29 Ιαν 2019

Ὄνομα Σκοπίων - Μετὰ τὸν Τσίπρα τὸ Φανάρι...

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ὁλοκληρώθηκε ἡ, κατὰ τὸ καταρτισθὲν πρόγραμμα, ἀναγνώριση τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία» ἀπὸ 153 Ἕλληνες πολίτες - μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.
Ἀμέσως  ἔρχεται, κατὰ τὸ ἴδιο πρόγραμμα, ἡ σειρὰ τοῦ Φαναρίου νὰ ἀναγνωρίσει τὴν, ἕως σήμερα, σχισματικὴ Ἐκκλησία τῆς γειτονικῆς χώρας καὶ νὰ τῆς δώσει τὸ ἀνάλογο ὄνομα.
Κυριολεκτικά, «πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτωρ φωνῆσαι» ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος δήλωσε στοὺς δημοσιογράφους: «Τὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος τοῦ Μακεδονικοῦ Κράτους μόλις ξεκαθαριστεῖ θὰ ἀκολουθήσει ἀσφαλῶς τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα». Στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς γειτονικῆς χώρας, ἀφορᾶ στὸ νὰ καταστεῖ «κανονικὴ» ἡ, ἕως τώρα αὐτοανακηρυχθεῖσα σχισματικὴ...
«Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» καὶ νὰ τῆς δοθεί  ονομα, ὅπως νὰ δοθεῖ καὶ ὁ τίτλος στὸν προκαθήμενό της, ὁ ὁποῖος ἕως σήμερα, αὐτοαποκαλεῖται «Ἀρχιεπίσκοπος Μακεδονίας».

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων κανονικὰ ἀνήκει στὴν Σερβικὴ Ἐκκλησία. Τὸ 1967, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη ἑνωμένη ἡ Γιουγκοσλαβία πραξικοπηματικά ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη, ἀλλὰ μὲ τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Τίτο καὶ τοῦ ΚΚΓ αὐτοανακηρύχθηκε Αὐτοκέφαλη. Ὁ Κροάτης ἄθεος Τίτο προώθησε τὴν αὐτοκεφαλία στὰ Σκόπια γιὰ νὰ περιορίσει τὴν ἰσχὺ τῆς  Ορθόδοξης Σερβικῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ νὰ ἐπανασυνδεθεῖ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς του μὲ τοὺς ὁμόφρονές του καὶ κατόπιν σοβινιστὲς σλαβομακεδόνες τῆς διασπορᾶς, κυρίως τοῦ Καναδᾶ, τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Αὐστραλίας. Τότε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ διακόψει τὴν κανονικὴ κοινωνία μὲ τὴν ἱεραρχία τῶν Σκοπίων καὶ νὰ τὴν κηρύξει σχισματική. Ἀπὸ τότε οὐδεμία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὴν ἀναγνωρίζει.

Μετὰ τὴ διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ τὴν συγκρότηση τῶν γειτόνων σὲ κράτος ἡ ἀντιπαράθεση τῆς σχισματικῆς τους Ἐκκλησίας μὲ τὸ Σερβικὸ Πατριαρχεῖο ἐντάθηκε. Σὲ ἀπάντηση τῶν αὐθαιρεσιῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν γειτόνων ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία ἵδρυσε τὴν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία της Αὐτόνομη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας, μὲ ἕδρα τὰ Σκόπια καὶ πρῶτο Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Ἰωάννη. Ὁ τίτλος του εἶναι «Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων Ἰωάννης». Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν ἄρεσε καθόλου στοὺς κυβερνῶντες τὰ Σκόπια. Ἐπὶ χρόνια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης εἶναι ὑπὸ διωγμὸ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει περάσει στὴ φυλακή. Ὅμως εἶναι ὁ μόνος κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος στὰ Σκόπια. Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία γνωρίζουσα τὴν Ἱστορία καὶ τὴν Ἀλήθεια ἀπέφυγε νὰ δώσει στὸν ὑπ’ Αὐτὴν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Σκοπίων καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς ὁποίας προΐσταται τὸ ὄνομα Μακεδονία καὶ παράγωγά του.

Σὲ ἀπάντηση ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ συνεργαζόμενη μὲ αὐτὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἀγνοεῖ τὴν «Μητέρα Ἐκκλησία» τῆς Σερβίας, ἀνακηρύσσει ὡς «Μητέρα Ἐκκλησία» της τὴν Βουλγαρικὴ καὶ προστρέχει στὸ Φανάρι γιὰ νὰ τῆς δοθεῖ τὸ αὐτοκέφαλο. Ὅλα αὐτὰ κατὰ παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας, μὲ τὴν προτροπὴ καὶ τὴν πίεση τῆς Βουλγαρικῆς κυβέρνησης δέχθηκε νὰ «υἱοθετήσει» τὴν σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, ὅμως δὲν πῆρε, ἀκόμη, τὴν πρωτοβουλία νὰ ἔχει κανονικὴ κοινωνία μαζί της. Γνωρίζει ὅτι μία τέτοια ἐκ μέρους της πράξη θὰ εἴναι casusbelli για τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καί, ἕνεκα ἄλλων λόγων, γιὰ τὸ Φανάρι. 

Ἀντιπροσωπεῖες τῆς κυβέρνησης καὶ τῆς ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ἐπισκέφθηκαν κατ’ ἐπανάληψη τὸ Φανάρι καὶ ὑπέβαλαν τὸ αἴτημα, περὶ αὐτοκεφαλίας καὶ ὀνόματος, στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Μέχρι τώρα ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν ἔχει προχωρήσει σὲ κάποια ἐνέργεια. Στὴ σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, στὴν Κωνσταντινούπολη, διὰ λόγου δεσμεύθηκε πρὸς τοὺς Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας ὅτι δὲν θὰ προχωρήσει στὴν ἀναγνώριση τῆς γειτονικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ ὄνομα  «Μακεδονία – Μακεδονικός». Αὐτὰ πρὶν ἀπὸ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὸ ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία».

Ὅπως ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἔτσι καὶ ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος γενικὰ ἀκολουθοῦν πολιτικὴ ἐφαρμογῆς τῆς γεωπολιτικῆς στὴν Εὐρώπη τῶν ΗΠΑ, τῆς Γερμανίας καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων τους. Ἑπομένως εἶναι βέβαιο ὅτι, ὅπως στὴν Οὐκρανία, ἔτσι καὶ στὰ Σκόπια θὰ θελήσει νά  τούς ἱκανοποιήσει. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος στὴν περίπτωση, ποὺ προχωρήσει στὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, θὰ ἀνοίξει νέο μέτωπο μὲ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μετὰ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἐπίπεδο Ἱεραρχίας, ἀπέδειξε ὅτι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ λάβει ἀπόφαση γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Μακεδονίας. Δυστυχῶς. Ἑπομένως πιθανότατα νὰ ὑπάρξουν πάλι φωνὲς διαμαρτυρίας Μακεδόνων Ἱεραρχῶν, καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ποὺ ὅμως δὲν θὰ ἔχουν τὸ κύρος καὶ τὴν βαρύτητα μίας ἀπόφασης τοῦ κορυφαίου διοικητικοῦ ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος...

Οἱ περιπτώσεις Οὐκρανίας καὶ Σκοπίων μοιάζουν. Ἡ Σερβία, ὅπως ἡ Ρωσία, εἶναι στὸ στόχαστρο τῆς Δύσης. Στὸ θέμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τὸ Σερβικὸ Πατριαρχεῖο κρατᾶ στάση κατὰ τῆς ἀπόφασης τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων εἶναι σχισματική, ὅπως εἶναι καὶ τῆς Οὐκρανίας, ποὺ τὴν ἀναγνώρισε ὁ Οἰκ. Πατριάρχης. Γιὰ τὰ Σκόπια, ὅπως γιὰ τὴν Οὐκρανία, οἱ Δυτικοὶ ἐπιθυμοῦν καὶ διὰ τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν ρωσικὴ ἐπιρροή. Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία, ὅπως τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ἀσφαλῶς θὰ ἀντιδράσει ἂν τὸ Φανάρι ἀναγνωρίσει τὴν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία της γειτονικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ἔχει, ὅπως ἡ Οὐκρανία, κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο, ποὺ ἀναγνωρίζουν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες...

Πρώτον αἰσθάνονται ὅτι ἐκφράζουν μίαν ἀλάνθαστη αὐθεντία. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης πιστεύει ὅτι προσωπικὰ ἐκφράζει μίαν αὐθεντία ποὺ οὔτε καν στὸν Πατριαρχικὸ θεσμὸ δὲν ἁρμόζει. Στὴν ὁμιλία του, τῆς 25ης Ιανουαρίου 2019, εἶπε: «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὡς πρωτεύθυνος καὶ πρωτόθρονος Ἐκκλησία, μὲ τὴν πείρα καὶ τὴ σοφία αἰώνων ποὺ τὸ χαρακτηρίζει, πράττει τὸ ἑκάστοτε ὀρθὸ καὶ δίκαιο...». Τὸ Πατριαρχεῖο δὲν εἶναι ἰσόκυρο Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ὁ Πατριάρχης, ὡς πρόσωπο, διέπεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλότητα, ποὺ ἀναγνωρίζει ὁ ἴδιος σὲ κάθε Θεία Λειτουργία.

Στὴ συνέχεια εἶπε ὅτι ἀποκατέστησε τὴν δικαιοσύνη στοὺς Οὐκρανοὺς ποὺ ἐπὶ τριάντα χρόνια ἤσαν ἐκτὸς κοινωνίας (σχισματικοί). Καὶ μετὰ γιὰ τὸν καθηρημένο «Πατριάρχη Οὐκρανίας» Φιλάρετο, ὅτι τιμωρήθηκε ἐπειδὴ ζήτησε τὸ Αὐτοκέφαλο καὶ ὅτι κακῶς τὸ ζήτησε ἀπὸ τὴν Μόσχα. Σημειώνεται ὅτι πρῶτον οὐδεμία δικαιοσύνη ἀποκατεστάθη. Ἀντίθετα, μὲ τὴν βοήθεια τῆς οὐκρανικῆς κυβέρνησης  Ποροσένκο, υἱοθέτησε τοὺς σχισματικοὺς ὀρθοδόξους καὶ μετέτρεψε τὰ πολὺ περισσότερα ἑκατομμύρια Οὐκρανῶν, ποὺ παραμένουν σὲ κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, σὲ σχισματικούς.... Γιὰ τὸν Φιλάρετο ὁ ἴδιος Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀναγνώρισε τὴν καθαίρεσή του καὶ ἀναγνώριζε ἕως τὸν παρελθόντα Νοέμβριο τὸν ὑπὸ τὸν Μόσχας Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριο! Ἐπίσης ὑποστηρίζει ὅτι ἔφερε τὴν ἑνότητα στὴν Ὀρθοδοξία, ὅταν αὐτὴ σήμερα εἶναι σὲ ἀναστάτωση καὶ στὰ πρόθυρα ὁριστικοῦ σχίσματος...- 

1 σχόλιο:

  1. Κάτι νιαου νιαου, κάτι κεραμίδια ... και πάει λέγοντας... Και θα προβλέπουμε συνεχώς τι ... καιρό θα κάνει αύριο, μεθαύριο κ.ο.κ... Γίναμε μετεωρολόγοι των "μετέωρων" γεγονότων! Διότι το παιχνίδι παίζεται μονότερμα! Μάλλον χωρίς αντίπαλο! Ο μόνος αντίπαλός τους είναι ο Ουρανός! Και μακροθυμεί... και μακροθυμεί! Έως πότε; Εκείνος το γνωρίζει! Ξέρουν πολλοί απ` αυτούς, τους ποιμένες, πως κάτι τους περιμένει. Αλλά γερά δεμένοι στο άρμα του οικουμενισμού δεν έχουν τα κότσια να κάνουν πίσω... Και... τραβάτε με κι ας κλαίω... Κρίμα, αλλά όχι άδικο.
    Σ.Η.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.