13 Ιουν 2017

Πάπας: "Προσεύχομαι γιὰ τὴν κοινὴ πορεία Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν γιὰ τὴν πλήρη κοινωνία"

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία στὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἑορτάζεται στὶς 11 Ἰουνίου, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀπέστειλε μήνυμα πρὸς τὸν ''Ἀγαπητὸ Ἀδελφὸ Βαρθολομαῖο'', στὸ ὁποῖο σημειώνει: 
''Αὐτὴν τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Βαρθολομαῖο, υἱοθετῶ τὰ λόγια τοῦ κοντακίου ''Ὤφθης μέγας ἥλιος τῇ οἰκουμένη, διδαγμάτων λάμψεσι, καὶ θαυμασίων φοβερῶν, φωταγωγῶν τοὺς τιμώντάς σε, Βαρθολομαῖε Κυρίου Ἀπόστολε''. 
Ἐλπίζω ὅτι μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ οὐράνιου προστάτη σας, ὁ Παντοδύναμος καὶ Φιλεύσπλαχνος Θεὸς θὰ σᾶς χαρίζει πλούσια τα δῶρα τῆς χάριτος γιὰ τὴν συνέχιση τῆς διακονίας σας. Εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε στὸν Θεὸ γιὰ τὴν πρόσφατη συνάντησή μας στὴν Αἴγυπτο, ἡ ὁποία εἶναι ἰδιαίτερη χαρὰ γιὰ μένα καὶ γιὰ τὴν Παναγιότητά Σας, γιὰ τὴν μαρτυρία ποὺ προσφέρουν οἱ Χριστιανοὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ στενοὺς δεσμοὺς καὶ τῆς ἀδελφοσύνης, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα σημάδι ἐλπίδας καὶ παρηγοριᾶς γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. 
Ὡς ἐκ τούτου, προσεύχομαι γιὰ τὴν....
κοινὴ πορεία Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν γιὰ τὴν πλήρη κοινωνία, τὴν κοινὴ ἐργασία γιὰ τὴν προώθηση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς συνεργασίας καὶ τοῦ διαλόγου σὲ ὅλα τα ἐπίπεδα. 
Ἐκφράζοντας τὶς θερμοτέρες εὐχές μου καὶ θέτοντας τὸν ἑαυτό μου, Ἀγαπητὲ ἀδελφὲ ἐν Χριστῷ, στὶς προσευχές.  
Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίω  Ἰησοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.