19 Φεβ 2019

Δικαστήριο στὴ Μυτιλήνη τροποποίησε τὸ φύλο σὲ τρανσέξουαλ πρόσφυγα

Σὲ ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία ἐπιτυγχάνεται πλήρης ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὴν ταυτότητα φύλου πρόσφυγος καὶ στὴν ἐπίσημη ταυτοποίησή της στὰ ἔγγραφα ὥστε νὰ ἀποφεύγεται σύγχυση στὶς καθημερινὲς συναλλαγές της, προχώρησε σήμερα μὲ ἀπόφαση τοῦ τὸ Εἰρηνοδικεῖο Μυτιλήνης.
Ἡ δικηγορικὴ ὁμάδα HIAS Greece καὶ τὸ Σωματεῖο Ὑποστήριξης Διεμφυλικῶν, ἔκαναν γνωστὴ τὴν ἀπόφαση τοῦ Εἰρηνοδικείου Μυτιλήνης, σχετικὴ μὲ τὴ μεταβολὴ κυρίου ὀνόματος, καταχώρισης φύλου ἀλλὰ καὶ διασταλτικῆς ἑρμηνείας προσαρμογῆς ἐπωνύμου τρὰνς γυναίκας πρόσφυγος.
Συγκεκριμένα, τὸ εἰρηνοδικεῖο Μυτιλήνης μὲ τὴν ἀπόφαση 136/2018, ἡ ὁποία κατέστη τελεσίδικη σήμερα, Τρίτη 19.2.2019, προχώρησε σὲ μεταβολὴ τοῦ καταχωρισμένου φύλου τρὰνς γυναίκας καὶ τοῦ κυρίου ὀνόματος, ἀναγνωρισμένης πρόσφυγος ἀπὸ τὸ Περιφερειακὸ Γραφεῖο Ἀσύλου Μυτιλήνης. Περαιτέρω, ὅμως, τὸ δικαστήριο, βεβαίωσε, μὲ σκοπὸ τὴ διόρθωση τοῦ κυρίου ὀνόματος καὶ τοῦ φύλου καὶ....
ἐπιπλέον προσάρμοσε μὲ διασταλτικὸ τρόπο σχετικὰ τὸ ἐπώνυμο στὰ ἔγγραφα ΑΔΕΤ τῆς Ὑπηρεσίας Ἀσύλου καὶ Διαβατηρίου (Ταξιδιωτικοῦ Ἐγγράφου) τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
Στὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα τῆς ἀπόφασης ἀναφέρεται: «Ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι τὸ γυναικεῖο φύλο, τὸ ὄνομα Χ, καὶ τὸ ἐπώνυμο Ὑ ἀποτελοῦν γι' αὐτὸν τὰ ἀπαραίτητα καὶ μόνιμα χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τῆς προσωπικότητάς του μὲ τὰ ὁποία τὸν ἀναγνωρίζουν στὸ οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικὸ περιβάλλον. Ἡ ὑφιστάμενη ἀναντιστοιχία ἀνάμεσα στὴν ἐμφάνιση τοῦ αἰτοῦντος καὶ στὴν ἐπίσημη ταυτοποίησή του καὶ στὰ ἔγγραφά του δημιουργεῖ σοβαρὸ πρόβλημα στὴν καθημερινὴ ζωή του καὶ μπορεῖ νὰ προκαλέσει σοβαρὴ σύγχυση στὶς συναλλαγές του. Συνεπῶς εἶναι προφανὴς ἡ ἀνάγκη νὰ γίνει δεκτὴ ἡ κρινόμενη αἴτηση ὑφισταμένου ἔννομου συμφέροντος καὶ πρέπει ἡ νέα κατάσταση, ἀναφορικὰ μὲ τὸ φύλο, καὶ τὸ ὀνοματεπώνυμό του, νὰ ἀπεικονίζεται στὰ ἔγγραφά του».
ΑΠΕ ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.