25 Μαρ 2015

Εὐαγγελίζου Ἑλλάδος Γή Χαρὰ Μεγάλη

Γράφει  Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Καὶ σὰν Παραμυθία καὶ Φοβερὰ Προστασία καὶ Ὁδηγήτρια τοῦ Νοῦ τοῦ Ἔθνους μας, τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς πεῖ; ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΕΛΛΑΣ σὲ λίγο θὰ χαμογΕ(λ)λᾶς. Τί ταράζεσαι μικρὸ ποίμνιο; Γιατί κλαῖς καὶ πονᾶς; Μήπως βλέπεις τὸν ἐχθρὸ νὰ προσμένει νὰ σὲ κατασπαράξει; Ναὶ, αὐτὸ βλέπεις! ἀλλὰ δὲν βλέπεις καὶ κάτι ἄλλο, τὴν φονικὴ ἀδημονία του νὰ σὲ ἀποτελειώσει τώρα ποὺ σὲ ἔχει χαμαὶ κάτω. Τί συμβαίνει παιδιά μου;
Τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα  χαμαὶ κάτω , ὁ ἀγαπητὸς Λαὸς  ΜΟΥ πεσμένος στὸ χῶμα καὶ τὴν  κεφαλή του νὰ τὴν  πατάει πιεστικὰ ἡ μπότα τοῦ τοκογλύφου "δυτικοῦ σταυροφόρου" γιὰ νὰ τὴν ἀναγκάσει νὰ φάει ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὸ  τὸ ἴδιο  ἅγιο χῶμα της. Αὐτὸς ἦταν  ἀνέκαθεν  ὁ διαχρονικὰ ἱστορικὸς πόθος τῶν  ἐχθρῶν του ΥΙΟΥ μοῦ,  νὰ θέλουν  ἡ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ νὰ βρίσκεται  μέσα στὴν Παγκόσμιο ἱστορία καὶ στὸ καθημερινὸ γίγνεσθαι κάτω καὶ νὰ τὴν τσαλαπατοῦν.
Ἀλλοίμονο ὅμως σὲ αὐτοὺς γιατί πάντα μὲ τὶς ὀφθαλμοφανεῖς πλέον ἀδικίες καὶ δόλιες ἁρπαγὲς τοὺς κατορθώνουν τὸ ἀκατόρθωτο γιὰ τὴν φυλὴ σας …ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ποὺ τὴν σφυρηλατοῦν μὲ....
τὸν πόνο ποὺ σᾶς  τὸν δίνουν  πλέον "ἁπλόχερα".
Σᾶς ξανακάνουν νὰ νοιώσετε  πάλι σὰν πραγματικοὶ ΕΛΛΗΝΕΣ. 
Ἕλληνες-Ρωμηοὶ ἀπὸ τὴν χιλιόχρονη Ρωμηοσύνη ποὺ ἔρχεται καὶ δὲν χάνεται. Καὶ εἶστε ἤδη πολλοὶ μαζὶ μὲ τοὺς κρυπτοχριστιανοὺς ἀπὸ τὶς  "σβησμένες λυχνίες τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν τῆς Ἀποκάλυψης" στὴν καθ' ἠμᾶς Ἀνατολή.
"Το Κυρίου ἡ Γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη  καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτ"( Ψαλμ. 23.1)
Καὶ ἐνῶ σᾶς ἔχουν τελειωμένους σύμφωνα μὲ τοὺς γεωπολιτικοὺς σχεδιασμοὺς  τῶν διεθνῶν κέντρων πνευματικῆς  σκοτοδίνης τους. Καὶ ἐνῶ ἔχει ἀνοίξει ἒ νὰ τεράστιο στόμα  καὶ περιμένει ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νὰ καταπιεῖ σύσσωμο τὸν Ἑλληνισμὸ σὲ  Ἑλλάδα καὶ Κύπρο. Καὶ ἡ ἀδημονία  μαζὶ καὶ  ἡ ἀπληστία τῶν ἐχθρῶν του ΥΙΟΥ μοῦ ἔχει φτάσει στὸ κατακόρυφο  διότι τώρα  εἶναι σίγουροι ὅτι  ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τελειώνουν μιὰ καὶ καλὴ μαζί σας.
Αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι  τὸ τελικὸ συγκέρασμα ἀποφάσεων μιᾶς προαποφασισμένης πολὺ μεγάλης γεωστρατηγικῆς ἐπιλογῆς καὶ μάλιστα στὸ πιὸ ψηλὸ ἐπίπεδο ἀπληστίας καὶ ἰσοπέδωσης τῶν ἠθικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἀξιῶν.


Ναί, ἀλλὰ δὲν διαβάζουν Μακρυγιάννη: "ότι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ὡς τώρα, ὅλα τα θεριὰ πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε, τρῶνε ἀπό μας καὶ μένει καὶ ΜΑΓΙA…"

Οὔτε διαβάζουν τοῦ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ μου:
"Χαῖρε ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων, χαῖρε κατάπτωσις τῶν δαιμόνων… Χαῖρε τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα χαῖρε, τῆς ΤΡΙΑΔΟΣ τοὺς μύστας φωτίζουσα…  Χαῖρε τύραννον ἀπάνθρωπον  ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς, χαῖρε Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν…
ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΘΕ"

Αὐτὴ ἡ   λιγοστὴ ζύμη –μαγιὰ τῆς μικρῆς Ἑλλάδας ποὺ ἀντιστέκεται  εἶναι  τὸ πνευματικὸ μπαρούτι ποὺ θὰ τινάξει τὰ σωθικὰ τῆς παγκόσμιας ἀνομίας. Καὶ θὰ τρελάνει  τοὺς ἐξουσιαστὲς αὐτοῦ του αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος  διότι  δὲν γνωρίζουν ὅτι τὸ χῶμα ποὺ σᾶς ἔριξαν κάτω χαμαὶ  γιὰ νὰ τὸ φᾶτε καὶ νὰ εἶναι ἡ καταισχύνη σᾶς εἶναι ἁγιοποτισμένο μὲ τὸ  ζεστὸ μαρτυρικὸ αἷμα  τῶν Φίλων του ΥΙΟΥ ΜΟΥ ποὺ τελειώθηκαν ἀπὸ τὰ βασανιστήρια τῶν δικῶν τοὺς προγόνων. 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ θὰ σᾶς δίνει  ΔΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ καὶ στοὺς ἐχθροὺς   βαθειὰ καταισχύνη.

Φροντίστε νὰ  ἀνασηκώσετε  τὴν πεσμένη Εἰκόνα τοῦ ἐαυτοῦ σας καὶ νὰ τὴν Ἀναστηλώσετε  μαζὶ μὲ τὶς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων  εἰς τὸ ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΛΛΟΣ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καὶ Παράδοσης γιὰ νὰ ΜΕ δεῖτε πάλι  στὰ τείχη  τῶν συνόρων σας καὶ στὰ προτειχίσματα τῆς καθημαγμένης ζωῆς σᾶς Περιπολοῦσα ὡς ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
Ἑκατομμύρια καρδίες κρυπτοχριστιανῶν στὴν Καθ' ἠμᾶς Ἀνατολὴ σᾶς περιμένουν σύντομα νὰ παιανίσετε μαζί  τους  τὸν ἀκατάλυτο θριαμβευτικὸ παιάνα
"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἐκ νεκρῶν θανάτω θάνατον πατήσας καὶ ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.