30 Ιουν 2017

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἀποστρεφόταν τὸν Καζαντζάκη, ἐμεῖς τὸν βάλαμε στὰ νέα Θρησκευτικά!

Πολλά μαργαριταρια καὶ πρωτόγνωρα κείμενα γιὰ ἕνα μάθημα Θρησκευτικῶν ἀνακαλύπτει ὅποιος μελετᾶ τοὺς Φακέλους Μαθήματος γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ποὺ ἔρχονται νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ μέχρι σήμερα διδασκόμενα βιβλία. Ὁ Νίκος Καζαντζάκης κατέχει κεντρικη θέση στους Φακέλους αὐτούς. Πολλὰ κείμενά του παρατίθενται γιὰ χρήση κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος. Ἀνάμεσά σε αὐτὰ καὶ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου τοῦ «Ὁ Τελευταῖος Πειρασμὸς» ποὺ ὑπάρχει στὸν Φάκελο Μαθήματος γιὰ τὰ Θρησκευτικά της Β΄ Γυμνασίου.

Ὁ βιογράφος τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ἱερομόναχος Ἰσαὰκ γράφει  «ὁ π. Παΐσιος ἀποστρεφόταν τόν Καζαντζάκη, λόγῳ τῆς ἀθεΐας καὶ τῶν βλασφημιῶν του καὶ δὲν ἤθελε οὔτε νὰ βλέπῃ οὔτε νὰ ἀκούει τὸ ὄνομά του». Εἶναι παραδειγματικὴ καὶ διδακτικὴ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ἀλλὰ καὶ ἡ φωτισμένη ἐπιχειρηματολογία του, στὴν περίπτωση ποὺ κατέβηκε ὁ ἴδιος στὴ Θεσσαλονίκη (1988) καὶ πρωτοστάτησε σὲ διαδήλωση μπροστὰ σὲ αἴθουσα κινηματογράφου γιὰ νὰ ματαιωθεῖ, ὅπως καὶ ἔγινε, ἡ προβολὴ τῆς βλάσφημης ταινίας τοῦ Σκορτσέζε «Ὁ τελευταῖος πειρασμός», ποὺ βασιζόταν στὸ ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καζαντζάκη. Διηγεῖται σχετικὰ ὁ βιογράφος του: «Πέρα ἀπὸ τὶς μεμονωμένες ἀντιδράσεις τοῦ εὐσεβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀποφασίσθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία συντονισμένη διαμαρτυρία, στὶς 6-7 Νοεμβρίου (ν.ἡ.) τοῦ ἰδίου ἔτους (1988). Ζητήθηκε και ἡσυμμετοχὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὅμως ἀρκετοὶ ἀντέδρασαν ἀρνητικά. Δὲν θεωροῦσαν καὶ τόσο πνευματικὸ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τέτοια θέματα λέγοντας ὅτι ἡ περιφρόνησή τους πρὸς τὸ ἔργο γίνεται αἰτία νὰ προβληθῇ λιγώτερο.
Ὁ Γέροντας εἶχε τελείως ἀντίθετη ἄποψη: “Στὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας”, ἔλεγε “δέκα Χριστιανοὶ ὑπερασπίστηκαν δυναμικὰ τὴν εἰκόνα τοῦ....
Χριστοῦ στὴν Χρυσῆ Πύλη καὶ μαρτύρησαν γι᾽ αὐτήν. Τώρα ποὺ βλασφημεῖται τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε. Ἂν ζούσαμε τότεἐμεῖς οἱ “διακριτικοί” καὶ “γνωστικοί” θὰ λέγαμε στοὺς δέκα μάρτυρες: “Ἔτσι δὲν ἐνεργεῖτε πνευματικά· περιφρονεῖστε τὸν Σπαθάριο ποὺ ἀνεβαίνει νὰ γκρεμίσει τὴν εἰκόνα, καὶ ὅταν ἀλλάξη ἡ κατάσταση, θὰ βάλουμε στὴ θέση της ἄλλη εἰκόνα, καὶ μάλιστα πιὸ βυζαντινή. Αὐτὸ εἶναι τὸ φοβερό! Τὴν πτώση μας, τὴν δειλία, τὸ βόλεμά μας τὸ παρουσιάζομε σὰν κάτι ἀνώτερο!”.
Τὴν διαμαρτυρία γιὰ τὴν βλάσφημη ταινία τὴν θεωροῦσε ὁμολογία πίστεως, γι᾽ αὐτὸ ἔσπευσε νὰ συμπαρασταθῆ στὴν ἀγωνιζομένη Ἐκκλησία. Ἐκτὸςἀπὸ τὶς ἰδιαίτερες προτροπές του, ὑπέγραψε μαζὺ μὲ ἄλλους πατέρες δήλωση πρὸς τὴν Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου, ἐκφράζοντας τὴν ἐπιθυμία του νὰσυμμετάσχη στὴν ἔξοδο τῶν Ἁγιορειτῶν στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν σχετικὴ ἐκδήλωση διαμαρτυρίας. Μὲ τὴν στάση του βοήθησε, ὥστε ἡ ἹερὰΚοινότης νὰ ἀποφασίση τὴν ἐπίσημη καὶ πολυάριθμη συμμετοχὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ παρουσία τοῦ Πρωτεπιστάτου, τῶν περισσοτέρωνἀντιπροσώπων ἡγουμένων καὶ ἑκατὸ Ἁγιορειτῶν ἔφεραν ἐνθουσιασμό καὶ συγκίνηση στὸ συγκεντρωμένο πλῆθος. Ἰδιαίτερη αἴσθηση προκάλεσε ἡπαρουσία τοῦ Γέροντα. Καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως στεκόταν ὄρθιος παρὰ τὰ σοβαρὰ προβλήματα τῆς ὑγείας του. Στὸ τέλος κινδύνευσε νὰ συνθλιβῆ ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις εὐλαβείας τοῦ πλήθους.
Ἀκόμη ἔλαβαν μέρος μοναχοὶ καὶ μοναχὲς ἀπὸ μοναστήρια τοῦ κόσμου καὶ πλῆθος λαοῦ. Ἡ συντονισμένη ἐνέργεια καὶ οἱ προσευχὲς ὅλων καὶ τοῦΓέροντα ἔφεραν ἀγαθὰ ἀποτελέσματα. Ἡ Πολιτεία ἀπαγόρευσε τὴν προβολὴ τοῦ βλάσφημου ἔργου. Ἔτσι ἀποσοβήθηκε ὁ “τελευταῖος πειρασμός”. Εἴθε νὰ ἦταν ὁ τελευταῖος».

7 σχόλια:

 1. Ο σατανάς προσπαθεί να ακυρώσει το έργο του Θεού και των Οσίων του Θεού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλύτερα χωρίς καθόλου μάθημα θρυσκευτικών στα σχολεία παρα αυτά τα δαιμονικά βιβλία. Η Εκκλησία θα πρέπει να ξανά φέρει πίσω το κρυφό σχολειό. Να μάθει στα παιδιά μας τα ΑΙΩΝΙΑ,την ΑΛΗΘΕΙΑ και τα ΑΓΙΑ.
  Αμαν πια με αυτές συναντήσεις και συζητήσεις με δαιμονισμένους υπουργούς και"ειδικούς" παιδείας.
  Φέρτε πίσω το κρυφό σχολειό, γιατί
  ετούτοι εδώ όλοι είναι μεγαλύτεροι εχθοί από τους τούρκους!
  ΤΙ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ; ΒΡΟΝΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΤΕ. Η ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ Η ΤΙΠΟΤΑ. ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΤΑ ΑΣΥΖΗΤΗΤΑ; ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ Η ΑΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.
  Έχουμε πόλεμο το καταλαβαίνετε;
  Μισούν Την Εκκλησία μας το καταλαβαίνετε;
  Αφήστε τα τσάι και τα κουλουράκια μαζί τους και βγάλτε "σπαθί".
  Που είναι η Ορθόδοξη λεβεντιά σας;
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ειναι δυνατον να μην βαλουν τον γνωστο αρχιμασωνο στα σχολικα βιβλια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. "Εις τα της Πίστεως ου χωρεί συγκατάβασις...Ουκ αρνησόμεθἀ σοι ,φίλη Ορθοδοξία", διεκήρυττεν ο Ιωσήφ Βρυέννιος, αλλά ωρισμένοι Ιεράρχες που το παίζουν "προοδευτικοί"μα δίδουν άσχημα παραδείγματα.Πρέπει και οφείλει το εναπομείναν μικρόν Ορθόδοξον ποίμνιον να αντισταθή ευθαρσώς και με ευγένεια και παρρησία να τους ειπή:"καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω...ώρα ημάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι..Η νύξ προέκοψεν ,η δέ ημέρα ήγγικεν. Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός.Ως εν ημέρα ευσχημόνως περιπατήσωμεν...".Ρωμ.13,11-13. Δρ.Δέσποινα Κοντοστεργίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι άνθρωποι δεν ορρωδούν προ ουδενός! Έδωσαν ακόμη ένα ρεσιτάλ αναισχυντίας και αδιστακτωσύνης! Δεν δίστασαν να εισαγάγουν στη διδακτέα ύλη του μεταλλαγμένου μαθήματος το κοπρογράφημα του χυδαιότερου υβριστή του ασπίλου και αμώμου Χριστού
  που εκσφενδόνισε βόρβορο επί του Θεανδρικού του Προσώπου! Πρόκειται για εσμό αδιστάκτων υπονομευτών της Ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και συμμορία νεκροθαφτών του Έθνους και της κοινωνίας.
  Υ.Γ.1:Οι δειλοί και συμβιβασμένοι "ποιμένες" μας που αρκέστηκαν μονάχα στην επί συνόδω "ενημέρωσή" τους από το μητροπολίτη Ύδρας, πρόεδρο της "τριμελούς" επιτροπής της ήττας,τι έχουν να πουν για το συγκεκριμένο αίσχος;
  Υ.Γ.2:https://www.pemptousia.gr/video/to-prosopo-tou-christou-ston-niko-kaza/
  https://www.pemptousia.gr/2013/12/anazitontas-to-prosopo-tou-christou-st/
  Τα φιλοκαζαντζακικά αίσχη της βατοπαιδινής ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. «Είνε άξιον πολλών δακρύων, διότι αποδεικνύει πόσον άρρωστον ηθικώς είνε το Έθνος ημών, το γεγονός της υπερασπίσεως παρά τόσων και τόσων του μιαρού και ανοσίου υβριστού του Κυρίου, Ν. Καζαντζάκη…Αυτοί χαράσσουσι «πυρίνους κύκλους» εντός των οποίων αξιούσι να κινήται η Εκκλησία, αλλ’η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα( μάλλον δε καθήκον) να χαράσση πυρίνους κύκλους εντός των οποίων θα αξιοί να κινήται έκαστος συγγραφεύς, αν θέλη να ή μέλος αυτής;[…] Η Εκκλησία όμως άς πράξη το εαυτής καθήκον, αδιαφορούσα δια τας φωνασκίας του ενός και του άλλου… Καθήκον αυτής είνε κυρίως τούτο: Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ !»
  Ο μακαριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος για τον Καζαντζάκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΔΙΑΒΟΛΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΙΣ ΧΥΔΑΙΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΦΗΜΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!

  ΣΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΑΣ!

  ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.