26 Νοε 2019

Νομοσχέδιο γιὰ τὴν ψῆφος Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀπαράδεκτο!

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ νομοσχέδιο. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ὅλα τὰ κόμματα. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ἡ ἀλαλία ὅλων τῶν ἰδεολογικῶν πλευρῶν. Ἰδιαιτέρως ἀπαράδεκτη ἡ ἀλαλία τῶν ὑποτιθέμενων «φιλελεύθερων», «κεντρώων», «μεταρρυθμιστῶν», «ἐκσυγχρονιστῶν», «προοδευτικῶν» κλπ. (πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων). Ἡ Ἑλλάδα βαδίζει σὲ ἐκλογικὸ μεσαίωνα. Ἀκοῦστε νὰ φρίξετε. Αὐτοπρόσωπη παρουσία σὲ πρεσβεῖες καὶ προξενεῖα. Ἐλάχιστος ἀριθμὸς 40 ἐκλογέων.
Λένε ὅτι θὰ μετράει στὴν κατανομὴ τῶν ἑδρῶν μέν, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εὐσταθεῖ ἀπόλυτα. Ἐὰν ἕνας ἐκλογικὸς νόμος χρησιμοποιεῖ ὑπόλοιπα περιφερειῶν γιὰ νὰ κατανείμει τὶς ἕδρες στὴ Β ἢ Γ κατανομή, τὸ πανελλαδικὸ ἄθροισμα τῶν ψήφων δὲν μετράει πουθενά, ἐκτὸς ἀπὸ α) τὸ ὅριο τοῦ 3% καὶ β) γιὰ τὸ ποιὸ κόμμα εἶναι πρῶτο, ἄρα λαμβάνει τὸ μπόνους. Καὶ αὐτὰ τὰ δύο ὅμως εἶναι ζητήματα τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου καὶ μποροῦν νὰ τροποποιηθοῦν. Τὸ πρόβλημα λοιπὸν εἶναι ὅτι οἱ ψῆφοι ἐσωτερικοῦ εἶναι διπλές. Μετρᾶνε πρῶτον στὴν... ἐκλογικὴ περιφέρεια τοῦ ἐκλογέα (π.χ. Α' Θεσσαλονίκης) ΚΑΙ στὴν ἐπικράτεια. Οἱ ψῆφοι ἐξωτερικοῦ θὰ μετρᾶνε μόνο στὴν περιφέρεια. Ἄρα ἡ ἐπανάληψη ὅτι «ἡ ψῆφος εἶναι ἰσότιμη» δὲν ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὸ ὅτι ἐπαναλαμβάνεται ἡ φράση. Δὲν θὰ εἶναι ἰσότιμη. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸ νόμο.
Ἡ ψῆφος θὰ γίνεται χωρὶς σταυρὸ στὸ ψηφοδέλτιο ἐπικρατείας. Καὶ ἐδῶ ἔχουμε ἀνισοτιμία ψήφου.

Πᾶμε στὰ πιὸ ὡραῖα. Προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἀποκτήσει κανεὶς τὴν «διευκόλυνση» νὰ ψηφίζει ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Πρέπει νὰ ἰσχύουν ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ τὰ ἑξῆς κριτήρια, δηλαδὴ νὰ ἰσχύουν ὅλα μαζὶ

1. Νὰ ἔχει ζήσει στὴν Ἑλλάδα 2 ἔτη κατὰ τὰ τελευταία 35 ἔτη.
2. νὰ ἔχει ὑποβάλλει φορολογικὴ δήλωση Ε1, Ε2, Ε3 ἢ Ε9 εἴτε τὸ τρέχον (τῶν ἐκλογῶν), εἴτε τὸ προηγούμενο ἔτος
3. νὰ κάνει ἠλεκτρονικὴ αἴτηση σὲ εἰδικὴ πύλη τοῦ ὑπουργείου

Ἡ πιστοποίηση τῶν κριτηρίων διαμονῆς γιὰ τὰ δύο ἔτη θὰ γίνεται μὲ δημόσια ἔγγραφα καὶ ἰδίως

α. Βεβαίωση φοίτησης ἀπὸ σχολεῖο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικῆς ἢ ἐπαγγεμπατικῆς ἐκπαίδευσης ἢ ἀπὸ ἵδρυμα τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης.
β. Βεβαίωση καταβολῆς ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν (ἔνσημα) τῆς ἠμεδαπής
γ. Βεβαίωση ἐκπλήρωσης τῆς στρατιωτικῆς θητείας γιὰ ὅσο διάστημα διαρκεῖ αὐτὴ
δ. Δὲν ἀπαιτεῖται ὑποβολὴ φορολογικῆς δήλωσης ἐφόσον ὁ ἐκλογέας δὲν ἔχει συμπληρώσει τὰ 30 χρόνια  ζωῆς καὶ ἔχει ὑποβάλει φορολογικὴ δήλωση συγγενὴς ἃ’ βαθμοῦ κατὰ τὸ τρέχον ἢ τὸ προηγούμενο φορολογικὸ ἔτος

Αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα τὸ ψηφίζουν σχεδὸν ὅλα τὰ κόμματα καὶ πανηγυρίζουν γιὰ τὴ συναίνεση.
Στὸ νὰ ἀποτρέπουν τὴν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν συναινοῦν.
Εὐχαριστοῦμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.