23 Οκτ 2016

Δυσεύρετοι οἱ ἄξιοι κληρικοί

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρός ∆ιονυσίου Τάτση
ΣΥΧΝΑ εἶναι τά παράπονα τῶν χριστιανῶν γιά τούς ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς. Τούς ἐνοχλεῖ τό κοσµικό τους φρόνηµα, ἡ ἀπρόσεκτη συµπεριφορά τους, ἡ ἔλλειψη ἱεραποστολικοῦ ζήλου, ἡ φιλαργυρία καί πλεονεξία τους, ἀλλά καί ἡ φιλοδοξία καί ἡ φιληδονία τους. Τούς προκαλεῖ ἐπίσης τό γεγονός ὅτι εἶναι ἄξιοι διάδοχοι τῶν Φαρισαίων, τούς ὁποίους ὁ Χριστός εἶχε ἐλέγξει µέ τά σκληρότερα λόγια. Ἡ ὑποκρισία ποτέ δέν ἀπέδωσε µόνιµους καρπούς στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Στήν ἀρχή οἱ ὑποκριτές κληρικοί ἐντυπωσιάζουν τό λαό, µετά ὅµως ἀπό σύντοµο χρονικό διάστηµα, διαλύονται οἱ καλές ἐντυπώσεις καί ἀποκαλύπτεται ἡ ἀναξιότητά τους.
Εἶναι ἀναγκαῖο οἱ κληρικοί ὅλων τῶν βαθµίδων νά συναισθάνονται τήν ἱερότητα τῆς ἀποστολῆς τους καί νά εἶναι σταθεροί στόν προσωπικό τους πνευµατικό ἀγώνα κατά τῶν...
παθῶν καί τῶν ἁµαρτωλῶν συνηθειῶν. Συνήθως οἱ κληρικοί, ὅταν χειροτονοῦνται, ἔχουν συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς τους. Γρήγορα ὅµως, πιεζόµενοι ἀπό τά αὐξηµένα καθήκοντα καί τίς ποικίλες δραστηριότητες, γίνονται ψυχροί ἐπαγγελµατίες καί ἐξωστρεφεῖς κοινωνικοί ἐργάτες. Ἰδιαίτερα αὐτό παρατηρεῖται στούς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι παράλληλα µέ τήν πνευµατική ἐξουσία ἀποκτοῦν καί κοσµική, ἀταίριαστη σ᾿ ἕνα ἀληθινό κληρικό.

Οἱ κληρικοί πρέπει πρωτίστως νά ἐµπνέονται ἀπό τόν ἴδιο τό Χριστό. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀναφερόµενος στήν ἀρχιερωσύνη τοῦ Χριστοῦ, λέει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Τέτοιος ἀρχιερέας µᾶς χρειαζόταν· ἅγιος, ἄκακος, ἀψεγάδιαστος, χωρίς σχέση µέ τήν ἀνθρώπινη ἁµαρτία, ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε πάνω ἀπό τά οὐράνια» (Ἑβρ. ζ΄ 26). Οἱ κληρικοί πρέπει νά εἶναι ἅγιοι, ἤ ἀκριβέστερα νά ἀγωνίζονται γιά τόν ἐξαγιασµό τους, ἄκακοι καί ἀπονήρευτοι, χωρίς ἀδυναµίες καί ἀπρόσεκτη συµπεριφορά καί ἀκούραστοι πνευµατικοί ἀγωνιστές.

Ὁ ἱερός Χρυσόστοµος, ἀναφερόµενος στό ἔργο τῶν κληρικῶν, λέει: «∆ίκαια οἱ ἱερεῖς πρέπει νά θεωροῦνται ὄχι µόνο ἰσχυρότεροι ἀπό τούς ἄρχοντες καί τούς βασιλεῖς, ἀλλά καί πολυτιµότεροι ἀπό τούς πατέρες. Γιατί οἱ µέν πατέρες µᾶς ἐγέννησαν σωµατικά, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς εἶναι αἴτιοι τῆς πνευµατικῆς µας γεννήσεως, τήν ὁποία χαρίζει ὁ Θεός, τῆς εὐτυχισµένης ἐκείνης ἀναγεννήσεως, τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας καί τῆς υἱοθεσίας, πού µᾶς παρέχει δωρεάν ὁ Θεός».

Ὡστόσο, οἱ λαϊκοί συχνά σκανδαλίζονται ἀπό τούς ἀνάξιους κληρικούς, πού ὑπάρχουν δυστυχῶς στήν Ἐκκλησία. Γι᾿ αὐτό χρειάζεται µεγάλη προσοχή προκειµένου νά χειροτονοῦνται ἄνθρωποι µέ φόβο Θεοῦ καί ἱεραποστολικό ζῆλο. Ἐκεῖ πρέπει νά ἔχουν µονίµως στραµµένο τό ἐνδιαφέρον τους οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καί τήν κύρια εὐθύνη. Μόνο τότε θά βελτιωθεῖ ἡ κατάσταση καί οἱ ἐνάρετοι κληρικοί δέν θά εἶναι δυσεύρετοι, ὅπως συµβαίνει στίς µέρες µας.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 21.10.2016

1 σχόλιο:

 1. ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ.
  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ.ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ-ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΡΟΥΜΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ.

  ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΙ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΟΜΩΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ.
  ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΑΙ ΞΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΝΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΠΙΣΤΟΣ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ.ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.ΠΡΑΓΜΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΟ ΠΡΑΤΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ.ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΑΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΞΕΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.
  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΥΑΝΥΟΥΜΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
  ΙΕΡΕΙΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΩΝ -ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΑ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΕΠΟΧΗ ΟΜΩΣ- ΠΑΡΑΜΕΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΙΟ ΟΥΣΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ.
  ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ.
  ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΣΧΗΜΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ.ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ;ΔΗΛΑΔΗ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΩΘΟΥΜΑΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ;
  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΥΛΙΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ.
  ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ.


  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.