2 Νοε 2013

Αὐτὴ τὴν Κυριακὴ κᾶνε τὴν ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

Μετὰ ἀπὸ 1700 χρόνια, αὔριο 3 Νοεμβρίου θὰ καταπατηθεῖ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς μὲ ἀπόφαση τῆς νεοταξικῆς κυβερνήσεως...
Τὰ τελευταία 3 χρόνια ἔχουμε δεχτεῖ ὡς κοινωνία μία πληθώρα μέτρων ποὺ ὑποτίθεται πάρθηκαν γιὰ τὴν σωτηρία μας ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια σὲ μεγαλύτερη φτωχοποίηση τοῦ λαοῦ καὶ ξεπούλημα τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πόρων τῆς πατρίδας μας. Τὰ μέτρα βέβαια δὲν ἀγγίζουν ὅλο αὐτὸ τὸ διεφθαρμένο οἰκονομικοπολιτικὸ καθεστὼς τῆς μεταπολίτευσης γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ δικαιοσύνη καὶ οἱ νόμοι εἶναι ἄγνωστες λέξεις καὶ ποὺ προσπαθεῖ μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ διατηρήσει τὴν ἐξουσία στὰ βαμμένα μὲ τὸ αἷμα πολλῶν Ἑλλήνων ποὺ ἔχουν αὐτοκτονήσει χέρια του.
Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ 3 χρόνια οἱ πλατεῖες γέμισαν μὲ ἀγανακτισμένους πολίτες, ἀπεργίες καὶ συλλαλητήρια ἔγιναν, δημόσια κτήρια καταλήφθηκαν ὡστόσο τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν σταμάτησε κανένα μέτρο ἀπὸ τὸ νὰ ἐφαρμοστεῖ. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὸ τὸ στημένο παιχνίδι τῶν ἐκλογῶν, ὁ νεοέλληνας ἀπέδειξε σὲ μεγάλο ποσοστὸ ὅτι φοβᾶται νὰ ἔρθει ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς ποὺ βρίζει ὅλη μέρα, ἴσως λόγου φόβου ἴσως καὶ λόγω ὅτι εἶναι ἐξαρτημένος ἀπὸ αὐτὴ τὴν σάπια κατάσταση ποὺ καὶ ὁ ἴδιος βοήθησε νὰ δημιουργηθεῖ. Τὸ μέλλον θὰ....
ἐπαληθεύσει ἢ θὰ διαψεύσει πολλοὺς ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ βολεμένος καὶ καλοζωισμένος νεοέλληνας δὲν ἔχει πιθανὸν τὰ ἀντισώματα ἀντίστασης ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ βάλει ἕνα τέλος σὲ αὐτὴ τὴν καταστροφικὴ πορεία ποὺ προδιαγράφεται γιὰ τὴν χώρα μας.
Ἔτσι λοιπὸν ἀφοῦ ξεχειλίζουν τὰ χρήματα ἀπὸ τὶς τσέπες μας, ἀφοῦ ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας μᾶς ἔχει ξεπεράσει σὲ ρυθμοὺς αὐτὴ τῆς Κίνας, ἀφοῦ τὸ success story παίρνει σάρκα καὶ ὀστᾶ, εἶχαν τὴ φαεινὴ ἰδέα νὰ ἀνοίξουν τὰ ἐμπορικὰ καταστήματα τὴν Κυριακή, ἀρχῆς γενομένης στὴν Θεσσαλονίκη τὴν Κυριακὴ 3 Νοεμβρίου. Ἀρχικὰ εἶπαν τὸ μέτρο θὰ εἶναι γιὰ λίγες Κυριακὲς ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν σὲ ὅλες. Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει γιὰ ἕναν ἁπλὸ ἄνθρωπο ποὺ σκέπτεται καὶ κρίνει ὁ ἴδιος γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ ὄχι οἱ τηλεπαρουσιαστὲς τῶν εἰδήσεων γιὰ αὐτόν, εἶναι "μὰ καλὰ ὁ χρόνος μᾶς λείπει γιὰ νὰ ψωνίσουμε ἢ τὰ χρήματα;" Τὴν ἀπάντηση τὴν ξέρουν καὶ τὴν ξέρουμε ὅλοι μας. Σὲ μία οἰκονομία ὅπου ἡ ἀνεργία εἶναι ὁ μοναδικὸς δείκτης ποὺ ἀνεβαίνει, ὅπου ὁ ἐμπορικός της κόσμος μαραζώνει καθημερινά, ποὺ τὰ λουκέτα ἔχουν πάρει διαστάσεις ἐπιδημίας καὶ ὅπου τὸ πιὸ συχνὸ ποὺ βλέπει κανεὶς στὶς βιτρίνες τῶν καταστημάτων εἶναι τὸ "Ἐνοικιάζεται", τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη χτύπημα στὴν μικρομεσαία ἑλληνικὴ ἐπιχείρηση ποὺ δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἀντέξει τὸν ἀνταγωνισμὸ πρὸς τὰ ἐμπορικά, κυρίως ξένων συμφερόντων, πολυκαταστήματα. Δὲν χτυπιέται ὅμως μόνο ὁ μικρομεσαῖος Ἕλληνας ἔμπορος ἀλλὰ καὶ ὁ ἐργαζόμενος καθὼς ἀρκετοὶ ἐργοδότες ἔχουν τὴν πάγια τακτικὴ νὰ μὴν ἀποζημιώνουν μὲ τὸν νόμιμο τρόπο τοὺς ὑπαλλήλους τους, δηλαδὴ μὲ προσαύξηση 75% καὶ ρεπό.
Δὲν εἶναι ὅμως μόνο τὸ οἰκονομικὸ σκέλος σὲ αὐτὴ τὴν ἱστορία. Ἡ Κυριακὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἱερὴ μέρα μὲ ὅλη της τὴν σημασία. Πέρα ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ κομμάτι τῆς Κυριακάτικης ἀργίας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς λειτουργίας ἐκείνη τὴν ἡμέρα σμίγει ἡ οἰκογένεια καὶ οἱ φίλοι γύρω ἀπὸ τὸ μεσημεριανὸ τραπέζι. Αὐτὴ τὴν παραδοσιακὴ κατάσταση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια ἔρχονται τώρα οἱ φωστῆρες τῆς οἰκονομίας νὰ τὴν διαλύσουν. Γιατί ὁ ὑπάλληλος ποὺ ἐργάζεται σὲ ἕνα ἐμπορικὸ κατάστημα εἶναι ὁ/ἡ σύζυγός μας, ὁ γονιός μας, ὁ ἀδερφὸς ἢ ἀδερφή μας, τὸ παιδί μας. Καὶ ἂν ὁ ἔμπορος μίας μικρομεσαίας ἐπιχείρησης μπορεῖ νὰ ἀποφασίσει νὰ μὴν ἀνοίξει τὸ κατάστημά του, αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ μεγάλα ἐμπορικὰ πολυκαταστήματα ποὺ στὸ βωμὸ τοῦ κέρδους μίας ἀκόμα ἐργάσιμης μέρας δὲν θὰ διστάσουν νὰ θυσιάσουν τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις.
Αὐτὴ τὴ φορὰ τὰ πράματα ὅμως δὲν εἶναι τόσο δύσκολα γιὰ νὰ ἀντιδράσεις νεοέλληνα. Δὲν χρειάζεται νὰ κάνεις ἀπεργία, νὰ κατέβεις νὰ ἀποκλείσεις τὴν εἴσοδο κάποιου καταστήματος, νὰ συγκρουστεῖς μὲ τὴν ἀστυνομία. Ἁπλὰ κᾶνε αὐτὸ ποὺ ἔκανες τόσα χρόνια. Κάτσε σπίτι σου, πᾶνε βόλτα, βγὲς ἔξω γιὰ καφὲ ἢ γιὰ φαγητό. Ἁπλὰ μὴ πᾶς γιὰ ψώνια. Ὁ καθένας ποὺ θὰ πάει γιὰ ψώνια ἐπιβραβεύει καὶ δικαιώνει τὴν ἐπιλογὴ αὐτῶν ποὺ ἀποφάσισαν νὰ ἐπιτρέψουν τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τὴν Κυριακή. Ἂν τώρα ποὺ ξεκινάει νὰ ἐφαρμόζεται τὸ μέτρο αὐτὸ δὲν ὑπάρξει ἀνταπόκριση ἀπὸ τὸν κόσμο, ὁ ἴδιος ὁ ἐμπορικὸς κόσμος θὰ τὸ παραμερίσει. Ὁ καθένας ποὺ θὰ σκεφτεῖ τὴν Κυριακὴ νὰ μπεῖ σὲ ἕνα κατάστημα γιὰ ἀγορὲς πρὶν σκεφτεῖ ἂν θὰ τοῦ ταιριάζουν τὰ παπούτσια ἢ τί χρῶμα θὰ πάρει τὸ φόρεμα ἂς ἀναλογιστεῖ ὅτι ὁ ὑπάλληλος ποὺ θὰ τὸν ἐξυπηρετήσει δὲν εἶναι ἐκείνη τὴ στιγμὴ μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του καὶ τὰ ἀγαπημένα τοῦ πρόσωπα.

14 σχόλια:

 1. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ" ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ...ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΣΟΥΤΗ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤ.

   Διαγραφή
 2. Παρά τις αντιδράσεις εκκλησιαστικών προσώπων αλλά και των εμπόρων η κυβέρνηση προχωρά αύριο Κυριακή στο άνοιγμα των καταστημάτων. Το σχέδιο προβλέπει αρχικά το άνοιγμα των καταστημάτων για 7 Κυριακές το χρόνο. Αν όμως «πετύχει» είναι βέβαιο ότι το άνοιγμα των καταστημάτων θα διευρυνθεί και σε άλλες Κυριακές.
  Πολλοί έμποροι γύρισαν ήδη την πλάτη στην κυβέρνηση και έχουν αναρτήσει ανακοινώσεις στα καταστηματά τους που λένε ότι θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή.
  Όλοι εμείς έμπρακτα λέμε όχι στο άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή. Αύριο και κάθε Κυριακή δεν ψωνίζουμε τίποτε από όσα καταστήματα θα λειτουργούν.
  http://thriskeftika.blogspot.gr/2013/11/blog-post_3167.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εκανες ενα λαθος.Η εκκλησια δεν αντεδρασε.Το βουλωσε.Οπως κ σε ενα καρο αλλα θεματα.-

   Διαγραφή
  2. Μόνο ο Σεραφείμ Πειραιώς αντέδρασε απ'όσο γνωρίζω. Οι υπόλοιποι...

   Διαγραφή
 3. Δείτε την ανακοίνωση της Ενωμένης Ρωμηοσύνης:
  http://www.enromiosini.gr/anakoinvseis-symboulioy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%83-%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B7%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83-%CE%B3/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα ελεγα τωρα τι προσκυνησε ο σαμαρας στο ισραηλ αλλα θα κοπει το σχολιο...
   Πατριωταρα ορθοδοξοτατη ο samaras.

   Διαγραφή
 5. Πότε, απ το 1974 και εντεύθεν, οι κατά καιρούς διοικήσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβαλαν ουσιαστική αντίσταση και επέλεξαν την υιοθέτηση και υλοποίηση σθεναρής αντιδράσεως απέναντι στην ενσκήψασα λαίλαπα της θεσπίσεως, αντιχριστιανικών, αντεθνικών, αποδομητικών των ηθικών αξιών και διαλυτικών της κοινωνικής συνοχής νομοθετημάτων που απεργάστηκε, απεργάζεται και θα εξακολουθήσει, με μεγαλύτερη ένταση και σφοδρότητα, όπως σαφώς διαφαίνεται απ την αναδίφηση της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας, να απεργάζεται, ο θλιβερός εσμός των αναξίων εκπροσώπων, της κατ ευφημισμόν "χριστιανικής" πολιτείας, όπως αυτή εκφράζεται με διάφορους, κατά καιρούς, πολιτικούς και κομματικούς σχηματισμούς, των ΔΗΘΕΝ υπηρετών των λαικών συμφερόντων που υποτίθεται ότι ασκούν την πολιτική εξουσία εξ ονόματος και προς όφελος του "κυρίαρχου" λαού;
  Συγκεκριμενοποιώντας και αιτιολογώντας-τεκμηριώνοντας την παραπάνω μομφή οφείλουμε να υπομνήσουμε, μετά πολλής της λύπης, τη βοώσα και κράζουσα ανυπαρξία ουσιαστικής εκκλησιαστικής αντιδράσεως και αντιστάσεως που σημειώθηκε και εξακολουθεί να σημειώνεται, σε επίπεδο ηγεσίας, πλην επαινετέων εξαιρέσεων φυσικά, στα φλέγοντα θέματα του αυτομάτου και συναινετικού διαζυγίου, της αόπλου θητείας των χιλιαστών, της αποποινικοποιήσεως της μοιχείας, των αμβλώσεων, της συνάψεως διπλωματικών σχέσεων με το κράτος του Βατικανού, της επιχειρηθείσης διαρπαγής της εναπομεινάσης εκκλησιαστικής περιουσίας, του εξοβελισμού των ιερέων-εξομολόγων απ τα σχολεία, της διαστρεβλώσεως και διαγραφής της ιστορικής αλήθειας σε κάποια επαίσχυντα εγχειρίδια Ιστορίας αναφορικά με τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία σε σχέση με τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας σε κρίσιμες καμπές του ιστορικού μας βίου, της διαρκούς πολεμικής σε βάρος του μαθήματος των Θρησκευτικών, η οποία κατά καιρούς λαμβάνει διάφορες μορφές, της καταργήσεως της Κυριακής αργίας, της επικειμένης επιψηφίσεως του ΔΗΘΕΝ αντιρατσιστικού, στην πραγματικότητα σφόδρα ρατσιστικού, νομοσχεδίου που σε λίγες μέρες θα γίνει νόμος του κράτους και πολλών άλλων ζητημάτων.
  Ο αείμνηστος Φλωρίνης Αυγουστίνος είχε προτείνει δυναμικές λύσεις, μεταξύ των οποίων και την επιβολή στους πρωτεργάτες των σχετικών εθνοκτόνων πρωτοβουλιών, της πνευματικής ποινής της αποκοπής απ την εκκλησιαστική κοινωνία. Όχι μόνο δεν υιοθετήθηκαν οι προτάσεις του αλλά φθάσαμε στο σημείο οι ιεράρχες μας να υπογράφουν..."μεγαλοπρεπώς" διαζύγια... επευλογώντας ταυτοχρόνως παντοίου είδους ασχημίες των πολιτικών εξουσιαστών.
  Μήπως, ήλθε η ώρα, οι εκκλησιαστικοί μας ταγοί να εφαρμόσουν, επιτέλους, χρυσοστομικές πρακτικές στις σχέσεις τους με την πολιτική εξουσία και να
  παύσουν να ερωτοτροπούν με τους θλιβερούς εκπροσώπους της, χαριεντιζόμενοι μαζί τους και αμνηστεύοντες τις ανομίες τους;
  Μήπως επέστη ο καιρός να αφήσουν τη φλογέρα και να πιάσουν τη σφενδόνη;
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατρέ μου πολλά ζητάς! Τίποτε δεν πρόκειται να γίνει! Με τέτοια διοίκηση που έχουμε θα τρώμε συνεχώς σφαλιάρες!

   Διαγραφή
 6. http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/
  Για ποια Εκκλησία μιλάτε βρε παιδιά;
  Στη Ζάκυνθο μέσα σε Ορθόδοξο ιερό ναό παρουσίασαν "έργα" των Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και Λάγιου!
  Ξεφτίλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ!ΠΡΟΔΩΤΕΣ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ!ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕΤΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. KATAPΓHΣΗ THΣ KYPIAKHΣ APΓIAΣ
  http://niksothropoulos.wordpress.com/2013/08/02/a-349a/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.