27 Απρ 2020

Φιλοπατριαρχικοὶ κατὰ τοῦ Κερκύρας!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 

Στὴν διακαινήσιμο ἑβδομάδα τῆς ἀγάπης, ποὺ διερχόμαστε, ὑποστηρικτὲς τοῦ Οἴκ. Πατριάρχου καὶ τῆς ἐνεργείας ὑπὲρ τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας, ποῦ προκάλεσε τη διάσπαση τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐξέφρασαν τὴν ἐμπάθειά τους πρὸς τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο γιὰ τὴν ἄποψή του στὸ οὐκρανικὸ ζήτημα κατὰ τὴν ἐκκλησιαστική του συνείδηση! Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ ἐν λόγω Μητροπολίτης ἔχει ταχθεῖ ὑπὲρ της Κανονικότητας στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ ὑπὲρ τοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνουφρίου. 
Οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ κ. Βαρθολομαίου μετέτρεψαν τὶς ὕβρεις καὶ τὶς συκοφαντίες τους σὲ βάρος τοῦ Μητροπολίτου Κερκύρας σὲ μπούμερανγκ. Μὲ αὐτὰ ποὺ γράφουν δὲν ὑβρίζουν μόνο τὸν Κερκύρας, ὑβρίζουν πρῶτα τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ε΄ καὶ γενικὰ τὸ Φανάρι!!! Συγκεκριμένα κατηγοροῦν τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας ὅτι συμμετέχει στοὺς ἑορτασμοὺς τῆς νίκης τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων Ἀγγλίας (ἦταν καὶ αὐτὴ καὶ ἂς μὴν τὴν ἀναφέρουν...) Ρωσίας καὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας κατὰ τῶν Γάλλων τοῦ Ναπολέοντα. Ἀλλὰ πρῶτος ποὺ ἦταν ἐναντίον τῆς ἀθεΐας τῶν Γάλλων κατακτητῶν τῆς Ἑπτανήσου καὶ ὑπὲρ τῆς συμμαχίας τῶν Ὀθωμανῶν μὲ τοὺς Ἄγγλους καὶ τοὺς Ρώσους ἦταν ὁ Ἅγιος...
Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄! 

Ὁ καθηγητὴς Πανεπιστημίου Βασίλειος Στύλ. Καραγεῶργος, στὸν χαριστήριο Τόμο πρὸς τιμὴν τοῦ Οἴκ. Πατριάρχου Βαρθολομαίου Ἅ΄, γράφει ὅτι ὁ κύριος καὶ βασικὸς λόγος τῆς ἀρνητικῆς στάσεως τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ἐ΄ ἔναντί της Γαλλικής Επαναστασεως, ὅπως ἐκφράστηκε στην πατριαρχικῆ Ἐγκύκλιο του Σεπτεμβρίου τοῦ 1798 προς τοὺς Ἑπτανησίους ἐναντίον τῆς κυριαρχίας τῶν Γάλλων, ἦταν « ἡ παντελὴς ἀθεΐα καὶ ἀσέβεια τους»! Ἐπὶ πλέον δὲν καταλαβαίνουν οἱ συκοφαντοῦντες καὶ ὑβρίζοντες μὲ ἀπρεπέστατο χαρακτηρισμὸ τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας ὑποστηρικτὲς τοῦ κ. Βαρθολομαίου ὅτι μὲ τὰ ὅσα ἐμμέσως πλὴν σαφῶς γράφουν ἐναντίον τοῦ Φαναρίου, γιὰ τὴ στάση τοῦ ἔναντι της Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ὑπὲρ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τῆς Ρωσίας, γίνονται κήρυκες τῶν θέσεων τοῦ ἀείμνηστου Ἀρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Φαρμακίδη, ποὺ ὑποστήριζε ὅτι οἱ Πατριάρχες ἤσαν ὄργανα τῶν Σουλτάνων!*.... 

Επί πλέον οἱ ὑποστηρίζοντες τὸν κ. Βαρθολομαῖο κατηγοροῦν τὸν Μητρ. Κερκύρας ὅτι παρέβη τὸ «νόμο» (Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση) περὶ ἀπαγόρευσης τῶν συναθροίσεων! Δηλαδὴ ἔρχονται τώρα οἱ ἴδιοι νὰ ἀπορρίψουν τοὺς λόγους τοῦ Πατριάρχου, ποὺ ἔχει ἐκφράσει τὴν ἄποψη ὅτι οἱ ἐγκύκλιοι, Τόμοι, Πράξεις τοῦ Φαναρίου εἶναι ὑπεράνω τῶν Νόμων τῆς Πολιτείας, καὶ νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι κάθε ἀρχιερέας καὶ ἱερέας δὲν ὀφείλει νὰ ἀκολουθεῖ τὴν κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες προσφορὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀλλὰ νὰ ὑποτάσσεται στὶς ἐντολὲς τῆς Πολιτείας, ἔστω καὶ ἂν αὐτὲς εἶναι ἐναντίον τῆς ἀρχιερατικης ῆ ἱερατικῆς του συνείδησης! 

Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τὰ περὶ ἀπαγορεύσεως συναθροίσεως καὶ μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας, μὲ βάση τὰ ὁποία διώκεται ποινικὰ ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας, δὲν τηρήθηκαν οὔτε στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν! Ἐνώπιόν του πανελλαδικῆς καὶ παγκόσμιας ἐμβέλειας κρατικοῦ καναλιοῦ στὶς Ἀκολουθίες βρίσκονταν, παρὰ τὴν ἀπαγόρευση, ἄνω τῶν δεκαπέντε ἀτόμων – κληρικῶν καὶ λαϊκῶν – καὶ στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως ιεροψαλταί του Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων... Ἀλλὰ προφανῶς κατὰ τοὺς ὑβριστὲς τοῦ Μητροπολίτου Κερκύρας ἄλλο εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἀναγνώρισε τὸν Ἐπιφάνιο, ἐπικεφαλῆς τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας, καὶ ἄλλο ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας... Πολὺ περισσότερο οἱ ἀπαγορεύσεις δὲν ἐτηρήθησαν ἐνώπιόν του πρωθυπουργοῦ κ. Κύρ. Μητσοτάκη, κατὰ τὴν διέλευση ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ, τῆς τραγουδίστριας κᾶς Ἄλκηστης Πρωτοψάλτη μὲ τὴν μπάντα τῆς πάνω σὲ ἕνα φορτηγό... 

Ἀνεξάρτητά του πῶς ἀντιδροῦν οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ κ. Βαρθολομαίου, τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι τὴν ὥρα ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα δοκιμάζεται μὲ τὴν πανδημία τοῦ ἰού COVID – 19, οἱ ναοὶ σφραγίζονται καὶ ἡ Ἐκκλησία βάλλεται ὡς ἀναχρονιστική, ἡ ποιμαίνουσα Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, στὸ μεγάλο μέρος της, τηρεῖ σιγὴ ἀσφαλείας καὶ βέβαια ἡ Οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία στὴν πανδημία αὐτὴ ἀδυνατεῖ νὰ ἀρθρώσει κοινό λόγο, ἀφοῦ ἡ ἑνότητα τῆς βρίσκεται σὲ νεκρὸ σημεῖο, μὲ εὐθύνη τοῦ Οἴκ. Πατριάρχου. Διασπασμένη ἐμφανίζεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅπου ἄλλη ἀνακοίνωση γιὰ τὰ μέτρα πρὸς ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ ἐξέδωσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ ἄλλη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.... 

Ἡ διάσπασή της Ὀρθοδοξίας επιβεβαιωθηκε καὶ ἐνισχύθηκε στὴ σύσκεψη, ποὺ ἔλαβε χώρα στο Ἀμμᾶν τῆς Ἰορδανίας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος προσκάλεσε τοὺς Προκαθημένους ὅλων τῶν ἄλλων τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νὰ παρευρεθοῦν σὲ μία «οἰκογενειακὴ συγκέντρωση» στὸ Ἀμμᾶν ἀπὸ τὶς 25 ἕως τὶς 27 Φεβρουαρίου 2020, «γιὰ νὰ ἐξετάσουν τὴ μεθοδολογία ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ κοινὸς στόχος διαλόγου καὶ συμφιλίωσης προκειμένου νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης κοινωνίας». Ἡ συγκέντρωση διεξήχθη στὸ Ἀμμᾶν, μία καὶ οἱ Ἄραβες Ὀρθόδοξοί της Ἰορδανίας εἶναι ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ ἐκεῖ εἶναι πιὸ ἄνετες καὶ πιὸ ἀσφαλεῖς οἱ συνθῆκες σὲ σχέση μὲ τὰ Ἱεροσόλυμα ἢ τὴν Βηθλεέμ. Στὸ Ἀμμάν οχι μόνο διαπιστώθηκε ἀλλὰ καὶ ἐπιδεινώθηκε ἡ διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὸ γιατί ἕως τὶς 25 Φεβρουαρίου ἦταν γνωστὸ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἦταν διχασμένη, στὸ Ἀμμᾶν παρουσιάστηκε τριχοτομημένη... Συγκεκριμένα: 

Τὴν μία ὁμάδα ἀποτελοῦν οἱ τρεῖς Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀναγνωρίσει τὴν ὑπὸ τὸν σχισματικὸ «Μητροπολίτη» Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο «Ἐκκλησία». Πρόκειται γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, τὸ ὁποῖο αὐθαιρέτως καὶ μόνο τοῦ τὸν ἀναγνώρισε, καὶ το Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ποὺ τὸ ἀκολούθησαν. Καὶ οἱ τρεῖς προκαθήμενοι ἀπέσχον τῆς συνάντησης στὸ Ἀμμᾶν. 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴν πρόσκληση τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀπάντησε με γράμμα. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ο κ. Βαρθολομαῖος γράφει στὸν κ. Θεόφιλο σὲ ἔντονο ὕφος ἀναπόδεικτους χαρακτηρισμοὺς καὶ ἀβάσιμους ἰσχυρισμούς, ὅπως: «Τυγχάνει ἐμφανής, καίτοι ἀνομολόγητος καὶ ἐν τοῖς δυσὶν Ὑμετέροις Γράμμασι, τόσον η οὐχὶ αὐτοπροαίρετος διάθεσις Ὑμῶν...ὅσον καὶ ὁ σκοπὸς αὐτῆς, πὰρ΄ ὅλην τὴν προσπάθειαν ἐμφανίσεως τῆς μετ’ εὐρυτέρου δῆθεν θεματολογίου. Πέραν τοῦ ἀνιστορήτου καὶ ἱεροκανονικῶς ἀμαρτύρου πλαισίου της, μακράν της εὐχαριστιακῆς, ἀφετηρίας μίας τοιαύτης προσπαθείας, τυγχάνει ὅλως προβληματικὴ ἡ ἐκκίνησις τηλικαύτης διαδικασίας ἄνευ τῆς στοιχειώδους ἐξετάσεως τοῦ κόστους καὶ τοῦ ὀφέλους τοῦ ἐγχειρήματος εἰς τὸ Σῶμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας». (Σήμ. Ὁ τονισμὸς τοῦ ὑπογράφοντος). 

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων αὐτοπαγιδεύεται στὴν ἐπίκριση, ὅτι ὁ κ. Θεόφιλος δὲν ἐξέτασε τὸ κόστος καὶ τὸ ὄφελος τῆς ἐνεργείας του.... Ἀλλὰ πρῶτος καὶ σὲ πολὺ σοβαρότερο ζήτημα, ὅπως εἶναι ἡ αὐτοκεφαλία μίας σχισματικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Οἴκ. Πατριάρχης δὲν ἐξέτασε τὸ κόστος καὶ τὸ ὄφελος τῆς ἐνεργείας του. Οἱ ἄλλοι δύο Πρωθιεράρχες, Ἀλεξανδρείας καὶ Ἀθηνῶν δὲν ἀπήντησαν ἢ δὲν κοινοποίησαν στὸν Τύπο τὴν ἀπάντησή τους στὴν πρόσκληση τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. 

Οἱ ὑπόλοιπες ἕντεκα (11) Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικούς της Οὐκρανίας, χωρίστηκαν στὰ δύο ὡς πρὸς τὴ σύσκεψη στὸ Ἀμμᾶν. Οἱ ἔξι ἀπὸ αὐτὲς τὶς Ἐκκλησίες ἤσαν παροῦσες, εἴτε μὲ τοὺς Προκαθημένους τοὺς (Ἱεροσολύμων, Μόσχας, Σερβίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας), εἴτε μὲ ἐκπροσώπους τοὺς (Ρουμανία, Πολωνία). Οἱ ὑπόλοιπες πέντε (Ἀντιοχείας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Κύπρου καὶ Ἀλβανίας) ἀπέσχον. 

Γιὰ τὶς πέντε ἀπουσίες ἐγράφησαν καὶ ἐλέχθησαν διάφορα. Γιὰ τὸν Κύπρου λ.χ. ὅτι δὲν θέλησε νὰ στενοχωρήσει καὶ ἄλλο τὸν Οἴκ. Πατριάρχη. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου εἶπε ὅτι δὲν ἀπάντησε στὸ γράμμα τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, διότι θεωρεῖ ὅτι τέτοιες συσκέψεις μπορεῖ μόνο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης νὰ συγκαλεῖ. Γιὰ τὸν Βουλγαρίας ἐλέχθη, ὅτι μόνος του ἀποφάσισε νὰ ἀπόσχει, χωρὶς νὰ ἐνημερώσει σχετικὰ τὴ Σύνοδο. Οἱ Γεωργίας κ. Ἠλίας καὶ Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος ἀπέστειλαν γραπτῶς τὶς ἀντιρρήσεις τους γιὰ τὴ σύσκεψη. 

Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἀπάντησε ἀρνητικὰ στὴν πρόσκληση τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Στὸ σχετικὸ ἀνακοινωθὲν ἀναφέρεται ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας ἀποφεύγει ἐνέργειες μὲ τὶς ὁποῖες θὰ συντελοῦσε στὸ βάθεμα τοῦ ὑπάρχοντος σχίσματος. Σὲ αὐτὸ ἐξηγεῖται ὅτι ἀσφαλῶς ὁ κ. Ἰωάννης προσπαθεῖ νὰ βρεθεῖ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων λύση γιὰ τὴ δικαιοδοσία στὸ Κατάρ, ἀλλὰ ἡ ἀπουσία του δὲν ὀφείλεται σὲ αὐτὴ τὴ διαφορά, ἀλλὰ στὴ θέλησή του οἱ ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνονται σὲ ἐκκρεμοῦντα ζητήματα καὶ σὲ διορθόδοξο ἐπίπεδο νὰ εἶναι μὲ «ὁμόφωνη συναίνεση». 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος στὴ δική του ἀπάντηση πρὸς τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ἀπηύθυνε πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο «θερμὴ παράκληση, ὅπως, ἀξιοποιοῦν τὸ κὰτ΄ ἐξοχὴν προνόμιο τοῦ συντονισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συγκαλέση τὸ συντομώτερον δυνατὸν Πανορθόδοξον Σύναξιν ἢ Σύνοδον, προκειμένου νὰ προληφθῆ ὁ ἐμφανὴς κίνδυνος ὀδυνηροῦ σχίσματος, ἀπειλοῦντος τὴν ἀξιοπιστίαν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν πειστικὴν αὐτῆς μαρτυρίαν εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον». Στη συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ὁ κ. Ἀναστάσιος ἐκφράζει πρὸς τὸν κ. Θεοφιλο την ἐκτίμηση ὅτι ἡ πρόσκλησή του γιὰ τὴ σύναξη στὸ Ἀμμάν «ἀντὶ νὰ συμβάλη εἰς τὴν βελτίωσιν τῆς ἑνότητος θὰ περιπλέξει ἔτι πλεῖον τὴν ἐπιβαλλομένην θεραπευτικὴν ἀγωγὴν» καὶ τοῦ σημειώνει: «Διὸ δὲν δυνάμεθα νὰ μετάσχωμεν εἰς τὴν προτεινομένην συνάντησιν». 

Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας αἰτιολόγησε τὴν διὰ Μητροπολίτου ἀντιπροσώπου τοῦ συμμετοχὴ στὴν «ἀδελφικὴ συνάντηση» τοῦ Ἀμμᾶν, ὠς μια συμβολὴ στὴν προώθηση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ὅπως ἐγράφη στὸ σχετικὸ ἀνακοινωθὲν ἐμμένει στὶς ἀποφάσεις του ὑπ’ ἀριθμ. 9156/2018 καὶ 180/2019, τὸ Οἴκ. Πατριαρχεῖο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας νὰ προσέλθουν σὲ διάλογο προκειμένου νὰ δώσουν, τὸ συντομότερο δυνατό, μία λύση στὸ πρόβλημα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, γιὰ νὰ μὴ βαθύνει ἡ πόλωση μεταξὺ δύο ἀντιπάλων στρατοπέδων: τὸ ἕνα ὑπὲρ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὸ ἄλλο υπέρ του Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Ταυτόχρονα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας δηλώνει σύμφωνη νὰ δοθεῖ ἡ αὐτοκεφαλία σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας (καὶ ὄχι μόνο σὲ ἕνα μέρος της), ἀλλὰ αὐτή να ὑλοποιηθεῖ μετὰ ἀπὸ συμφωνία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ μετὰ ἀπὸ πανορθόδοξη συναίνεση καὶ ὁμοφωνία. 

Τὸ ἀποτέλεσμα της συνάντησης τοῦ Ἀμμᾶν δὲν ἦταν αὐτὸ ποὺ ἤλπιζε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Οὐδὲν τὸ θετικὸ προσέφερε στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ εἰδικότερα στὴν ἐπίλυση τοῦ Οὐκρανικοῦ. Ἐνδεικτικό του ἀποτελέσματος αὐτῆς εἶναι ὄτι στο τελικὸ ἀνακοινωθὲν τὸ μόνο ποὺ σημειώνεται γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ γιὰ τὴν ἑνότητα εἶναι τὸ κοινότοπο, ὅτι οἱ συμμετασχόντες ἀναγνώρισαν ὅτι ὁ πᾶν – Ὀρθόδοξος διάλογος εἶναι ἀναγκαῖος γιὰ τὴν ἐπούλωση τοῦ προκληθέντος τραύματος γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ γιὰ συμφιλίωση τῶν ἀντιτιθεμένων μερῶν. 

Τελικὰ ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν λάθος ἡ ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων νὰ ἐμμείνει στὴν πρόσκλησή του, ὅταν διαπίστωσε ὅτι πολλὲς Ἐκκλησίες δὲν τὴν ἀποδέχθηκαν. Ὁ σκοπὸς θὰ ἐπετύγχανε πλήρως ἂν στὸ οὐδέτερο ἔδαφος τοῦ Ἀμμᾶν συναντιόταν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας καὶ σὲ αὐτὴν ἤσαν καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Πρωθιεράρχες καὶ ἔβγαινε ἕνα ἀποτέλεσμα γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ μήνυμα τῆς συμφιλίωσης τῶν δύο Προκαθημένων καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς ἑνότητας στὴν Ὀρθοδοξία. Ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ συνάντηση ἦταν ἐκ τῶν πραγμάτων ἀνέφικτη, οἱ προσδοκίες τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἤσαν νὰ συμμετάσχουν τουλάχιστον οἱ περισσότερες αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, τὸ λιγότερο οἰ εννέα ἀπὸ τὶς δεκατέσσερις. Οὔτε αὐτὸ ἐπετεύχθη. Καὶ ἐνῶ ἕως τὸ Ἀμμᾶν ἤσαν ἕντεκα οἱ διαφωνοῦσες Ἐκκλησίες μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Φαναρίου στὴν Οὐκρανία, μετὰ τὸ Ἀμμᾶν αὐτὲς φάνηκαν διαιρεμένες ὡς πρὸς τὸν τρόπο επιλυσής του ζητήματος. 

Ὁ Οἴκ. Πατριάρχης, μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα, δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει ἀπόφαση στὸ οὐκρανικό. Ὅπως γράφει ὁ Βέλγος καθηγητής Serge Model η γεωπολιτικὴ διαμάχη τοῦ φιλοδυτικοῦ Κιέβου μὲ τὴ Ρωσία γιὰ τὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία ἔχει ἐξελιχθεῖ καὶ σὲ γεωθρησκευτικὴ διαμάχη γιὰ ὁλόκληρη τὴν Οὐκρανία. Στὴ δεύτερη διαμάχη κεντρικὸς εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Φαναρίου. 

Ἡ λογική του κ. Βαρθολομαίου εἶναι πὼς ἦταν δικαίωμά του μόνος του νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικούς της Οὐκρανίας καὶ ἑπομένως οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες ὀφείλουν νὰ ἀλλάξουν ἄποψη καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Τὸ εἶπε κατὰ τὰ 80ά γενέθλιά του, τὰ ὁποία ἐπισήμως ἑορτάσθηκαν στὸ Φανάρι: «Δοξάζομεν τὸν Θεὸν καὶ διὰ τὸ αὐτοκέφαλόν της Οὐκρανίας, τὸ ὁποῖον ἀποκατέστησεν εἰς τὴν κανονικότητα ἑκατομμύρια ταλανιζομένων Ὀρθοδόξων πιστῶν, ἐπικαιροποίησε τὴν πρωτόθρονον εὐθύνην καὶ ἀνέδειξε τὰ ἀπαράγραπτα δίκαια τῆς Ἁγίας του Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τὰ συνοδικῶς κατωχυρωμένα καὶ ἐν μακρὰ πρακτικὴ αἰώνων μεμαρτυρημένα καὶ καθηγιασμένα». (Σήμ. Ὁ τονισμὸς τοῦ ὑπογρ.).     

Ἀσφαλῶς εἶχε τὸ δικαίωμα ὁ Ἱεροσολύμων νὰ καλέσει σὲ συνάντηση τοὺς Προκαθημένους, κατὰ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν ὁ Κωνσταντινουπόλεως κάνει λαθος καί, πρὸς ἄρση του, δὲν δέχεται νὰ συγκαλέσει μία Πανορθόδοξη Διάσκεψη Προκαθημένων, ὥστε μὲ ὁμοφωνία, η, κατὰ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου, μὲ πλειονοψηφία νὰ ληφθεῖ ἀπόφαση ἐπὶ ἐνεργείας του, τότε ἄλλος Προκαθήμενος ὀφείλει νὰ λάβει τὴν πρωτοβουλία. Στὴν Ὀρθοδοξία δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα καὶ διασπάσεις, τύπου Παπικῆς Ἐκκλησίας.- 

*Ὁ ὑπεύθυνός του ἰστολογίου, τὸ ὁποῖο φιλοξένησε τὸ ὑβριστικὸ καὶ συκοφαντικὸ κείμενο σὲ βάρος τοῦ Μητροπολίτου Κερκύρας ἔλαβε ἐκ μέρους τοῦ ἐξώδικο διαμαρτυρία. Δημοσίευσε μέρος της καὶ κατέβασε τὸ ὑβριστικὸ καὶ συκοφαντικὸ κείμενο χωρὶς νὰ δώσει κάποια ἐξήγηση καὶ χωρὶς νὰ πεῖ μία λέξη συγγνώμης...

3 σχόλια:

  1. Ας μην εκπλησσόμαστε ! Οικουμενισμός και Μασονία είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία........

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι άνθρωποι του Πατριαρχείου είναι προτιμότερο να μην μιλούν δημόσια, για να μην επιβαρύνουν τη θέση τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία ενδιαφέρονται μόνο για το χρήμα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.