31 Ιαν 2019

Ἀπὸ τὰ Ἴμια στὴν Ζουράφα (Λαδόξερα) τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου. Μνήμη Καραθανάση, Βλαχάκου, Γιαλοψοῦ 31/01/1996

Φώτο: Ρωμαίικου - Κείμενο: Θεοφάνη Μαλκίδη
1. Ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ Αἰγαῖο
Ξημερώνοντας ἡ 31η Ἰανουαρίου, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ φέρεις στὸ νοῦ σου τὰ Ἴμια καὶ τὴ μνήμη τῶν Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου καὶ Ἕκτορα Γιαλοψοῦ. Τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος τοῦ ἑλικοπτέρου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ πατρίδας τὸ 1996.
Παράλληλα ἔρχεται στὴ θύμηση ἡ συμφωνία τῶν Σημίτη - Πάγκαλου λίγους μῆνες ἀργότερα στὴ Μαδρίτη γιὰ τὰ "ζωτικὰ συμφέροντα" τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο καὶ γιὰ τὴν ἄγνοια τῆς παρούσας ἡγεσίας καὶ ὄχι μόνο περὶ θαλασσίων συνόρων!
Παράλληλα, ἡ συζήτηση ποὺ ἔχει ξεκινήσει στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ), ἔφερε στὸ προσκήνιο θέματα μὲ τεράστιο ἐθνικὸ καὶ διεθνὲς ἐνδιαφέρον. Ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ φυσικοὶ πόροι. Παράλληλα ἀναδείχτηκαν καὶ συνιστῶσες ποὺ σχετίζονται μὲ τὰ...

παραπάνω καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὸ κατὰ πόσο ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ -στὴν παροῦσα συγκυρία- νὰ ἀνακηρύξει τὴν ΑΟΖ καὶ ἐὰν αὐτὴ περιλαμβάνει ὅλη τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια καὶ βεβαίως γιὰ τὸ σχέδιο ἀξιοποίησης καὶ νησιῶν καὶ βραχονησίδων, στὸ ὁποῖο ἀντέδρασε ἡ Τουρκία. 

Τὸ πρόβλημα τοῦ Καστελόριζου ἦταν τὸ πρῶτο ποὺ προέκυψε καὶ μάλιστα μὲ ἰδιαίτερα προκλητικὸ τρόπο, ἂν ληφθοῦν ὑπόψη οἱ σχετικὲς δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν.
Ἡ ΑΟΖ καὶ τὰ προβλήματα περὶ ὁριοθέτησης καὶ ἀνακήρυξης εἶχαν καὶ ἔχουν καὶ συνέχεια. Ἡ ἑπόμενη ἔντονη ἀμφισβήτηση προέκυψε στὸ βόρειο ἀκρότατο ὅριο τῆς ἑλληνικῆς (καὶ εὐρωπαϊκῆς γιὰ νὰ μὴ λησμονοῦμε) θαλάσσιας κυριαρχίας: στὴ Ζουράφα (Λαδόξερα). Ἐκεῖ ποὺ γιὰ χρόνια, ὅπως καὶ σὲ ὅλο τὸ Θρακικὸ Πέλαγος ἀλλὰ Θρακικὴ ἐνδοχώρα, ἀμφισβητεῖται ἡ ἑλληνικὴ παρουσία, ὡστόσο στοὺς τελευταίους μῆνες καὶ ἡμέρες, οἱ ἐνέργειες τῆς Τουρκίας, ἔχουν κορυφωθεῖ μὲ τρόπο προκλητικό, ὡς συνήθως. Ἡ παρουσία τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καὶ τῶν Ἑλλήνων ἁλιέων, εἶναι ἑστίες ἀντίστασης στὴν τουρκικὴ ἀμφισβήτηση, ὅμως στὴν ἱστορικὴ στιγμὴ ποὺ περνᾶ ἡ πατρίδα μας, ἡ κατοχύρωση τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας, μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο ποὺ διαθέτουμε, (καὶ ) στὴ Ζουράφα, εἶναι ἄμεση προτεραιότητα.

2. Ἡ Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο
Εἶναι περιττὸ νὰ ἀναφέρουμε ξανὰ τὴν κρίσιμη ἐθνικὴ ἀλλὰ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κρίση τὴν ὁποία περνᾶμε ὅλοι μας. Ἡ πατρίδα μας θὰ πρέπει ἀνακτήσει τὴν κυριαρχία της, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ζήτημα ποὺ συνδέεται καὶ μὲ τὴν ΑΟΖ, ἀπὸ τὸ Καστελόριζο καὶ τὰ Ἴμια μέχρι τὴ Ζουράφα. Εἰδικὰ στὸ Θρακικὸ πέλαγος, κάθε ἄλλη καθυστέρηση θὰ συνεπάγεται ἐξαφάνιση, κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικά, κάθε μορφῆς ἑλληνικῆς παρουσίας στὴν περιοχὴ καὶ ἀμφισβήτηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ σ΄ αὐτὸ τὸ κομμάτι τῆς πατρίδας μας. Καὶ πιστεύουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει Ἕλληνας καὶ Ἑλληνίδα ποὺ ἐπιθυμεῖ κάτι τέτοιο. Ἐπιπλέον τὸ ὀφείλουμε στοὺς πεσόντες γιὰ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία, ἀπὸ τὰ Ἴμια μέχρι τὴ Ζουράφα.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο ἱστορίας τῆς Γ' Γυμνασίου ἀπουσιάζουν οἱ τρεῖς πεσόντες ἀξιωματικοί! Ἀντιθέτως ὑπάρχει ἡ φωτογραφία τοῦ πρωθυπουργοῦ ποὺ χειρίστηκε μὲ τὸ γνωστὸ τρόπο τὴν κρίση, ἐνῶ πρὶν ἀπὸ λίγο μᾶς συμβούλεψε γιὰ τὴ Μακεδονία: «Προϋπόθεση εὐημερίας τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ καλή της ἐπικοινωνία μὲ τὸν βαλκανικό της περίγυρο. Αὐτὸ λέει ἡ Ἱστορία. Τὸ ἐθνικὸ συμφέρον ἑπομένως, ἐπιτάσσει μία λύση στὸ ἐκκρεμὲς πρόβλημα ποὺ βαραίνει τὴ σχέση μας μὲ τὴν ΠΓΔΜ. Ἡ συγκυρία ἀνοίγει τὴν πιθανότητα ἐπιτυχίας, ἐφόσον ὑπάρξει μία σοβαρὴ καὶ ὑπεύθυνη διαπραγμάτευση, ἔχοντας ὡς βάση τὴν ἐνδιάμεση συμφωνία. Στὸν ἐθνικολαϊκισμὸ πρέπει νὰ ἀντιτάξουμε τὴν πολιτικὴ βούληση, τὴν εὐθύνη καὶ τὸν ἐνσυνείδητο πατριωτισμό».

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.