26 Μαρ 2015

Ἀνοῖξτε τὰ ταμεῖα ἔρχονται πακέτα «Διαφωτισμοῦ»...

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
¨…ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση πνευματικὸ τέκνον τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης ἀπότοκο τοῦ μεγάλου ξεσηκωμοῦ τοῦ Λαοῦ μας ὅρισε τὸ πλαίσιο τὸ ἀξιακό….¨.
Ἀπόσπασμα ἐπισήμων δηλώσεων μετὰ τὸ πέρας τῆς παρέλασης τῆς 25 Μαρτίου στὸ Σύνταγμα.
Ο Διαφωτισμός αποτελεί σημαντικὸ πνευματικὸ κίνημα, ποὺ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα καὶ ἀρχὲς τοῦ 18ου, τὸν ὁποῖο οἱ ἴδιοι οἱ Γάλλοι Διαφωτιστὲς ἀπεκάλεσαν «Siecle des lumieres», θεωρώντας ἑαυτοὺς ὡς φωτοδότες. el.wikipedia.org
Πάντα εἶχα μία ἀπορία ἂν αὐτοὶ οἱ "φωτοδότες τοῦ Διαφωτισμο" εἶχαν ἢ ἔχουν καμία σχέση μὲ τὶς τοκογλυφικὲς ἀγορὲς τῆς σημερινῆς Εὐρώπης πού γαλούχησε ὁ περίφημος Διαφωτισμός;
Ἂν αὐτὰ  τὰ πράγματα ταυτίζονται τότε…
Μέχρι σήμερα τὰ οἰκονομικὰ πακέτα ἔρχονται ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω "φωτοδότες" τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τοὺς ¨ὀφείλουμε¨ εὐγνωμοσύνη ἂν καὶ τὸ τελευταῖο διάστημα μᾶς κάνουν...
 ἄλλα "κόλπα".
¨Επιδεινώνεται ἡ κρίση ρευστότητας τῆς Ἑλλάδας, διαμηνύουν σὲ ἕνα ἀκόμη δημοσίευμά τους οἱ Financial Times, μετὰ τὸ ἔμμεσο ἀλλὰ σαφὲς ὄχι τοῦ Eurο Working Group στὸ αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν 1,2 δίσ. εὐρὼ στὸ ΤΧΣ. 
"Ἡ κρίση ρευστότητας στὴν Ἑλλάδα ἐπιδεινώνεται ἔτι περαιτέρω", σχολιάζουν οἱ Financial Times, ἀφοῦ ἡ παραπομπὴ τοῦ ἑλληνικοῦ αἰτήματος στὸν EFSF εἶναι μία ὑπόθεση γιὰ τὴν ὁποία ἐνδεχομένως νὰ ἀπαιτηθοῦν ἀρκετὲς ἑβδομάδες.
Ὁ κίνδυνος νὰ ἐξαντληθοῦν τὰ ταμειακὰ διαθέσιμά της Ἑλλάδας αὐξάνεται ραγδαία. 
ΓΙΑΤΙ αὐτό;
¨Ἀπορρίπτει μὲ τὴ σειρά της καὶ ἡ Γερμανία, μετὰ τὸ ἔμμεσο ὄχι τῶν Βρυξελλῶν, τὸ αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν 1,2 δίσ. εὐρὼ ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητας στὸ Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Τὸ ἑλληνικὸ αἴτημα γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν 1,2 δίσ. εὐρὼ στὸ ΤΧΣ δὲν ἔχει καμία οὐσία καὶ ὑπόσταση, διαμηνύει ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν της Γερμανίας, Μ. Jaeger. 
Τὸ EuroWorking Group ἔχει ἤδη παραπέμψει στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ EFSF τὸ αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν 1,2 δίσ. εὐρώ.
Πηγὲς τῶν Βρυξελλῶν ἀναφέρουν ὡστόσο ὅτι ἡ μεταφορὰ τοῦ ποσοῦ εἶναι νομικὰ ἀδύνατη.¨ 25/03/2015 - 15:07 bankingnews.gr

Νὰ μὴν εἴμαστε  ὅμως ἀχάριστοι γιατί μοιράζουν χρήματα στὶς Τράπεζες
¨Καί ἐνῶ προκάλεσε προβληματισμὸ ἡ ἀρνητικὴ ἀπάντηση στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ 1,2 δίσ. στὸ Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητας, ἦρθε ὁ Μάριο Ντράγκι νὰ μοιράσει χρήματα καὶ χαμόγελα.
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἄφησε γιὰ λίγο στὴν ἄκρη τὸ μαρτύριο τῆς σταγόνας καὶ ἄνοιξε τὴν κάνουλα τοῦ ELA κατὰ 2,1 δίσ. Εὐρώ,
Μὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση τῆς ΕΚΤ τὸ ὅριο ρευστότητας ποὺ μποροῦν ἀντλήσουν οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες ἀπὸ τὸν ἔκτακτο μηχανισμὸ τοῦ ELA ἀγγίζει πλέον τὰ εὐρὼ τὰ 71 δίσ. εὐρώ. Συγκεκριμένα, τὸ ὅριο χρηματοδότησης αὐξάνεται σὲ ἄνω τῶν 71 δίσ. εὐρὼ ἀπὸ 68,9 δίσ. εὐρω που ἴσχυε μέχρι σήμερα.¨ Πηγή: Καρότο καὶ μαστίγιο: Ἀνάσα 2,1 δίσ. δίνει ὁ Ντράγκι στὴν Ἑλλάδα | iefimerida.gr 

Τί σύμπτωση καὶ αὐτὴ φέτος;
Μετὰ τὸν  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ νὰ γιορτάζουμε τὴν ἑπόμενη μέρα τὸν ΜΕΓΑ ΚΑΝΟΝΑ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης.
Καλὰ θὰ μοῦ πεῖτε ποῦ κολλᾶνε τὰ ΕΥΡΩ μὲ τὸ θέμα τῆς ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ;
Καὶ ἐνῶ ὁ Μέγας Κανὼν εἶναι ὕμνος βαθιᾶς συντριβῆς καὶ συγκλονιστικῆς μετανοίας.
 Ὁ ἄνθρωπος, πού αἰσθάνεται τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας· πού γεύεται τὴν πικρία της μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ ζωῆς· πού κατανοεῖ τὶς τραγικὲς διαστάσεις τῆς ἀλλοτριώσεως τῆς ἀνθρώπινης φύσεως στὴν πτώση καὶ τὴν ἀποστασία της ἀπὸ τὸν Θεό, συντρίβεται. Κατανύσσεται. Ἀναστενάζει βαθιὰ καὶ ξεσπᾶ σὲ θρῆνο γοερό.
Ἕναν θρῆνο ὅμως πού σώζει, διότι ἀνοίγει τὸν δρόμο τῆς μετανοίας. Τὸν δρόμο πού ἐπαναφέρει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη κοντὰ στὸν Θεό, τὴν πηγὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καὶ τὸ πλήρωμα τῆς ἄρρητης χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης.
Ἡ οἰκονομικὴ  καὶ ἡ γεωπολιτικὴ ἐπικαιρότητα ταιριάζει γάντι μὲ τὸν κορυφαῖο ὕμνο τοῦ Μεγάλου Κανόνα.
¨Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα τί καθεύδεις;
Τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι·
ἀνάνηψον οὔν, ἴνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός,
Ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν.¨
Ποιὸς σήμερα ὑπολογίζει ΧΡΙΣΤΟ μέσα στὴν γύμνια πού μᾶς ἔφεραν οἱ προηγούμενες πολιτικές;
Ἐνῶ οἱ ἐπαναστατημένοι ξυπόλητοι τοῦ 21 δίχως νὰ γνωρίζουν ἀπὸ ¨πακέτα διαφωτισμοῦ¨ ξεσηκώθηκαν γιὰ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ τὴν ΠΙΣΤΗ τὴν ΑΓΙΑ καὶ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Γιὰ κάποιους ποὺ ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 21 ὁλοκληρώθηκε μπορεῖ νὰ τὴν θεωροῦν καὶ πνευματικὸ τέκνο τοῦ Διαφωτισμοῦ τῶν Εὐρωπαίων ποὺ δυστυχῶς κάποιοι πεφωτισμένοι ἀπόγονοί τους παίζουν τὸν ρόλο τῶν  δουλεμπόρων τῶν Ἐθνῶν.
Πᾶσαι ὅμως οἱ γενεὲς τῶν Ἑλλήνων, αὐτὲς ποὺ ἔφυγαν καὶ αὐτὲς ποὺ ἔρχονται γνωρίζουν ὅπως καὶ ὁ Κολοκοτρώνης καὶ ὁ Βυζαντινολόγος Στῆβενς Ράνσιμαν ὅτι ἡ Ἐπανάσταση τοῦ '21 γνήσιο τέκνο τῆς ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ δὲν ὁλοκληρώθηκε ἀκόμα.
Μόλις σταματήσουν τὰ ¨πνευματικὰ πακέτα τοῦ διαφωτισμο τῆς Δύσης θὰ πάρει σειρὰ γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ.

4 σχόλια:

 1. Γεώργιος Κιντσάκης26 Μαρτίου 2015 - 1:42 μ.μ.

  Ν' αγιάσει το στόμα σας, κ. Βαρδάκα. Απογοητεύτηκα κι εγώ από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μας. Ας του πει κάποιος ποιοι ήταν οι δάσκαλοι του γένους (που κατά 90% ήταν κληρικοί). Άσε που και ο νεοφιλελευθερισμός τέκνο του διαφωτισμού είναι. Αλλά αυτό είναι εγγενές πρόβλημα της ευρωπαϊκής αριστεράς με τις δεξιές τσέπες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ὁ Δυτικός ''διαφωτισμός'''χά.....
  Ποιός φωτισμός πού δέν ἔχουν τόν Θεό τους;;οἱ ἀφώτιστοι !!
  πού ἔγιναν ἀρχαιολάτρες,πάτησαν ἐπάνω στούς παλαιότερους προγόνους μας,τούς ἐνέταξαν στόν ''εὐρωπαϊκό πολιτισμό''καί περιφρόνισαν τούς νεώτερους μας,τούς 'Ρωμηούς !!πού μᾶς ξέκοψαν '''βοηθῶντας '''μας ἀπό τήν Ῥωμανία καί μᾶς συνέταξαν στήν Φραγκιά τους,γ...ῶ τόν Καρλομάγνο τους !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από το 1453 μέχρι το 1821 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 κατά τόπους επαναστατικά κινήματα και τουλάχιστο 6 οργανωμένες επαναστάσεις.
  Το 1462 επαναστατεί η Λέσβος.
  Το 1481 ξεσηκώνεται η Ήπειρος.
  Το 1571, επαναστατούν Ρούμελη και Ήπειρος μαζί.
  Το 1585 επαναστατεί η Ακαρνανία.
  Το 1617, με επικεφαλής τον Επίσκοπο Σταγών Διονύσιο, απελευθερώνονται τα Τρίκαλα.
  Το 1878 επαναστατεί η Πιερία με αρχηγό τον Επίσκοπο Κίτρους Νικόλαο. κ.ο.κ.
  Αλήθεια, στα 1462 και στα 1481 τί επικρατούσε στην Ευρώπη; Επικρατούσε Διαφωτισμός ή μήπως μαύρος και απάνθρωπος Μεσαίωνας; Ασφαλώς, Μεσαίωνας, απολυταρχικός, φεουδαρχικός και προπάντων φράγκικος στα μέτρα του Καρλομάγνου και των αιρετικών απογόνων του. Από που κι ως που, λοιπόν, το Απελευθερωτικό Κίνημα των Ελλήνων κατά των Τούρκων είναι ''πνευματικό τέκνο του διαφωτισμού'';
  Εδώ είναι, που ο Λόγος του Μεγάλου Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ακυρώνει και ισοπεδώνει εντελώς κάθε παρόμοια δήλωση: 'Όταν ξεκινήσαμε την Επανάσταση είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρίδος''. Επανάσταση για την Πίστη και την Πατρίδα. Πού τον βρήκαμε τον Διαφωτισμό στα λόγια του Κολοκοτρώνη;
  Φτάνει πια τόση παραχάραξη και τόση διαστρέβλωση της Ιστορικής μας Αλήθειας εν ονόματι της όποιας κομματικής ''προκρούστειας κλίνης''. Ας διαβάσουμε, επιτέλους, και λίγη Ιστορία κατευθείαν από τις Πηγές και όχι από τα ράφια των κομματικών μας γραφείων. Και τούτο για έναν και μόνο λόγο: Την διακονία της Αλήθειας και της Ενότητας του Λαού μας, που, την περίοδο αυτή, την χρειαζόμαστε τόσο πολύ…

  Φ.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.