24 Ιαν 2019

Δὲν θὰ γίνουμε ρινόκεροι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ξένοι καὶ ντόπιοι ἐξουσιαστὲς κάνουν τὸ πᾶν, θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο, πρῶτον μὲ τὸ ζόρι νὰ περάσουν τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ δευτερον  προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὁμαδικῶς «εἴμαστε ρινόκεροι», κατὰ τὸν Ἰονέσκο. Ε, λοιπὸν ὄχι! Τὸ 80% καὶ πλέον τῶν Ἑλλήνων δὲν πιστεύουμε ὅτι γινήκαμε ρινόκεροι. 
Διατηροῦμε τὴν καθαρὴ σκέψη μας, πὼς ἡ παραπληροφόρηση τῆς προπαγάνδας ὑπάρχει γιὰ νὰ καλύπτει τὶς ἀντιφάσεις ἀνάμεσα στὰ γεγονότα καὶ στὰ συμφέροντα ποὺ ὑποστηρίζει καὶ πὼς ἀρνούμαστε νὰ ὑποκύψουμε στὴν παράλογη «λογικὴ» καὶ στὰ ψέματα ποὺ μᾶς σερβίρουν. (Εὐγ. Ἰονέσκο «Ὁ ρινόκερος», Ἔκδ. Δωδώνη, σελ. 14).
Ὅποιος ἀντέχει καὶ ἀκούει τὶς τερατολογίες ποὺ λέγονται αὐθόρμητα...
ἐξοργίζεται, ἐντυπωσιάζεται ἀπὸ τὸ θράσος προσβολῆς τῆς λογικῆς του ὅσων τὶς ἐκστομίζουν καὶ ἀργότερα, πιὸ ὥριμα σκεπτόμενος, λυπᾶται γιὰ τὸ ἐπίπεδο ὅσων τὶς λένε καὶ ὅσων τὶς ἀσπάζονται. Λέγει λ.χ. ὁ πρωθυπουργὸς ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς ὅτι ἀποστασία δὲν εἶναι ὅταν βουλευτές, ἐκλεγέντες μὲ τὰ Κόμματα τῆς Ἀντιπολίτευσης, «πείθονται» νὰ ὑποστηρίξουν  την κυβέρνηση, εἴτε στὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης, εἴτε στὴν ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Σκοπίων! Ἡ ὀνομασθεῖσα «ἀποστασία» τοῦ 1965 αὐτὸ ἀκριβῶς ἦταν, ὅπως τὴν κατήγγειλε ἡ Ἕνωση Κέντρου καὶ ἡ Ἀριστερά, διὰ τῆς ΕΔΑ...

Ὑπουργὸς τῆς κυβέρνησης εἶπε ὡς κύριο ἐπιχείρημα νὰ ψηφισθεῖ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ὅτι «θὰ γίνουμε ρεντίκολο τῶν ξένων». Εἶναι ἐπιχείρημα αὐτό; Οἱ ξένοι ρυθμίζουν τὴ σκέψη καὶ τὴν ψῆφο τῶν βουλευτῶν καὶ ὄχι ἡ συνείδηση καὶ ἡ εὐθύνη τους, ἔναντι τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν ψηφοφόρων τους; Προφανῶς πᾶνε «οἱ ἀγῶνες τῆς Ἀριστερᾶς γιὰ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία», πάει «ἡ πάλη της γιὰ λαϊκὴ κυριαρχία», πάει τὸ σύνθημα «ἡ Ἑλλάδα στοὺς Ἕλληνες»... Τώρα, προσοχὴ μὴν ἐκτεθοῦμε στὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, στή  CIA, στὴν κα Μέρκελ, στὸν κ. Σόλντεμπεργκ...

Ἄλλος, ἄλλοτε θεωρητικός τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας, ἐπιχειρεῖ, νὰ καλύψει τὴν πομπὴ του ἐφευρίσκων ὕστατα ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὰ Σκόπια (!!!) καὶ μὲ τὰ ὅσα μᾶς διαβεβαιώνουν οἱ φανατικοί τοῦ σωβινισμοῦ καὶ τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, ποὺ γιὰ τὸν ἐν λόγω θεωρητικό, μεταλλάχτηκαν  σέ συνεννοήσιμους καὶ ἔγκυρους συνομιλητές....

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς οἱ 151 βουλευτὲς θὰ διακυβεύσουν τὶς ζωές, τὴ συνείδηση, τὴν ταυτότητα τῶν 11.000.000 σημερινῶν Ἑλλήνων καὶ ὅλων τῶν ἑπόμενων γενεῶν. 151 ἄνθρωποι θὰ θυσιάσουν τὸν Ἑλληνισμὸ στὰ συμφέροντα, τὰ δικὰ τους  καὶ τῶν ξένων. Αὐτοὶ οἱ 151 Ἕλληνες, θὰ θεωρήσουν ὅτι «ἐπιτέλεσαν τὸ ἱστορικό τους καθῆκον...» καὶ θὰ πᾶνε νὰ κοιμηθοῦν ἥσυχοι...

Στην ἐφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (19/1/2019) ὁ καθηγητὴς Ἄγγ. Συρίγος χαρακτηρίζει τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν «ἀβάσταχτη ἐλαφρότητα» καὶ ἐπισημαίνει ὅτι τελικὰ τὰ Σκόπια ἔχουν μεθοδεύσει ὥστε καὶ τὸ κράτος τους νὰ λέγεται «μακεδονικὸ» καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει στὸ κουτσουρεμένο erga omnes, (κουτσουρεμένο γιατί ἑξαιρεῖται ἡ γλώσσα καὶ ἡ ἰθαγένεια) μία ὀνομασία: Διεθνῶς τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων θὰ εἶναι «Βόρεια Μακεδονία» καὶ μέσα στὸ κράτος τους θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ λέγονται «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας».   

Τήν ἴδια ἡμέρα, ἐπίσης στὰ ΝΕΑ, ὁ Κώστας Χρυσόγονος, καθηγητὴς Συνταγματικοῦ Δικαίου καὶ εὐρωβουλευτὴς ἔθιξε τὸ ζήτημα τῆς ἐλλείψεως δημοκρατικῆς εὐαισθησίας ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση: «Εἶναι βαθύτατα ἀντιδημοκρατικὴ ἡ ἀξίωση τοῦ πρωθυπουργοῦ νὰ δεσμεύσει ἀμετάκλητα τὴ χώρα στὴ δύση τῆς θητείας του γιὰ ἕνα τέτοιο κρίσιμο ἐθνικὸ ζήτημα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις (δημοσκοπήσεις καὶ μαζικὰ συλλαλητήρια) ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν διαφωνεῖ μαζί του γιὰ τὸ τί συνιστᾶ ἐθνικὸ συμφέρον στὴν ὑπόθεση αὐτή».

Τὰ κάνει αὐτὰ ὁ Ἀλ. Τσίπρας, ποὺ ὠρυόταν κατὰ τῆς κυβέρνησης Σαμαρά, ὅτι εὑρισκόμενη πρὸς τὸ τέλος τῆς θητείας της καὶ ἔχοντας χάσει τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ λαού ὀφείλει νὰ μὴν πάρει ἀποφάσεις οἰκονομικῆς φύσεως, ποὺ θὰ δέσμευαν τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση... Τώρα, στὸ τέλος τῆς θητείας του, ὁ Ἀλ. Τσίπρας θέλει νὰ δεσμεύσει ὄχι τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση, ἀλλὰ ὅλες ὅσες θὰ ἔρθουν μετὰ ἀπὸ αὐτόν...   

Ἐμεῖς δὲν θὰ γίνουμε ρινόκεροι. Ἐμεῖς μένουμε πιστοὶ καὶ ἑνωμένοι - καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι - στὸ ἐπίγραμμα ποὺ συνόδευσε τὴν ἀποστολὴ ἀπὸ τὸν Μεγάλο Ἀλέξανδρο τριακοσίων περσικῶν πανοπλιῶν στὴν Παλλάδα Ἀθηνᾶ, στὴν Ἀθήνα: «Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες...», ὅλοι οἱ Ἕλληνες, μὲ πρώτους τούς Μακεδόνες.-  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.