30 Νοε 2019

Ἡ ΕΚΤ λιγότερο τραπεζόφιλη ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις

 Ἡ  ΕΚΤ  λέει ΟΧΙ στὸν περιορισμὸ τῆς χρήσης μετρητῶν στὴν Ἑλλάδα: Ἔγγραφό της Λαγκὰρντ
Ἡ κυβέρνηση ἀποσύρει ἀπὸ τὸ φορολογικὸ τὴ διάταξη γιὰ τὴ μείωση τοῦ ὁρίου χρήσης μετρητῶν ἀπὸ 500 σὲ 300 εὐρώ, μετὰ τὴ γνωμοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας ποὺ ἀπορρίπτει  τὴ λογική του συνεχοῦς περιορισμοῦ χρήσης τῶν χαρτονομισμάτων. Ἡ νέα ἐπικεφαλῆς τῆς καλεῖ τὴν κυβέρνηση νὰ αὐξήσει τὰ ὅρια ἀντὶ νὰ τὰ μειώσει τὴ χρήση μετρητῶν, καλώντας τὴν Ἀθήνα νὰ τά… ἀπενοχοποιήσει. Η ΕΚΤ θεωρεῖ ὅτι:....
    Ὁποιοσδήποτε περιορισμὸς χρήσης τῶν μετρητῶν «πρέπει νὰ συμμορφώνεται μὲ τὸ καθεστὼς νόμιμου χρήματος ποὺ εἶναι τὰ τραπεζογραμμάτια εὐρὼ ὅπως προβλέπεται στὰ ἄρθρα 128 παράγραφος 1 καὶ 282 παράγραφος 3 τῆς Συνθήκης».
    Τέτοιου εἴδους περιορισμοὶ θὰ πρέπει ἀποδεδειγμένα νὰ ἐπιτυγχάνουν τὸν σκοπὸ τῆς καταπολέμησης τῆς φοροδιαφυγῆς καί, ἕως τώρα, δὲν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις γι’ αὐτό.
    Ἐπιπλέον, πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ἡ δυνατότητα πληρωμῆς σὲ μετρητὰ παραμένει ἰδιαίτερα σημαντικὴ γιὰ ὁρισμένες κοινωνικὲς ὁμάδες οἱ ὁποῖες προτιμοῦν νὰ χρησιμοποιοῦν μετρητὰ ἀντὶ γιὰ ἄλλα μέσα πληρωμῶν.
    Τὰ μετρητὰ εἶναι νόμιμο χρῆμα καὶ ἀποτελοῦν μέσο πληρωμῆς ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς πολίτες νὰ ρυθμίζουν ἄμεσα τὶς συναλλαγὲς τοὺς χωρὶς νὰ ὑποχρεοῦνται ἀπὸ τὶς τράπεζες νὰ πληρώνουν τέλος χρήσης ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν.
    Οἱ πληρωμὲς σὲ μετρητὰ δὲν ἀπαιτοῦν λειτουργικὴ τεχνικὴ ὑποδομὴ καὶ σχετικὲς ἐπενδύσεις καὶ εἶναι πάντα διαθέσιμες. Αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ σὲ περίπτωση διακοπῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν.
    Οἱ πληρωμὲς σὲ μετρητὰ διευκολύνουν τὴν ἔνταξη ὁλόκληρού του πληθυσμοῦ στὴν οἰκονομία, ἐπιτρέποντάς του νὰ διευθετήσει κάθε εἴδους χρηματοπιστωτικὴ συναλλαγὴ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο.
economico

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.