27 Απρ 2020

Ἐπιστολὴ τῆς ΠΕΘ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴ λειτουργία τῶν ναῶν καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνών καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
Ἀθήνα, 26 Ἀπριλίου 2020
Ἀριθμ. Πρώτ. 17
Πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον, Πρόεδρον καὶ ἅπαντές τους Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος

Μακαριώτατε, 
Σεβασμιώτατοι, 
Χριστὸς Ἀνέστη, 
Διαπιστώνουμε καθημερινά, καθὼς γινόμαστε ἀποδέκτες πολλῶν ἐρωτημάτων ἀπὸ τὰ χιλιάδες μέλη καὶ τοὺς φίλους της Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ἀπὸ τὰ ὁποία γίνεται φανερὸ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς σκανδαλίστηκαν τὶς Ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες καὶ ζητοῦν νὰ πληροφορηθοῦν, ἐπίσημα καὶ πειστικά, ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΔΙΣ) καὶ τὸν Μακαριώτατο Πρόεδρό της, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο τὸν Β΄, τὰ κάτωθι: 
1. Ἂν ἢ Διαρκῆς Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἐπιμείνουν δυναμικὰ στὴν δίκαιη...
ἀπαίτηση ὅλου του πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, νὰ περιλαμβάνεται στὸ κυβερνητικὸ σχέδιο μετάβασης στὴν κανονικότητα, τὸ ἄνοιγμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν γιὰ τὴν τέλεση τῶν προβλεπόμενων ἱερῶν ἀκολουθιῶν; 

2. Ἂν ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας πρόκειται νὰ συγκληθεῖ καὶ πότε, προκειμένου νὰ συζητηθεῖ ὅλη αὐτὴ ἡ μὴ κανονικὴ κατάσταση, ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὸ ἐπιβαλλόμενο ἀπὸ τὴν κυβέρνηση lockdown καὶ τὶς συνέπειες ποῦ αὐτὸ ἔχει, στὴν ὁμαλὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας; 

3. Ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ ΔΙΣ ἔχουν προβεῖ καὶ σὲ ποιὲς συγκεκριμένες ἐνέργειες γιὰ τὴν προστασία ὅλων ἐκείνων τῶν Ἐπισκόπων, Ἱερέων καὶ ἁπλῶν πιστῶν ποὺ στοχοποιήθηκαν καὶ κακομεταχειρίστηκαν, πολλαπλά, ἀπὸ μέλη τῆς ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, διότι θέλησαν ἐλεύθερα νὰ ἀσκήσουν τὴ συνταγματικὰ κατοχυρωμένη θρησκευτικὴ λατρεία τους; 

4. Ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ ΔΙΣ ἔχουν ζητήσει ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ πληροφορηθοῦν γιὰ τὸ ἂν δόθηκε ἐντολὴ καὶ ἀπὸ ποιὸ κυβερνητικὸ στέλεχος γιὰ ἔλεγχο τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῶν Ἱερέων ἀλλὰ καὶ γιὰ προσαγωγὲς Ἀρχιερέων ἢ συλλήψεις Ἱερέων, κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα; Διότι οἱ εἰδήσεις ποὺ ἀκούγονται καὶ διαβάζονται κάνουν λόγο γιὰ τέτοιες ἐντολές, ποὺ προῆλθαν, ἀπὸ ὁρισμένους κατὰ τόπους διοικητὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Ἰδιαίτερα, οἱ πιστοὶ τονίζουν ὅτι, κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου, φάνηκε νὰ ἔχει χαθεῖ τὸ μέτρο καὶ ὁ ἀπαιτούμενος σεβασμὸς πρὸς πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ ὄργανα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καὶ νὰ γίνονται ἀκραῖες ἐνέργειες, στὶς ὁποῖες τὰ ὄργανα τῆς ἔννομης τάξης τῆς πολιτείας ἔδιναν τὴν ἐντύπωση ὅτι κινοῦνται, προφανῶς, ἀπὸ ὑπερβάλλοντα ζῆλο ἢ ἀκόμη καὶ θρησκευτικὴ ἄγνοια. 

5. Ἀπὸ τὰ ὡς ἄνω χιλιάδες μηνύματα καὶ δημοσιεύματα πολλῶν πιστῶν, ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας προκύπτει ὅτι βρίσκονται σὲ πνευματικὴ κατήφεια καὶ περισυλλογή, σχετικὰ μὲ τὴ στάση τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας στὸ θέμα τῶν ἀπαγορεύσεων. Ἐπισημαίνουν μάλιστα σὲ ἀναρτήσεις τους στὸ διαδίκτυο κάποιους προβληματισμούς τους. Γράφουν δηλαδή, ἐκεῖνο ποὺ διάβασαν στὸν τύπο ὅτι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία του μὲ τὸν Πρωθυπουργό, τὴν Μεγάλη Πέμπτη, ὑπογράμμισε «ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐμπιστεύεται τὸ ἔργο τῆς κυβέρνησης γιὰ τὸν δύσκολο καὶ ἀποτελεσματικὸ ἀγώνα, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει ἀναλάβει, γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας. Ἐπισήμανε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται διαχρονικὰ στὸ πλευρὸ τῆς Πολιτείας γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα ἐθνικῆς σημασίας, ὅπως εἶναι αὐτὴ ἡ δοκιμασία, καὶ ἀκολουθεῖ τὶς ὁδηγίες καὶ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν της, καθὼς αὐτὸ ποὺ προέχει εἶναι ἡ ὑγεία ὅλων τῶν συμπολιτῶν μᾶς» (16/04/2020). Μὲ ἄλλα λόγια, στοὺς πιστοὺς διαμορφώθηκε ἡ θέση ὅτι ὅλα ἔγιναν μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ ὅτι ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «ἐμπιστεύεται» τὴν πολιτεία γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ναῶν, «βρίσκεται στὸ πλευρὸ τῆς Πολιτείας», «ἀκολουθεῖ τὶς ὁδηγίες καὶ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν, καθὼς προέχει ἡ ὑγεία τῶν συμπολιτῶν». 

Αὐτὸ ποὺ φαίνεται νὰ ἀπασχολεῖ πολύ τους πιστοὺς εἶναι ἡ ἀπόλυτη συμφωνία τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας καὶ ἡ μὴ ἀντίστασή της σὲ ὅλες τὶς πνευματικὲς στερήσεις, ποὺ ἐπέβαλε στοὺς πιστοὺς ἡ Πολιτεία καθὼς καὶ ἡ συμπόρευσή της, στὴν πράξη, μὲ τὴν καλλιεργούμενη ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας ὀρθολογικὴ ἀντιμετώπιση τῆς Θείας Κοινωνίας. Βρίσκουν ἐπίσης ἀντιφατικὲς τὶς δηλώσεις ἢ ἀποφάσεις τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας ποὺ ἐξέφραζαν παράλληλα, τὴν ὁμολογία της γιὰ τὴν ἀφθαρσία τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὡστόσο, ἐκφράζουν τὴν ὀδύνη τοὺς διότι, τελικά, ἴσχυσαν τὰ μέτρα τῆς Πολιτείας καὶ οἱ Ποιμένες τους, ἀντὶ νὰ ἀντισταθοῦν, ὀρθοτομώντας τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας τους, συμφωνοῦσαν, γιὰ ἀπαγόρευση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἰδιαίτερα, μάλιστα, κατὰ τὶς Ἅγιες ἡμέρες. Ταυτόχρονα, ὅμως, ὁ τύπος καὶ τὸ διαδίκτυο διαπιστώνουν ὅτι τὰ γεγονότα δὲν σταματοῦν καὶ ἡ ἱστορία καταγράφει καὶ ἀποκαλύπτει τὶς ἀντιφατικὲς ἐνέργειες καὶ συμπεριφορές: «Οὐ γὰρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθη» (Λούκ. 8, 17). Σημειώνουν, ταυτόχρονα, τὴν εὐθύνη τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς οἱ δηλώσεις τοῦ Μακαριωτάτου, βεβαίωναν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐμπιστεύεται καὶ βρίσκεται στὸ πλευρὸ τῆς Πολιτείας. 

6. Τὴν περίοδο τῶν ἀπαγορεύσεων, ἐπίσης, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὡς ἄνω μέλη τῆς Ἐκκλησίας παρατηροῦν καὶ καταγράφουν τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει διαφορετικὴ καὶ διακριτικὴ στάση σὲ βάρος τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ ἔναντι ὁρισμένων ἄλλων. Καὶ τοῦτο, διότι ἐφαρμόστηκαν ἐκ τῶν πραγμάτων δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά, ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων ἀποφυγῆς καὶ περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ στὸ θέμα τῆς μετάδοσης τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν διὰ τῶν μεγαφώνων τῶν λατρευτικῶν χώρων. Συγκεκριμένα: 

O Ενώ ἀπαγορεύτηκε καὶ ἐπιβλήθηκε ἡ χρήση τῶν μεγαφώνων στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, δὲν φαίνεται, σύμφωνα μὲ σχετικὲς ἀναρτήσεις στὸ διαδίκτυο ἀλλὰ καὶ μὲ ζωντανὲς πληροφορίες, ποὺ καταγράφονται, νὰ συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ στὰ ἀνὰ τὴν χώρα λειτουργοῦντα μουσουλμανικὰ τεμένη, ὅπου τὰ μεγάφωνα, ἀπὸ τὰ Τζαμιά, δὲν σταμάτησαν ποτὲ τὴν λειτουργία τους, πρωὶ - βράδυ. 

O Επίσης, ἀπὸ ὅσα ἦλθαν καὶ ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, σὲ σχέση μὲ τὴν μονομερῆ καὶ πλημμελῆ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων ἀποφυγῆς καὶ περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ, πολλοὶ πιστοὶ σημειώνουν αὐτὰ ποὺ συνέβησαν στὶς 24/04/2020, νὰ χορηγοῦνται δηλαδή αδειες καὶ νὰ πραγματοποιοῦνται –προγραμματισμένα, ὅπως γράφηκε- τρία διαφορετικὰ συλλαλητήρια, ἀπὸ Μαθητές, Φοιτητές, Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ κάποιο πολιτικὸ σχηματισμό, νὰ γίνονται, δηλαδή, συναθροίσεις χιλιάδων ἀνθρώπων στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, χωρὶς συλλήψεις, χωρὶς προσαγωγὲς στὸν Εἰσαγγελέα, χωρὶς πρόστιμα, ὅταν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο συνέβαινε μὲ αὐτὰ ποὺ βιώσαμε ἐναντίον κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τὶς προηγούμενες ἡμέρες. 

O Το πιὸ ἐντυπωσιακό, ὅμως, ποὺ σημειώνουν οἱ πιστοὶ ἀφορᾶ στὴν κινητὴ συναυλία τῆς Ἄλκηστις Πρωτοψαλτης, σὲ ὅλη τὴν Ἀθήνα, μὲ τὰ μεγάφωνα στὴ διαπασὼν καὶ τὸ συναθροισμένο, ἄνευ προφυλάξεων, ἀκόμη καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μαξίμου, πλῆθος ἀνθρώπων, τὴν ὁποία μάλιστα βγῆκαν καὶ παρακολούθησαν εὐχαρίστως καὶ μετὰ συγχαρητηρίων καὶ ἐπαίνων καὶ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς μὲ ὅλους τους σὺν αὐτῶ ἀλλὰ καὶ τὸν κ. Δήμαρχο Ἀθηναίων (25/4/2020). 

O Το παραπάνω γεγονός, μάλιστα, πέραν τῶν πολλῶν παρανομιῶν ποὺ συντελέσθηκαν, λόγω τῶν ἀπαγορεύσεων τῆς σχετικῆς ΚΥΑ, ἔρχεται σὲ καταφανῆ ἀντίθεση - ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸν ὑπερβάλλοντα ζῆλο ποὺ ἔδειξαν οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ἀλλὰ καὶ ὁ ἁρμόδιος κ. Ὑφυπουργὸς στὸ θέμα τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου κατὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Παρασκευὴ καθὼς καὶ στὴν λιτάνευση τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς στὸ Αἴγιο (24/4/2020), ὅπου, μάλιστα, ἐπιβλήθηκε πρόστιμο καὶ ἀφαίρεση πινακίδων σὲ ὁδηγὸ ἡμιφορτηγοῦ αὐτοκίνητου ποὺ μετέφερε τὴν εἰκόνα, σὲ μικρὴ περιφορὰ ποὺ ἔγινε καθὼς καὶ διοικητικὸ πρόστιμο στοὺς ἐλάχιστους συμμετέχοντες γιὰ ἄσκοπη μετακίνηση. 

O Αξίζει ἀκόμη, νὰ ἀναφερθοῦν ὅσα μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρονται σὲ σχετικὲς ἀναρτήσεις ὅτι δηλαδή, μετὰ ἀπὸ τὰ περιστατικὰ ποὺ σημειώθηκαν στὶς 12 Ἀπριλίου 2020 σὲ Ἐκκλησίες στὸ Κουκάκι καὶ στὴ Κέρκυρα, ὁ Ὑφυπουργὸς Πολιτικῆς Προστασίας καὶ Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς προέβη στὴν ἀκόλουθη δήλωση: «Αὐτὰ ποὺ συνέβησαν σήμερα σὲ Ἐκκλησίες στὸ Κουκάκι καὶ στὴν Κέρκυρα συνιστοῦν παράβαση τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ θέτουν σὲ μεγάλο κίνδυνο τὴ ζωὴ πολιτῶν καὶ τὴ δημόσια ὑγεία. Ἐπικοινώνησα μὲ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης προκειμένου νὰ ζητήσει ἀπὸ τὶς Εἰσαγγελικὲς ἀρχὲς νὰ κινηθοῦν οἱ νόμιμες διαδικασίες». Γιὰ τὸ περιστατικό, μάλιστα, μὲ τὸν Ἱερέα στὸ Κουκάκι, μετὰ ἀπὸ φωτογραφίες ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, σημειώνεται ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ διεξάγει ἔρευνα, καί, μάλιστα, σὲ ἀνακοίνωσή της τονίζει ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι δεσμευτικὲς γιὰ ὅλους (12 Ἀπριλίου 2020). 

Γιὰ ὅλα αὐτὰ θεωροῦμε ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία μᾶς ὀφείλει νὰ ἀπαντήσει, πειστικά. 

7. Τέλος, οἱ Θεολόγοι καθηγητὲς ἀναμένουμε μὲ ἀγωνία ἀπὸ τοὺς πνευματικούς μας πατέρες, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς ΔΙΣ, νὰ ἐκφράσουν, ἔμπρακτα καὶ ἄμεσα, πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως τὰ δίκαια αἰτήματά μας, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τοῦ νέου Νομοσχεδίου γιὰ τὴν παιδεία, ποὺ ἀφορᾶ καὶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὥστε: 

α) Τὸ μάθημα νὰ εἶναι ἰσότιμο μὲ τὰ ἄλλα μαθήματα καὶ νὰ συμπεριλαμβάνεται στὰ ἐξεταζόμενα μαθήματα, κατὰ τὶς προαγωγικὲς ἐξετάσεις. 

β) Ἡ διαμόρφωση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ ἡ σύνταξη τῶν νέων βιβλίων γιὰ ὅλες τὶς βαθμίδες τοῦ σχολείου, ποὺ ἔχουν δρομολογηθεῖ ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, νὰ περιλαμβάνει ρυθμίσεις γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, σύμφωνες μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας. Σᾶς κοινοποιοῦμε ἐπίσης καὶ τὴν σχετικὴ ἀναλυτικὴ ἐπιστολὴ μὲ τὶς παρατηρήσεις μας ἀλλὰ καὶ τὰ αἰτήματα – προτάσεις μας ποὺ ἀποστείλαμε στὴν Ὑπουργὸ Παιδείας γιὰ τὸ ἀναφερόμενο θέμα. 

Παρακαλοῦμε, λόγω τῆς σπουδαιότητας ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπείγοντος τῶν θεμάτων ποὺ σᾶς ἀναφέρουμε, γιὰ τὴν ἔγγραφη ἀπάντησής σας, σὲ εὔλογο καί, κατὰ τὸ δυνατόν, σύντομο χρονικὸ διάστημα, διότι ἐπίκειται ἡ ἀποστολὴ ἐνημερωτικοῦ ἐγγράφου μας πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἑνώσεώς μας καὶ εἶναι θεμιτὸ νὰ τοὺς καταστήσουμε κοινωνοὺς τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Μὲ τὸν δέοντα σεβασμὸν 

Ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιάν Σας 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο 

τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων 

Ὁ Προεδρος Ὁ Γενικὸς Γραμματέας 

Ἡρακλῆς Ρεράκης Παναγιώτης Τσαγκάρης Καθηγητὴς Θεολογίας ΑΠΘ Ὕπ. Δρ. Θεολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.