24 Φεβ 2019

Προκαλεῖ τὸ BBC: Ὑπάρχει καταπιεσμένη «μακεδονικὴ» μειονότητα στὴν Ἑλλάδα


Ἕνα ρεπορτὰζ ποὺ τουλάχιστον προκαλεῖ ἐρωτήματα, ἂν ὄχι ὀργή, γιὰ τὴ «μακεδονικὴ μειονότητα» τῆς Ἑλλάδος δημοσιεύει τὸ BBC στὴν ἠλεκτρονική του ἔκδοση. Τὸ εἰδησεογραφικὸ δίκτυο ὑποστηρίζει ὅτι ἡ συγκεκριμένη «μειονότητα», μέχρι τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δὲν ἀναγνωριζόταν, καταπιεζόταν, ἐξοριζόταν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος.

Σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτάζ, μὲ τὴν ἐπικύρωση συμφωνίας γιὰ τὴν «Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονία», ἡ Ἑλλάδα ἀανγνώρισε σιωπηρὰ τὴν ὕπαρξη «μακεδονικῆς γλώσσας καὶ ἐθνότητας». Κι ὅμως, ἀρνήθηκε τὴν ὕπαρξη τῆς «μακεδονικῆς μειονότητας» γιὰ δεκαετίες.

Στὸ πλαίσιο τοῦ ρεπορτάζ, τὸ BBC συνομίλησε μὲ τὸν κ. Φωκά, ποὺ «ἡ μητρική του γλώσσα εἶναι “μακεδονική”, μία σλαβικὴ γλώσσα ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ....
βουλγαρικὴ καὶ μιλάει ἐδῶ καὶ αἰῶνες σὲ αὐτὸ τὸ τμῆμα τῶν Βαλκανίων. Στὸ σύγχρονο σπίτι τοῦ γιοῦ του σὲ ἕνα χωριὸ στὴ βόρεια Ἑλλάδα, μὲ ὁδηγεῖ στὴν ὀδυνηρὴ ἱστορία της μὴ ἀναγνωρισμένης σλαβικῆς μειονότητας τῆς Ἑλλάδας».Ὁ κ. Φωκᾶς αὐτοπροεδιορίζεται ὡς «Μακεδόνας» καὶ Ἕλληνας. Ὅπως ὑποστηρίζει, γιὰ σχεδὸν ἕναν αἰώνα, οἱ «Μακεδόνες» στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρξαν στὸ στόχαστρο ὑποψίας καὶ ὑπέστησαν διώξεις «ἀκόμη καὶ ἐπειδὴ ἡ παρουσία τους δὲν γινόταν ἀποδεκτὴ σχεδὸν ἀπὸ κανέναν».«Οἱ περισσότεροι εἶναι ἀπρόθυμοι νὰ μιλήσουν μὲ τοὺς ξένους γιὰ τὴν ταυτότητά τους. Γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους καὶ τοὺς ἄλλους, εἶναι γνωστοὶ ἁπλὰ ὡς «ντόπιοι», ποὺ μιλοῦν μία γλώσσα ποὺ ὀνομάζεται «τοπικὴ» (dopya). Ἀπουσιάζουν ἐντελῶς ἀπὸ τὰ ἐγχειρίδια τῆς σχολικῆς ἱστορίας, δὲν ἔχουν ἐμφανιστεῖ στὶς ἀπογραφὲς ἀπὸ τὸ 1951 (ὅταν καταγράφηκαν ἁπλῶς ὡς ὁμιλοῦντες τὴν «σλαβικὴ γλώσσα») καὶ ἡ ὕπαρξή τους δὲν ἀναφέρεται καθόλου δημοσίως. Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες δὲν γνωρίζουν καν τὴν ὕπαρξή τους», ἀναφέρει τὸ ρεπορτάζ.

bbc_meion

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔσπασε μακροχρόνιο ταμποὺΣύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, ἡ συγκεκριμένη ἄρνηση ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τὴ διαμάχη τῆς Ἑλλάδας μὲ τὰ Σκόπια, ποὺ λύθηκε μὲ τὴ Συμφωνία τῶν πρεσπῶν.«Ὅταν ὁ πρωθυπουργός, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἀναφέρθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κοινοβουλευτικῆς συζήτησης στὴν ὕπαρξη «Σλαβομακεδόνων» στὴν Ἑλλάδα – τὴν ἐποχὴ τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου – ἔσπασε ἕνα μακροχρόνιο ταμπού», σημειώνει ὁ συντάκτης τοῦ δημοσιεύματος, ποὺ ἀναφέρει ὅτι ἡ συμφωνία ἀνοίγει τὴν πόρτα σὲ δύσκολες ἐρωτήσεις γιὰ τὴν ἱστορία τῆς «μακεδονικῆς μειονότητας» τῆς Ἑλλάδας.Βρέθηκαν χωρισμένοι ἀνάμεσα σὲ τρία κράτηὉ κ. Φωκᾶς ἀναφέρεται στὴν ἱστορία τῆς οἰκογένειάς του, ἐνῶ ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ βόρεια ἑλληνικὴ περιοχὴ τῆς Μακεδονίας, ὅταν γεννήθηκε, εἶχε μόλις προστεθεῖ στὸ ἑλληνικὸ κράτος.Ὁ θεῖος τοῦ ἔλεγε ὅτι ἡ οἰκογένειά τους δὲν ἦταν «οὔτε Σέρβοι, οὔτε Ἕλληνες οὔτε Βούλγαροι, ἀλλὰ Ὀρθόδοξοι “Μακεδόνες”».«Τελικά, οἱ Σλάβοι “Μακεδόνες” βρέθηκαν χωρισμένοι μεταξὺ αὐτῶν τῶν τριῶν νέων κρατῶν. Στὴν Ἑλλάδα, ὁρισμένοι ἐκδιώχθηκαν, ἐνῶ ὅσοι παρέμειναν ὠθήθηκαν νὰ ἀφομοιωθοῦν. Ὅλα τὰ χωριὰ καὶ οἱ πόλεις μὲ μὴ ἑλληνικὰ ὀνόματα ἔλαβαν νέα, τὰ ὁποῖα ἐπέλεξε μία ἐπιτροπὴ μελετητῶν στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1920, ἂν καὶ σχεδὸν ἕνας αἰώνας ἀργότερα μερικοὶ «ντόπιοι» ἐξακολουθοῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ παλιά, ἀναφέρει ὁ συντάκτης.«Ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς ἀπαγόρευσε τὴ "μακεδονικὴ" γλώσσα»Τὸ δημοσίευμα ἀναφέρει ὅτι «ὁ Ἕλληνας δικτάτορας Ἰωάννης Μεταξάς, ἕνας θαυμαστῆς του Μουσολίνι» ἀπαγόρευσε τὴ «μακεδονικὴ γλώσσα» καὶ ἀνάγκασε τοὺς «Μακεδόνες» νὰ ἀλλάξουν τὰ ὀνόματά τους σὲ ἑλληνικά.Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Φωκά, οἱ ἀστυνομικοὶ παρακολουθοῦν ὅσους πηγαίνουν σὲ κηδεῖες καὶ κρυφακοῦν στὰ παράθυρα γιὰ νὰ πιάσουν κάποιον ποὺ μιλάει ἢ τραγουδάει στὴν ἀπαγορευμένη γλώσσα. Ὑπῆρχαν ἀγωγές, ἀπειλὲς καὶ ξυλοδαρμοί.Οἱ γυναῖκες – οἱ ὁποῖες συχνὰ δὲν μιλοῦσαν ἑλληνικὰ – θὰ κάλυπταν τὸ στόμα τους μὲ τὶς μαντίλες τους γιὰ νὰ μὴν γίνονται ἀντιληπτὲς , ἀλλὰ ἡ μητέρα τοῦ κ. Φωκὰ συνελήφθη καὶ τῆς ἐπιβλήθηκε πρόστιμο 250 δραχμῶν, ἕνα μεγάλο ποσὸ τότε.«Οἱ Σλαβόφωνοι, ὑπέφεραν πολλὰ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὴν περίοδο τοῦ Μεταξά», λέει ὁ κ. Φωκᾶς, τοῦ ὁποίου ὁ πατέρας, ὅπως ἀναφέρει, ἐξορίστηκε στὴ Χίο. Μαζὶ μὲ ἄλλους ἀρχηγοὺς μεγάλων οἰκογενειῶν τοὺς βασάνισαν καὶ τοὺς ἀνάγκαζαν νὰ πίνουν ρητινέλαιο, ἕνα ἰσχυρὸ καθαρκτικό.«Μερικοὶ σλαβόφωνοι καλωσόρισαν τοὺς Βούλγαρους ὡς πιθανοὺς ἀπελευθερωτὲςὍταν ἡ Γερμανία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Βουλγαρία εἰσέβαλαν στὴν Ἑλλάδα τὸ 1941, μερικοὶ σλαβόφωνοι καλωσόρισαν τοὺς Βούλγαρους ὡς πιθανοὺς ἀπελευθερωτὲς ἀπὸ τὸ καταπιεστικὸ καθεστὼς τοῦ Μεταξά. Ἀλλὰ πολλοὶ σύντομα ἐντάχθηκαν στὴν ἀντίσταση, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος (τὸ ὁποῖο τότε ὑποστήριζε τὴ “μακεδονικὴ” μειονότητα) καὶ συνέχισαν νὰ ἀγωνίζονται μὲ τοὺς κομμουνιστὲς στὸν ἐμφύλιο πόλεμο ποὺ ἀκολούθησε τὴν κατοχὴ τοῦ Ἄξονα. (Ἡ Βουλγαρία κατέλαβε τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὸ 1941 ἕως τὸ 1944, διαπράττοντας πολλὲς φρικαλεότητες, πολλοὶ Ἕλληνες ἀποδίδουν ἐσφαλμένα αὐτὰ στοὺς “Μακεδόνες”, τοὺς ὁποίους ἀναγνωρίζουν ὡς Βούλγαρους).Ὅταν οἱ κομμουνιστὲς τελικὰ νίκησαν, ἀκολουθήθηκαν σοβαρὰ ἀντίποινα γιὰ ὅποιον συνδεόταν μὲ τὴν ἀντίσταση ἢ τὴν ἀριστερά.Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Φωκά, οἱ «Μακεδόνες» πλήρωσαν περισσότερο ἀπὸ ὁποιονδήποτε γιὰ τὸν ἐμφύλιο», καθὼς ὑπῆρξαν ἐκτελέσεις. Στὴ συνέχεια φοίτησε στὴ Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος συνελήφθη καὶ πέρασε τρία χρόνια στὸ νησὶ τῆς Μακρονήσσου, ὄχι γιὰ κάτι ποὺ ἔκανε, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ μητέρα τοῦ βοήθησε τὸν γαμπρό του νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸν φεγγίτη ἑνὸς καφενείου .Δύσκολο νὰ ὑπολογιστεῖ μὲ ἀκρίβεια ὁ ἀριθμὸς τῶν σλαβικῶν ὁμιλητῶνΕἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπολογιστεῖ μὲ ἀκρίβεια ὁ ἀριθμὸς τῶν σλαβικῶν ὁμιλητῶν ἢ τῶν ἀπογόνων τῶν ἐθνοτικῶν Μακεδόνων στὴν Ἑλλάδα. Ὁ ἱστορικὸς Leonidas Embiricos ἐκτιμᾶ ὅτι περισσότεροι ἀπὸ 100.000 ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν στὴν ἑλληνικὴ περιφέρεια τῆς Μακεδονίας, ἂν καὶ μόνο 10.000 ἕως 20.000 θὰ ἀναγνωριστοῦν ἀνοιχτὰ ὡς μέλη μίας μειονότητας – καὶ πολλοὶ ἄλλοι εἶναι ὑπερήφανοι ἑλληνικοὶ ἐθνικιστές.Ἡ «μακεδονικὴ» γλώσσα δὲν ἔχει ἐπίσημα ἀπαγορευτεῖ στὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀλλὰ ὁ φόβος ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει καὶ μάλιστα περνᾶ ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, ἀναφέρει τὸ δημοσίευμα. «Ἀργὰ ἡ γλώσσα πεθαίνει. Χρόνια καταστολῆς τὴν περιόρισαν σὲ ἐσωτερικοὺς χώρους», προσθέτει ὁ συντάκτης, σημειώνοντας ὅτι ἡ ὁμιλία στὰ «μακεδονικὰ» μπορεῖ νὰ εἶναι αἰτία παρενόχλησης.Ἡ Ἑλλάδα θεωρεῖ τοὺς «Μακεδόνες-Σλάβους» ὡς γλωσσικὴ ὁμάδαἩ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀναγνωρίζει ἐπισήμως μόνο μία μειονότητα – τὴ μουσουλμανικὴ μειονότητα τῆς Θράκης. Ἱστορικά, ἔχει θεωρήσει τοὺς «Μακεδόνες – Σλάβους» ὡς γλωσσικὴ καὶ ὄχι ἐθνικὴ ὁμάδα, ἀναφέροντάς τους ὡς σλαβόφωνους Ἕλληνες ἢ δίγλωσσους Ἕλληνες – ἡ συμφωνία γιὰ τὸ ὄνομα τῆς Βόρειας Μακεδονίας ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὰ Σκόπια νὰ ἀλλάξουν τὸ σύνταγμά τους γιὰ νὰ ἀφαιρέσουν τὶς ἀναφορὲς σὲ μειονότητα στὴν Ἑλλάδα.Ἕνα ἔγγραφο ποὺ ἐκδόθηκε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, λέει ὅτι «σχεδὸν ὅλοι οἱ δίγλωσσοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς τῶν ὁποίων ἡ ἐθνικὴ συνείδηση ?δὲν ἦταν ἑλληνικὴ μετακόμισε στὰ γειτονικὰ κράτη» κατὰ τὸ πρῶτο μισό του 20ού αἰώνα – συνεπῶς, κάθε δίγλωσσος λαὸς ποὺ παρέμεινε στὴν κατοχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ συνείδηση.Σημαντικὴ πρόοδος ἡ Συμφωνία τῶν ΠρεσπῶνΣύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι σημαντικὴ πολιτικὴ πρόοδος ποὺ θὰ βοηθήσει στὴν ἄμβλυνση τέτοιων φόβων. Ἀλλὰ ἡ διαδικασία ἔχει ἐπίσης προκαλέσει νέα κύματα θυμοῦ καὶ ἄγχους, μὲ μεγάλες, ἐνίοτε βίαιες, διαμαρτυρίες ποὺ ἀντιτίθενται στὴ συμφωνία, ὑποστηριζόμενες ἀπὸ τμήματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.Οἱ ἐκλογὲς πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἔτους. Ἡ δεξιὰ ἀντιπολίτευση τῆς Ἑλλάδας ἐπέστρεψε γρήγορα στὰ ἐθνικιστικὰ συναισθήματα, κατηγορώντας τὴν κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ προδοσία. Γιὰ τοὺς Σλαβόφωνούς της Ἑλλάδας, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ καιρὸ δὲν ἐπιζητοῦν τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὸ δικαίωμα στὴν πολιτιστικὴ ἔκφραση, ὁ χρόνος γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴ σκιὰ μπορεῖ νὰ μὴν ἔφτασε ἀκόμα.
protothema

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.