31 Ιαν 2015

Ἡ νύχτα τῶν Ἰμίων ἔφερε τὴν νύχτα τῶν Μνημονίων καὶ σήμερα τὴν «κάθαρση»;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀφιερωμένο στοὺς μνημονιολάγνους ποὺ «βάλαν» τὸ χέρι τους στὸν Δημόσιο κορβανὰ καὶ γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ γιορτάζουν τὴν Κυριακή τοῦ Ἄφρονος Πλουσίου.
Τόσα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν τραγωδία τῶν Ἰμίων ποιὸς μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι γνωρίζει τὴν πλήρη ἀλήθεια γιὰ τὸ τί συνέβη ἐκείνη τὴ μοιραία γιὰ τοὺς τρεῖς ἀξιωματικούς τοῦ ΠΝ καὶ γιὰ τὴ χώρα νύχτα; Πόσοι μποροῦν μὲ βεβαιότητα νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι ἔχουν ἀπόλυτα...
πειστεῖ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ποῦ ἔχει παρουσιαστεῖ κατὰ καιρούς;
Καὶ ὅμως πέρα ἀπὸ τὰ γεωπολιτικά, τὶς γκρίζες ζῶνες καὶ τὰ ὑποθαλάσσια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς περιοχῆς ποὺ εἶναι μία ἁπτὴ πραγματικότητα στὶς ἡμέρες μας ψηλαφᾶμε καὶ μία ἄλλη διάσταση ποὺ δρομολογήθηκε ἐκείνη τὴν κρίσιμη νύχτα καὶ ἔφερε μετέπειτα ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις.
Δυστυχῶς ἐκείνη ἡ νύχτα δρομολόγησε τὴν «μεγάλη νύχτα τῶν λαμογιῶν τῶν στρατιωτικῶν ἐξοπλισμῶν».
Κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ τρέξουν στὸ γκρᾶν- πρὶ τῆς μίζας τῶν ἐξοπλισμῶν καὶ νὰ παίξουν κορῶνα γράμμα τὴν ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας σὲ κρίσιμες ἐποχές.
Ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀποτρεπτικῆς ἱκανότητας τῆς χώρας θεωρεῖται εὔλογη ἀνάγκη καὶ μεγίστη προτεραιότητα.
Ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς ποὺ τὸ αἴσθημα τοῦ Ἕλληνα πληγώθηκε καὶ ὁ Ἐθνικὸς συναισθηματικός του χῶρος κατέρρευσε μὲ τὸν θάνατο τῶν τριῶν παλληκαριῶν τὸ βράδυ τῶν ΙΜΙΩΝ κάποιοι ξεκινοῦσαν τὸ marketing τῆς κούρσας τῶν ἐξοπλισμῶν τῆς μίζας.
Σοὺ λέει ὁ Ἕλληνας δὲν εὐχαριστήθηκε «μὲ τὸ εὐχαριστῶ ποὺ εἴπαμε στοὺς Ἀμερικάνους» γιὰ αὐτὸ θὰ τὸν «πνίξουμε» στὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα γιὰ νὰ αἰσθάνεται ἀσφαλής!!
Γιὰ αὐτοὺς ἡ νύχτα τῶν ΙΜΙΩΝ καὶ ὁ Θάνατος τῶν Ἡρώων μας ἦταν ἡ καλύτερή τους εὐκαιρία καὶ ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἄκρατου πλουτισμοῦ τους.
Ἀναρωτιοῦνται ἂν στὰ ΙΜΙΑ ὑπῆρξε προδοσία;
Μὰ ἡ προδοσία φτάνει μέχρι τὶς ἡμέρες μας. Ἄλλωστε τὴν διαβάζουμε στὴν καθημερινὴ εἰδησεογραφία.
Δὲν ἔχουν τελειωμὸ οἱ λίστες μίζας!
Βρῆκαν κι ἄλλες οἱ ἀνακριτές.
Λίστα μὲ ὕποπτα ἐμβάσματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν περίοδο 2001 ἕως τὸ 2010 κατάσχεσαν οἱ ἀνακριτὲς τῆς ὑπόθεσης τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων σὲ ἕφοδο ποὺ ἔκαναν στὸ γραφεῖο προσωρινὰ κρατούμενου στὴν ὑπόθεση. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες οἱ ἀνακριτὲς ποὺ χειρίζονται τὴν ὑπόθεση γιὰ τὴν προμήθεια τῶν αὐτοκινούμενων πυροβόλων τοῦ στρατοῦ ἀπὸ γερμανικὴ ἐταιρία, ἔχουν πλέον στὴν διάθεσή τους λίστα ποὺ βρέθηκε στὸ γραφεῖο ἤδη προφυλακισμένου κατηγορούμενου ἡ ὁποία περιέχει κινήσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν ἀπὸ τὸ 2001 ὡς τὸ 2010.
Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς λίστας φαίνεται νὰ ἀποκαλύπτονται ἐμβάσματα ποὺ πιθανότατα σχετίζονται μὲ τὴν διερευνώμενη ὑπόθεση καὶ φαίνεται νὰ ἔχουν σταλεῖ πρὸς ἄγνωστες ὡς σήμερα ἑταιρεῖες. Οἱ δικαστικοὶ λειτουργοὶ φέρονται ἤδη νὰ ἔχουν ξεκινήσει τὶς διαδικασίες προκειμένου νὰ ἀξιολογήσουν τὸ σημαντικὸ ὑλικὸ ποὺ κατέσχεσαν ἀλλὰ καὶ νὰ ἐντοπίσουν τὰ στοιχεῖα τῶν ἐπίμαχων ἑταιρειῶν.
Σήμερα ἀποτυπώνεται τὸ ψηφιδωτό της προδοσίας μὲ τὶς διαδρομὲς τοῦ μαύρου χρήματος τῆς «ξεπλυμένης μίζας» μέσω ὑπεράκτιων ἑταιρειῶν.
Σήμερα ὁ Λαὸς καλεῖται νὰ πληρώσει μὲ τὸ ὑστέρημά του τὰ κλεμμένα τῶν πάσης φύσεως λαμογιῶν.
Σήμερα τίθεται καὶ ἕνα κορυφαῖο ἐρώτημα γιατί περιμέναμε νὰ ἔρθει ἡ ὥρα τῶν μνημονίων γιὰ νὰ ἀνοίξουν οἱ ὄζουσες ὑποθέσεις τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων ὅπως καὶ ἄλλες;
Οἱ ἀπαντήσεις δίνονται μέσα ἀπὸ τὴν ὀδύνη τῶν ἡμερῶν ποὺ βιώνουμε καὶ ποικίλουν.
Ἡ θεατρικὴ αὐλαία τῶν δῆθεν ἀξιολογήσεων, τῶν δῆθεν συμβούλων, τῶν βαρέων ὑπογραφῶν ποὺ ἔπεσαν ΑΝΟΙΞΕ καὶ φιγουράρουν πλέον τὰ καλοπληρωμένα «σαπάκια» ποὺ ἀγοράσθηκαν ἀπὸ τὸν ἀνυποψίαστο Ἕλληνα φορολογούμενο γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὴν Ἀμυντικὴ Θωράκιση τῆς χώρας!!
Εἶναι ἡ ἀπληστία τῶν πράξεων αὐτῶν μόνο κακούργημα;
Ἢ ἡ διακινδύνευση τῆς Ἐθνικῆς Ἄμυνας ἀποτελεῖ Ἐσχάτη Προδοσία; Τὴν στιγμὴ ποὺ σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τὸ ΑΙΓΑΙΟ ἔπαιρνε φωτιὰ ἀπὸ τὴν θρασύτητα τῶν γειτόνων.
Ἡ νύχτα τῶν ΙΜΙΩΝ ἔφερε τὴν νύχτα τῶν ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.
Μήπως ἡ νύκτα τῶν ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ φέρει ἄλλου εἴδους ΙΜΙΑ;
Ὅτι καὶ νὰ φέρει τὰ κακὰ στὴν πατρίδα μᾶς ἦρθαν βαθειὰ νύχτα δίχως ξαστεριά. Ὅμως νύχτα θὰ φύγουν μὲ ξαστεριὰ γιὰ νὰ ξημερώσει στὴν χώρα ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
Η ΚΑΘΑΡΣΗ ἄρχεται  βασανιστικὰ καὶ ἀποφασιστικὰ καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ τῆς ἀντισταθεῖ.;

2 σχόλια:

 1. H κάθαρση δεν έχει σχέση με την Ελλάδα και την προστασία της. ΟΒαρουφακης άνθρωπος του ΓΑΠ για να μπουμε στο ΔΝΤ παιρνει σαν συμβούλους τους Lasard !!!Τι σοι κάθαρση είναι αυτή!!!Το πλάνο είναι η αποχριστιανόποιηση του Συντάγματος και το χτύπημα της Ευρώπης και η υποταγή στο ηλεκτρονικό νομισμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΩΘΕΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΘΕΛΗΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.
   ΕΔΩ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ , ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.
   ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ ευχόμενος ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ
   ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΝΗΨΗΣ
   ΟΜΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΒΓΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.