8 Μαρ 2016

Ἐντονότατη διαμαρτυρία τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) πρὸς τὸ Ἰνστιτοῦτο ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς (ΙΕΠ)

Δελτίο Τύπου
Πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τὴ σύσταση ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία θὰ μελετήσει καὶ θὰ ἐκπονήσει σχέδιο-πρόταση γιὰ τὴν ἀναμόρφωση τοῦ Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτή, ἤδη, ἐπισκέφθηκε καὶ ἐνημέρωσε σχετικὰ τὴν Διαρκῆ  Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Κατόπιν τῶν παραπάνω ἐξελίξεων, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων(ΠΕΘ) δηλώνει:
Μὲ τὴ σύσταση ἀπὸ τὸ ΙΕΠ τῆς ἐν λόγω Ἐπιτροπῆς καταστρατηγήθηκε κάθε δημοκρατικὴ διαδικασία, τακτικὴ ποὺ θυμίζει ἐντονότατα ἐποχὲς καὶ τακτικὲς διακυβέρνησης πολιτικῶν συστημάτων καὶ σχημάτων ποὺ ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ ξεχάσει.
Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΙΕΠ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀνήκουν ἐξ ὁλοκλήρου, στὸν θεολογικὸ σύνδεσμο «ΚΑΙΡΟΣ». Ἐπίσης, εἶναι φανερὸ ὅτι ἐγείρεται ἕνα σοβαρό, νομικὰ καὶ...
ἠθικά, ζήτημα, ἐφόσον τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἐπιλεγεῖ νὰ στελεχώσουν τὴν ἐπιτροπὴ δὲν θεωροῦνται ἀμερόληπτα, ἔχοντας ἐμπλακεῖ στὴ σύνταξη Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, γιὰ τὰ ὁποία ἔχουν ἐκφραστεῖ σοβαρὲς καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένες ἐνστάσεις.

Καταπατήθηκε κάθε δοθεῖσα ὑπόσχεση ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ ΙΕΠ πρὸς τὴν ΠΕΘ, γιὰ μὴ αἰφνιδιασμὸ καὶ συμμετοχή της στὴ διαδικασία τοῦ διαλόγου ποὺ ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Κάθε προσπάθεια ποὺ κατέβαλε ἡ ΠΕΘ γιὰ νὰ συναντήσει τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ ΙΕΠ δὲν τελεσφόρησε.

Ὡς ἐκ τούτων ἡ ΠΕΘ:
Καταγγέλλει τὴ μονομερή θέαση τοῦ ζητήματος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἐπιδιώκει τὸ ΙΕΠ μὲ τὴν προταθεῖσα Ἐπιτροπή του.
Καταδικάζει ἐντονότατα τὴ συνέχιση ἀντιδημοκρατικῶν νοοτροπιῶν ποὺ δείχνουν ὁλοκάθαρα τὴν προσπάθεια ἐμπαιγμοῦ καὶ διάσπασης τοῦ θεολογικοῦ κόσμου, μὲ τὴ δρομολόγηση προσχηματικῶν διαλογικῶν διαδικασιῶν ἀπὸ τὸ ΙΕΠ, οἱ ὁποῖες ἐπιδιώκουν τὴν νομιμοποίηση ἀποφάσεων, ποὺ φαίνεται ὅτι ἤδη ἔχουν ληφθεῖ.
Δηλώνει ὅτι θὰ ἐξαντλήσει κάθε νόμιμo μέσο γιὰ νὰ προφυλάξει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸν θεολογικὸ κόσμο ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ μονομερῶν τετελεσμένων ποὺ παραβλέπουν προκλητικὰ τὴ θέληση τῆς πλειονοψηφίας.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
petheol.gr

Δεῖτε σχετικὴ ἀνάρτηση ἐδῶ καὶ μὲ τὰ 7 ὀνόματα – μέλη τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΙΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.