26 Νοε 2019

Ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἄμεση ἀνάλυση τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικά»
Ὁλοκληρώθηκε σήμερα στὴ Βουλὴ ἡ διαδικασία τῆς συνταγματικῆς ἀναθεώρησης. Τὰ σχετιζόμενα μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, Ἄρθρα 3 καὶ 16 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος δὲν ἀναθεωρήθηκαν.
Ἔτσι ἡ ἰσχὺς τοὺς παρατείνεται τὸ λιγότερο γιὰ δέκα χρόνια, καθὼς ὅπως ἐπεσήμανε στὴ Βουλὴ καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς «ἡ ἑπόμενη ἀναθεώρηση δὲν μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ παρὰ μόνο ἂν παρέλθει μία δεκαετία».
Ὡς γνωστὸν οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ποὺ ἀκύρωσαν τὰ Θρησκευτικὰ Φίλη – Γαβρόγλου, στηρίχτηκαν πάνω σὲ διατάξεις τοῦ Συντάγματος ποὺ θὰ συνεχίσουν νὰ εἶναι σὲ ἰσχὺ καὶ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασία τῆς συνταγματικῆς ἀναθεώρησης. Ὅσο διαρκοῦσαν οἱ ἐργασίες τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος πολλοὶ ἄσκησαν παντοιοτρόπως πιέσεις ὥστε νὰ ὑπάρξει ἀναθεώρηση τοῦ Ἄρθρου 3 ἀλλὰ καὶ τῆς πάρ. 2 τοῦ Ἄρθρου 16 καὶ ἔτσι νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕνα ἄλλο θρησκειολογικὸ μάθημα. Πίστευαν μάλιστα, καὶ ὀρθῶς, ὅτι ἐὰν ὑπῆρξε ἀλλαγὴ τῶν σχετικῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος, θὰ ἦταν δυνατὴ μία ἀνατροπὴ τῶν.... ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ ποὺ ἀκύρωσαν τὰ «νέα» Θρησκευτικά. Ὅλες αὐτὲς οἱ «εὐγενεῖς προσδοκίες» κατέρρευσαν σήμερα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Βουλῆς (αὐτῆς ἀλλὰ καὶ τῆς προηγούμενης) νὰ ἀφήσουν ἀνέγγιχτα τὰ Ἄρθρα 3 καὶ 16.
Ἑπομένως, τὸ μόνο ποὺ μένει πλέον εἶναι ἡ συμμόρφωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μὲ τρόπο σαφῆ καὶ ξεκάθαρο πρὸς τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὰ Θρησκευτικά, μὲ τὸ ἐπιπλέον δεδομένο ἀπὸ σήμερα, ὅτι οἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος στὶς ὁποῖες ἐν πολλοῖς βασίστηκαν οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ συνεχίζουν νὰ εἶναι σὲ ἰσχὺ καὶ ἑπομένως δεσμεύουν ὁποιαδήποτε κυβερνητικὴ ἀπόφαση ἀφορᾶ τὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν, ποὺ ὑποχρεοῦται τὸ Κράτος νὰ παρέχει μὲ τρόπο τέτοιο, ὥστε νὰ ἀναπτύσσεται ἡ χριστιανικὴ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν μαθητῶν τῶν ἑλληνικῶν σχολείων.
Γιὰ ὅσους ὀνειρεύονται ριζικὲς ἀλλαγὲς στὰ ζητήματα τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης τῶν ἑλληνοπαίδων, ραντεβοὺ σὲ μία δεκαετία καὶ βλέπουμε…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.