σεισμὸς στὴ Βρίσα! 

Μοναδικῆς φύσης ἦταν ὁ σεισμὸς ποὺ σημειώθηκε στὸ χωριὸ τῆς Λέσβου, ποὺ δέχθηκε τεράστια σεισμικὴ ἐνέργεια σὲ σύγκριση μὲ τὶς κοντινὲς περιοχὲς - «Θὰ ἀποτελέσει παγκόσμιο πεδίο ἐφαρμογῆς νέων τεχνολογιῶν καὶ ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν», εἶπε ὁ καθηγητὴς Εὐθύμιος Λέκκας 
Νέα σεισμικὴ δόνηση 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε τὸ πρωὶ (6:40) τοῦ Σαββάτου ἀνάμεσα στὴ Λέσβο καὶ τὴ Χίο, μὲ ἑστιακὸ βάθος 14 χιλιόμετρα, στὸν ἴδιο χῶρο ὅπου καταγράφηκε ὁ σεισμὸς τῶν 6,1 Ρίχτερ ποὺ συγκλόνισε τὴ Λέσβο καὶ ἰσοπέδωσε τὸ χωριὸ Βρίσα τὴν περασμένη Δευτέρα. 
Ἤδη μετὰ τὸν κύριο σεισμό, ἐκδηλώθηκαν πάνω ἀπὸ 350 σεισμικὲς δονήσεις κάτω ἀπὸ 5 βαθμοὺς τῆς κλίμακας Ρίχτερ, καὶ ὅλοι οἱ μετασεισμοὶ προῆλθαν ἀπὸ τὸ ἴδιο ρῆγμα. 

Σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης κηρύχθηκε ἡ Λέσβος 

Ὅσο παράδοξο κι ἂν ἀκούγεται, οἱ εἰδικοὶ ἤλπιζαν γιὰ ἕναν νέο σεισμό, τῆς τάξης τῶν 5,5 μὲ 5,6 Ρίχτερ ὥστε νὰ βεβαιωθοῦν ὅτι τὸ φαινόμενο βαίνει πρὸς ἐκτόνωση. 
«Εὐχόμαστε, ὅσο καὶ νὰ φαίνεται παράδοξο, νὰ γίνει ἕνας νέος σεισμὸς τῆς τάξης τῶν 5,5 μὲ 5,6 Ρίχτερ, ὥστε νὰ βεβαιωθοῦμε καὶ ἐπισήμως ὅτι εἴμαστε σὲ μιὰ διαδικασία ἐκτόνωσης. Ὁ σεισμὸς αὐτὸς θὰ εἶναι πολὺ μικρότερος σὲ σύγκριση μὲ τὸν ἀρχικὸ σεισμὸ καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ προκαλέσει τὶς ἴδιες καταστρεπτικὲς συνέπειες, γιατί θὰ εἶναι τουλάχιστον 20 φορὲς μικρότερος σὲ ἐνέργεια», εἶπε ὁ καθηγητὴς και πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀντισεισμικοῦ Σχεδιασμοῦ καὶ Προστασίας (ΟΑΣΠ) Εὐθύμιος Λέκκας, κατὰ τὴ διαρκεια συνεδρίαση τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Λέσβου. 
Ὅλοι οἱ καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου καὶ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ποὺ μετεῖχαν στὴ συνεδρίαση συμφώνησαν ὅτι στὴ Βρίσα σημειώθηκε ἕνα μοναδικὸ παγκοσμίως γεωλογικὸ φαινόμενο. Τὸ χωριό δεχτηκε σεισμικὴ ἐνέργεια ἰσχύος ποὺ ἀντιστοιχεῖ μὲ 9 τῆς ἀντίστοιχης κλίμακας, ἐνῶ ἄλλες πολὺ κοντινὲς περιοχὲς καὶ οἰκισμοὶ δὲν δέχθηκαν ἀντίστοιχη ἐπιβάρυνση. 
Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ βλάβες ἐντοπίστηκαν σε ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο, ἐνῶ στὴ γύρω περιοχὴ εἶναι διάσπαρτες καὶ μικρότερης κλίμακας. Ὅπως ἀνέφερε ὁ κ. Λέκκας, στὴν πολυετῆ του ἐμπειρία σὲ 50 μεγάλους σεισμοὺς σὲ ὅλο τὸν κόσμο, δὲν συνάντησε ἀντίστοιχο φαινόμενο. «Θεωροῦμε ὅτι ἡ Βρίσα θὰ ἀποτελέσει παγκόσμιο πεδίο ἐφαρμογῆς νέων τεχνολογιῶν καὶ ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν», εἶπε ὁ ἴδιος. «Μέχρι στιγμῆς, ὅλοι ὑποψιαζόμαστε τὸ αἴτιο ποὺ προκάλεσε αὐτὴ τὴν πρωτόγνωρη κατάσταση. Ὡστόσο, ἂν δὲν γίνουν δοκιμὲς καὶ ἐφαρμογὲς σὲ πραγματικὲς συνθῆκες στὴν περιοχή, δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ καταλήξουμε σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα», τόνισε. 

Ἀνοικοδόμηση Βρίσας στὸ ἴδιο σημεῖο 

Ἤδη κατὰ τὴ διάρκεια ἐλέγχων στὸ χωριό, 416 σπίτια ἔχουν κριθεῖ ἀκατοίκητα, ἐνῶ συνολικὰ 232 ἄτομα ἔχουν στεγαστεῖ σὲ ξενοδοχεῖα, καθὼς καὶ στὸ γηροκομεῖο Πολιχνίτου. Σὲ σπίτια συγγενῶν διαμένουν 85 ἄτομα, ἐνῶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἐπέλεξαν νὰ μὴν ζητήσουν κατάλυμα. 

Γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ χωριοῦ, ὅπως ἀνέφεραν οἱ καθηγητὲς καὶ τοπικοὶ φορεῖς στὴ συνεδρίαση, στόχος εἶναι νὰ χτιστεῖ τὸ νέο χωριὸ στὸ ἴδιο σημεῖο, διατηρώντας τὰ βασικὰ πολεοδομικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἀρχιτεκτονικά του στοιχεῖα. 

Μετακίνηση τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ θὰ γίνει μόνο ἐὰν διαπιστωθεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια στὸ ὑπέδαφος. Ὅπως εἶπε ὁ καθηγητής, κ. Λέκκας, ἡ διεθνὴς καὶ πανελλαδικὴ ἐμπειρία σὲ περιπτώσεις μετακίνησης οἰκισμῶν, δὲν εἶναι ἰδιαίτερα ἐνθαρρυντική, ἀφοῦ οἱ κάτοικοι ἔπειτα ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα ἐπιστρέφουν στοὺς παλιοὺς οἰκισμούς, ἀκόμη κι ἂν ἀντιμετωπίζει αὐτὸς προβλήματα κατολισθήσεων, σεισμῶν κ.λπ. 
Τὸ χωριό, ὅμως, θὰ εἶναι πολὺ πιὸ ἀσφαλὲς ἀπὸ τὸ προηγούμενο καὶ αὐτὸ θὰ στηριχτεῖ σὲ μιὰ διαδικασία ἐρευνῶν ποὺ θὰ κάνουν τὰ πανεπιστήμια καὶ ἡ ὁποία θὰ περάσει ἄμεσα στὴν ἑλληνικὴ νομοθεσία καὶ τοὺς ἀντισεισμικοὺς κανονισμούς. 
Σύμφωνα μὲ ἐμπειρία ἀπὸ προηγούμενες ἀντίστοιχες περιπτώσεις, ἂν προχωρήσουν ἄμεσα οἱ γεωλογικὲς καὶ τεκτονικὲς μελέτες καὶ δὲν ὑπάρξουν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια ἢ γραφειοκρατικὲς δυσκολίες, εἶναι πιθανὸ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνοικοδόμηση τῆς περιοχῆς καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν σὲ ἕνα χρονικὸ πλαίσιο τριῶν – τεσσάρων χρόνων… 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.